Наказания за злоупотреба с наркотици и трафик на престъпления в ОАЕ

Обединените арабски емирства (ОАЕ) имат едни от най-строгите закони за наркотиците в света и приемат политика на нулева толерантност към престъпления, свързани с наркотици. Както жителите, така и посетителите подлежат на тежки наказания като солидни глоби, лишаване от свобода и депортиране, ако се установи нарушение на тези закони. Това изчерпателно ръководство има за цел да хвърли светлина върху разпоредбите на ОАЕ за наркотиците, различните видове престъпления, свързани с наркотици, санкции и наказания, правни защити и практически съвети за избягване на заплитане с тези сурови закони.

Незаконни вещества и някои лекарства с рецепта и лекарства без рецепта са категорично забранени съгласно Федерален закон № 14 от 1995 г. относно контрола на Наркотични лекарства намлява Психотропни вещества. Този закон щателно дефинира различните графици на незаконни наркотици и тяхното категоризиране въз основа на потенциал за злоупотреба и пристрастяване.

1 трафик на престъпления
2 наказания за наркотици в UAE
3 дузпи и наказания

Строгите разпоредби за борба с наркотиците на ОАЕ

Някои ключови аспекти, обхванати от това законодателство, включват:

 • Федерален закон № 14 от 1995 г. (известен също като Закон за наркотиците): Основното законодателство, уреждащо контрола върху наркотиците в ОАЕ. Този широкообхватен закон установява правна рамка за борба с разпространението на опасни вещества в ОАЕ. Той обхваща аспекти като категоризиране на контролирани вещества, дефиниране на престъпления, свързани с наркотици, определяне на санкции и наказания, насоки за административни изземвания и разследвания, разпоредби за рехабилитационни съоръжения и механизми за сътрудничество с други агенции.

 • Федерален орган за контрол на наркотиците (FADC): Централният орган, отговорен за надзора на Закона за наркотиците и координирането на националните усилия срещу трафика на наркотици заедно с други местни агенции като полицията на Дубай и полицията на Абу Даби.

 • Подстрекателство: Насърчаване, подбуждане или подпомагане на каквото и да е престъпно деяние, включително престъпления, свързани с наркотици, което води до високи санкции в ОАЕ. Обвиненията за подстрекателство могат да бъдат наложени дори ако планираното престъпление не е било успешно извършено.

Видове наркопрестъпления в ОАЕ

Законите на ОАЕ класифицират престъпленията, свързани с употребата на наркотици, в три основни категории, като на всички се налагат тежки наказания:

1. Лична употреба

Притежаването дори на малки количества наркотични вещества за развлекателна употреба е забранено от чл. 39 от Закона за наркотиците. Това се отнася както за граждани, така и за чужденци, пребиваващи или посещаващи ОАЕ. Властите могат да провеждат произволни тестове за наркотици, претърсвания и нападения, за да идентифицират нарушителите на лична употреба.

2. Популяризиране на наркотици

Дейностите, които активно насърчават злоупотребата с наркотици, също са изправени пред сурови наказания съгласно членове 33 до 38. Те включват продажба, разпространение, транспортиране, изпращане или съхранение на наркотици дори без намерение за печалба или трафик. Улесняването на сделки с наркотици или споделянето на контакти с дилъри също попада в тази категория.

3. Трафик на наркотици

Най-тежкото от нарушенията включва транснационални групи за трафик, които пренасят контрабандно големи количества незаконни наркотици в ОАЕ с цел разпространение и печалба. Нарушителите са изправени пред доживотни присъди и дори смъртно наказание при определени условия съгласно членове 34 до 47 от Закона за наркотиците.

Наркотик владение намлява трафик са сериозни престъпник престъпления в Обединените арабски емирства (ОАЕ), които са тежки санкции. Това ръководство разглежда ОАЕ наркотик закони, очертава основните разлики между обвиненията за притежание и трафик и предоставя съвети за защита срещу обвинения.

