Upravljanje i politička dinamika u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Politika i vlada u UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su federacija sedam emirata: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah i Fujairah. Struktura upravljanja UAE jedinstven je spoj tradicionalnih arapskih vrijednosti i modernih političkih sistema. Državom upravlja Vrhovni savjet sastavljen od sedam vladajućih emira, koji između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik služi kao šef države, dok je premijer, obično vladar Dubaija, na čelu vlade i kabineta.

Jedna od karakterističnih karakteristika političke dinamike UAE je značajan uticaj vladajućih porodica i koncepta šure, odnosno konsultacija. Iako UAE imaju federalni okvir, svaki emirat zadržava visok stepen autonomije u upravljanju svojim unutrašnjim poslovima, što dovodi do varijacija u praksi upravljanja širom federacije.

UAE su vodili politiku postepenih političkih reformi, uvođenjem savjetodavnih tijela i ograničenim izbornim procesima na nacionalnom i lokalnom nivou. Međutim, političko učešće je i dalje ograničeno, a kritike vladajućih porodica ili vladine politike se generalno ne tolerišu. Uprkos ovim izazovima, Ujedinjeni Arapski Emirati su se pojavili kao regionalna sila, koristeći svoju ekonomsku i diplomatsku moć da oblikuju regionalne poslove i promovišu svoje interese na globalnoj sceni. Razumijevanje zamršene vladavine i političke dinamike ove utjecajne zaljevske zemlje ključno je za razumijevanje šireg geopolitičkog pejzaža Bliskog istoka.

Kakav je politički pejzaž u UAE?

Politički pejzaž Ujedinjenih Arapskih Emirata suštinski je vezan za njegove plemenske korijene i nasljedne monarhije. Međutim, stvarna moć je koncentrisana u rukama vladajućih porodica svakog emirata.

Ova dinastička kontrola proteže se i na političku sferu, gdje građani mogu učestvovati u ograničenim savjetodavnim ulogama i izbornim procesima. Federalno nacionalno vijeće dozvoljava Emiracima da glasaju za polovinu svojih članova, ali ostaje uglavnom konsultativno tijelo bez zakonodavnih ovlaštenja. Ispod ove fasade modernih institucija krije se složena interakcija plemenskih lojalnosti, poslovnih elita i regionalnih rivalstava koja oblikuju politiku i uticaj. Politički teren UAE dodatno je komplikovan zbog različitih pristupa upravljanju u sedam Emirata.

Kako zemlja projektuje ekonomski i geopolitički uticaj, unutrašnja dinamika moći se stalno rekalibrira. Faktori kao što su buduća sukcesija rukovodstva i upravljanje društvenim pritiscima za reformu će testirati otpornost jedinstvenog političkog tkiva UAE.

Koju vrstu političkog sistema praktikuju UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati djeluju pod federalnim političkim sistemom koji spaja moderne institucije s tradicionalnim arapskim konsultativnim praksama. Formalno se opisuje kao federacija apsolutnih nasljednih monarhija.

Ovaj hibridni sistem ima za cilj da uravnoteži jedinstvo pod centralnom federalnom strukturom sa autonomijom dinastičke vladavine na lokalnom nivou. Uključuje tradiciju šure (savjetovanja) u Arabijskom zaljevu dajući građanima ograničene uloge u savjetodavnim vijećima i izbornim procesima. Međutim, ovi demokratski elementi su strogo kontrolirani, a kritika rukovodstva je uglavnom zabranjena. Politički model Ujedinjenih Arapskih Emirata osigurava kontinuirani stisak nasljednih vladara, zadržavajući pritom izgled modernog upravljanja. Kao sve uticajniji regionalni i globalni igrač, sistem UAE spaja drevno i moderno u jedinstveni politički okvir koji projektuje koncentrisanu moć ublaženu konsultativnim tradicijama.

Kakva je struktura vlade UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju jedinstvenu strukturu vlasti koja kombinuje federalne i lokalne elemente pod vodstvom nasljednih vladara. Na nacionalnom nivou djeluje kao federacija sedam poluautonomnih emirata. Vrhovno vijeće stoji na vrhu, a sastoji se od sedam vladajućih emira koji zajedno čine najviše zakonodavno i izvršno tijelo. Između sebe biraju predsjednika koji služi kao ceremonijalni šef države i premijera kao šef vlade.

Premijer predsjedava federalnim kabinetom poznatim kao Vijeće ministara. Ovaj kabinet je odgovoran za izradu i implementaciju politika koje se odnose na pitanja poput odbrane, vanjskih poslova, imigracije i još mnogo toga. Međutim, svaki od sedam emirata također ima svoju lokalnu vladu koju vodi vladajuća porodica. Emiri vrše suverenu vlast nad svojim teritorijama, kontrolišu oblasti kao što su pravosuđe, javne službe i ekonomski razvoj.

