Nasilje u porodici u UAE: Izvještavanje, prava i kazne u UAE

Nasilje u porodici predstavlja opasan oblik zlostavljanja kojim se narušava svetost doma i porodične zajednice. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, incidenti nasilja u porodici koji uključuju napad, zlostavljanje i druga nasilna djela počinjena nad supružnicima, djecom ili drugim članovima porodice tretiraju se s nultom tolerancijom. Pravni okvir zemlje pruža jasne mehanizme izvještavanja i usluge podrške za zaštitu žrtava, njihovo uklanjanje iz štetnog okruženja i zaštitu njihovih prava tokom sudskog procesa. Istovremeno, zakoni UAE propisuju stroge kazne za počinioce krivičnih djela nasilja u porodici, u rasponu od novčanih kazni i zatvora do strožih kazni u slučajevima koji uključuju otežavajuće faktore.

Ovaj blog post ispituje zakonske odredbe, prava žrtava, procese za prijavu nasilja u porodici i kaznene mjere prema zakonima UAE s ciljem odvraćanja i borbe protiv ovog podmuklog društvenog problema.

Kako je nasilje u porodici definisano zakonom UAE?

UAE imaju sveobuhvatnu pravnu definiciju nasilja u porodici sadržanu u Federalnom zakonu br. 10 iz 2021. o borbi protiv nasilja u porodici. Ovaj zakon nasilje u porodici smatra svakim činom, prijetnjom činom, propustom ili neopravdanim nemarom koji se dešava u porodičnom kontekstu.

Preciznije, nasilje u porodici prema zakonu UAE obuhvata fizičko nasilje kao što je napad, batina, povrede; psihičko nasilje kroz uvrede, zastrašivanje, prijetnje; seksualno nasilje uključujući silovanje, uznemiravanje; lišavanje prava i sloboda; i finansijsku zloupotrebu kroz kontrolu ili zloupotrebu novca/imovine. Ova djela predstavljaju nasilje u porodici kada se počine nad članovima porodice kao što su supružnici, roditelji, djeca, braća i sestre ili drugi rođaci.

Konkretno, definicija UAE proširuje se dalje od supružnog zlostavljanja i uključuje nasilje nad djecom, roditeljima, domaćim radnicima i drugima unutar porodičnog konteksta. Ne pokriva samo fizičku štetu, već i psihičko, seksualno, finansijsko zlostavljanje i uskraćivanje prava. Ovaj sveobuhvatni opseg odražava holistički pristup UAE u borbi protiv nasilja u porodici u svim njegovim podmuklim oblicima.

U presudi u ovim slučajevima, sudovi UAE ispituju faktore kao što su stepen štete, obrasci ponašanja, neravnoteža moći i dokazi o kontrolisanju okolnosti unutar porodične jedinice.

Da li je nasilje u porodici krivično djelo u UAE?

Da, nasilje u porodici je krivično djelo prema zakonima UAE. Savezni zakon br. 10 iz 2021. godine o borbi protiv nasilja u porodici eksplicitno inkriminiše radnje fizičkog, psihičkog, seksualnog, finansijskog zlostavljanja i lišavanja prava u porodičnom kontekstu.

Počinioci nasilja u porodici mogu se suočiti sa kaznama koje se kreću od novčanih kazni i zatvora do strožih kazni poput deportacije za strance, u zavisnosti od faktora kao što su težina zlostavljanja, nanesene povrede, upotreba oružja i druge otežavajuće okolnosti. Zakon takođe omogućava žrtvama da traže naloge za zaštitu, odštetu i druge pravne lijekove protiv svojih zlostavljača.

