Advokatske kompanije Dubai

odricanje

USLOVI KORIŠTENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVI SPORAZUM. Ovi uslovi službe opisuju uslove pod kojima AMAL KHAMIS Pruža pravne usluge preko svog veb sajta WWW.LAWYERSUAE.COM (u daljem tekstu "AMAL KHAMIS" "LAWYERS UAE" "Mi," "Mi").

PRIHVATLJIVOM ILI USLUGE SERVISA, SAGLASITE SE DA POSTAJU PO DOGOVORU USLUGA KOJI SE NAPRAVUJU PREKRŠANE. PODNOŠENJE OVIH USLOVA U SERVISU NE MOŽETE PRISTUPA ILI KORISTITI USLUGE. OVOG VEBSAJTA JE VLASNO I UPRAVLJENO AMAL KHAMIS AVOKATES PRAVNI KONSULTANT.

VI POZNATE DA AMAL KHAMIS MOŽE PROVERITI OVOG UGOVORA KOJA VREMENA, I TAKVA MODIFIKACIJA BITI EFIKASNO POSTAVLJENA PO POSTAVKOM IZMJENOG SPORAZUMA NA SAJTU. SAGLASUJETE ZA PREGLED SPORAZUMA PERIODIŠNO DA SE OBAVEŠTITE O TAKVIM MODIFIKACIJAMA I VAŠEM NASTAVNOM PRISTUPU ILI KORIŠĆENJU USLUGA SEĆIJU VAŠU ZAKLJUČKU PRIHVATLJIVANJU IZ MODIFIKOVANOG SPORAZUMA

UVOD

Amal Khamis je platforma za pravne informacije i samopomoć. Informacije koje smo pružili zajedno sa sadržajem na našoj web stranici koji se odnosi na pravna pitanja („Pravne informacije“) pružaju se za vašu osobu i ne predstavljaju pravni savjet. Ne preispitujemo nijednu informaciju koju nam pružite radi pravne tačnosti ili dostatnosti, donosimo pravne zaključke, dajemo mišljenja o odabiru obrazaca ili primjenjujemo zakon na činjenice u vašoj situaciji.

Mi nismo advokatska kancelarija i vaša upotreba ove usluge ne predstavlja odnos između advokata i klijenata. Shvatate da samo licencirani advokat može pružiti pravne savjete. Ni Amal Khamis niti bilo koje pravne informacije koje je pružio Amal Khamis zamjenjuje pravni savjet od kvalifikovanog advokata koji ima dozvolu da radi u odgovarajućoj jurisdikciji.

Osim ako vam na neki drugi način ne zastupa advokat, uključujući i advokat koji se nalazi na listi, vi se predstavljate u bilo kojoj pravnoj stvari koju obavezujete putem naših usluga.

Amal Khamis nije “Usluga upućivanja advokata”. Adresar pravnika objavljen na našoj web stranici dostupan je javnosti besplatno i samo je u informativne svrhe. Amal Khamis ne odobrava niti preporučuje bilo kojeg advokata niti daje bilo kakve garancije u pogledu kvalifikacija ili kompetencija bilo kojeg advokata.

