Киберпрестъпления: Докладване, санкции и безопасност съгласно киберзаконите в ОАЕ

Дигиталната ера донесе безпрецедентно удобство, но носи и рискове под формата на киберпрестъпления. Тъй като технологиите стават все по-интегрирани в нашето ежедневие, хората и фирмите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) са изправени пред потенциални заплахи от злонамерени кибер дейности като хакерство, фишинг измами и пробиви на данни. За да се справят с това нарастващо безпокойство, ОАЕ въведоха всеобхватни киберзакони, които очертават ясни процедури за докладване на инциденти с киберпрестъпления, налагат строги санкции на нарушителите и дават приоритет на насърчаването на информираността за киберсигурността и най-добрите практики. Тази статия има за цел да предостави изчерпателен преглед на киберзаконите на ОАЕ, насочвайки читателите през процесите на докладване, описвайки правните последици за киберпрестъпниците и подчертавайки практически стъпки за подобряване на онлайн безопасността и защита срещу непрекъснато развиващия се пейзаж на киберзаплахи.

Какво представлява Законът за киберпрестъпността на ОАЕ?

ОАЕ се отнасят много сериозно към киберпрестъпленията и са въвели цялостна правна рамка чрез Федерален указ-закон № 34 от 2021 г. относно борбата със слуховете и киберпрестъпленията. Този актуализиран закон заменя някои аспекти на предишното законодателство за киберпрестъпността от 2012 г., като се справя директно с новите и възникващи цифрови заплахи.

Законът ясно дефинира широк набор от киберпрестъпления, от неоторизиран достъп до системата и кражба на данни до по-тежки престъпления като онлайн тормоз, разпространение на дезинформация, експлоатация на непълнолетни чрез цифрови средства и измама на лица по електронен път. Той също така обхваща престъпления, свързани с нарушения на поверителността на данните, използване на технологии за пране на пари или терористични дейности.

Една от основните цели на закона е възпирането, което се постига чрез строги наказания за киберпрестъпниците. В зависимост от тежестта на престъплението, наказанията могат да включват солидни глоби до 3 милиона AED или продължителни присъди лишаване от свобода, като някои груби случаи потенциално водят до доживотен затвор. Например незаконен достъп до системи или кражба на данни може да доведе до глоби и до 15 години зад решетките.

За да се осигури ефективно правоприлагане, законът налага специализирани звена за киберпрестъпления в рамките на правоприлагащите органи. Тези звена са оборудвани с техническа експертиза, за да се справят със сложността на разследванията на киберпрестъпления, позволявайки стабилен отговор на киберзаплахи в ОАЕ. Освен това законът установява ясни процедури за физически лица и фирми да докладват незабавно на властите за предполагаеми инциденти с киберпрестъпления. Този механизъм за докладване улеснява бързите действия срещу извършителите, като защитава цифровата инфраструктура на нацията.

Какви са различните видове киберпрестъпления според законодателството на ОАЕ?

