Престъпления с наркотици в ОАЕ, трафик, притежание, наказание и закони

Обединените арабски емирства (ОАЕ) имат едни от най-строгите закони за наркотиците в света и приемат политика на нулева толерантност към престъпления, свързани с наркотици. Както жителите, така и посетителите подлежат на тежки наказания като солидни глоби, лишаване от свобода и депортиране, ако се установи нарушение на тези закони. Това изчерпателно ръководство има за цел да хвърли светлина върху разпоредбите на ОАЕ за наркотиците, различните видове престъпления, свързани с наркотици, санкции и наказания, правни защити и практически съвети за избягване на заплитане с тези сурови закони.

Незаконни вещества и някои лекарства с рецепта и лекарства без рецепта са категорично забранени съгласно Федерален закон № 14 от 1995 г. относно контрола на Наркотични лекарства намлява Психотропни вещества. Този закон щателно дефинира различните графици на незаконни наркотици и тяхното категоризиране въз основа на потенциал за злоупотреба и пристрастяване.

Какви са законите за свързаните с наркотици престъпления в ОАЕ

Обединените арабски емирства (ОАЕ) отдавна поддържат политика на нулева толерантност към престъпления, свързани с наркотици. Преди това Федералният закон № 14 от 1995 г. относно мерките за противодействие на наркотичните и психотропните вещества уреждаше тази област. Обаче ОАЕ наскоро прие Федерален указ-закон № 30 от 2021 г. относно наркотичните вещества и психотропните вещества, който е текущото и актуализирано законодателство.

Ключовите аспекти на Федералния декрет-закон № 30 от 2021 г. включват:

 1. Забранени вещества: Изчерпателен списък на незаконните наркотици, психотропни вещества и прекурсорни химикали, използвани в производството на наркотици.
 2. Криминализирани дейности: Внос, износ, производство, притежание, трафик, насърчаване и улесняване на употребата на наркотици.
 3. Тежки наказания: Притежаването може да доведе до лишаване от свобода и глоби, докато трафикът или контрабандата могат да доведат до доживотен затвор или смъртно наказание.
 4. Без изключение за лична употреба: Всяко притежание на незаконни наркотици е криминално престъпление, независимо от количеството или намерението.
 5. Тежест на доказване: Наличието на наркотици или принадлежности се счита за достатъчно доказателство за вина.
 6. Екстериториално приложение: Гражданите и жителите на ОАЕ могат да бъдат преследвани за престъпления, извършени в чужбина.
 7. Универсално приложение: Законите се прилагат за всички лица, независимо от националност, култура или религия.
 8. Рехабилитационни програми: Законът предвижда разпоредби за програми за рехабилитация и лечение на извършители на наркотици.

Докато предишният Федерален закон № 14 от 1995 г. положи основите за контрол на наркотиците, по-новият Федерален указ-закон № 30 от 2021 г. отразява промените в тенденциите в наркотиците, международните разпоредби и потенциала за рехабилитация.

Властите активно прилагат тези строги закони чрез редовни проверки, усъвършенствани методи за откриване и сътрудничество с международни агенции за борба с трафика на наркотици и свързаните с него престъпления.

Видове наркопрестъпления в ОАЕ

Законите на ОАЕ класифицират престъпленията, свързани с употребата на наркотици, в три основни категории, като на всички се налагат тежки наказания:

1. Лична употреба

 • Притежаването дори на малки количества наркотични вещества за лична или развлекателна употреба е забранено от чл. 39 от Закона за наркотиците.
 • Това се отнася както за граждани на ОАЕ, така и за чужденци, пребиваващи или посещаващи страната.
 • Властите могат да провеждат произволни тестове за наркотици, претърсвания и нападения, за да идентифицират нарушителите на лична употреба.

2. Популяризиране на наркотици

 • Дейностите, които активно насърчават злоупотребата с наркотици, също са изправени пред сурови наказания съгласно членове 33 до 38.
 • Това включва продажба, разпространение, транспортиране, изпращане или съхранение на наркотици дори без намерение за печалба или трафик.
 • Улесняване на сделки с наркотици, споделяне на контакти с дилъри или предоставяне на съоръжения за употреба на наркотици също попадат в тази категория.
 • Популяризирането или рекламирането на незаконни наркотици чрез всякакви средства се счита за престъпление, свързано с употребата на наркотици.

3. Трафик на наркотици

 • Най-тежките нарушения включват транснационални групи за трафик, които пренасят контрабандно големи количества незаконни наркотици в ОАЕ с цел разпространение и печалба.
 • Нарушителите са изправени пред доживотни присъди и дори смъртно наказание при определени условия съгласно членове 34 до 47 от Закона за наркотиците.
 • Опитът за трафик на наркотици или съучастието в операция за трафик на наркотици също е наказуемо престъпление.

4. Други престъпления, свързани с наркотици

 • Култивиране или производство на незаконни наркотици или прекурсори на химикали, използвани в производството на наркотици.
 • Пране на пари, включващо приходи от престъпления, свързани с наркотици.
 • Консумиране или намиране под въздействието на незаконни наркотици на обществени места.

