Стратегия за спечелване на дело за телесна повреда в ОАЕ

Проверка на автомобилни аварии в Дубай

Получаването на нараняване поради небрежност на някой друг може да преобърне света ви с главата надолу. Справянето със силна болка, натрупване на медицински сметки, загубен доход и емоционална травма е изключително трудно.

Въпреки че никаква сума пари не може да премахне страданието ви, осигурявайки справедливо обезщетение за вашите загуби е от решаващо значение, за да се изправите отново на крака финансово. Това е където навигиране в сложната правна система за телесна повреда става ключово.

Спечелването на тези често проточени съдебни дела изисква стратегическа подготовка, усърдно събиране на доказателства и работа с опитен адвокат за телесни повреди. Разбиране на ефективни стратегии и практически стъпки ще ви помогне да увеличите максимално шансовете си за успешно доказване на небрежност и осигуряване на максимално възстановяване на вашите щети за искове за телесна повреда с висока стойност.

Преглед на ключовите елементи в делата за телесна повреда

Съдебни дела за телесна повреда (наричани понякога също искове за обезщетение) включват голямо разнообразие от ситуации, при които някой търпи вреди поради небрежност или умишлени действия на друга страна.

Често срещани примери включват наранявания, получени при:

 • Сблъсъци с моторни превозни средства поради безразсъдно шофиране
 • Инциденти поради подхлъзване и падане, възникващи поради необезопасени помещения
 • Медицинска грешка, произтичаща от грешка на доставчик на здравни услуги

Пострадалата жертва (ищецът) подава иск, изискващ обезщетение от предполагаемата отговорна страна (ответника).

За да спечели делото, ищецът трябва да установи следното ключови правни елементи:

 • Задължение на грижите – Ответникът е имал правно задължение към ищеца да избягва причиняването на вреда
 • Нарушение на митата – Подсъдимият е нарушил задължението си с непредпазливи действия
 • причиняване – Небрежността на ответника пряко и предимно е причинила уврежданията на ищеца
 • Обезщетение – Ищецът е претърпял количествено измерими загуби и вреди поради нараняванията

Пълното разбиране на тези фундаментални понятия, свързани с отговорността и щетите, е жизненоважно за изготвянето на стратегия за ефективен случай на телесна повреда и познаването как да поискате обезщетение за нараняване. Ако нараняването е настъпило на работното място, специализиран адвокат за травми на работното място може да помогне за изграждането на най-силния случай.

"Доказателствата са всичко в едно дело. Една унция доказателства струва половин килограм аргумент.” – Джуда П. Бенджамин

Наемете опитен адвокат за телесни повреди от ОАЕ

Наемане на a квалифициран адвокат за телесна повреда опитът в правната система на ОАЕ е най-важната стъпка след нараняване. Като част от надлежната проверка, не забравяйте да интервюирате бъдещи адвокати, да проверите техните пълномощия, да разберете структурата на таксите и да анализирате отзивите на клиентите, преди да вземете решение за наемане. Какво е дю дилиджънс в този контекст? Това се отнася до щателна проверка и оценка на адвокати, преди да изберете един, който да се справи с вашия иск за нараняване. Вашият адвокат ще формира крайъгълния камък за победата на вашия иск за нараняване.

Навигирането в законите около небрежността, изчисляването на сложни компенсации, договарянето на справедливи споразумения и воденето на дела в съда изисква целенасочена правна експертиза.

Правни кодекси като Граждански кодекс на ОАЕ намлява Закон за труда на ОАЕ уреждат разпоредбите за обезщетения за наранявания, чиито адвокати са умели да тълкуват и използват за изграждане на силни съдебни дела.

Квалифицираните адвокати по телесни повреди също носят богат опит в борбата с подобни случаи в съдилищата на ОАЕ и осигуряването на оптимални споразумения за техните клиенти. От анализ на отговорността въз основа на история на казус до изготвяне на стратегия за събиране на доказателства, експертните адвокати са незаменими за пострадалите жертви.

