Teška krivična djela u UAE: Teški zločini i njihove posljedice

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju snažan pravni sistem koji zauzima oštar stav protiv teških krivičnih djela klasifikovanih kao krivična djela. Ova krivična djela smatraju se najtežim kršenjem zakona UAE, ugrožavajući sigurnost i sigurnost građana i stanovnika. Posljedice za krivična djela su teške, u rasponu od dugih zatvorskih kazni do velikih novčanih kazni, deportacije za iseljenike, a potencijalno čak i smrtne kazne za najstrašnija djela. U nastavku su navedene glavne kategorije krivičnih djela u UAE i njihove povezane kazne, naglašavajući nepokolebljivu posvećenost nacije održavanju reda i zakona.

Šta je krivično djelo u UAE?

Prema zakonu UAE, krivična djela se smatraju najtežom kategorijom zločina koji se mogu procesuirati. Zločini koji se obično klasifikuju kao krivična djela uključuju ubistvo s predumišljajem, silovanje, izdaju, teški napad koji uzrokuje trajni invaliditet ili unakaženost, trgovinu drogom i pronevjeru ili prisvajanje javnih sredstava u iznosu iznad određenog novčanog iznosa. Krivična djela općenito nose oštre kazne kao što su dugotrajne zatvorske kazne veće od 3 godine, značajne novčane kazne koje mogu doseći stotine hiljada dirhama, i u mnogim slučajevima, deportacija za strance koji legalno borave u UAE. Sistem krivičnog pravosuđa UAE smatra krivična djela izuzetno teškim kršenjem zakona koje narušava javnu sigurnost i društveni poredak.

Druga teška krivična djela kao što su otmica, oružana pljačka, podmićivanje ili korupcija javnih službenika, finansijska prijevara preko određenih pragova i određene vrste kibernetičkih zločina, poput hakovanja vladinih sistema, također mogu biti gonjene kao krivična djela u zavisnosti od specifičnih okolnosti i težine krivičnog djela. Ujedinjeni Arapski Emirati su primijenili stroge zakone u vezi s krivičnim djelima i primjenjuju stroge kazne, uključujući smrtnu kaznu za najteža krivična djela koja uključuju djela kao što su ubistvo s predumišljajem, pobuna protiv vladajućeg vodstva, pridruživanje terorističkim organizacijama ili činjenje terorističkih akata na tlu UAE. Općenito, svaki zločin koji uključuje teške tjelesne ozljede, kršenje nacionalne sigurnosti ili radnje koje flagrantno zanemaruju zakone UAE i društvenu etiku potencijalno može biti podignuto na krivično djelo.

Koje su vrste krivičnih djela u UAE?

Pravni sistem Ujedinjenih Arapskih Emirata prepoznaje različite kategorije krivičnih djela, pri čemu svaka kategorija nosi svoj skup kazni koje su striktno definisane i sprovode se na osnovu težine i okolnosti krivičnog djela. U nastavku su navedene glavne vrste krivičnih djela koja se energično procesuiraju unutar pravnog okvira UAE, naglašavajući stav nulte tolerancije prema takvim teškim zločinima i njenu posvećenost održavanju reda i zakona putem oštrih kazni i stroge jurisprudencije.

ubistvo

Oduzimanje drugog ljudskog života putem predumišljaja i namjerne radnje smatra se najtežim od krivičnih djela u UAE. Svako djelo koje ima za posljedicu protivpravno ubistvo osobe se procesuira kao ubistvo, pri čemu sud uzima u obzir faktore kao što su stepen primijenjenog nasilja, motivi iza djela i da li je vođen ekstremističkim ideologijama ili uvjerenjima mržnje. Osude za ubistvo s predumišljajem rezultiraju izuzetno teškim kaznama, uključujući kazne doživotnog zatvora koje se mogu produžiti do nekoliko decenija iza rešetaka. U najekstremnijim slučajevima kada se ubistvo smatra posebno gnusnim ili prijetnjom nacionalnoj sigurnosti, sud također može izreći smrtnu kaznu osuđenom licu. Snažan stav UAE prema ubistvu proizlazi iz temeljnih uvjerenja nacije u očuvanje ljudskog života i održavanje društvenog poretka.

