Наемете местен адвокат в ОАЕ

Обединените арабски емирства (ОАЕ) имат сложна правна система, която интегрира гражданското право с принципите на ислямския шериат. Чужденците, които искат да се ориентират в съдебната система на ОАЕ, често обмислят наемането на международна адвокатска кантора или чуждестранен адвокат. Въпреки това, местните защитници на Емирствата предлагат уникален опит и прозрения, които глобалните фирми просто не могат да предоставят.

Тази статия ще проучи основните предимства на партньорството с правен специалист от ОАЕ за вашия случай вместо да разчитате единствено на чуждестранно представителство. Независимо дали разрешавате бизнес спор или въпрос по семейно право, местно лицензиран адвокат може по-добре да служи на вашите интереси.

Преглед на правния пазар на ОАЕ

Правният пазар на ОАЕ има бързо се разширява през последните няколко десетилетия. Подхранван от силния икономически растеж и процъфтяващите отрасли като финансови услуги, туризъм и недвижими имоти, търсенето на правни услуги се засили.

Стотици местни и глобални адвокатски кантори сега работят в свободни зони в големи градове като Дубай и Абу Даби. Те се фокусират върху ключови практически области като корпоративно право, арбитраж, строителни спорове и семейно право.

Чуждите фирми носят международен опит. Въпреки това възникват сложности в Двойната шериатска и гражданскоправна система на ОАЕ. Без локален експертен опит, правни стратегии често не успяват да отекнат ефективно в местните съдилища.

В същото време, Защитниците на емирствата разбират нюансите около навигирането в ислямските правни принципи, регионална геополитика, бизнес култура и обществени норми. Тази културна плавност се превръща в по-добри правни резултати.

Основни предимства на адвокат в емирствата

Задържането на правен специалист от Емирства осигурява стратегически ползи на всеки етап:

1. Експертиза в законите и разпоредбите на ОАЕ

Адвокатите на Емирствата притежават сложно разбиране на мозайката от федерални закони и закони на ниво емирство в ОАЕ. Например, те се ориентират в ключови разпоредби като:

 • Федерален закон № 2 на ОАЕ от 2015 г. (Закон за търговските дружества)
 • Федерален закон № 31 на ОАЕ от 2021 г. (за изменение на някои разпоредби на Федерален закон № 5 от 1985 г. относно Закона за гражданските сделки на ОАЕ)
 • Дубайски закон № 16 от 2009 г. (Създаване на Агенцията за регулиране на недвижимите имоти)

с Законът на шариата често допълва гражданските кодекси, взаимодействието между тези системи е сложно. Местните адвокати ви насочват през сивите зони, които чуждестранните фирми може да пренебрегнат.

„Имаме много адвокати, но малцина са тези, които наистина разбират нашата правна същност – за това трябва да си партнирате със специалист от Емирството.“– Хасан Саид, министър на правосъдието на ОАЕ

Адвокат от Емирствата също така проследява най-новите правни разработки от постановления в различни Емирства. Те използват обширен вътрешен прецедент за укрепване на аргументите в рамките на културно съобразена рамка.

2. Връзки и взаимоотношения с вътрешни хора

Утвърдени адвокатски кантори в Емирствата и старшите адвокати се радват на дълбоко вкоренени взаимоотношения в правната екосистема на ОАЕ. Те взаимодействат тясно с:

 • Прокурорите
 • Ключови държавни агенции
 • Регулаторни органи
 • Съдебни фигури

Тези връзки улесняват разрешаването на казуси чрез:

 • Медиация при конфликти: Адвокатите от Емирствата често разрешават спорове по неформални канали, преди да стигнат до съдебни спорове. Техните връзки позволяват преговори и посредничество.
 • Административна връзка: Подкрепя взаимодействието с имиграцията, недвижимите имоти и икономическите регулатори за решаване на проблеми за клиентите.
 • Съдебно влияние: Докато съдиите в крайна сметка остават независими, личните връзки оказват влияние върху процедурите и резултатите.

Това "wasta” (влияние) оформя процесуалната ефективност. Клиентите на емиратските фирми прекарват по-малко време в преминаване през бюрократични пречки.

3. Културна интелигентност в съдебната зала

Адвокат от Емирства притежава културна интелигентност, липса на чужд адвокат. Те приспособяват правни стратегии, съобразени с местните представи за:

 • Правосъдие
 • Чест и репутация
 • Ролята на исляма в обществото
 • Запазване на социално-икономическата стабилност

С културна плавност, емиратският адвокат красноречиво оформя аргументи по отзивчив към съда начин. Те разбират чувствителност и табута около представяне на доказателства или разпит на свидетели. Този обмислен подход резонира по-силно от грубата западна правна тактика.

