Разкрито пране на пари: Как адвокатите могат да защитят вашето богатство?

Пари прането е процесът на създаване голям суми от пари— генерирани чрез престъпник дейност като трафик на наркотици или финансиране на тероризъм – изглежда идват от легитимен източници или дейности. Това е огромен глобален проблем адвокати може да играе жизненоважна роля в борбата.

Преглед на прането на пари

 • Пране на пари обикновено се случва на три етапа: поставяне, наслояване, и интеграция.
 • По време на поставяне, престъпниците първо въвеждат „мръсни“ средства, получени от незаконни дейности, в законната финансова система. Това често включва раздяла голям суми в по-малки суми, които е по-малко вероятно да предизвикат червени знамена.
 • в наслояване фаза, престъпникът се ангажира със сложни финансови транзакции, за да отдалечи парите от незаконните им източник. Това използва методи като чуждестранни банкови преводи или насочване на пари през shell фирми.
 • Накрая, по време на интеграция, средствата влизат отново в легитимната икономика, прикрита като легитимен бизнес средства. На този етап, престъпник успешно изпра парите.
 • Често използвани техники за изпирането на пари включват базирани на търговия схеми, използване на казина и сделки с недвижими имоти, създаване на фиктивни и подставени компании, смърфиране и злоупотреба с нови методи на плащане като криптовалути.
 • Мащабът на изпирането на пари в световен мащаб е масово. Според някои оценки около 800 милиарда до 2 трилиона долара се изпират в международен план всяка година, което представлява 2% до 5% от световния БВП.
 • Банки, парични борси, казина, агенции за недвижими имоти, борси за криптовалута и дори адвокати могат случайно да позволят пране на пари, като не успеят да извършат надлежна проверка на подозрителни транзакции и клиенти, както и да не знаят за различни видове измами в счетоводството които улесняват процеса.

Последици от пране на пари

Прането на пари улеснява сериозната организирана престъпност и има изключително отрицателно въздействие върху обществото:

 • Той осигурява основно финансиране за опасни престъпник дейности като наркотик трафик, терорист атаки, оръжейни сделки, корупция и дори убийства.
 • Масовото укриване на данъци е от решаващо значение публични средства необходими за инфраструктура, образование, здравни програми и други обществени услуги.
 • Той сериозно изкривява международните търговски и икономически данни, като прикрива произхода и местоназначението на пари преместени през границите.
 • Инжектирането на милиарди изпрани долари в пазарите на луксозни недвижими имоти повишава разходите за жилища, влошавайки неравенството и бездомността.
 • Като прикрива самоличността на хората и прикрива собствеността, това улеснява корупцията в публичния сектор, подкопава отчетността и застрашава националната сигурност.

„Прането на пари е двигателят на организираната престъпност. Без него престъпните империи по света щяха да се разпаднат. – Джон Касара, експерт по пране на пари и бивш офицер от американското разузнаване

За физически лица и компании, заловени да позволяват пране на пари, съзнателно или несъзнателно, последствията също са изключително сериозни:

 • Строги финансови санкции често в милиони долари за системни пропуски в контрола на AML.
 • тежък увреждане на репутацията за замесени лица и финансови институции.
 • Потенциално замразяване или дори конфискация на всякакви активи, проследени до приходи от пране на пари.
 • Дълги присъди затвор по присъда за пране на пари или свързани финансови такси.

Регламенти за борба с прането на пари (AML).

За да се борят с този масивен и опасен проблем, повечето държави имат обширни разпоредби и агенции, фокусирани върху откриването и предотвратяването на пране на пари:

Обединените арабски емирства разполагат със стабилна правна рамка за борба с прането на пари, която е в съответствие с международните стандарти, особено препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF).

Закон за AML (Федерален указ-закон № 20 от 2018 г.): Това е основното законодателство за AML в ОАЕ. Той определя престъпленията за пране на пари и определя правната рамка за предотвратяване и наказване на дейности, свързани с пране на пари. Законът обхваща широк набор от предикатни престъпления (престъпления в основата, които генерират незаконни средства) и се прилага за широк набор от субекти, включително финансови институции, определени нефинансови предприятия и професии и организации с нестопанска цел.