За нарушители за първи път, особено в случаи на лична употреба или дребни нарушения, законът на ОАЕ предоставя потенциални възможности за рехабилитационни програми като алтернатива на лишаването от свобода, в зависимост от обстоятелствата и тежестта на нарушението.

ОАЕ възприемат цялостен подход за справяне с всички аспекти на престъпленията, свързани с наркотици, от лична употреба до широкомащабни операции за трафик. Властите налагат строги наказания, включително лишаване от свобода, глоби и дори смъртно наказание в някои случаи, за възпиране и борба с наркопрестъпленията в границите на страната. Законите се прилагат универсално, независимо от националността, религията или културния произход на индивида.

Кои лекарства се считат за контролирани вещества в ОАЕ

ОАЕ поддържа изчерпателен списък с контролирани вещества, включително естествени и синтетични наркотици. Те са класифицирани като забранени наркотици, психотропни вещества и прекурсори на химикали, използвани в производството на незаконни наркотици. Ето табличен преглед на някои от основните контролирани вещества в ОАЕ:

категорияВещества
ОпиатитеХероин, морфин, кодеин, фентанил, метадон, опиум
СтимулантитеКокаин, амфетамини (включително метамфетамин), екстази (MDMA)
ХалюциногениLSD, псилоцибин (вълшебни гъби), мескалин, DMT
КанабиноидитеКанабис (Марихуана, Хашиш), Синтетични канабиноиди (Spice, K2)
ДепресантиБарбитурати, бензодиазепини (валиум, ксанакс), GHB
Прекурсорни химикалиЕфедрин, Псевдоефедрин, Ергометрин, Лизергинова киселина

Важно е да се отбележи, че този списък не е изчерпателен и властите на ОАЕ редовно актуализират и разширяват списъка с контролирани вещества, за да включват нови синтетични наркотици и химически вариации, когато се появят.

Освен това законите на ОАЕ не правят разлика между различните категории или видове контролирани вещества. Притежаването, консумацията или трафикът на което и да е от тези вещества, независимо от тяхната класификация или количество, се счита за престъпление, наказуемо със сериозни наказания, включително лишаване от свобода, глоби и потенциално смъртно наказание в някои случаи.

Строгата позиция на ОАЕ по отношение на контролираните вещества отразява ангажимента им за борба с престъпленията, свързани с наркотици, и насърчаване на общественото здраве и безопасност в страната.

Какви са наказанията за наркопрестъпления в ОАЕ?

Обединените арабски емирства имат изключително строги закони срещу престъпления, свързани с наркотици, като прилагат политика на нулева толерантност със сериозни наказания. Наказанията са описани във Федералния закон № 30 на ОАЕ от 2021 г. за борба с наркотиците и психотропните вещества.

Притежание и лична консумация

 • Притежаването, получаването или консумацията на незаконни наркотици се наказва с минимум 4 години затвор и глоба от най-малко 20,000 5,400 AED (XNUMX XNUMX USD).
 • Присъдите могат да достигнат до доживотен затвор в зависимост от вида и количеството на използваните наркотици.

Трафик и намерение за доставка

 • Трафикът или притежанието на наркотици с намерение за доставка се наказва с доживотен затвор и минимална глоба от 20,000 XNUMX AED.
 • Смъртното наказание също може да бъде приложено, особено за мащабни операции или значителни количества наркотици.

Депортиране за неграждани

 • Гражданите извън Обединените арабски емирства, осъдени за престъпление с наркотици, са изправени пред автоматично депортиране от страната след излежаване на присъдата или плащане на глоби, съгласно член 57.
 • Понякога може да се случи депортиране преди изтичане на пълния срок на затвора.

Ограничено алтернативно наказание

 • Реабилитация, общественополезен труд или намалени присъди рядко се предоставят, най-вече за дребни провинения за първи път или ако нарушителите сътрудничат на разследването.
 • Задължителната рехабилитация може да замени затвора за обикновено притежание в някои случаи, според преценката на съда.

Допълнителни наказания

 • Конфискация на активи/имущество, използвани за престъпления с наркотици.
 • Загуба на права на пребиваване за емигранти.

Законите за борба с наркотиците на ОАЕ обхващат целия цикъл от производството до консумацията. Дори притежанието на средства или остатъци от наркотици може да доведе до обвинения. Непознаването на закона не се счита за защита.

Властите стриктно прилагат тези наказания. От решаващо значение е жителите и посетителите да спазват стриктно политиките на ОАЕ за нулева толерантност към наркотиците. Консултирането с правни експерти е силно препоръчително за пълни и актуализирани насоки по този въпрос.

Правни последици за туристите, хванати с наркотици в ОАЕ

Обединените арабски емирства прилагат безкомпромисна политика на нулева толерантност към наркотиците и злоупотребата с вещества. Тази позиция важи стриктно и за туристите и посетителите. Дори следи от количества или остатъци от предишна употреба на наркотици могат да доведат до сериозни правни последици за туристите в ОАЕ, включително:

Арести и обвинения

 • Туристите могат да бъдат арестувани и преследвани за притежание на всякакви количества забранени наркотици, от канабис до по-твърди наркотици.
 • Властите на ОАЕ обикновено провеждат изследвания на кръв и урина, при което самото наличие на наркотици в нечия система представлява притежание.