Ova dvojna struktura omogućava UAE da predstave jedinstveni front na federalnom nivou uz očuvanje tradicionalnih ovlasti vladajućih porodica na lokalnom nivou. On spaja moderne institucije poput izabranog savjetodavnog tijela (FNC) s arapskom tradicijom dinastičke vladavine. Koordinacija širom Emirata se odvija kroz tijela poput Saveznog vrhovnog vijeća i Ustavnog vrhovnog suda. Ipak, prava moć teče iz vladajućih porodica u pažljivo vođenom sistemu upravljanja.

Kako su političke stranke strukturirane i funkcionišu u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati nemaju zvanični višestranački politički sistem u tradicionalnom smislu. Umjesto toga, odlučivanje je uglavnom koncentrisano među vladajućim porodicama sedam emirata i utjecajnim trgovačkim elitama. Nikakvim formalnim političkim strankama nije dozvoljeno da rade otvoreno ili da se kandiduju za izbore u UAE. Vlada ne prepoznaje organizovanu političku opoziciju ili kritike upućene rukovodstvu.

Međutim, UAE dopuštaju ograničene mogućnosti građanima da učestvuju u političkom procesu putem savjetodavnih vijeća i strogo kontroliranih izbora. Federalno nacionalno vijeće (FNC) služi kao savjetodavno tijelo, pri čemu polovinu članova direktno biraju građani Emirata, a drugu polovinu imenuju vladajuće porodice. Slično tome, održavaju se izbori za predstavnike u konsultativnim lokalnim vijećima u svakom emiratu. Ali ovim procesima se pažljivo upravlja, a kandidati prolaze strogu provjeru kako bi se isključile bilo kakve uočene prijetnje vladajućim vlastima.

Iako ne postoje legalne stranke, neformalne mreže koje se vrte oko plemenskih veza, poslovnih saveza i društvenih veza pružaju puteve interesnim grupama da izvrše uticaj na kreatore politike i vladare. Konačno, UAE održavaju neprozirnu političku strukturu usredsređenu na dinastičku kontrolu. Svaki privid višestranačkog sistema ili organizovane opozicije ostaje zabranjen u korist zaštite vladajućih prerogativa naslednih monarha.

Ko su istaknuti politički lideri u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju jedinstven politički sistem u kojem je vodstvo koncentrisano među vladajućim porodicama sedam emirata. Iako UAE imaju ministarske pozicije i savjetodavna tijela, stvarna moć potiče od nasljednih monarha. Ističe se nekoliko ključnih lidera:

Vladajući emiri

Na vrhuncu je sedam vladajućih emira koji čine Vrhovno vijeće – najviši zakonodavni i izvršni entitet. Ovi dinastički vladari imaju suverenu vlast nad svojim emiratima:

 • Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan – Vladar Abu Dabija i predsjednik UAE
 • Šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum – Potpredsjednik, premijer i vladar Dubaija
 • Šeik dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi – Vladar Šardži
 • Šeik Humaid bin Rashid Al Nuaimi – Vladar Adžmana
 • Sheikh Saud bin Rashid Al Mu'alla – Vladar Umm Al Quwain
 • Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi – Vladar Ras Al Khaimaha
 • Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi – Vladar Fujaire

Osim vladajućih Emira, drugi uticajni lideri uključuju:

 • Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan – ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje
 • Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan – potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova
 • Obaid Humaid Al Tayer – državni ministar za finansije
 • Reem Al Hashimy – državni ministar za međunarodnu saradnju

Dok ministri upravljaju portfeljima poput vanjskih poslova i finansija, nasljedni vladari zadržavaju vrhovnu vlast nad odlukama i smjernicama politike za UAE federaciju i pojedinačne Emirate.

Koje su uloge savezne i lokalne/emiratske vlade UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju federalni sistem koji dijeli ovlasti između nacionalne vlade i sedam konstitutivnih emirata. Na saveznom nivou, vlada sa sjedištem u Abu Dabiju nadgleda pitanja od nacionalnog značaja i formulira politike o pitanjima poput odbrane, vanjskih poslova, imigracije, trgovine, komunikacija i transporta. Međutim, svaki od sedam emirata zadržava veliki stepen autonomije nad svojim teritorijama. Lokalne vlasti, predvođene nasljednim vladarima ili emirima, kontrolišu internu politiku koja obuhvata oblasti kao što su pravosudni sistem, planovi ekonomskog razvoja, pružanje javnih usluga i upravljanje prirodnim resursima.