Насоки на централната банка: Централната банка на ОАЕ издава подробни насоки и циркулярни писма до финансовите институции, предоставяйки рамка за надлежна проверка на клиента, наблюдение на транзакции и докладване на подозрителни транзакции. От финансовите институции се изисква да създадат вътрешни процедури и системи за контрол за откриване и докладване на съмнителни дейности.

Докладване на съмнителни транзакции: Субектите са длъжни незабавно да докладват всички подозирани дейности за пране на пари на отдела за финансово разузнаване на ОАЕ (FIU). ЗФР работи към Централната банка и отговаря за получаването, анализирането и разпространението на информация, свързана с потенциално пране на пари или финансиране на тероризма.

Интернационална кооперация: ОАЕ участва активно в международните усилия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Тя е ратифицирала няколко международни конвенции и е член на Комисията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Санкции и изпълнение: Законът за борба с изпирането на пари предписва строги наказания за престъпления, свързани с пране на пари, включително глоби и лишаване от свобода. Съдебните и правоприлагащите органи на ОАЕ имат право да разследват и преследват случаи на пране на пари.

Текущ мониторинг и съответствие: Финансовите институции и други задължени субекти трябва да извършват текущ мониторинг на своите бизнес взаимоотношения и да извършват засилена надлежна проверка, когато са идентифицирани по-високи рискове.

Оценка и управление на риска: От субектите се изисква да извършват редовни оценки на риска, за да разберат и управляват своята експозиция на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Обучение и осведоменост: За служителите на финансови и нефинансови институции са предвидени програми за редовно обучение, за да се гарантира, че са запознати с разпоредбите за AML и могат ефективно да идентифицират и докладват подозрителни дейности.

Примери от реалния живот на правоприлагащи действия в ОАЕ демонстрират ангажимента на страната към борбата с прането на пари. Например в ОАЕ се наблюдават нашумели случаи, при които финансови институции са били глобени за неспазване на разпоредбите за AML.

Разпоредбите на ОАЕ за AML са изчерпателни и предназначени за предотвратяване, откриване и наказателно преследване на дейности за пране на пари. Те отразяват ангажимента на страната да поддържа целостта на своята финансова система и позицията си в международната общност.

Въпреки това, с нарастващата сложност на схемите за пране на пари, все още има огромни регулаторни пропуски, които адвокатите могат да помогнат за запълването им чрез подходяща осведоменост и проактивно управление на риска, подкрепяйки ОАЕ против пране на пари инициативи.

Адвокат по пране на пари предоставя важни правни услуги, свързани със сложни финансови престъпления

Прането на пари включва укриване на незаконни средства или привеждането им в легитимен вид чрез сложни транзакции. Той позволява на престъпниците да скрият и използват приходите, получени от незаконни дейности като измами, укриване на данъци или финансиране на тероризма. Като глобална борба срещу прането на пари (AML) регулациите се засилват, фирмите, както и физическите лица са изправени пред сурови санкции за неспазване или пряко участие в схеми за пране на пари. В тази среда услугите на специализирани юристи са абсолютно жизненоважни.

Адвокати по пране на пари притежават експертни познания за сложни закони и разпоредби, управляващи комплекса финансови престъпления в ОАЕ. Независимо дали представляват клиенти, изправени пред обвинения, или предоставят проактивни съвети за съответствие, те разполагат с набор от основни услуги. Това включва насочване на клиентите чрез разследвания, изграждане на стабилни правни защити и привеждане в съответствие на процедурите за AML със строги регулаторни очаквания.

Прилагат се сурови законови санкции

Лицата, осъдени за обвинения в пране на пари, са изправени пред тежки наказателни последици в световен мащаб. Наказанията варират в различните юрисдикции, но обикновено включват:

 • Значителни финансови санкции до два пъти размера на изпраните средства.
 • Пълен актив конфискация включително имоти, автомобили, бизнеси и постъпления по банкови сметки.
 • Години лишаване от свобода в зависимост от фактори като изпраната сума и криминално минало.