Сурови наказания

 • В зависимост от вида и количеството на наркотиците, туристите са изправени пред наказания, вариращи от значителни глоби до дълги присъди затвор.
 • Глобите могат да варират от 10,000 2,722 AED (100,000 27,220 USD) до XNUMX XNUMX AED (XNUMX XNUMX USD) или повече за повторно нарушение.
 • Присъдите лишаване от свобода варират от няколко месеца до няколко години, с по-тежки срокове за рецидивистите или тези, които участват в дейности за трафик на наркотици.
 • В най-крайните случаи, свързани с широкомащабни операции за трафик на наркотици, може да се приложи смъртно наказание.

Скорошни законови изменения

 • Докато ОАЕ поддържа пълна забрана за наркотици, някои скорошни изменения предвиждат известна степен на снизходителност за конкретни случаи:
 • Притежаването на малки количества THC/канабис може да не доведе до затвор за нарушители за първи път. Веществото обаче ще бъде конфискувано и все още са приложими глоби. THC маслото остава строго забранено.
 • В някои случаи минималните присъди за престъпления за притежание за първи път са намалени.

Депортиране и ограничения за пътуване

 • Всички чуждестранни граждани, включително туристи, са изправени пред автоматично депортиране при осъждане за престъпления с наркотици след изтърпяване на присъдите или плащане на глоби, както е предвидено от закона на ОАЕ.
 • Депортираните може също така да бъдат обект на разширени забрани за пътуване, ограничаващи повторното влизане в ОАЕ и други страни от Персийския залив.

Като се има предвид безкомпромисната позиция на ОАЕ, изключително важно е туристите да проявяват максимална предпазливост и да избягват каквото и да е участие в незаконни наркотици или вещества по време на посещението си, за да избегнат тежки правни последици, които могат да имат трайни последствия.

Как ОАЕ си сътрудничат с Интерпол за случаи на трафик на наркотици?

Обединените арабски емирства поддържат тясно сътрудничество с Интерпол за борба с международния трафик на наркотици по различни канали. В основата е Националното централно бюро (NCB) на ОАЕ, което служи като основната връзка между местните правоприлагащи органи и централата на Интерпол. NCB улеснява споделянето на разузнавателна информация, позволявайки на властите на ОАЕ да изискват сигурно данни за заподозрени, методи за трафик и наркотици от други страни членки. Обратно, доказателствата, събрани в случаи на наркотици в ОАЕ, могат бързо да бъдат разпространени в световен мащаб чрез NCB.

Тази координация е активирана от защитената комуникационна мрежа I-24/7 на Интерпол, която насърчава трансграничния обмен на информация в реално време. Освен това НЦБ на ОАЕ може да издаде специални известия до партньори по целия свят, търсейки подробности относно конкретни методологии за трафик на наркотици. Освен споделянето на информация, ОАЕ участва активно в съвместни операции, координирани от Интерпол, насочени към основните маршрути и организации за търговия с наркотици. Скорошен пример беше операция Lionfish, фокусирана върху прекъсването на потоците на кокаин през летищата в Югоизточна Азия, която Дубай подкрепи финансово.

За подобряване на възможностите за правоприлагане, правоприлагането на ОАЕ също се възползва от учебните програми на Интерпол, обхващащи най-добрите практики в пресичането на наркотици. Това многостранно сътрудничество позиционира ОАЕ като активен партньор в глобалната репресия срещу трафика на наркотици.

Как специализиран адвокат може да помогне

Търсене на експерт ОАЕ адвокат ефективността е от решаващо значение, когато се гледат ужасни резултати като десетилетни присъди или екзекуция.

Идеалният съвет ще бъде:

 • Опит с местни наркотик случаи
 • Страстен за постигане на най-добър резултат
 • Стратегически в сглобяване силен укрепления
 • Високо оценен от минали клиенти
 • Владее арабски и английски език

Често задавани въпроси

Кои са най-често срещаните наркотик престъпления в ОАЕ?

Най-често наркотик престъпленията са владение of канабис, MDMA, опиум и таблетки с рецепта като трамадол. Трафикът обвиненията често са свързани с хашиш и стимуланти от амфетаминов тип.

Как мога да проверя дали имам криминално досие в ОАЕ?

Изпратете молба до отдела за съдимост на ОАЕ с копия на вашия паспорт, лична карта на Emirates и печати за влизане/излизане. Те ще претърсят федералните регистри и ще разкрият, ако има такива убеждения са в досие. Ние имаме a услуга за проверка на криминални досиета.

Мога ли да пътувам до ОАЕ, ако имам предишен непълнолетен присъда за наркотици другаде?

Технически може да бъде отказан достъп на тези с чуждестранни присъди за наркотици при някои обстоятелства. Въпреки това, за дребни нарушения, вероятно все още можете да влезете в ОАЕ, ако са изминали няколко години от инцидента. Въпреки това, правна консултация е препоръчително преди това.

Обадете ни се сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Преминете към Top