Обадете ни се сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Опитен адвокат ще Ви помогне:

 • Определете отговорност и небрежност от страна на ответника въз основа на претърпените наранявания и загуби
 • Идентифицирайте всички жизнеспособни ответници участващи в злополуката, законово задължени да предоставят обезщетение
 • Разследвайте инцидента и изградете a силна доказателствена база
 • Оценявайте достойнствата на случая и развивайте най-много ефективна правна стратегия
 • Изчислете сумата на обезщетението, покриваща всички материални и нематериални щети
 • Преговаряйте за разумни предложения за уреждане със застрахователни фирми, които да избягвате продължителни съдебни спорове
 • Представяне и водене на вашия случай в съда, ако е необходимо, за да ви вземем максимално обезщетение

Следователно, опитен адвокат с доказани пълномощия и опит в областта може да направи всичко различно в спечелването на вашия иск за нараняване. Интервюирайте адвокати, проверете пълномощията, разберете структурата на таксите и анализирайте клиентските отзиви, преди да финализирате своя избор.

Вашият адвокат ще формира крайъгълния камък за победата на вашия иск за нараняване.

Съберете доказателства в подкрепа на вашия иск за нараняване

Ищецът носи тежестта да докаже, че небрежността на ответника е пряко причинила претърпените наранявания и загуби. Изграждането на набор от убедителни доказателства формира гръбнака, необходим за установяване на отговорност за небрежност срещу ответника.

Разбира се, докато вие се фокусирате върху възстановяването, опитен адвокат ще ръководи целево събиране на доказателства. Въпреки това, разбирането на типовете необходима документация ще ви помогне да предоставите информация, когато е възможно.

Контролен списък с основни доказателства:

 • Доклади от полицията подадени във връзка с инцидента, причиняващ нараняване, които улавят важни подробности като дата, час, местоположение, участващи хора и т.н. Това са жизненоважни доказателствени документи.
 • Медицински записи обхващащи диагностични доклади, лечебни процедури, предписания за лекарства и т.н. с подробно описание на претърпените наранявания и предприетите лечения. Те играят ключова роля при количественото определяне на исковете за щети.
 • Изявления, записани от очевидци обяснявайки какво са видели. Свидетелствата на очевидци предоставят независимо потвърждение на събития от трета страна.
 • Снимки и видео доказателства за местопроизшествия, материални щети, претърпени наранявания и т.н. Визуалните доказателства имат висока доказателствена стойност, установявайки подробности около произшествията.
 • Доказателство за произтичащи от това загуби като медицински сметки, разписки за ремонт, квитанции за загубени заплати и т.н., които са от решаващо значение за предявяване на искане за финансови щети.

Съпоставете всяко късче налично доказателство около злополуката, причинените наранявания, предприетите лечения, понесените загуби и т.н. В някои случаи са нужни години за уреждане на съдебни дела, така че започнете да събирате съответната документация незабавно и без забавяне.

"Подготовката е ключът към успеха във всяка област, включително правната." - Александър Греъм Бел

Избягвайте ангажименти за ранно разплащане със застрахователни компании

След злополука скоро с вас ще се свържат застрахователни специалисти с искане за информация и понякога предлагащи бързи споразумения за наранявания. Те се стремят да изплащат най-ниските изплащания, преди пострадалите жертви да могат да оценят общите щети.

Приемането на тези първоначални ниски оферти застрашава шансовете ви за справедливо обезщетение, съобразено с общите загуби, след като бъдат напълно изчислени. Следователно адвокатите стриктно съветват пострадалите жертви да не ангажират директно застрахователни фирми или да приемат каквото и да е предложение за споразумение без подходящ правен съвет.

Бъдете готови, че застрахователните компании може да опитат тактики за контакт като:

 • Приготвяне изплащания чрез символичен жест като „добросъвестни“ ходове, надявайки се, че жертвите приемат намалени окончателни споразумения
 • Преструвайки се на такъв "на твоя страна" докато извличате информация, за да намалите стойността на иска
 • Прибързаното жертвите да затварят селища, преди да могат да преценят пълните загуби

Препоръчайте им да се ангажират само чрез назначения от вас адвокат който ще договори справедливи условия от ваше име. Едва след като всички разходи за щети са напълно разбрани за месеци, трябва да се обсъдят разумни и справедливи споразумения за искове.

Да останете търпеливи през този често дълъг съдебен процес може значително да увеличи максимално вашето възстановяване.

Контролирайте емоциите и поддържайте обективност

Внезапната травма, болка, финансови ограничения и несигурност, причинени от инциденти с нараняване, са емоционално опустошителни. Поддържането на спокойна обективност въпреки сътресенията става жизненоважно при искове за наранявания, където преговорите играят ключова роля.

Всякакви думи или действия, предприети в гняв или прибързаност, могат да повлияят неблагоприятно на резултатите от делото или споразуменията. Емоционалните изблици в решаващи дискусии само ще отслабят позицията ви, без значение колко оправдан е гнева ви.

