Krivična djela, zakoni i kazne krivotvorenja u UAE

Krivotvorenje odnosi se na krivično djelo falsifikovanja dokumenta, potpisa, novčanice, umjetničkog djela ili drugog predmeta u cilju obmane drugih. Radi se o teškom krivičnom djelu koje može rezultirati značajnim zakonskim kaznama. Ovaj članak pruža dubinsko ispitivanje različitih oblika krivotvorenja priznatih prema zakonu UAE, odgovarajućim zakonskim odredbama i strogim kaznama koje čekaju one koji su proglašeni krivima za takva djela.

Koja je definicija krivotvorenja prema zakonu UAE?

Krivotvorenje je proces izrade, prilagođavanja ili imitacije predmeta ili dokumenata s namjerom da se obmane. To uključuje stvaranje nečeg lažnog kako bi se stekla prednost. To uključuje krivotvorenje novca, stvaranje lažnih umjetničkih djela, falsifikovanje potpisa na legalnoj dokumentaciji, mijenjanje čekova radi krađe novca i druge obmanjujuće djelatnost. Definisan je saveznim zakonom br. 3 iz 1987. (Krivični zakon) u članu 216.

Postoji nekoliko ključnih aspekata koji općenito razlikuju krivotvorine od kopija ili replikacija:

 • Namjera prevare ili prevare – Falsifikati se stvaraju s lošom namjerom, a ne radi legitimne reprodukcije.
 • Lažno predstavljanje – Falsifikatori će tvrditi da je njihov rad legitiman ili kreiran od strane nekog drugog.
 • Promjena vrijednosti – Promjene se vrše kako bi se povećala vrijednost ili stvorila neka prednost.

Neki uobičajeni primjeri stavki koje ciljaju falsifikata uključuju ugovore, čekove, valutu, identifikacione dokumente, istorijske artefakte, umetnička dela, kolekcionarske predmete i evidenciju o finansijskim transakcijama. Ključna stvar je da krivotvorenje obično uključuje zvanične pravne dokumente ili instrumente. Ne može se svaka imitacija kvalificirati kao falsifikat – samo one koje uključuju pravne/novčane evidencije krivotvorene na nezakonit način.

Koje su različite vrste krivotvorina priznate u UAE?

Postoje brojne tehnike koje se koriste za stvaranje falsifikata zavisno od vrste predmeta koji se falsifikuje. Uobičajene vrste krivotvorenja uključuju:

Falsifikovanje dokumenata

To uključuje kreiranje lažnih dokumenata ili izmjenu informacija na legitimnim dokumentima u lažne svrhe. Uobičajeni ciljevi uključuju:

 • Lični dokumenti – Vozačke dozvole, pasoši, kartice socijalnog osiguranja.
 • Finansijska dokumenta – Čekovi, nalozi za plaćanje, zahtjevi za kredit.
 • Pravna papirologija – Ugovori, testamenti, akti, studentska evidencija.

Tipične tehnike uključuju falsifikovanje, zamjena stranica, postavljanje novog teksta preko originalnih dokumenata, brisanje ili dodavanje informacija, praćenje potpisa iz drugih dokumenata.

Falsifikat potpisa

Falsifikat potpisa fokusira se posebno na falsifikovanje nečijeg jedinstvenog rukom pisanog imena. Uobičajeni ciljevi uključuju:

 • Provjere – Promjena iznosa, imena primaoca ili falsifikovanje potpisa fioke.
 • Pravni dokumenti – Falsifikovanje potpisa na testamentima, ugovorima, aktima.
 • ilustracije – Dodavanje lažnih potpisa za povećanje vrijednosti.
 • Istorijski predmeti – Lažno pripisivanje predmeta poznatim ličnostima.

Falsifikatori naučite pažljivo imitirati aspekte poput oblika slova, ritmova olovke, redoslijeda poteza i pritiska.