Provala

Provaljivanje i nezakonit ulazak u stambene kuće, komercijalne objekte ili drugu privatnu/javnu imovinu s namjerom da se počini krađa, oštećenje imovine ili bilo koje drugo krivično djelo predstavlja krivično djelo provale prema zakonima UAE. Optužbe za provalu mogu biti dodatno otežane na osnovu faktora kao što su naoružanje smrtonosnim oružjem tokom izvršenja zločina, nanošenje fizičkih povreda stanarima, gađanje lokacija od nacionalnog značaja kao što su vladine zgrade ili diplomatska predstavništva, i ponovljeni prestupnik sa prethodnim osuđivanjima za provalu. Kazne za krivična djela provale su oštre, s minimalnim zatvorskim kaznama koje počinju od 5 godina, ali često se produžuju i preko 10 godina za teže slučajeve. Osim toga, stranci koji su osuđeni za provalu suočavaju se sa zagarantovanom deportacijom iz UAE po završetku zatvorske kazne. UAE vide provalu kao zločin koji građanima ne samo da oduzima imovinu i privatnost, već može eskalirati i u nasilne sukobe koji prijete životima.

Podmićivanje

Sudjelovanje u bilo kojem obliku mita, bilo nuđenjem nezakonitih plaćanja, poklona ili drugih beneficija javnim službenicima i državnim službenicima ili primanjem takvog mita, smatra se teškim krivičnim djelom prema strogim zakonima UAE o borbi protiv korupcije. Ovo obuhvata novčano mito koje ima za cilj da utiče na zvanične odluke, kao i nenovčane usluge, neovlašćeno poslovanje ili davanje posebnih privilegija u zamenu za neprikladne koristi. Ujedinjeni Arapski Emirati imaju nultu toleranciju na takvu korupciju koja podriva integritet u vladinim i korporativnim poslovima. Kazne za podmićivanje uključuju zatvorske kazne koje mogu premašiti 10 godina na osnovu faktora kao što su novčani iznosi koji su uključeni, nivo podmićivanja službenika i da li je mito omogućilo druga sporedna krivična djela. Ogromne novčane kazne koje idu u milione dirhama također se izriču onima koji su osuđeni za krivično djelo davanja mita.

otmica

Ilegalni čin otmice, prisilnog premještanja, pritvaranja ili zatvaranja pojedinca protiv njegove volje upotrebom prijetnji, sile ili obmane predstavlja krivično djelo otmice prema zakonima UAE. Ovakva djela se smatraju teškim kršenjem ličnih sloboda i sigurnosti. Slučajevi otmice se tretiraju kao još teži ako uključuju djecu žrtve, uključuju zahtjeve za isplatu otkupnine, motivirani su terorističkim ideologijama ili rezultiraju teškim fizičkim/seksualnim ozljedama žrtvi tokom zatočeništva. Sistem krivičnog pravosuđa Ujedinjenih Arapskih Emirata izriče stroge kazne za osude za otmicu u rasponu od najmanje 7 godina zatvora pa sve do doživotnih i smrtne kazne u najekstremnijim slučajevima. Ne pokazuje se snishodljivost, čak ni za relativno kratkotrajne otmice ili otmice gdje su žrtve na kraju bezbedno puštene.

Seksualni zločini

Svaki nezakonit seksualni čin, u rasponu od silovanja i seksualnog napada do seksualne eksploatacije maloljetnika, trgovine seksom, dječije pornografije i drugih perverznih zločina seksualne prirode, smatra se krivičnim djelima za koje se predviđaju izuzetno stroge kazne prema šerijatskim zakonima UAE. Nacija je usvojila politiku nulte tolerancije prema takvim moralnim zločinima koji se smatraju uvredom za islamske vrijednosti i društvenu etiku. Kazne za teška seksualna krivična djela mogu uključivati ​​duge zatvorske kazne u rasponu od 10 godina do doživotne kazne, hemijsku kastraciju osuđenika za silovanje, javno bičevanje u određenim slučajevima, oduzimanje cjelokupne imovine i deportaciju za osuđene iz inostranstva nakon odsluženja zatvorske kazne. Snažan pravni stav UAE ima za cilj da djeluje kao sredstvo odvraćanja, zaštiti moralno tkivo nacije i osigura zaštitu žena i djece koji su među najranjivijima takvim gnusnim djelima.