Работата на вашия юридически екип включва поглъщане на вашите разочарования! Изливането на гнева насаме към вашия адвокат му позволява да защити вашите законни интереси оптимално дори в напрегнати ситуации. Фокусирайте пациента върху възстановяването на вашето здраве и разчитайте изцяло на техния правен опит.

"Времето за битка е когато си прав. Не и когато си ядосан.” – Чарлз Спърджън

Доверете се на експертното правно ръководство на вашия адвокат

След като назначите своя адвокат, разчитайте изцяло на неговите съвети и насоки, докато се възстановявате от наранявания. Ограничете прякото участие в правни дискусии и ги овластете напълно да действат във ваш най-добър интерес.

Законът за нараняванията със своите сложни местни разпоредби, огромна история на прецеденти, които оформят резултатите, множество кодирани насоки за обезщетение и т.н. е огромна територия за опитни адвокати и объркващи лабиринти за неспециалисти. Обикновените погрешни стъпки могат сериозно да повлияят на траекторията на вашето дело.

Оставете навигацията в този сложен правен пейзаж в най-справедливото решение на вашия доверен правен водач! Имайте търпение и вяра по време на премеждия – вашият адвокат ще се бори законно да ви получи максимално допустимото обезщетение.

"Който се представлява, има глупак за клиент.” – Правна поговорка

Бъдете готови за потенциално продължителна съдебна битка

Закриването рядко се случва бързо при искове за наранявания, като се има предвид обширно събиране на доказателства, установяване на правна отговорност, медицински оценки, обхващащи години при тежки наранявания, и преговори за уреждане – всички елементи, изискващи месеци или години в някои случаи.

Въпреки това, въпреки търпението, което изисква тази дълга съдебна битка, въздържайте се да се поддавате на натиска и да се задоволявате с по-малко от полагащото се. Продължете с курса, докато не бъдат представени всички аспекти на вашия случай и не получите законно обезщетение.

Наличието на експертен адвокат до вас значително улеснява този период на чакане. Тяхната непрекъсната работа по делата увеличава натиска върху обвиняемите да уредят справедливо. С техните успокояващи напътствия можете да намерите сили в крайна сметка да получите дължимото.

Отказаното правосъдие твърде дълго е правосъдие погребано. Не позволявайте това да се случи и разчитайте изцяло на борбата на вашия адвокат за вашите права!

Дългият път в крайна сметка води до заслужената дестинация.

Изчислете всички парични разходи – настоящи и бъдещи

Документирането на загубите, свързани с нараняване, е от първостепенно значение за възстановяването на щети чрез правни споразумения. Уловете настоящи и бъдещи разходи, свързани с:

 • Медицински сметки за диагностични тестове, операции, болнични престои, лекарства и др.
 • Свързани разходи около медицински пътувания, специално оборудване и др.
 • Загуба на доход от липсваща работа, отчитане на бъдеща загуба на капацитет за печалба
 • Разходи, произтичащи от ограничения в начина на живот поради нараняване като медицински сестри
 • Рехабилитационна терапия, включваща физиотерапия, консултиране и др.
 • Имуществени загуби като сметки за ремонт на превозни средства, разходи за щети на дома/устройството

Подробната финансова документация осигурява доказателствената опора в подкрепа на исканията за икономически компенсации по време на сделките за сетълмент. Затова записвайте старателно всеки малък и голям разход, свързан с нараняване.

При тежки дълготрайни случаи на нараняване, бъдещите разходи за издръжка също се вземат предвид въз основа на прогнози, изготвени от икономически експерти, наети от адвокати. Следователно улавянето както на непосредствените, така и на очакваните бъдещи разходи става критично.

Изчерпателното отчитане на паричните загуби директно укрепва стойността на сетълмента.

Внимателно ограничавайте публичните изявления

Бъдете изключително внимателни към подробностите за случаите на нараняване, които споделяте публично, или към изявленията, които правите относно инцидента, особено в платформите на социалните медии. Те могат да бъдат използвани като уличаващи доказателства, увреждащи резултатите от споразумението от:

 • Изтъкване на контрастни детайли, които повдигат съмнения в достоверността
 • Циркулиращ доказуем фактологични неточности относно случая
 • Показване на всеки колега/приятел злословене подкопаване на съдебните основания

Дори привидно безобидни дискусии с познати могат по невнимание да предадат чувствителна информация за случая на правните екипи на ответниците. Поддържайте дискусиите стриктно в офиса на вашия адвокат, за да избегнете правни опасности. Дайте им пълните факти и оставете техния опит да управлява комуникацията по казус оптимално.