Освен това, езиковите бариери съставен при работа с чуждестранен съветник, който не е запознат с арабската правна/бизнес терминология. Фирма от Емирства обезсмисля това – вашият адвокат директно взаимодейства с властите, използвайки общи културни ориентири.

4. Лицензионните ограничения са в полза на местните фирми

Федералният закон на ОАЕ забранява на адвокати извън Емирствата да практикуват съдебни дела и да представляват клиенти пред съдилищата. Само граждани на ОАЕ, притежаващи лицензи по местно право, могат да се явяват в съдебните зали като регистрирани юридически съветници. Местните и говорещите арабски адвокати в ОАЕ имат право на слушане в съдилищата и наказателните разследвания на ОАЕ.

Чуждестранните адвокати действат в качеството си на съветник, но не могат официално да изготвят документи, да спорят по правни въпроси или директно да се обръщат към съда по време на изслушвания или процеси.

Това затруднява вашия случай, ако разчитате единствено на международна фирма. Съдебни спорове неизбежно ще възникнат, когато лицензираният адвокат от Емирството стане от съществено значение. Интегрирането на такъв във вашия екип на ранен етап рационализира това изискване.

Освен това съдиите могат да възприемат a изцяло правния екип на Емирствата, като показва уважение към съдилищата и законите на ОАЕ. Това културно привеждане в съответствие може едва доловимо да повлияе на решенията.

5. По-ниски разходи и такси

Изненадващо средните фирми от ОАЕ често подценени гигантски глобални фирми опериращи регионални центрове от Дубай или Абу Даби. Партньорите в рамките на тези международни офиси са склонни да таксуват астрономически почасови ставки и щедри разходи върху клиентските фактури.

Обратно, конкурентоспособните местни застъпници с еквивалентен опит осигуряват висока стойност на по-ниски разходи. Те прехвърлят спестяванията от по-малки режийни разходи директно на клиентите.

6. Групи за специализирана практика

Фирми от най-високо ниво на Емирствата създават специализирани групи за практика, съобразени с уникалния пейзаж на ОАЕ. Примерите включват:

 • Ислямски финансови съдебни спорове: Експертиза в сложни ислямски финансови транзакции и инструменти.
 • Емирство и заетост: Консултиране на местни работодатели относно квотите за националния персонал на ОАЕ заедно с визовите и трудовите разпоредби.
 • Семейни бизнес спорове: Справяне с конфликти в рамките на богати семейни конгломерати, базирани в Персийския залив, относно наследство, проблеми с управлението или раздяла.

Тези концентрации отразяват вътрешни предизвикателства, които чуждестранните адвокати не могат да възпроизвеждат последователно.

Кога трябва да помисля за чуждестранна фирма или адвокат?

Задържането на чуждестранна фирма все още предлага предимства в определени правни сценарии:

 • Трансгранични транзакции: Британски, сингапурски или американски адвокати безпроблемно улесняват сливания и придобивания, съвместни предприятия или IPO листвания между юридическо лице в Емирството и чужд контрагент.
 • Международен арбитраж: Известни световни арбитражни центрове се намират в Дубай и Абу Даби. Чуждестранни адвокати често ръководят дела тук, включващи сложни частни договори или инвестиционни договори.
 • Специализирани консултации: Офшорните фирми предоставят ценни съвети относно международното данъчно структуриране, сложни деривати, морско право и интереси на различни юрисдикции.

Въпреки това, разумна стратегия е задържането на фирма от ОАЕ, която да работи заедно с чуждестранен съветник в тези ситуации. Това гарантира пълно покриване на вашите глобални и вътрешни правни нужди.

Заключение: Съчетайте местния опит с международните способности

Правният пазар на ОАЕ продължава да се развива като глобално свързан център, привличащ международна търговия и инвестиции. Това пресичане на чужди интереси с ислямски правни основи и културни нюанси налага балансирана правна подкрепа.

Докато чуждестранните адвокати предоставят жизненоважни световни перспективи, Адвокатите от Емирствата предоставят несравнимо културно владеене и експертиза в местния съд. Те разбират вкоренените обществени традиции, които оформят правния пейзаж.

За щастие, ОАЕ предоставят гъвкавост при изграждането на допълнителен правен екип. Съчетаването на глобални и местни адвокати централизира най-добрите стратегически способности, необходими за правен успех в този регион.

„Търсете законите на ОАЕ от син на земята и световните закони от онези, които пътуват надалеч“ – Емирска поговорка

Преминете към Top