Napad i baterija

Dok se slučajevi jednostavnog napada bez otežavajućih faktora mogu tretirati kao prekršaji, UAE klasifikuju djela nasilja koja uključuju upotrebu smrtonosnog oružja, ciljanje ranjivih grupa poput žena, djece i starijih osoba, nanošenje trajnih tjelesnih ozljeda ili unakazivanja i napade od strane grupe kao teška krivična djela. Takvi slučajevi teškog napada i prebijanja koji su rezultirali teškim povredama mogu dovesti do osuda sa zatvorskim kaznama u rasponu od 5 godina do 15 godina na osnovu faktora kao što su namjera, stepen nasilja i trajni uticaj na žrtvu. Ujedinjeni Arapski Emirati gledaju na takve ničim izazvane nasilne radnje protiv drugih kao na ozbiljno kršenje javne sigurnosti i prijetnju zakonu i redu ako se s njima ozbiljno ne postupa. Napad počinjen na dežurne službenike za provođenje zakona ili vladine službenike zahtijeva pojačane kazne.

Nasilje u porodici

UAE imaju stroge zakone koji štite žrtve porodičnog zlostavljanja i nasilja u domaćinstvima. Djela fizičkog napada, emocionalne/psihološke torture ili bilo kojeg drugog oblika okrutnosti počinjena nad supružnicima, djecom ili drugim članovima porodice predstavljaju krivično djelo nasilja u porodici. Ono što ga razlikuje od običnog napada je narušavanje porodičnog povjerenja i svetosti kućnog okruženja. Osuđeni počinioci mogu se suočiti sa zatvorom od 5 do 10 godina uz novčane kazne, gubitak prava na starateljstvo/posjećivanje djece i deportaciju za strance. Pravni sistem ima za cilj da zaštiti porodične jedinice koje su temelj društva UAE.

Krivotvorenje

Krivično djelo lažnog pravljenja, izmjene ili umnožavanja dokumenata, valuta, službenih pečata/pečata, potpisa ili drugih instrumenata s namjerom da se dovedu u zabludu ili prevare pojedince i entitete klasificira se kao krivično djelo krivotvorenje prema zakonima UAE. Uobičajeni primjeri uključuju korištenje falsifikovanih dokumenata za dobijanje kredita, pripremanje lažnih obrazovnih svjedodžbi, falsifikovanje gotovine/čekova itd. Presude za krivotvorenje zahtijevaju stroge kazne u rasponu od 2-10 godina zatvora na osnovu prevarene novčane vrijednosti i da li su državni organi prevareni. Preduzeća također moraju pažljivo voditi evidenciju kako bi izbjegli korporativne optužbe za krivotvorenje.

krađa

Iako se sitna krađa može tretirati kao prekršaj, tužilaštvo UAE eskalira optužbe za krađu na nivo krivičnog djela na osnovu novčane vrijednosti ukradene, upotrebe sile/oružja, ciljanja javne/vjerske imovine i ponovljenih krivičnih djela. Za tešku krađu predviđena je minimalna kazna od 3 godine koja može ići do 15 godina za velike provale ili pljačke koje uključuju organizirane kriminalne grupe. Za strance, deportacija je obavezna nakon osude ili odsluženja zatvorske kazne. Strog stav štiti prava privatne i javne svojine.

Pronevjera

Nezakonito prisvajanje ili prijenos sredstava, imovine ili imovine od strane nekoga kome su oni zakonski povjereni kvalifikuje se kao krivično djelo pronevjere. Ovo krivično djelo pokriva radnje zaposlenika, službenika, povjerenika, izvršitelja ili drugih koji imaju fiducijarne obaveze. Pronevjera javnih sredstava ili imovine smatra se još težim prekršajem. Kazne uključuju dugotrajne zatvorske kazne od 3 do 20 godina u zavisnosti od iznosa pronevjere i toga da li je to omogućilo daljnji finansijski kriminal. Također se primjenjuju novčane kazne, zapljena imovine i doživotne zabrane zapošljavanja.