Поддържането на публична завеса на делото запазва предимството.

Създайте прецизно дело за небрежност и загуби

Същността на делата за телесна повреда се крие в категоричното установяване, че небрежните действия на ответника са причинили пряко загубите и щетите на ищеца.

 • Обратно исковете за небрежност с неопровержими доказателства нарушения на задълженията – опасно шофиране, пропуски в безопасността, пренебрегнати рискове и т.н., причиняващи инцидента
 • Свържете здраво инцидентите с осезаеми резултати от наранявания чрез медицински анализ и финансови одити, количествено определящи ефектите
 • Правни прецеденти, съдебна практика, закони за отговорността и т.н. оформят и укрепват крайните аргументи

Един опитен адвокат по телесни повреди щателно ще обедини всички тези свидетелски показания, записи, анализ на събития и правна обосновка в убедителен иск.

Когато са изградени щателно с помощта на техния опит, дори сложните съдебни дела имат големи шансове за победа, осигурявайки ви максимално допустимо обезщетение.

Експертната правна битка е важна за жертвите, търсещи дължимото правосъдие!

Често предпочитано алтернативно разрешаване на спорове

Воденето на дела за телесна повреда в съда пред съдия и съдебни заседатели често е интензивно, отнема време и резултатите остават непредвидими. Следователно взаимното уреждане на дела извън съда чрез подходи за алтернативно разрешаване на спорове обикновено е за предпочитане и за двете страни.

Често избираните механизми включват:

Посредничество – Ищецът, ответникът и независимият медиатор съобщават подробности за иска, доказателства, искания чрез подход за помирение на даване и вземане, насочен към средносрочно споразумение.

арбитраж – Представяне на подробностите по случая пред независим арбитър, който преглежда заявленията и произнася обвързващи решения. Това избягва несигурността, типична за съдебните заседатели.

Уреждането чрез посредничество или арбитраж ускорява закриването, дава на ищците по-бърз достъп до обезщетение и намалява правните разходи от всички страни. Дори за сложни искове за наранявания, около 95% се решават преди процеса.

Въпреки това, ако извънсъдебното разрешаване на спорове не успее да осигури справедливи такси, съобразени с основанията на делото, компетентните адвокати няма да се поколебаят да отведат битката до съда!

Ключови изводи: Основна стратегия за победа при лични наранявания

 • Действайте незабавно, за да наемете опитен адвокат за телесни повреди, който да ръководи вашето правно пътуване
 • Съберете обширни доказателства в подкрепа на небрежността и количествено определяне на ефектите от нараняване
 • Комуникации на застрахователната компания Stonewall – оставете адвокатите да преговарят
 • Дайте приоритет на хладнокръвието въпреки сътресенията, за да осигурите оптимални резултати
 • Разчитайте изцяло на стратегическия нюх на вашия правен съветник
 • Проявете търпение по време на дългия процес – но преследвайте задълженията си безмилостно
 • Запишете всички разходи – настоящи и очаквани бъдещи – за да увеличите максимално стойността
 • Ограничете публичните изявления, които биха могли да рискуват правни предимства
 • Доверете се на вашия адвокат, за да изградите железен случай за установяване на отговорност
 • Обмислете алтернативно разрешаване на спорове за потенциално по-бързо приключване
 • Бъдете уверени в способността на вашия адвокат да осигури дължимите ви дължими суми

Снабдени с това разбиране на критичните аспекти на делото за телесна повреда, можете да си партнирате ефективно с правни експерти. Тяхното майсторство в преговорите и съдебните спорове в съчетание с вашето сплотено сътрудничество ще постигне крайната цел – справедливо изкупуване на преобърнатия ви живот.

Обадете ни се сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

За автора

4 мисли относно „Стратегия за спечелване на дело за телесна повреда в ОАЕ“

 1. Аватар за Адел Смиди
  Адел Смиди

  Здравейте,

  Възможно ли е да ми предложите съвет относно евентуално предявяване на иск срещу (осъзнавам, че може би съм го оставил твърде късно)

  1. Дубай в здравеопазването градски инцидент 2006 г.
  2. Болница "Захара Захара" - имам медицинския доклад. Същият инцидент 2006 г.