Тип киберпрестъпностОписаниеМерки за превенция
Неоторизиран достъпНезаконен достъп до електронни системи, мрежи, уебсайтове или бази данни без разрешение. Това включва хакерски дейности за кражба на данни, прекъсване на услугите или причиняване на щети.• Използвайте силни пароли
• Активиране на многофакторно удостоверяване
• Поддържайте актуализиран софтуер
• Приложете контрол на достъпа
Кражба на данниНезаконно придобиване, модифициране, изтриване, изтичане или разпространение на електронни данни и информация, принадлежащи на лица или организации, включително търговски тайни, лични данни и интелектуална собственост.• Шифроване на чувствителни данни
• Внедрете сигурни системи за архивиране
• Обучете служителите за работа с данни
• Следете за опити за неоторизиран достъп
Кибер измамаИзползване на цифрови средства за измама на физически или юридически лица с цел финансова печалба, като фишинг измами, измами с кредитни карти, онлайн инвестиционни измами или представяне за законни организации/лица.• Проверка на самоличността
• Бъдете внимателни с нежелани имейли/съобщения
• Използвайте сигурни методи за плащане
• Бъдете в течение за най-новите техники за измама
Онлайн тормозАнгажиране с поведение, което причинява страдание, страх или тормоз на други чрез цифрови платформи, включително кибертормоз, преследване, клевета или споделяне на интимно съдържание без съгласие.• Докладвайте инциденти
• Активирайте настройките за поверителност
• Избягвайте да споделяте лична информация
• Блокирайте/ограничете достъпа на тормозещите
Разпространение на незаконно съдържаниеСподеляне или разпространение на съдържание, което се счита за незаконно съгласно законите на ОАЕ, като екстремистка пропаганда, реч на омразата, явен/неморален материал или съдържание, нарушаващо авторските права.• Внедрете филтри за съдържание
• Докладвайте за незаконно съдържание
• Обучавайте потребителите на отговорно онлайн поведение
Експлоатация на непълнолетниИзползване на цифрови технологии за експлоатация, злоупотреба или нараняване на непълнолетни, включително дейности като онлайн гледане, споделяне на неприлични изображения, привличане на непълнолетни за сексуални цели или производство/разпространение на материали, експлоатиращи деца.• Приложете родителски контрол
• Обучавайте децата на онлайн безопасност
• Докладвайте инциденти
• Наблюдавайте онлайн дейностите
Нарушения на поверителността на даннитеНезаконен достъп, събиране или злоупотреба с лични данни и информация в нарушение на законите и разпоредбите за поверителност на данните, включително неразрешено споделяне или продажба на лични данни.• Прилагане на политики за защита на данните
• Получаване на съгласие за събиране на данни
• Анонимизирайте данните, когато е възможно
• Провеждайте редовни проверки на поверителността
Електронна измамаУчастие в измамни дейности с помощта на електронни средства, като създаване на фалшиви уебсайтове, фишинг измами, неоторизиран достъп до финансови сметки или извършване на измамни онлайн транзакции.• Проверете автентичността на уебсайта
• Използвайте сигурни методи за плащане
• Наблюдавайте редовно акаунтите
• Докладвайте за подозрителни дейности
Използване на технологии за тероризъмИзползване на цифрови технологии и платформи за насърчаване, планиране или извършване на терористични дейности, набиране на членове, разпространение на пропаганда или подкрепа на терористични организации.• Докладвайте за подозрителни дейности
• Прилагане на мониторинг на съдържанието
• Сътрудничи на правоприлагащите органи
Изпирането на париИзползване на цифрови средства и технологии за улесняване на укриването или прехвърлянето на незаконно получени средства или активи, като например чрез транзакции с криптовалута или системи за онлайн плащане.• Прилагане на контрол срещу прането на пари
• Наблюдавайте транзакциите
• Докладвайте подозрителни дейности на съответните органи

Как да докладвам киберпрестъпления в ОАЕ?

 1. Идентифицирайте киберпрестъпността: Определете естеството на киберпрестъплението, с което сте се сблъскали, независимо дали е хакване, кражба на данни, онлайн измама, тормоз или друго цифрово престъпление.
 2. Документални доказателства: Съберете и запазете всички подходящи доказателства, свързани с инцидента, като екранни снимки, имейли или регистрационни файлове на съобщения, подробности за транзакциите и друга цифрова информация, която може да подкрепи вашия случай.
 3. Свържете се с властите: Докладвайте киберпрестъплението на съответните власти в ОАЕ:
 • Обадете се на горещата линия за спешни случаи 999, за да съобщите за инцидента.
 • Посетете най-близкото полицейско управление или отдел „Киберпрестъпност“ на МВР, за да подадете официална жалба.
 • Изпратете сигнал чрез официалните платформи за докладване на киберпрестъпления на ОАЕ като www.ecrime.ae, „Aman“ от полицията на Абу Даби или приложението „My Safe Society“ от прокуратурата на ОАЕ.
 1. Предоставете подробности: Когато докладвате за киберпрестъплението, бъдете готови да предоставите подробна информация, включително вашите лични данни, описание на инцидента, всички известни подробности за извършителя(ите), датата, часа и местоположението (ако е приложимо) и всички доказателства, които събрах се.
 2. Съдействайте на разследването: Бъдете готови да сътрудничите на властите по време на процеса на разследване, като предоставяте допълнителна информация или подпомагате по-нататъшните усилия за събиране на доказателства.
 3. Проследяване: Получете референтен номер на случай или доклад за инцидент, за да проследите развитието на вашата жалба. Бъдете търпеливи, тъй като разследванията на киберпрестъпления могат да бъдат сложни и отнемащи време.
 4. Помислете за правен съвет: В зависимост от тежестта и естеството на киберпрестъплението, можете да потърсите правен съвет от квалифициран специалист, за да разберете вашите права и възможности за потенциални правни действия.
 5. Случаи на финансови измами: Ако сте станали жертва на финансова измама, като измама с кредитна карта или неоторизирани финансови транзакции, препоръчително е незабавно да се свържете с вашата банка или компания за кредитни карти, заедно с докладването на инцидента на властите.
 6. Анонимно докладване: Някои платформи като Центъра за докладване на киберпрестъпления на полицията в Дубай предлагат опции за анонимно докладване за тези, които предпочитат да останат анонимни, докато докладват за инциденти с киберпрестъпления.

Изключително важно е да докладвате своевременно за киберпрестъпления на съответните органи в ОАЕ, за да осигурите навременни действия и да увеличите шансовете за успешно разследване и разрешаване.

Какви са санкциите и наказанията за киберпрестъпления в ОАЕ?