Cyber-krimi

Kako UAE potiču digitalizaciju, istovremeno su donijeli stroge zakone o sajber kriminalu kako bi zaštitili sisteme i podatke. Najveća krivična djela uključuju hakovanje mreža/servera radi ometanja, krađu osjetljivih elektroničkih podataka, distribuciju zlonamjernog softvera, elektronske finansijske prijevare, seksualnu eksploataciju na mreži i sajberterorizam. Kazne za osuđene cyber kriminalce kreću se od 7 godina zatvora do doživotnih zatvorskih djela za djela poput kršenja bankarskih sistema ili nacionalnih sistema kibernetičke sigurnosti. UAE smatraju očuvanje svog digitalnog okruženja kritičnim za ekonomski rast.

Pranje novca

Ujedinjeni Arapski Emirati su donijeli sveobuhvatne zakone za borbu protiv pranja novca koji omogućavaju kriminalcima da legitimiziraju svoju korist stečenu na nezakonit način kao što su prijevara, trgovina drogom, pronevjera itd. krivično delo pranje novca. Ovo uključuje složene metode kao što su trgovina sa prekomjernim/manjim fakturisanjem, korištenjem fiktivnih kompanija, nekretninama/bankarskim transakcijama i krijumčarenjem gotovine. Presude za pranje novca predviđaju oštre kazne od 7-10 godina zatvora, uz novčane kazne do iznosa opranog novca i moguću ekstradiciju za strane državljane. UAE su član globalnih tijela za borbu protiv pranja novca.

Utaje poreza

Iako UAE istorijski nisu naplaćivali porez na dohodak građana, on oporezuje poslovanje i nameće stroge propise o podnošenju poreza na dobit preduzeća. Namjerna utaja kroz lažno prijavljivanje prihoda/profita, lažno predstavljanje finansijskih evidencija, neregistrovanje poreza ili neovlaštene odbitke se klasificira kao krivično djelo prema poreznim zakonima UAE. Utaja poreza iznad određenog iznosa može dovesti do kazne zatvora od 3-5 godina, uz kazne do trostrukog iznosa utajenog poreza. Vlada takođe stavlja na crnu listu osuđene kompanije čime im zabranjuje buduće poslovanje.

kockanje

Svi oblici kockanja, uključujući kazina, klađenje na trke i online klađenje, strogo su zabranjene aktivnosti širom UAE prema šerijatskim principima. Upravljanje bilo kojim oblikom ilegalnog reketa ili mjesta igranja na sreću smatra se krivičnim djelom za koje je propisana kazna zatvora do 2-3 godine. Strože kazne od 5-10 godina vrijede za one koji su uhvaćeni u vođenju većih organiziranih kockarnica i mreža. Deportacija je obavezna za prestupnike iz inostranstva nakon zatvorske kazne. Od zabrane su izuzete samo određene društveno prihvaćene aktivnosti poput tombola u dobrotvorne svrhe.

Trgovine drogom

UAE provode strogu politiku nulte tolerancije prema trgovini, proizvodnji ili distribuciji bilo koje vrste ilegalnih narkotičkih supstanci i psihotropnih droga. Ovo krivično djelo povlači teške kazne uključujući najmanje 10 godina zatvora i novčane kazne koje se kreću u milione dirhama na osnovu količine trgovine. Za značajne komercijalne količine, osuđenici se mogu suočiti čak i sa doživotnim zatvorom ili pogubljenjem, osim oduzimanja imovine. Smrtna kazna je obavezna za narko kraljeve koji su uhvaćeni kako upravljaju velikim međunarodnim mrežama za krijumčarenje droge preko aerodroma i luka u UAE. Deportacija se primjenjuje na iseljenike nakon njihove kazne.

Podržavanje

Prema zakonima UAE, čin namjernog pomaganja, omogućavanja, ohrabrivanja ili pomaganja u počinjenju zločina čini osobu odgovornom za optužbe za podržavanje. Ovo krivično djelo se primjenjuje bez obzira na to da li je pomagač direktno učestvovao u krivičnom djelu ili ne. Osuđujuće presude za podržavanje mogu dovesti do kazni jednakih ili skoro jednako oštrih kao za glavne počinioce zločina, na osnovu faktora kao što su stepen uključenosti i odigrana uloga. Za teška krivična djela poput ubistva, pomagači se potencijalno mogu suočiti s doživotnom robijom ili smrtnom kaznom u ekstremnim slučajevima. UAE gleda na podržavanje kao na omogućavanje kriminalnih aktivnosti koje remete javni red i sigurnost.