  Аз се подхлъзнах с мокър цимент по време на работа в здравния град Дубай в сградата на Ал Рази през 2007 г. По онова време бях специалист по продажбите, показващи лекари около новопостроената сграда на Ал Рази. В момента се кърмя като помощник-директор по медицинска сестра в Дом за възрастни хора в Дъблин.
  Бях диагностициран неправилно от болница „Ал Захра“ през 2006 г.
  През 2010 г. имах заместване на тазобедрената става поради тежък артрит от недиагностицирана фрактура на косата от Al Zahara в дясната ми бедра.
  И до днес страдам, тъй като имах усложнение след операцията - тренделенбургска походка, поради загуба на мускули от чакане на операцията в продължение на една година.

  Бях на 43 години, когато ми направиха смяна на тазобедрената става в Американската болница.

  Поздрави

  Адел Смиди

  Мобилен-00353852119291

  1. Аватар за Сара

   Здравейте, Адел .. да, възможно е да поискате .. Трябва да сте тук, тъй като имаме нужда от полицейски отчет от полицията в Дубай, одобряващ инцидента .. каква е исканата сума, която търсите?

 2. Аватар за sunhye Yoon

  Здравейте

  Получих злополука на 29 май.
  Някой удари колата ми отзад.

  Полицията дойде на мястото, но той не видя колата ми и ми даде зелена форма.
  Той каза, че можете да напуснете и да отидете при вашата застрахователна компания.
  Напуснах сцената, след като взех зелената форма.
  След деня започнах да страдам от болки в кръста и врата.
  Не можах да работя 3 седмици.

  Докато колата ми е ремонтирана и отивам в болница, трябва да платя транспорт.

  Или бих искал да знам в този случай мога ли да искам обезщетение за медицински, финансови неща?

  Благодаря ви много

 3. Аватар за Teresa Rose Co
  Тереза ​​Роуз Ко

  Уважаеми правен екип,

  Казвам се Роуз. Участвах в автомобилна катастрофа на 29 юли 2019 г. на път Ras Al Khor Road северно. Карах с около 80-90 км / ч. Мястото беше на няколко метра от моста, който ви свързва с International City. Докато шофирахме, аз и мама, която бяхме на пътническата седалка, видяхме друга бяла кола да слиза много бързо по рампата и да се извива. Преди да се усетим, той блъсна колата ни в главата от страната на пътника. Тази кола дойде от най-дясната лента до нашата лента (най-лявата и 4-та лента) с висока скорост и удари нашата кола, която се насочваше на север. Поради удара бяха разгърнати въздушни възглавници. Бях в шок и известно време не помръднах, докато мама ми изкрещя да изтичам извън колата, преди тя да се запали, защото колата ни беше пушена. Излязох от колата все още в шок и се видях да кървя. Когато се опомних, веднага се обадих в полицията и поисках линейка. Полицията дойде на място заедно с теглещ камион. Полицията придружи мама и аз от другата страна на пътя, за да изчакаме линейката. След няколко разпита и документация бяхме откарани в болница Рашид, където изчакахме час-два преди да получим медицинска помощ.
  Докато бях в болницата бях в беда, тъй като пътната полиция няма да спре да ми се обажда и да ме пита къде да си преместя колата, кой ще вземе колата ми, кой ни е ударил и т.н. Номерът на застрахователната компания просто продължаваше да звъни или фоновата музика продължаваше да работи, докато никой не отговаря на другия ред. Бях толкова объркан и не разбирах напълно какво трябва да направя или да се обадя за помощ.
  На следващия ден отидохме в полицейското управление в Рашидия, тъй като личните ми документи бяха отведени там и тогава стана ясно, че мъжът, който удари колата ми, избяга.
  Това беше много изненадващо.
  За да прекъсна историята, получих няколко синини по рамото, гърдите, ръцете и счупена китка и палец. Моята мама беше приета в болницата 2 дни след инцидента поради високо кръвно налягане и болка в гърдите. Вероятно афтършок. Имах и счупен мобилен телефон, тъй като по време на инцидента падна силно от таблото.
  Утре на 29 август е първото ни изслушване. Чудя се как съдът ще вземе решение за обезщетението, като се има предвид, че все още изпитвам силна болка, но не е в състояние да потърси подходяща медицинска помощ поради липса на средства? Застраховката отказа да поеме таксите, тъй като не по моя вина.
  Моля, уведомете ме как трябва да продължа по този случай?
  Мама между другото заминава на 7-ми септември, тъй като е на посещение, докато аз ще я придружавам в нейния полет у дома.
  Надявам се да чуя от теб. Благодаря ти

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *

Преминете към Top