Krivotvorenje

Krivotvorenje uključuje izradu lažnih replika vrijednih predmeta s namjerom da se prevare preduzeća i potrošači. Ciljevi uključuju:

 • valuta – Najviše falsifikovanih – novčanice od 100 dolara u SAD. Tiraž do 70 miliona dolara.
 • Luksuzna roba – Kopiraju se dizajnerska odjeća, satovi, nakit.
 • Kreditne/debitne kartice – Može se duplirati sa ukradenim podacima.
 • ulaznice – Lažna putovanja, karte za događaje koje se prodaju online.

Sofisticirani štampači i nove sigurnosne karakteristike čine moderne krivotvorine vrlo uvjerljivim.

Art Forgery

Umetnički falsifikat odnosi se na stvaranje djela sličnih onima renomiranih umjetnika i predstavljanje ih kao originalne slike ili skulpture. Motivi uključuju prestiž, validaciju i ogromnu zaradu od željnih kolekcionara umjetnina spremnih da plate ogromne sume za rijetke, izgubljene komade.

Falsifikatori godine posvećujem istraživanju materijala, tehnika i stilova umjetnika. Mnogi i sami imaju značajan umjetnički talenat, pedantno proučavaju uzorke poteza, kistove, krekelurne šare boje i repliciraju lažne koji mogu zavarati vrhunske stručnjake.

Falsifikovanje digitalnih medija

Napredak u tehnologiji omogućio je krivotvorenje digitalnih medija uključujući slike, video, audio, web stranice i još mnogo toga. Uspon deepfakes demonstrira moćne tehnike vođene umjetnom inteligencijom za stvaranje uvjerljivih lažnih videa ljudi koji rade ili govore stvari koje zapravo nikada nisu radili.

Druge uobičajene tehnike uključuju fotošoping slika, manipulisanje audio isječcima, lažiranje web stranica, izmjenu skeniranih dokumenata ili izradu snimaka ekrana i logotipa. Oni se mogu koristiti za klevetu, dezinformacije, phishing napade, krađu identiteta i online prevare.

Falsifikovanje pečata

Falsifikovanje pečata je posebna vrsta krivotvorenja koja uključuje neovlašteno stvaranje, umnožavanje ili izmjenu službenih pečata ili pečata koje koriste državni subjekti, organizacije ili preduzeća. Ovi pečati služe kao sredstvo potvrđivanja autentičnosti i legitimnosti važnih dokumenata, ugovora, potvrda i drugih službenih zapisa.

Težina krivotvorenja pečata leži u njegovom potencijalu da potkopa kredibilitet i integritet ovih osnovnih dokumenata. Stvaranjem krivotvorenih pečata ili modifikacijom postojećih, počinioci mogu proizvesti falsifikovane dokumente koji izgledaju originalni, što potencijalno dovodi do pravnih, finansijskih ili reputacijskih posljedica za pojedince ili organizacije.

Koja je razlika između krivotvorenja i falsifikovanja?

aspektKrivotvorenjeFalsifikacija
definicijaKreiranje lažnog dokumenta, predmeta ili imitacije od nule s namjerom da se obmane ili prevare, kako je definirano u članu 216 Krivičnog zakona UAE.Izmjena ili neovlašteno mijenjanje originalnog dokumenta ili predmeta u cilju lažnog predstavljanja činjenica, prema članu 215.
PrimjeriFalsifikovanje novca, lažne univerzitetske diplome, falsifikovana umetnička dela, lažni identiteti ili potpisi.Izmjena službenih izvještaja, promjena uslova ugovora, falsifikovanje etiketa proizvoda ili specifikacija.
namjeraJasna namjera da se obmane stvaranjem nečeg potpuno lažnog.Namjera da se lažno prikaže istina mijenjanjem originalnih predmeta.
kaznePrivremeni zatvor i/ili novčana kazna. Za strance se u nekim slučajevima može primijeniti deportacija.Pritvor, novčana kazna i/ili deportacija u zavisnosti od težine. Oštrije za javne službenike.
PodudarnostUkoliko dođe do falsifikovanja tokom procesa falsifikovanja, oba zločina se kažnjavaju odvojeno.Ako je krivotvorenje dio procesa falsifikovanja, oba se smatraju jednim zločinom sa kombinovanom kaznom.
IzuzeciNeka izuzeća za umjetnička djela, satiru ili bez lažne namjere.Primjenjuju se vrlo ograničeni izuzeci.
Ostali zločiniČesto se povezuje s prijevarom, korištenjem falsifikovanih dokumenata itd.Može uključivati ​​i zloupotrebu službenog položaja ili druge povrede.