Ova hibridna struktura ima za cilj da uravnoteži jedinstvo u okviru centralnog federalnog okvira sa tradicionalnim suverenitetom koji drže vladajuće porodice na lokalnom nivou unutar svakog emirata. Emiri poput onih u Dubaiju i Sharjahu upravljaju svojim teritorijama srodnim suverenim državama, poklanjajući se saveznim vlastima samo o dogovorenim nacionalnim pitanjima. Koordinacija i posredovanje u ovoj delikatnoj ravnoteži federalno-lokalnih odgovornosti je u nadležnosti tijela poput Vrhovnog vijeća koje se sastoji od sedam vladara. UAE su razvili konvencije o upravljanju i mehanizme za upravljanje međudjelovanjem između federalnih direktiva i lokalnih ovlasti koje drže dinastički vladari.

Da li UAE imaju kodeks korporativnog upravljanja?

Da, Ujedinjeni Arapski Emirati imaju kodeks korporativnog upravljanja kojeg se moraju pridržavati kompanije koje kotiraju na berzi. Prvi put objavljen 2009. godine i ažuriran 2020. godine, Kodeks korporativnog upravljanja UAE postavlja obavezujuća pravila i smjernice za subjekte koji su kotirani na berzama vrijednosnih papira u zemlji. Ključni zahtjevi prema kodeksu upravljanja uključuju najmanje jednu trećinu nezavisnih direktora u korporativnim odborima koji će vršiti nadzor. Takođe nalaže uspostavljanje odbora odbora koji će se baviti oblastima kao što su revizija, naknade i upravljanje.

Kodeks naglašava transparentnost tako što obavezuje kompanije koje kotiraju na berzi da objelodane sve uplate, naknade i naknade koje se daju višim rukovodiocima i članovima odbora. Kompanije također moraju osigurati razdvajanje uloga između pozicija generalnog direktora i predsjedavajućeg. Ostale odredbe pokrivaju oblasti kao što su transakcije sa povezanim licima, politike insajderske trgovine, prava dioničara i etički standardi za direktore. Režim korporativnog upravljanja nadgleda UAE UAE za vrijednosne papire i robu (SCA).

Iako je fokusiran na javna preduzeća, kodeks odražava napore UAE da implementira najbolje prakse upravljanja i privuče više stranih investicija kao globalno poslovno središte.

Da li su UAE monarhija ili neki drugi oblik?

Ujedinjeni Arapski Emirati su federacija sedam apsolutnih nasljednih monarhija. Svaki od sedam emirata – Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah i Fujairah – je apsolutna monarhija kojom upravlja vladajuća porodična dinastija koja ima vrhovnu vlast. Monarsi, poznati kao emiri ili vladari, nasljeđuju svoj položaj i vlast nad svojim emiratima u nasljednom sistemu. Oni služe kao šefovi država i šefovi vlada sa potpunim suverenitetom nad svojim teritorijama.

Na saveznom nivou, UAE zaista inkorporiraju neke aspekte parlamentarne demokratije. Federalno vrhovno vijeće se sastoji od sedam vladajućih emira koji biraju predsjednika i premijera. Postoji i kabinet ministara i savjetodavno Savezno nacionalno vijeće sa nekim izabranim članovima. Međutim, ova tijela postoje uz historijski legitimitet i koncentrisanu moć dinastičke vladavine. Nasljedne vođe imaju konačnu vlast u donošenju odluka o svim pitanjima upravljanja, bilo na nacionalnom ili lokalnom nivou emirata.

Stoga, iako ima zamke moderne državne strukture, cjelokupni sistem UAE je definiran kao federacija od sedam apsolutnih monarhija ujedinjenih pod federalnim okvirom kojim još uvijek dominiraju suvereni nasljedni vladari.

Koliko je stabilna politička situacija u UAE?

Politička situacija unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata smatra se izuzetno stabilnom i orijentiranom na status quo. Sa upravom koja je čvrsto pod kontrolom moćnih vladajućih porodica, malo je društvenog poticaja ili mogućnosti za dramatične političke promjene ili nemire. Apsolutne nasljedne monarhije UAE imaju dobro uspostavljene mehanizme za sukcesiju i tranziciju vlasti među vladajućom elitom. Ovo osigurava kontinuitet čak i kada novi emiri i prijestolonasljednici preuzimaju vodstvo nad pojedinačnim emiratima.

Na saveznom nivou, proces izbora predsjednika i premijera UAE između sedam emira je ustanovljena konvencija. Nedavne promjene rukovodstva su se odvijale glatko bez narušavanja političke ravnoteže. Uz to, prosperitet UAE podstaknut bogatstvom ugljovodonika omogućio je režimu da gaji lojalnost pružanjem ekonomskih koristi i javnih usluga. Svaki opozicioni glasovi se brzo potiskuju, sprečavajući rizik od eskalacije nemira. Međutim, politička stabilnost UAE suočava se s potencijalnim preprekama od faktora kao što su eventualni zahtjevi za reformom, pitanja ljudskih prava i upravljanje budućnošću nakon nafte. Ali veliki preokreti se smatraju malo vjerovatnim s obzirom na otpornost monarhijskog sistema i njegovih instrumenata državne kontrole.