Дефиниране на притежание на наркотици срещу трафик

Притежаването на наркотици се отнася до неоторизирано държане или съхранение на незаконно вещество за лична употреба. За разлика от тях трафикът на наркотици включва производство, транспортиране, разпространение или продажба на незаконни наркотици. Трафикът често предполага намерение за разпространение или търговска изгода и обикновено включва по-големи количества наркотици. И двете са престъпления на ниво углавни престъпления в ОАЕ.

Санкции и наказания за наркотици в ОАЕ

ОАЕ закон възприема позиция на „нулева толерантност“ към наркотициПритежание или използването дори на малки количества е незаконно.

Основното законодателство е Федерален закон № 14 от 1995 г., който забранява трафика, насърчаването и притежаващ наркотици. Категоризира вещества в таблици въз основа на опасност и потенциал за пристрастяване.

 • Вид наркотик: Наказанията са по-сурови за силно пристрастяващи вещества, категоризирани като по-опасни, като хероин и кокаин.
 • Иззето количество: По-големи обеми наркотици водят до по-строги санкции.
 • Намерение: Личната употреба се третира по-малко строго от престъпленията, свързани с трафик или разпространение.
 • Статут на гражданство: На чуждите граждани се налагат по-тежки наказания и задължително депортиране в сравнение с гражданите на ОАЕ.
 • Предишни престъпления: Лица с история на повтарящи се престъпления са изправени пред все по-строги наказания.

Трафикът престъпленията получават по-строги присъди, включително смъртно наказание. Няколко фактора като повторни престъпления с наркотици могат да увеличат присъдите. Такси за подстрекателство в ОАЕ може също да кандидатства за подпомагане на незаконни дейности с наркотици.

Някои характерни наказания включват:

Глоби:

Налагат се парични глоби до 50,000 XNUMX AED в зависимост от вида и обема на наркотиците, в допълнение към лишаване от свобода. Наскоро бяха въведени глоби като алтернативно наказание за много незначителни нарушения при първо използване.

затваряне:

Минимум 4 години присъди за престъпления, свързани с повишение или трафик, вариращи до доживотен затвор. Периодите на задържане за „лична употреба“ се основават на обстоятелствата, но имат минимален срок от 2 години. Смъртно наказание се прилага в изключителни случаи на трафик.

депортиране:

Лица, които не са граждани или емигранти, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, са задължително експулсирани от ОАЕ след изтърпяване на присъдите си, дори за незначителни нарушения. Доживотни забрани за влизане се налагат и след депортирането.

Варианти за алтернативни присъди:

След години на критика срещу суровите закони за лишаване от свобода за наркотици, ревизиите, въведени през 2022 г., предоставят някои гъвкави възможности за присъди като алтернатива на затвора:

 • Рехабилитационни програми
 • Наказания за общественополезен труд
 • Условни присъди зависят от добро поведение
 • Освобождаване от сътрудничещи заподозрени, които подпомагат разследванията

Тези опции се прилагат предимно за незначителни престъпления при използване за първи път или смекчаващи обстоятелства, докато престъпленията с трафик и доставка все още изискват строги присъди лишаване от свобода съгласно общите указания за наказания.

Предизвикване на вашия Такси: Ключ укрепления за дела за наркотици

Въпреки че ОАЕ възприемат строга позиция спрямо престъпленията, свързани с наркотици, могат да се използват няколко стратегии за правна защита, за да се оспорят обвиненията:

 • Възразяване за законосъобразността на претърсването и изземването
 • Демонстриране на липса на знания или намерение
 • Спори за намалено обвинение или алтернативна присъда
 • Оспорване фактическото притежание на наркотиците
 • разпит достоверността на доказателствата и свидетелите
 • Оспорване на противоконституционни закони и наказания
 • Слабости в криминалистичните доказателства и тестване
 • Засадени или замърсени наркотици
 • Заклещване от полицията
 • медицински необходимост
 • Пристрастяването като защита
 • Оспорване на собственост или връзка с лекарствата
 • Превишаване на обхвата на a заповед за претърсване
 • Нарушаване на права срещу неоснователни претърсвания и изземвания
 • Обмисляне на програма за отклоняване, ако има такава

Адепт адвокат може да идентифицира и използва силни укрепления въз основа на спецификата на вашия случай такси за наркотици в ОАЕ.