Glavna razlika je u tome što krivotvorenje počinje od nule kako bi se stvorilo nešto potpuno lažno, dok se falsifikovanjem obmanom modificiraju originalni dokumenti ili predmeti. Zakoni UAE strogo se bave oba zločina kako bi se održao integritet.

Koje su kazne za krivotvorenje u UAE?

Krivična djela u UAE strogo se tretiraju, a kazne mogu biti stroge u zavisnosti od vrste počinjenog zločina. Evo mogućih kazni za odabrana krivična djela:

Falsifikovanje dokumenata

 • Za službena dokumenta: privremeni zatvor do 10 godina (član 251 Krivičnog zakona UAE)
 • Za nezvanična dokumenta: Sudska kazna zatvora, blaža od krivotvorenja službene isprave
 • Korišćenje falsifikovanih kopija dokumenata: Do 5 godina iza rešetaka (član 217 Krivičnog zakona UAE)

Falsifikat potpisa

 • Repliciranje potpisa na dokumentima spada u kazne za krivična djela falsifikovanja dokumenata

Krivotvorenje

 • Krivotvorenje valute se smatra veoma remetilačkim za finansijski sistem
 • Primjenjuju se oštre kazne uključujući dugotrajni zatvor i velike novčane kazne

Art Forgery

 • Kazne se razlikuju u zavisnosti od vrijednosti krivotvorenog umjetničkog djela i namjere (obmanjivanje kupaca, narušavanje reputacije umjetnika)
 • Može se kretati od novčanih kazni do zatvorske kazne, ovisno o specifičnostima

Falsifikovanje digitalnih medija

 • Prema saveznoj uredbi-zakonu br. 34/2021:
  • Falsifikovanje elektronskih dokumenata federalne/lokalne vlade: privremeni zatvor i kazna od 150,000-750,000 AED
  • Falsifikovanje dokumenata drugih subjekata: pritvor i/ili kazna od 100,000-300,000 AED

Falsifikovanje pečata

 • Smatra se dijelom krivičnih djela falsifikovanja dokumenata
 • Podliježu kaznama predviđenim za krivična djela falsifikovanja dokumenata

Jasno je da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju pristup nulte tolerancije na bilo koju vrstu falsifikata, sa kaznama usmjerenim na sprječavanje takvih nezakonitih radnji koje potkopavaju autentičnost i povjerenje.

Sprečavanje falsifikata

Smanjenje incidenata prevara zahtijeva sveobuhvatnu, slojevitu prevenciju usmjerenu na:

Osiguranje dokumenata

 • Sigurno čuvajte osjetljive predmete – sefove, kutije za zaključavanje, šifrirane diskove.
 • Ograničite fizički/digitalni pristup zaključanim kancelarijama, politikama lozinki.
 • Zaposliti nadzorne kamere, alarme, sigurnosno osoblje.

Tehnologija provjere autentičnosti

 • Biometrija – otisci prstiju, prepoznavanje lica i šarenice.
 • Blockchain – distribuirana knjiga za digitalne transakcije.
 • Digitalni potpisi – šifrirani identifikatori koji potvrđuju autentičnost.

Obrazovanje korisnika

 • Obučite osoblje za uočavanje falsifikata – identificirati izmijenjene dokumente, vodene žigove, verifikacione znakove.
 • Promovirajte kampanje podizanja svijesti o prevarama koje objašnjavaju rizike i politike prevencije.

Pažljivo zapošljavanje

 • Temeljno provjerite osoblje prije nego što odobrite dokument ili finansijski pristup.
 • Sprovedite provjere kriminalne prošlosti, kreditne provjere, potvrdu zaposlenja.

