Napisz do nas na temat twojego problemu na case@lawyersuae.com (odpowiedź w ciągu 3 godz.) lub Zarezerwuj spotkanie z ekspertem Prawnik dzisiaj - Kliknij tutaj

Czy potrzebujesz pilnej pomocy? Zadzwoń + 97150 6531334 + 97155 8018669

Sposoby rozstrzygnięcia sporu handlowego

Biznes i partnerstwa mogą się w każdej chwili skończyć z powodu naruszenia umowy (znanej jako złamane lub nieudane obietnice). Może to prowadzić do sporu handlowego lub sporu dotyczącego umowy. W tym artykule poinformuj nas o kilku sposobach rozstrzygnięcia sporu handlowego.

Pojawiło się wiele pomysłów na temat przestrzeni dubajowej coworkingowej, będącej przyszłością biur, chociaż coworking wciąż znajduje się w początkowej fazie. Wszystko będzie zależeć od tego, jak pozytywne będą wyniki związane z produktywnością i innowacjami.

Co to jest spór handlowy?

Partnerstwo w biznesie zazwyczaj obejmuje obietnice dostarczenia usługi lub produktu w zamian za pieniądze lub inne podobne kwestie. Kiedy jedna ze stron nie dotrzyma obietnicy, druga może egzekwować umowę lub umowę wypełnienie pozwu cywilnego.

Jakie są sposoby rozstrzygania sporów handlowych?

Przejrzyj warunki ostrożnie

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy powinieneś zawsze ją uważnie przeczytać. A w przypadku jakiegokolwiek sporu ponownie przejrzyj umowę, a tym razem dokładniej. Zwróć uwagę na określone klauzule lub sekcje, które opisują cokolwiek na temat -

 • Powiązane z Twoim sporem. A jeśli twój kontrahent i ty wywiązałeś się ze zobowiązań.
 • Procedury, które należy przestrzegać w takiej sytuacji lub podczas rozwiązywania sporu.
 • Klauzula o wypowiedzeniu, która może poinformować Cię, jak zakończyć ten stosunek umowny, na wypadek, gdybyś zdecydował się to zrobić.

Negocjacja

Zawsze lepiej jest negocjować warunki z kontrahentem przed planowanym podjęciem działań prawnych. Musisz wskazać konkretne obszary, w których uważasz, że wykonawca popełnił błąd i dać szansę na odpowiedź. Wiele sporów wynika po prostu z nieporozumień i nieporozumień. Porozmawiaj z wykonawcą o środkach zaradczych, które należy podjąć, aby znormalizować sytuację i zobaczyć, na co odpowiada.

Możesz także sformalizować negocjacje, wprowadzając adwokatów po obu stronach. Jest to podstawowy sposób rozliczania różnic. W rzeczywistości jest to komunikacja typu back-and-forth, której celem jest znalezienie rozwiązania sporu.

Nie ma konkretnej procedury ani zasad dotyczących negocjacji. Każda ze stron może zdecydować i rozpocząć negocjacje w spokojny sposób. Można to zrobić na każdym etapie, tj. Przed złożeniem pozwu, gdy proces sądowy jest w toku, na rozprawie lub przed lub po złożeniu odwołania.

Skontaktuj się z państwem i lokalnymi agencjami

Istnieje wiele państwowych firm wykonawczych lub podobnych grup handlowych, które mają programy naprawcze dla ogólne spory z udziałem wykonawców. Mogą być nieco stronniczy w stosunku do wykonawcy, ale z pewnością będą zainteresowani wszelkimi sporami z udziałem któregokolwiek z ich członków. Po tym wszystkim reputacja jest niezbędna dla biznesu. Co więcej, jeśli znajdziesz tu pomoc i jesteś w stanie rozwiązać spór, to z pewnością zmniejszy to twoje główne koszty.

Mediacja

Mediacja to nic innego jak bardziej zalegalizowana i ustrukturyzowana forma negocjacji. Jest nadzorowany przez osobę trzecią lub niezależną osobę zwaną mediatorem. Jest to kolejny krok, jeśli nie uda Ci się osiągnąć porozumienia. Mediator pomaga w identyfikowaniu problemów przez obie strony, ponieważ ma świeże spojrzenie na spór. Może to pomóc w rozwiązaniu problemu i uzyskaniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediatorem jest zazwyczaj sędzia lub starszy adwokat.