Тип киберпрестъпностСанкции
Неоторизиран достъп– Минимална глоба от 100 AED, максимална 300 AED
– лишаване от свобода най-малко 6 месеца
Кражба на данни– Минимална глоба от 150,000 AED, максимална 750,000 AED
– лишаване от свобода до 10 години
Прилага се за промяна, разкриване, копиране, изтриване, или публикуване на откраднати данни
Кибер измама– Глоба до 1,000,000 XNUMX XNUMX AED
– лишаване от свобода до 10 години
Онлайн тормоз– Глоба до 500,000 XNUMX XNUMX AED
– лишаване от свобода до 3 години
Разпространение на незаконно съдържаниеСанкциите варират в зависимост от естеството на съдържанието:
– Разпространение на невярна информация: Глоба до 1,000,000 3 XNUMX AED и/или лишаване от свобода до XNUMX години
– Публикуване на съдържание, нарушаващо социалните норми: Лишаване от свобода и/или глоби от 20,000 500,000 AED до XNUMX XNUMX AED
Експлоатация на непълнолетни– Тежки наказания, включително лишаване от свобода и потенциално депортиране
Нарушения на поверителността на данните– Минимална глоба от 20,000 AED, максимална 500,000 AED
Електронна измама– Подобно на кибер измамите: Глоба до 1,000,000 10 XNUMX AED и лишаване от свобода до XNUMX години
Използване на технологии за тероризъм– Тежки наказания, включително продължителен затвор
Изпирането на пари– Тежки наказания, включително значителни глоби и продължителен затвор

Как законът на ОАЕ се справя с трансграничните киберпрестъпления?

Обединените арабски емирства (ОАЕ) признават глобалния характер на киберпрестъпленията и предизвикателствата, породени от трансграничните престъпления. В резултат на това правната рамка на страната решава този проблем чрез различни мерки и усилия за международно сътрудничество.

Първо, законите за киберпрестъпността на ОАЕ имат екстратериториална юрисдикция, което означава, че могат да се прилагат за киберпрестъпления, извършени извън границите на страната, ако престъплението е насочено към или засяга лица, предприятия или правителствени организации в ОАЕ. Този подход позволява на властите на ОАЕ да разследват и преследват извършителите, независимо от тяхното физическо местоположение, при условие че има връзка с ОАЕ.

Освен това ОАЕ са установили двустранни и многостранни споразумения с други нации за улесняване на сътрудничеството в борбата с трансграничните киберпрестъпления. Тези споразумения позволяват споделянето на разузнавателна информация, доказателства и ресурси, както и екстрадирането на заподозрени киберпрестъпници. ОАЕ е член на различни международни организации, като Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и Международната организация на криминалната полиция (ИНТЕРПОЛ), които улесняват сътрудничеството при справяне с транснационалните киберпрестъпления.

Освен това ОАЕ участва активно в глобални инициативи и форуми, насочени към хармонизиране на законите за киберпрестъпността и насърчаване на международното сътрудничество. Това включва придържане към международни конвенции и договори, като Будапещенската конвенция за киберпрестъпленията, която предоставя правна рамка за сътрудничество между подписалите страни за справяне с киберпрестъпленията.

Как адвокатите по наказателни дела могат да помогнат?

Ако вие или вашата организация сте били жертва на киберпрестъпления в ОАЕ, търсенето на съдействие от опитен наказателен адвокат може да бъде безценно. Случаите на киберпрестъпления могат да бъдат сложни, включващи технически тънкости и правни нюанси, които изискват специализирана експертиза.

Адвокатите по наказателни дела, специализирани в киберпрестъпленията, могат да осигурят съществена подкрепа по време на съдебния процес. Те могат да ви насочат при събирането и запазването на доказателства, да ви посъветват относно вашите права и правни възможности и да ви помогнат при подаването на жалби до съответните органи. Освен това те могат да ви представляват по време на разследвания и съдебни производства, като гарантират, че вашите интереси са защитени и че получавате справедливо отношение съгласно закона.

В случаите на трансгранични киберпрестъпления наказателните адвокати с опит в тази област могат да се ориентират в тънкостите на международните закони и юрисдикции, като улесняват сътрудничеството със съответните органи и гарантират, че съдебният процес се провежда ефикасно и ефективно. Те също така могат да ви помогнат да разберете потенциалните последици и последствия от киберпрестъпността, както правни, така и финансови, и да предоставят насоки за смекчаване на всякакви допълнителни рискове или щети.

Като цяло, ангажирането на услугите на опитен наказателен адвокат може значително да увеличи шансовете ви за постигане на благоприятен изход в дела за киберпрестъпления, като ви осигури необходимата правна подкрепа и представителство, за да търсите правосъдие и да защитавате правата си.

Преминете към Top