Tehnike otkrivanja falsifikata

Istražitelji i dokumentiraju nekoliko forenzičkih tehnika ispitivači da se utvrdi da li su predmeti originalni ili falsifikata:

 • Analiza rukopisa – Upoređivanje fontova, nagiba, crta poteza, pritiska i navika potpisivanja.
 • Analiza papira – Proučavanje vodenih žigova, logotipa, hemijskog sastava i poravnanja vlakana.
 • Verifikacija mastilom – Ispitivanje boje, hemijskog sastava, skupljene debljine.
 • Imaging – Mikroskopi, spektrometrija, ESDA testovi i softver za kompjutersko snimanje.

Rukopis i dokument stručnjaci proći opsežnu obuku za sistematsku analizu karakteristika pisanja i sigurnosnih karakteristika modema. Oni pružaju detaljne izvještaje o svojim ispitivanjima i zaključke u vezi sa autentičnošću.

Za velika umjetnička djela koja koštaju stotine hiljada ili djela sumnjivog porijekla, vlasnici koriste naučnu analizu kako bi potvrdili porijeklo i otkrili potencijal falsifikata. Testovi provjeravaju materijale, stare slojeve prljavštine i prljavštine, pečate na platnu, radioizotopsko datiranje i segmentnu infracrvenu spektroskopiju ispitujući više slojeva boje.

Koja je procedura za podnošenje predmeta falsifikata u Dubaiju?

Ako sumnjate da ste žrtva falsifikata u Dubaiju, možete podnijeti slučaj policiji Dubaija. Prvi korak je odlazak u najbližu policijsku stanicu i podnošenje službene prijave. Budite spremni da navedete detalje o incidentu, sve dokaze koje imate, kao što su falsifikovani dokumenti ili predmeti, i sve informacije o osumnjičenom počiniocu(ima).

Nakon podnošenja prijave, policija će detaljno ispitati slučaj. Od vas mogu tražiti dodatnu dokumentaciju ili dokaze, a mogu i pozvati optuženog na ispitivanje. U zavisnosti od složenosti slučaja, proces istrage može potrajati.

Nakon što policija prikupi dovoljno dokaza, slučaj će proslijediti javnom tužilaštvu. Tužilac će zatim razmotriti slučaj i odlučiti da li će podići optužnicu ili ne. Ako optužnica bude podignuta, slučaj će biti prosleđen sudovima u Dubaiju, gdje će mu se suditi u skladu sa zakonima UAE o krivotvorenju. Preporučljivo je potražiti pravnog savjetnika koji će vas voditi kroz sudski proces.

Kako specijalizovani advokat može pomoći?

Kretanje u slučaju falsifikata u UAE može biti zamršen i zastrašujući proces, s obzirom na ozbiljnu prirodu krivičnog djela i složenost pravnog sistema zemlje. Traženje pomoći od advokata koji je specijaliziran za rješavanje slučajeva krivotvorenja može se pokazati neprocjenjivim u takvim situacijama.

Specijalizovani advokat će posjedovati dubinsko znanje i temeljno razumijevanje relevantnih zakona, sudskih postupaka i dokaznih zahtjeva specifičnih za krivična djela falsifikovanja. Oni mogu pružiti stručne smjernice o izgradnji čvrstog slučaja, efikasnom prikupljanju i prezentiranju dokaza, te da vas kompetentno zastupaju na sudu. Njihovo poznavanje nijansi ovakvih slučajeva može biti ključno u formulisanju pravih pravnih strategija.

Štaviše, iskusni advokat za falsifikovanje može ponuditi vrijedan uvid u potencijalne ishode i posljedice slučaja, omogućavajući vam da donesete informirane odluke. Oni također mogu pregovarati sa vlastima u vaše ime, zalagati se za vaša prava i osigurati da pravni proces bude pošten i transparentan. Njihova stručnost u rješavanju sličnih slučajeva može značajno povećati vaše šanse za postizanje povoljnog rješenja.

Pozovite nas sada za hitan termin na + 971506531334 + 971558018669

O autoru

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Dođite na vrh