Критично проучете детайлите на вашия договор чрез проверка на договора

пази се

Правно становище

Правен договор или споразумение е по-скоро само документ, който две страни подписват, но защитава нечия стопанска единица с правата и средствата за защита. Споразумението създава отговорности, условия, парични въпроси, срокове и други, така че всяка част от споразумението да бъде правилно запечатана, което, ако не успее, може да доведе до непредвидени загуби.

легална проверка е необходима в Дубай и ОАЕ

правни споразумения или договори

договор за проверка на документи

Без надлежна проверка на проверката на договорите може да подпишем договори с непривлекателни условия, които не са от полза за нас или нашите интереси.

Какво е проверка по договор

Проверка на договор или правна проверка означава актът на внимателно и критично проучване на документите, които трябва да бъдат изпълнени от гледна точка на закона. Проверката на договора води до задълбочена проверка на споразумението, което осигурява следното:

Правно проучване на различни фирмени документи от адвокати. Адвокатски съвети по чувствителни въпроси. Правно съответствие.

 • Всички предпазни мерки са взети
 • Определяне на конкретни роли
 • Сигурност на парите
 • Правно средство за защита
 • Издава добре очертания
 • Яснота на аспектите и паричните условия и т.н.

задължение и отговорности на всички заинтересовани страни

Договорите се проектират, изготвят и изпълняват главно от компании от гледна точка, като се посочва задължението и отговорностите на всички заинтересовани страни за намаляване на рисковете. Собствениците на малкия бизнес и ръководителите на висше ниво често изготвят договори през цялото време на мандата си.

Тъй като е необходимо споразумението да бъде прочетено, разбрано и анализирано по отношение на изрази и изрази, използвани в основата на споразумението. Необходимо е при никакви условия да не се включват изкуствени думи или да се извежда допълнително значение, различно от това, което се разбира буквално.

Професионален договор за проверка и проверка

Затова е необходимо да се направи правна проверка, ако искате да се спасите от непредвидени обстоятелства, които биха могли да бъдат избегнати, ако надлежното правно действие на проверката на документите по договора е извършено навреме. 

Самоубийствено е използването на правни споразумения / договор за копиране или поставяне на стереотип и следователно е жизненоважно да се обърнете към юридически експерт, който може да състави подходящ правен документ и за професионална проверка на договора.

Основни аспекти на договарянето

 • Проверката на договора изисква лицето да извърши задълбочен контрол на намеренията, клаузите, рециталите и риска, за да защити нуждите на клиента и да улесни плавния поток на транзакциите.
 • Основното договорно право е извлечено от английското договорно право, което поставя голям акцент върху желанието на договарящите страни да се обвържат в споразумение за обмен на бизнес или услуга.
 • In Джоунс V Падаватън, съдилищата се стремяха да дефинират ясно разграничението между семейни договорености и бизнес споразумения. Семейното споразумение не винаги е обвързващо и договорните споразумения трябва да включват в тях ясно търговското намерение. Следователно, докато договорите се проверяват, намерението да се обвържат законно в бизнеса трябва да е ясно.
 • Следвайки по-горе, жизненоважно е да проверите дали страните по споразумението са известни, тяхното правомощие да представляват различните им дружества и възможността за сключване на договор и мястото на извършване на дейност. В ситуации, в които има до 3 или повече страни в контакт, интензитетът на контрол може да се наложи да бъде по-строг, за да може да се определи целта на всеки човек.
 • Когато страните се обвържат в бизнеса, целта на договора трябва да е ясна.
 • Ако целта е във връзка с продажбите на стоки, е разумно, че „x” произвежда и продава стоки на AB, а „z” е производителят на стоки XY, в които AB стоките са вход.
 • При обикновена продажба на стоки, където продуктите са стандартизирани, може да е от съществено значение да не се дава конкретна дефиниция, но като бъдете предпазливи, е разумно да посочите и дефинирате „Стоки“, „Страни“, „Поръчка, ”„ Дата на доставка ”,„ дата и начин на плащане ”,„ Място на доставка ”,„ анулиране ”и т.н. Това гарантира, че условията означават едно и също нещо в същия смисъл на договарящите страни и отговарят точно на техните изисквания.
 • Въпреки това, когато персонализираните изисквания към продукта са сложни, като котли, специализирана електроника, инженерни стоки и т.н., препоръчително е да се гарантира, че всички спецификации и дефиниции са ясно очертани.
 • След това споразумението трябва да посочва всички условия, при които бизнесът трябва да се извършва.

По какъв начин съставянето на договора се различава от проверяването на договор?

Изготвяне на договор и проверка на договора са два различни етапа от процеса на договаряне. Изготвяне на договор е процес, който включва проектанта, който изготвя договор от началната точка до крайната точка.

В процеса на проверка на договора лицето, което изготвя проекта, е рецензентът и ще работи по съществуващия шаблон на договора (този, който вече е изготвен), за да направи необходимите допълнения и изтривания в съществуващия шаблон на договора.

фокусирайте се върху уникални указатели в съществуващия шаблон на договора

Професионалистите, които работят в определени компании, ще могат да проверяват договорите по две причини:

 1. Или такива компании ще имат свои шаблони за договор; и
 2. Контрагент изпраща в своя шаблон за договор да бъде прегледан.

В процеса на проверка кривата на обучение е ограничена за професионалисти, тъй като те трябва да се съсредоточат върху уникални указатели в съществуващия шаблон на договора и не получават перспективата да вършат работата от първа ръка.

изчерпателно проучване на различни клаузи

От друга страна, в процеса на изготвяне на договора лицето, което изготвя, често съставя целия договор самостоятелно със специален акцент върху всяка точка на всяка минута от началната точка до крайната точка.

Изготвянето на договор позволява на лицето, което извършва изготвянето, да получи възможността да научи изкуството на изготвянето на проекта чрез предоставяне, като прави възможно цялостно проучване на различни клаузи, за да научи всяка клауза до сърцевината.

Препоръчва се младите правни умове да се съсредоточат върху подготовката на договорите (за да научат работа от първа ръка) до основата, за да станат специалисти в изготвянето на договори или проверката на договорите.

Правни предприятия / Подготвяне на договори / Проверка

Изготвяне на договори и доставчици на услуги за проверка на договори в Дубай. Правна проверка на различни документи. Даване на правно становище. Съвети по чувствителни въпроси. Правни съчетания. 

грешка: Съдържанието е защитено !!
Преминете към Top