Kako žrtve mogu prijaviti nasilje u porodici u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati pružaju više kanala žrtvama da prijave slučajeve nasilja u porodici i zatraže pomoć. Proces izvještavanja obično uključuje sljedeće korake:

 1. Kontaktirajte policiju: Žrtve mogu nazvati 999 (broj za hitne slučajeve policije) ili posjetiti svoju najbližu policijsku stanicu kako bi podnijele izvještaj o incidentu(ima) nasilja u porodici. Policija će pokrenuti istragu.
 2. Pristup porodičnom tužilaštvu: Postoje namjenski odjeli za porodično tužilaštvo u okviru ureda javnog tužilaštva širom Emirata. Žrtve mogu direktno pristupiti ovim odeljcima da prijave zlostavljanje.
 3. Koristite aplikaciju za prijavu nasilja: UAE su pokrenuli aplikaciju za prijavljivanje nasilja u porodici pod nazivom "Glas žene" koja omogućava diskretno izvještavanje sa audio/vizuelnim dokazima ako je potrebno.
 4. Kontaktirajte centre za socijalnu podršku: Organizacije poput Dubai fondacije za žene i djecu pružaju skloništa i usluge podrške. Žrtve se mogu obratiti takvim centrima za pomoć u prijavljivanju.
 5. Potražite medicinsku pomoć: Žrtve mogu posjetiti državne bolnice/klinike u kojima je medicinsko osoblje dužno prijaviti vlastima slučajeve sumnje na nasilje u porodici.
 6. Uključuju domove skloništa: UAE imaju skloništa (centre „Ewaa“) za žrtve porodičnog nasilja. Osoblje u ovim ustanovama može voditi žrtve kroz proces prijavljivanja.

U svim slučajevima, žrtve treba da pokušaju da dokumentuju dokaze kao što su fotografije, snimci, medicinski izvještaji koji mogu pomoći istrazi. UAE osigurava zaštitu od diskriminacije za one koji prijavljuju nasilje u porodici.

Koji su brojevi namjenskih telefona za pomoć u slučajevima nasilja u porodici u različitim Emiratima?

Umjesto da imaju zasebne telefonske linije za svaki emirat, Ujedinjeni Arapski Emirati imaju jednu dežurnu telefonsku liniju koja radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, kojom upravlja Dubai fondacija za žene i djecu (DFWAC) za pomoć žrtvama nasilja u porodici.

Univerzalni broj telefona za pomoć je 800111, dostupno sa bilo kojeg mjesta u UAE. Pozivanje ovog broja povezuje vas sa obučenim osobljem koje vam može pružiti trenutnu podršku, konsultacije i informacije o situacijama nasilja u porodici i dostupnim uslugama.

Bez obzira u kom emiratu živite, DFWAC-ova linija za pomoć 800111 je izvor za prijavu incidenata, traženje smjernica ili povezivanje s podrškom za nasilje u porodici. Njihovo osoblje ima stručnost za osjetljivo rješavanje ovih osjetljivih slučajeva i može vas savjetovati o sljedećim odgovarajućim koracima na osnovu vaših okolnosti. Ne ustručavajte se da se obratite na 800111 ako se vi ili neko koga poznajete suočavate sa porodičnim zlostavljanjem ili nasiljem kod kuće. Ova namenska telefonska linija omogućava žrtvama širom UAE da pristupe pomoći koja im je potrebna.

Koje su vrste zlostavljanja u nasilju u porodici?

Nasilje u porodici poprima mnoge traumatične oblike osim fizičkih napada. Prema Politici zaštite porodice UAE, zlostavljanje u porodici obuhvata različite obrasce ponašanja koji se koriste za sticanje moći i kontrole nad intimnim partnerom ili članom porodice:

 1. fizičko zlostavljanje
  • Udaranje, šamaranje, guranje, udaranje nogama ili na drugi način fizički napad
  • Nanošenje tjelesnih ozljeda poput modrica, prijeloma ili opekotina
 2. Verbalno uznemiravanje
  • Stalne uvrede, prozivke, omalovažavanje i javno ponižavanje
  • Vikanje, vrištanje prijetnji i taktika zastrašivanja
 3. Psihološko/mentalno zlostavljanje
  • Kontrolisanje ponašanja kao što je praćenje pokreta, ograničavanje kontakata
  • Emocionalna trauma kroz taktike poput gaslightinga ili tihog tretmana
 4. seksualnog zlostavljanja
  • Prisilna seksualna aktivnost ili seksualni čin bez pristanka
  • Nanošenje fizičkih povreda ili nasilja tokom seksa
 5. Tehnološka zloupotreba
  • Hakovanje telefona, e-pošte ili drugih naloga bez dozvole
  • Korištenje aplikacija ili uređaja za praćenje za praćenje kretanja partnera
 6. Finansijska zloupotreba
  • Ograničavanje pristupa fondovima, zadržavanje novca ili sredstava finansijske nezavisnosti
  • Sabotiranje zapošljavanja, oštećenje kreditnih rezultata i ekonomskih resursa
 7. Zloupotreba imigracionog statusa
  • Zadržavanje ili uništavanje imigracionih dokumenata poput pasoša
  • Prijetnje deportacijom ili nanošenje štete porodicama kod kuće
 8. Nepažnja
  • Nepružanje adekvatne hrane, skloništa, medicinske njege ili drugih potreba
  • Napuštanje djece ili izdržavanih članova porodice

Sveobuhvatni zakoni UAE priznaju da je nasilje u porodici više od fizičkog – to je uporni obrazac u više domena koji ima za cilj oduzimanje prava, dostojanstva i autonomije žrtve.

Koje su kazne za nasilje u porodici u UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati zauzeli su strogi stav protiv nasilja u porodici, neprihvatljivog zločina koji ozbiljno krši ljudska prava i društvene vrijednosti. Za borbu protiv ovog problema, nacionalni zakonodavni okvir nameće oštre kaznene mjere za počinioce koji su proglašeni krivima za zlostavljanje u porodici. Sljedeći detalji opisuju kazne propisane za različite prekršaje u vezi sa nasiljem u domaćinstvu:

prekršajkazna
Nasilje u porodici (uključuje fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko zlostavljanje)Do 6 mjeseci zatvora i/ili novčana kazna od 5,000 AED
Kršenje naloga za zaštituZatvorska kazna od 3 do 6 mjeseci i/ili novčana kazna od 1,000 do 10,000 AED
Kršenje naloga o zaštiti nasiljemPovećane kazne – detalje će odrediti sud (mogu biti duplo veće od početnih kazni)
Ponovljeni prekršaj (nasilje u porodici počinjeno u roku od 1 godine od prethodnog prekršaja)Otežana kazna od strane suda (detalji po nahođenju suda)

Žrtve nasilja u porodici se podstiču da prijave zlostavljanje i traže podršku od nadležnih organa i organizacija. Ujedinjeni Arapski Emirati pružaju resurse kao što su skloništa, savjetovanje i pravna pomoć za pomoć pogođenima.

Koja zakonska prava imaju žrtve nasilja u porodici u UAE?

 1. Sveobuhvatna pravna definicija nasilja u porodici prema saveznom zakonu UAE br. 10 iz 2019. godine, priznajući:
  • Fizičko zlostavljanje
  • Psihološko zlostavljanje
  • seksualno zlostavljanje
  • Ekonomska zloupotreba
  • Prijetnje takvim zlostavljanjem od strane člana porodice
  • Osiguravanje pravne zaštite za žrtve nefizičkih oblika zlostavljanja
 2. Pristup nalozima za zaštitu javnog tužilaštva, koji nasilnika mogu primorati da:
  • Održavajte udaljenost od žrtve
  • Držite se dalje od žrtvinog prebivališta, radnog mjesta ili određenih lokacija
  • Ne oštetiti imovinu žrtve
  • Dozvolite žrtvi da bezbedno preuzme svoje stvari
 3. Nasilje u porodici tretirano kao krivično djelo, pri čemu se nasilnici suočavaju sa:
  • Potencijalna zatvorska kazna
  • Novčane kazne
  • Težina kazne zavisi od prirode i obima zlostavljanja
  • Cilj je da počinioce pozove na odgovornost i da djeluje kao sredstvo odvraćanja
 4. Dostupnost resursa podrške žrtvama, uključujući:
  • Agencije za provođenje zakona
  • Bolnice i zdravstvene ustanove
  • Centri za socijalni rad
  • Neprofitne organizacije za podršku nasilju u porodici
  • Ponuđene usluge: hitno sklonište, savjetovanje, pravna pomoć i druga podrška za obnovu života
 5. Zakonsko pravo žrtava da podnose pritužbe protiv svojih zlostavljača nadležnim organima:
  • policija
  • Javno tužilaštvo
  • Pokretanje sudskog postupka i traženje pravde
 6. Pravo na medicinsku pomoć za povrede ili zdravstvene probleme koji su rezultat nasilja u porodici, uključujući:
  • Pristup odgovarajućoj medicinskoj nezi
  • Pravo na dokumentaciju dokaza o povredama od strane medicinskih stručnjaka za pravni postupak
 7. Pristup pravnom zastupanju i pomoći od:
  • Javno tužilaštvo
  • Nevladine organizacije (NVO) koje pružaju usluge pravne pomoći
  • Osiguravanje kompetentnog pravnog savjetnika za zaštitu prava žrtava
 8. Povjerljivost i zaštita privatnosti za slučajeve žrtava i lične podatke
  • Sprečavanje daljeg nanošenja štete ili odmazde od nasilnika
  • Osigurati da se žrtve osjećaju sigurno u traženju pomoći i podnošenju pravnog postupka