Sve u svemu, sa ukorijenjenom dinastičkom vladavinom, konsolidovanim donošenjem odluka, distribucijom energetskog bogatstva i ograničenim putevima za neslaganje, politička dinamika unutar UAE projektuje sliku trajne stabilnosti u doglednoj budućnosti.

Koji su ključni faktori koji utiču na političke odnose UAE sa drugim zemljama?

Politički odnosi UAE sa narodima širom svijeta oblikovani su mješavinom ekonomskih interesa, sigurnosnih razmatranja i domaćih vrijednosti režima. Neki ključni faktori koji utiču na njene spoljne poslove uključuju:

 • Energetski interesi: Kao vodeći izvoznik nafte i plina, UAE daje prioritet vezama s velikim uvoznicima u Aziji poput Indije, Kine i Japana, kao i osiguravanju tržišta za izvoz i investicije.
 • Regionalna rivalstva: UAE projektuju moć i upravljaju rivalstvom sa regionalnim silama poput Irana, Turske i Katara koje su podstakle geopolitičke tenzije na Bliskom istoku.
 • Strateška sigurnosna partnerstva: UAE su razvili ključna odbrambena/vojna partnerstva sa zemljama poput SAD-a, Francuske, Velike Britanije i nedavno Izraela kako bi ojačali svoju sigurnost.
 • Strane investicije i trgovina: Izgradnja veza koje mogu privući strani kapital, investicije i pristup globalnim tržištima su suštinski ekonomski interesi za režim UAE.
 • Borba protiv ekstremizma: Usklađivanje sa nacijama u borbi protiv terorizma i ekstremističkih ideologija ostaje politički prioritet usred regionalne nestabilnosti.
 • Vrijednosti i ljudska prava: Rezbijanje UAE protiv neslaganja, pitanja ljudskih prava i društvenih vrijednosti koje proizlaze iz njegovog islamskog monarhističkog sistema stvara trvenja sa zapadnim partnerima.
 • Asertivna vanjska politika: Uz ogromno bogatstvo i regionalnu moć, UAE sve više projektuju asertivnu vanjsku politiku i intervencionistički stav u regionalnim poslovima.

Kako politički faktori utiču na različite sektore ekonomije UAE?

Politička dinamika UAE i politike koje proizilaze iz vladajuće elite značajno utiču na performanse ključnih privrednih sektora:

 • Energija: Kao veliki izvoznik nafte/gasa, federalne politike u pogledu nivoa proizvodnje, ulaganja i partnerstva u ovom strateškom sektoru su od najveće važnosti.
 • finansije/bankarstvo: Pojava Dubaija kao globalnog finansijskog čvorišta bila je vođena poslovnim propisima njegovih dinastičkih vladara.
 • Vazduhoplovstvo/turizam: Uspjeh avio kompanija poput Emiratesa i ugostiteljske industrije je olakšan politikom otvaranja sektora stranim investicijama i talentima.
 • Nekretnine/Izgradnja: Veliki urbani razvoj i infrastrukturni projekti zavise od zemljišne politike i planova rasta koje su postavile vladajuće porodice emirata poput Dubaija i Abu Dabija.

Iako pruža mogućnosti, centralizovano kreiranje politike sa ograničenom transparentnošću takođe izlaže preduzeća potencijalnim rizicima od naglih političkih promena koje utiču na regulatorno okruženje.

Kako politički faktori utiču na poslovanje u UAE?

Preduzeća koja posluju u UAE, bilo domaća ili međunarodna, moraju se snaći u političkoj stvarnosti zemlje koja proizlazi iz dinastičke vladavine:

 • Koncentrisana moć: Glavne politike i odluke sa visokim ulozima zavise od nasleđenih vladajućih porodica koje imaju vrhovnu vlast nad ekonomskim pitanjima u svojim emiratima.
 • Odnosi sa elitom: Negovanje veza i konsultacije sa uticajnim trgovačkim porodicama usko povezanim sa vladarima je ključno za omogućavanje poslovnih interesa.
 • Uloga firmi povezanih sa državom: Isticanje entiteta povezanih sa državom koji uživaju konkurentske prednosti zahtijeva razvoj strateških partnerstava.
 • Regulatorne nesigurnosti: Uz ograničene javne procese, promjene politike koje utiču na industriju mogu se desiti uz malo upozorenja na osnovu političkih direktiva.
 • Javne slobode: Ograničenja slobode govora, organizovanog rada i javnog okupljanja utiču na dinamiku radnog mesta i opcije zastupanja za preduzeća.
 • Strane kompanije: Međunarodne kompanije moraju uzeti u obzir geopolitičke rizike i zabrinutost za reputaciju ljudskih prava koja proizilazi iz regionalne politike UAE.

O autoru

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Dođite na vrh