Адвокатски дружества Дубай

Пишете ни на case@urisuae.com | Спешни повиквания T: +971506531334 XNUMX XNUMX XNUMX T: +971558018669 XNUMX XNUMX XNUMX

Кога изпращаме правно известие в ОАЕ

най-бързото лекарство

уредете въпроса

Всяка форма на официална комуникация следва предварително планирана уговорка или формат, която всеки участник трябва да следва. Юридическото известие е пример за такава формална комуникация със собствен формат, в който подробно се описва вида информация, която трябва да бъде предоставена в известието, и как тя трябва да бъде предоставена.

Адвокатът от ОАЕ или юристът може да помогне

наемете опитен адвокат

инициираща стъпка преди съдебно производство

Важно е да следвате формата за изготвяне и изпращане на правно известие. Ако се справите добре, можете да се възползвате от възможно най-бързото отстраняване на проблема. Правно известие гарантира, че вие ​​и получателят се съгласявате с условията по въпроса и избягвате да решавате въпроса в съда.

Какво е правно известие?

Това е писмен документ, изпратен от подател, който уведомява получателя за намеренията да започне съдебно производство срещу последния. Подателят уведомява получаващата страна за жалбите чрез юридическото известие. Той служи като последно предупреждение за получателя да уреди въпроса или да се сблъска със съдебен бой.

Юридическото известие е прост документ, но изисква високо ниво на внимателност при представянето му, за да предаде съобщението идеално. Адвокат на ОАЕ или юрист може да помогне за съставяне на правно известие въз основа на действащите закони на земята. Юридическото известие трябва да съдържа проблема, към който се стреми, исканата резолюция и точния срок, по който се очаква проблемът да бъде решен, и след това да бъде изпратен чрез регистрирана поща.

Кога да изпратите правно уведомление

Изпращането на правно известие винаги е добър начин да покажете, че не възнамерявате да развалите връзката си напълно. Юридическото известие в ОАЕ е началната стъпка преди съдебно производство. Тя може да бъде изпратена от лице или компания, чиито правни права са били нарушени или са претърпели някакви правни щети, за да се даде на страната получател окончателен шанс да разреши всеки спор без съдебно производство. Някои ситуации изискват изпращане на правно уведомление и те включват:

  • Известие, връчено от работодател на служител за нарушение на условията в трудовия договор, сексуален тормоз на сътрудник, нарушение на HR политиките на HR, рязко излизане в отпуск без официално предизвестие и т.н.
  • Известие от служител към работодател за забавена или неизплатена заплата, нарушаване на трудово споразумение, прекратяване без основателна причина и т.н.
  • Известие, издадено срещу издателя на чек в случай на отхвърлен чек.
  • Спорове, свързани с имуществото като спорове за ипотека и собственост, внезапно изгонване на обитатели и др.
  • Семейни въпроси като развод, попечителство над деца или спорове относно наследството и т.н.
  • Обърнете внимание на производствените компании в жалба за доставка на нестандартни продукти или предоставяне на дефектни услуги и т.н.

Услугите ни за изпращане на правно известие

Можете да наемете опитен адвокат, който да ви помогне да състави професионално правно предизвестие и да го предостави на неизправната страна. Този вид адвокат ще обсъди с вас ситуацията, ще проучи всички факти по въпросите и ще ви посъветва за всички възможни правни последици и ще ви помогне да съставите подходящо правно предизвестие, преди да поднесете на опонента си.

Ето как протича процесът:

  • Започва със сесия за правни съвети по телефона, онлайн или в офиса, където адвокатът отговаря на вашите въпроси и предоставя съвети. След като адвокатът получи всички документи по въпроса, той ще обсъди ситуацията с вас и ще препоръча най-добрия начин на действие.
  • Вашият адвокат ще изготви правно известие и ще ви го изпрати за преглед и одобрение.
  • След като бъде одобрен, адвокатът ще връчи на противника ви уведомлението чрез препоръчана поща, факс или имейл.
  • Привилегиите адвокат-клиент защитават каквато и да е информация и документ, които сте споделили с вашия адвокат.

заключение

Въпреки че не всички случаи изискват изпращането на правно предизвестие, то се изпраща от адвокати с надеждата споровете между техния клиент и опонент да бъдат разрешени без съдебно производство. Изпращането на правно известие позволява на изпращача да установи намерението си да постигне решение на въпроса с получателя, без излишните продължителни съдебни производства.

Можем да ви помогнем при подготовката и изпращането на правното известие.

Правният начин на връчване на предизвестие

Преминете към Top