Važno je da žrtve budu svjesne ovih zakonskih prava i da traže pomoć od odgovarajućih vlasti i organizacija za podršku kako bi osigurale svoju sigurnost i pristup pravdi.

Kako UAE rješavaju slučajeve nasilja u porodici koji uključuju djecu?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju posebne zakone i mjere za rješavanje slučajeva nasilja u porodici gdje su djeca žrtve. Savezni zakon br. 3 iz 2016. o pravima djeteta (Wadeemaov zakon) kriminalizira nasilje, zlostavljanje, eksploataciju i zanemarivanje djece. Kada se takvi slučajevi prijave, od organa za provođenje zakona se traži da preduzmu radnje kako bi zaštitili dijete žrtvu, uključujući njihovo potencijalno uklanjanje iz situacije zlostavljanja i obezbjeđivanje skloništa/alternativnog zbrinjavanja.

Prema Wadeema zakonu, oni koji su osuđeni za fizičko ili psihičko zlostavljanje djece mogu se suočiti sa zatvorom i novčanom kaznom. Tačne kazne zavise od specifičnosti i težine prekršaja. Zakon takođe nalaže pružanje usluga podrške kako bi se pomoglo djetetovom oporavku i potencijalnoj reintegraciji u društvo. To može uključivati ​​programe rehabilitacije, savjetovanje, pravnu pomoć itd.

Subjekti poput Vrhovnog savjeta za materinstvo i djetinjstvo i jedinice za dječiju zaštitu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova imaju zadatak da primaju izvještaje, istražuju slučajeve i poduzimaju zaštitne mjere u vezi sa zlostavljanjem djece i nasiljem u porodici nad maloljetnicima.

Kako lokalni specijalizovani advokat može pomoći

Kretanje kroz pravni sistem i osiguravanje da su nečija prava u potpunosti zaštićena može biti izazov za žrtve nasilja u porodici, posebno u složenim slučajevima. Ovo je mjesto gdje se angažovanje usluga lokalnog advokata specijalizovanog za rješavanje slučajeva nasilja u porodici može pokazati neprocjenjivim. Iskusni advokat koji je dobro upućen u relevantne zakone UAE može voditi žrtve kroz pravni proces, od podnošenja pritužbi i osiguravanja naloga za zaštitu do podizanja krivične prijave protiv nasilnika i traženja odštete. Mogu se zalagati za interese žrtve, čuvati njihovu povjerljivost i povećati šanse za povoljan ishod koristeći svoju stručnost u parnicama za nasilje u porodici. Osim toga, specijalizovani advokat može povezati žrtve sa odgovarajućim uslugama podrške i resursima, pružajući sveobuhvatan pristup traženju pravde i rehabilitaciji.

Dođite na vrh