Последици от съд Осъждане

Отвъд затвора, тези осъден of наркотик престъпления могат да страдат:

 • Криминално досие: Създаване на пречки пред заетостта и правата в ОАЕ
 • Изземване на активи: Пари, мобилни телефони, превозни средства и имущество могат да бъдат конфискувани
 • Затвор Наказания и глоби
 • Задължително лекарство лечение програми
 • депортиране: Разпореждане на чужд гражданин да напусне страната, поради извършване на тежко престъпление.
 • Забранен за ОАЕ: Доживотна забрана за връщане обратно в ОАЕ, това е постоянна забрана от ОАЕ.

Тези тежки лични и професионални последствия показват критичната необходимост от стабилно правно застъпничество.

Те се прилагат предимно за незначителни престъпления при употреба за първи път или смекчаващи обстоятелства, докато престъпленията с трафик и доставка все още изискват строги присъди лишаване от свобода съгласно общите насоки за наказания.

Предупредителни знаци за пътниците

Строгите закони за наркотиците в ОАЕ хващат много посетители или новопристигнали емигранти в неведение, което ги вкарва в сериозни правни проблеми. Някои често срещани клопки включват:

 • Носенето на забранени лекарства като кодеин без одобрение
 • Да бъдете измамени да носите скрити наркотици без да сте съзнателни
 • Ако приемем, че употребата на канабис няма да бъде открита или е законна
 • Вярвайки, че тяхното посолство може лесно да осигури освобождаване, ако бъде заловено

Такива погрешни схващания примамват нищо неподозиращи хора да използват или транспортират незаконно наркотици, което завършва с шокове при задържане и криминални досиета. Единственият разумен подход е да сте запознати със забранените вещества, да избягвате приема на наркотици от всякакъв вид по време на престоя си в ОАЕ и да избягвате подозрителни лица, които правят странни искания или предложения, свързани с медицински неозначени пакети, помощ при съхранение и подобни съмнителни предложения.

Най-новите забранени и ограничени стоки - Митница Шарджа - ОАЕ

Какво може да не внесете в ОАЕ - международното летище Абу Даби

Какво може да не внесете в ОАЕ - международното летище Дубай

4 престъпления, свързани с наркотици
5 трафик на наркотици
6 са изправени пред доживотни присъди

Експертната правна помощ е от решаващо значение

Всеки намек за участие в незаконни вещества изисква незабавно свързване със специализирани наказателни адвокати в ОАЕ, преди да отговаряте на длъжностни лица или да подписвате документи. Опитни правни адвокати умело договарят обвиненията, като се позовават на разпоредбите на самия Федерален закон № 14, които позволяват на сътрудничещите обвиняеми или лицата, които за първи път се обвиняват, потенциално да получат присъди, несвързани с лишаване от свобода.

Най-добрите адвокати използват опита си в съдебни спорове, за да сведат до минимум риска от лишаване от свобода и да осигурят освобождаване от депортиране за чуждестранни граждани, хванати в незначителни нарушения на наркотиците. Техният екип помага при преговорите за настаняване в програми за рехабилитация и условно отлагане на присъди чрез нюансирани технически аргументи. Те остават на разположение 24×7, за да осигурят спешни правни консултации на паникьосани задържани.

Въпреки че на пръв поглед законите за наркотиците в ОАЕ изглеждат строго сурови, съдебната система включва проверки и баланси, на които компетентните правни експерти могат да се позоват, за да подобрят драстично резултатите за онези, които са впримчени в тази тежка правна система. Предупреждението е да се действа бързо при ареста и да не се забавя, докато документите на прокуратурата не бъдат подписани набързо на арабски, без да се разбират последиците.