За бизнеса последствията включват тежки глоби, отнети оперативни лицензи, разпуснати корпорации и индивидуална отговорност за спазващите изискванията директори. Съзнателното подпомагане на прането на пари също води до дълбоки увреждане на репутацията. С усъвършенствани възможности за финансово проследяване, прокурорите намират започването на дела за все по-осъществимо.

„Тяхното мълчание е тяхното оръжие, а поверителността на клиентите им е щит срещу правосъдието.“ – Съдия, председателстващ процес за пране на пари

Защо законното представителство има значение

Навигирането в разследвания за пране на пари и обвинения без експертна правна защита е изключително несигурно. Според адвокат в ОАЕ, Адвокат [[Хасан Елхайс]], „най-разумната първа стъпка е ангажирането на специализиран юрист“. Тяхното задълбочено разбиране на разпоредбите за финансово съответствие се оказва безценно. Те също така предоставят:

Незабавен отговор на разследването

 • След като властите започнат разследвания, бързо ангажираните адвокати помагат за изработването на разкази, поставящи под въпрос легитимността на обвиненията по време на началните етапи.

Проверка на доказателства

 • Задълбочената проверка на доказателствата на прокуратурата разкрива несъответствия, за да обезсили обвиненията. Без бърз правен анализ след изземването, активите, поддържащи бизнеса и поминъка, често остават замразени.

Убеждаване на прокурори

 • Опитни адвокати преговарят с прокурорите, като подчертават слабостите на доказателствата и ги насочват към прекратяване на делата или намаляване на наказанията.

Защита в съдебната зала

 • Те стриктно защитават клиенти в съда, като криминалистично атакуват обвиненията, ако обвиненията продължават. Това включва цялостно оспорване на валидността на съмнителни доказателства.

Проактивни насоки относно задълженията за AML

В допълнение към стабилната наказателна защита, адвокатите по пране на пари предоставят проактивни насоки относно правните задължения около сложни разпоредби. Те предоставят персонализирани съвети и най-добри практики за съответствие за откриване и предотвратяване на незаконно използване на законни канали. Общите елементи включват:

 • Персонализиране на процедурите за отчитане на AML, вътрешни одити и процеси за надлежна проверка, съобразени с най-новите Насоки на FATF.
 • Обучение на персонала за идентифициране и бързо докладване подозрителни транзакции чрез SAR и други задължителни канали за разкриване.
 • Осигуряване на периодично валидиране на KYC процеси процедури за скрининг на клиенти отчитат промените в идентифицираните рискове от пране на пари и типологии.

Допълнителни специализирани области

Със сложни технически и юрисдикционни познания, адвокатите по пране на пари също помагат в допълнителни области:

 • Съдействие за възстановяване на активи след замразяване или конфискации чрез съдебни спорове.
 • привлекателен регулаторни глоби намлява административни санкции чрез изтъкване на процедурни пропуски и изготвяне на споразумения за споразумения.
 • Защита на искания за екстрадиране и консултиране относно процедури за международно сътрудничество при трансгранични разследвания, обхващащи множество държави.
 • Криминалистична оценка на сметки, договори и борси за определяне на опции за възстановяване или изход при разкриване на незаконни инвеститорски средства.

Избор на правилния правен съветник

Със специализирана финансова и правна експертиза при такова голямо търсене, внимателната надлежна проверка при подбора на адвокати е разумна по отношение на параметри като нива на опит при обработка на случаи на AML за конкретни сектори, структури на таксите, както и цялостна история, осигуряваща благоприятни резултати.

Адвокатите по пране на пари предоставят високоспециализирана помощ, използвайки експертен опит, усъвършенстван от задълбочено разглеждане на случаи и обучение. Като съветват клиенти и анализират сложни транзакции, те изпълняват изключително ценна функция – изясняват задълженията и ограниченията за бизнеса, като същевременно защитават индивидуалните права. Техните умения за защита или преследване на обвинения във финансови престъпления също силно влияят върху резултатите за обвиняемите.

Като цяло в среди с непрекъснато променящи се регулаторни стандарти и увеличаващи се наказателни отговорности, задържането на доверени правни съветници по финансовото съответствие и свързаните с изпирането на пари въпроси остава абсолютно жизненоважно.

Преминете към Top