Pobuna

Svaki čin koji podstiče mržnju, prezir ili nezadovoljstvo prema vladi UAE, njenim vladarima, pravosudnim institucijama ili pokušaj podsticanja nasilja i javnog nereda predstavlja krivično djelo pobune. Ovo uključuje provokaciju kroz govore, publikacije, online sadržaje ili fizičke radnje. Nacija nema toleranciju prema takvim aktivnostima koje se smatraju prijetnjama nacionalnoj sigurnosti i stabilnosti. Nakon osude, kazne su stroge – u rasponu od 5 godina zatvora do doživotnih i smrtne kazne za najteže slučajeve pobune koji uključuju terorizam/oružanu pobunu.

antitrust

UAE imaju antimonopolske propise za promicanje slobodne tržišne konkurencije i zaštitu interesa potrošača. Prekršaji krivičnih djela uključuju kriminalne poslovne prakse kao što su karteli namještanja cijena, zloupotreba tržišne dominacije, sklapanje antikonkurentnih sporazuma radi ograničavanja trgovine i djela korporativne prevare koja narušavaju tržišne mehanizme. Kompanije i pojedinci osuđeni za teška antimonopolska krivična djela suočavaju se sa teškim finansijskim kaznama do 500 miliona dirhama, zajedno sa zatvorskim kaznama za glavne počinioce. Regulator konkurencije takođe ima ovlašćenja da naredi raspad monopolističkih subjekata. Korporativno oduzimanje od državnih ugovora je dodatna mjera.

zakoni u UAE za teška krivična djela

Ujedinjeni Arapski Emirati su donijeli sveobuhvatan set zakona prema Federalnom krivičnom zakonu i drugim statutima kako bi striktno definirali i kažnjavali krivična djela. Ovo uključuje savezni zakon br. 3 iz 1987. o krivičnom procesnom pravu, savezni zakon br. 35 iz 1992. o suzbijanju narkotika i psihotropnih supstanci, savezni zakon br. 39 iz 2006. o sprječavanju pranja novca, savezni krivični zakon koji pokriva krivična djela poput ubistva , krađa, napad, otmica i nedavno ažurirana federalna uredba Zakon br. 34 iz 2021. o borbi protiv sajber kriminala.

Nekoliko zakona također izvlači principe iz šerijata kako bi kriminalizirali moralna djela koja se smatraju krivičnim djelima, kao što je federalni zakon br. 3 iz 1987. o izdavanju krivičnog zakona koji zabranjuje zločine koji se odnose na javnu pristojnost i čast kao što su silovanje i seksualni napad. Pravni okvir Ujedinjenih Arapskih Emirata ne ostavlja dvosmislenost u definisanju teške prirode krivičnih djela i nalaže sudske presude zasnovane na detaljnim dokazima kako bi se osiguralo pravično krivično gonjenje.

Može li osoba s dosijeom krivičnog djela otputovati ili posjetiti Dubai?

Osobe s kriminalnim dosijeom mogu se suočiti s izazovima i ograničenjima kada pokušavaju putovati ili posjetiti Dubai i druge Emirate u UAE. Država ima stroge zahtjeve za ulazak i provodi temeljne provjere posjetitelja. Onima koji su osuđeni za teška krivična djela, posebno krivična djela kao što su ubistvo, terorizam, trgovina drogom ili bilo koja krivična djela koja se odnose na državnu sigurnost, može se trajno zabraniti ulazak u UAE. Za druga krivična djela, ulazak se ocjenjuje od slučaja do slučaja uzimajući u obzir faktore kao što su vrsta krivičnog djela, vrijeme proteklo od osude i da li je odobreno predsjedničko pomilovanje ili slična odgoda. Posjetioci moraju biti otvoreni o bilo kakvoj kriminalnoj istoriji tokom procesa izdavanja vize jer prikrivanje činjenica može dovesti do odbijanja ulaska, krivičnog gonjenja, novčanih kazni i deportacije po dolasku u UAE. Sve u svemu, postojanje značajnog dosijea krivičnih djela ozbiljno umanjuje šanse da mu bude dozvoljeno da posjeti Dubai ili UAE.

Dođite na vrh