Критичната първа стъпка включва контакт адвокати по наказателни дела в Абу Даби или Дубай за оценка на спешни случаи и изготвяне на стратегия най-добрият подход, като се имат предвид индивидуалните специфики като вид и мащаб на нарушението, данни на отдела за задържане, история на обвиняемия и други качествени фактори, които оформят правното позициониране. Специализирани адвокатски кантори оферта поверителна първа консултация на арестувани чужденци, уплашени от объркващия път пред тях.

Обадете ни се сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Наказания за злоупотреба с наркотици и трафик на престъпления в ОАЕ: 10 критични факта

 1. Дори наличието на остатъчна следа от лекарството изисква наказание
 2. Използването за развлечение е също толкова незаконно, колкото и контрабандата на едро
 3. За заподозрените се прилага задължителен скрининг за наркотици
 4. Предвиден е минимум 4 години затвор за трафик
 5. Чужденците са изправени пред депортиране след излежаване на присъда
 6. Възможност за алтернативни пътища за осъждане за първи път
 7. Носенето на неодобрени лекарства с рецепта е рисковано
 8. Законите на Emirates се прилагат и за транзитно преминаващи пътници
 9. Необходима е експертна адвокатска помощ
 10. Наложително е бързо действие след задържане

Заключение

Правителството на ОАЕ продължава своя непоколебим ангажимент срещу незаконните наркотици чрез строги наказания, инициативи за сигурност като повсеместно видеонаблюдение и усъвършенствани технологии за проверка на границите, повишаване на обществената осведоменост и ангажирана подкрепа за регионални и глобални агенции за борба с наркотиците.

Ревизираните законови разпоредби обаче сега балансират наказанието с реабилитацията, като въвеждат гъвкавост при наказанията за леки нарушения. Това е сигнал за прагматична промяна за подпомагане на реформирането на случайните потребители, като същевременно се запазват суровите санкции за разпространителите на наркотици и трафикантите.

За посетителите и експатите избягването на каквито и да е капани изисква да бъдат бдителни за забранени вещества, одобрения за лекарства, подозрителни запознанства и действат разумно. Подхлъзване обаче се случва въпреки най-добрите предпазни мерки. И най-лошата реакция включва бързане, паника или примирение. Вместо това, специализираните адвокати по наказателни дела осигуряват правилната спешна реакция за справяне със сложната правна машина, преговарят експертно от името на своя клиент и постигат реалистични резултати.

ОАЕ може да има сред най-строгите закони за наркотиците в света, но те не са напълно негъвкави, при условие че са осигурени експертни насоки през критичните начални дни. Специализираните адвокати остават най-добрият спасителен пояс, преди затворът да затвори всички врати за изкупуване.

Намиране на правилното Адвокат

Търсене на експерт ОАЕ адвокат ефективността е от решаващо значение, когато се гледат ужасни резултати като десетилетни присъди или екзекуция.

Идеалният съвет ще бъде:

 • Опит с местни наркотик случаи
 • Страстен за постигане на най-добър резултат
 • Стратегически в сглобяване силен укрепления
 • Високо оценен от минали клиенти
 • Владее арабски и английски език

Често задавани въпроси

Кои са най-често срещаните наркотик престъпления в ОАЕ?

Най-често наркотик престъпленията са владение of канабис, MDMA, опиум и таблетки с рецепта като трамадол. Трафикът обвиненията често са свързани с хашиш и стимуланти от амфетаминов тип.

Как мога да проверя дали имам криминално досие в ОАЕ?

Изпратете молба до отдела за съдимост на ОАЕ с копия на вашия паспорт, лична карта на Emirates и печати за влизане/излизане. Те ще претърсят федералните регистри и ще разкрият, ако има такива убеждения са в досие. Ние имаме a услуга за проверка на криминални досиета.

Мога ли да пътувам до ОАЕ, ако имам предишен непълнолетен присъда за наркотици другаде?

Технически може да бъде отказан достъп на тези с чуждестранни присъди за наркотици при някои обстоятелства. Въпреки това, за дребни нарушения, вероятно все още можете да влезете в ОАЕ, ако са изминали няколко години от инцидента. Въпреки това, правна консултация е препоръчително преди това.

Обадете ни се сега за спешна среща на +971506531334 +971558018669

Преминете към Top