съдебни дела

Sharia Law Dubai ОАЕ

Знайте повече за наказателното право на Дубай

Рамката на наказателното право на Дубай е силно повлияна от шериата, който е религиозният закон и морален кодекс на исляма. Шариатът се занимава с въпроси като сексуалност, престъпления, брак, алкохол, хазарт, облекло. Винаги е разумно да знаете основните закони и разпоредби на страната, в която се намирате, независимо дали...

Знайте повече за наказателното право на Дубай Прочети повече »

законови санкции

Какво трябва да знаете за дела на гражданския съд

  Гражданските съдебни дела са предимно разногласия между отделни лица или групи. Тези разногласия обаче могат да бъдат разрешени само в съда. В гражданското дело ще има две страни – ищец, който предявява иска; и Ответник, който защитава иска. Ако някой е извършил нарушение, но не е това...

Какво трябва да знаете за дела на гражданския съд Прочети повече »

Видове дела за наказателно право в Дубай и как адвокатът може да ви помогне

5 вида дела в наказателното право в Дубай и как адвокатът може да ви помогне

Видове наказателни дела в Дубай и как един адвокат може да ви помогне В ОАЕ наказателните дела се разглеждат от прокуратурата. Тези отдели са отговорни за преследване на наказателни дела срещу лица или компании, които са обвинени в незаконни сделки. Следва преглед на 5-те най-често срещани...

5 вида дела в наказателното право в Дубай и как адвокатът може да ви помогне Прочети повече »

Преминете към Top