Ten krok pomaga, gdy obie strony widzą nawzajem swój punkt widzenia. Jest to niewiążący proces; może być wiążąca tylko wtedy, gdy strony uzgodnią się wzajemnie i umieści terminy na piśmie i podpisze je.

Rodzaje sporów, w których mediacja może być najbardziej użyteczna, to:

 • Najemcy i właściciele
 • Rodzinne spory, takie jak opieka nad dzieckiem lub rozwód
 • Spory biznesowe
 • Kwestie probate
 • Pracownicy i pracodawcy
 • Kupcy i konsumenci

Arbitraż

To jest następny etap mediacji. W trakcie mediacji kontrola leży w rękach obu stron, ale w arbitrażu kontrola przechodzi na stronę trzecią jako bezstronną do podejmowania ostatecznych decyzji.

Arbitraż wraz z negocjacjami i mediacją są częścią procesu alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Ten krok zwykle dotyczy takich sytuacji, w których wyczerpano zdolność stron do negocjacji.

Zazwyczaj kontrakty zawierają klauzule arbitrażowe, zwłaszcza w przypadku wniosków o konto brokera, konto emerytalne lub kartę kredytową. Na tym etapie obie strony są reprezentowane przez pełnomocnika. Arbiter słucha obu stron, bada ich dokumenty, zeznania, dowody, a następnie podejmuje decyzję. Proces jest taki sam jak proces, ale tylko z ograniczonymi prawami odwoławczymi.

Ten proces nie jest wiążący, ale jeśli obie strony się zgodzą, może to być proces wiążący. Uznaje się to za obowiązkowy krok stanowiący warunek wstępny sporu w większości miejsc. Proces ten może być wykonywany przez jedną osobę lub zespół trzech osób i odbywa się w salach posiedzeń lub w biurach przesłuchań.

Spór

Jednym z najczęstszych przypadków rozstrzygniętych w związku z postępowaniem gospodarczym jest naruszenie umowy. Na tym etapie adwokat jest bardzo ważny. Na tym etapie stosuje się cywilną sprawiedliwość i system sądowy, a także sądy, aby rozwiązywać kontrowersje prawne. Ten krok może zmusić drugą stronę do udziału w rozwiązaniu.

Decyzja jest podejmowana zgodnie z prawem i przy zastosowaniu przedstawionych faktów. Ostateczny werdykt kończy proces sądowy, a decyzja jest egzekwowana. Jednak strona przegrywająca może odwołać się do sądu wyższej instancji.

Rozwiązanie konfliktu jest bardzo łatwe na początkowym etapie, co jest tak proste, jak rozmowa. Ale kiedy proces staje się intensywny, musisz wszystko zrobić legalnie.

OŚWIADCZENIE: Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tej publikacji, jej celem nie jest udzielanie porad prawnych, ponieważ poszczególne sytuacje będą się różnić i powinny być omówione z ekspertem i / lub prawnikiem. Aby uzyskać szczegółowe lub prawne porady dotyczące dostarczonych informacji i powiązanych tematów, proszę Skontaktuj się z nami.

 • Podobał ci się ten artykuł? Jeśli tak udostępnij poniżej, nie Kliknij tutaj na sugestie lub pytania do poprawy na powyższy temat?
 • Czy masz pytanie? i chcesz uzyskać poradę prawną lub prawną? Jeśli tak Kliknij tutaj
 • Czy chcesz pomagać innym dzieląc się osobistymi doświadczeniami lub ważnymi informacjami, które będą pomocne innym na powyższy temat? Jeśli tak Napisz tutaj
 • Żądanie spotkanie / spotkanie z naszym prawnikiem? Kliknij tutaj

Nie ignoruj ​​udostępniania tej strony. może to być pomocne dla kogoś ..

Podobne post

Zostaw nam odpowiedź

4 × jeden =