INTERAKCIJE SA ATORNIMI

Kada budete koristili našu platformu, imat ćete priliku započeti kontakt s advokatom („navedeni advokat“). Advokati navedeni nisu niti zaposlenici niti agenti Amal Khamis. Navedeni odvjetnici su nezavisni ugovarači treće strane koji imaju vlastito osiguranje od nesavjesnosti i složili su se pružiti mrežne odgovore, ograničene konzultacije ili druge osnovne pravne usluge korisnicima Amal Khamis. Komunikacija sa navedenim odvjetnikom putem Amal Khamis NIJE potrebna. Međutim, ako odlučite komunicirati s navedenim odvjetnikom putem Amal Khamis, imajte na umu sljedeće (a) Kada kontaktirate navedenog odvjetnika putem Amal Khamis, on ili ona mogu vam pružiti početne konsultacije, pravni pregled vaših obrazaca ili dokumenata , ili odgovore na vaša pravna pitanja. Imajte na umu da svaka takva interakcija treba da bude polazna osnova za rješavanje pravnih stvari ili rješavanje osnovnih pravnih pitanja, a bilo koji odnos odvjetnik-klijent stvoren tijekom te interakcije strogo je između vas i navedenog odvjetnika (b) Kada kontaktirajte navedenog odvjetnika putem Amal Khamis, on ili ona mogu zatražiti neke informacije u vezi s vama i vašim pravnim poslovima kako biste pravilno odgovorili na vaša pitanja. Korištenjem naših usluga pristajete na dijeljenje takvih podataka za ličnu identifikaciju u svrhu osiguranja pravnog savjeta i sa advokatom koji podnosi zahtjev i sa Amal Khamis. Amal Khamis imat će pristup bilo kojoj komunikaciji dostavljenoj putem naše platforme u svrhu ispunjavanja i osiguranja kvaliteta (c) Kada kontaktirate navedenog odvjetnika putem Amal Khamis, kontrolirate trajanje i dubinu interakcije. Bilo koji odnos odvjetnik-klijent stvoren tijekom te interakcije može se, po vašoj želji, ili (i) završiti kad se završi interakcija s navedenim odvjetnikom, ili (ii) nastaviti ako želite uključiti navedenog odvjetnika za daljnje pravne usluge. (d) Ako želite stvoriti odnos odvjetnika i klijenta s navedenim odvjetnikom koji se proteže dalje od vašeg korištenja naših Usluga, taj će odnos biti pod bilo kojim uvjetima koje uspostavite s dotičnim odvjetnikom. Ti uvjeti NE uključuju Amal Khamis i, osim pregovora o posebnim popustima za naše članove, ne postavljamo ih, ne kontroliramo niti utječemo na njih. Na primjer, navedeni advokat može od vas tražiti da potpišete formalni ugovor o zastupanju u vezi s opsegom posla koji će obavljati, troškovima njihovih pravnih usluga i rješavanjem svih troškova koji mogu nastati iz vašeg džepa. (e) Navedeni advokati mogu dobiti nadoknadu od strane Amal Khamis za usluge izvršene u vaše ime, međutim, Amal Khamis ne prima nikakav udio pravnih naknada koje prikupe bilo koji odvjetnici u našoj mreži. U svim slučajevima, Amal Khamis neće utjecati niti se na bilo koji način miješati u bilo koju nezavisnu profesionalnu prosudbu advokata. Advokati navedeni na spisku zadržavaju pravo da odbiju pružanje pravnih usluga u vaše ime po vlastitom nahođenju.

VLASNIŠTVO I ODRŽAVANJE VAŠIH DOKUMENATA

Amal Khamis ne polaže pravo vlasništva nad bilo kojim dokumentom koji kreirate ili učitate i pohranite pomoću naših Usluga („Dokumenti“). Dajete dozvolu Amal Khamis za korištenje vaših dokumenata u vezi s pružanjem usluga vama.

Prihvatate i slažete se da Amal Khamis može sačuvati ove dokumente, kao i da ih otkrije ako to zahteva zakon ili u dobroj vjeri veruje da je takvo očuvanje ili obelodanjivanje razumno potrebno za postizanje bilo kog od sljedećeg: (1) da se pridržava pravni proces, primjenjivi zakoni ili zahtjevi vlade; (2) za sprovođenje ovih uslova; (3) da odgovori na tvrdnje da svaki sadržaj krši prava trećih lica; ili (4) radi zaštite prava, imovine ili lične bezbednosti Amala Khamisa, njegovih korisnika i javnosti. Shvatate da tehnička obrada i prenos usluge, uključujući i vaš sadržaj, mogu uključivati ​​prenose preko različitih mreža i promjene kako bi se prilagodile i prilagodile tehničkim zahtjevima za povezivanje mreža ili uređaja. Slažete se da Amal Khamis nema nikakvu odgovornost ili odgovornost za brisanje ili neuspješnost čuvanja bilo kog sadržaja koji su održavali ili učitali Usluge.

CONSENT

Otvaranjem računa pristajete na to da od Amal Khamis možete primati e-poštu, poput biltena, posebnih ponuda, podsjetnika i ažuriranja. Također razumijete da se možete ukloniti iz ove komunikacije klikom na vezu "Otkaži pretplatu" u podnožju stvarne e-pošte.

PRIHVATLJIVA UPOTREBA.

Naše usluge uključuju veliki broj onoga što se zajednički naziva „komunikacijske usluge“. Uključuju usluge kao što su niti komentara, blogovi, proizvodi s pitanjima i odgovorima, forumi za komunikaciju s korisničkim službama i druge usluge za poruke. Pristajete koristiti komunikacijske usluge samo za objavljivanje, slanje i primanje poruka ili materijala koji pripadaju određenoj komunikacijskoj usluzi i koji se odnose na nju. Kada koristite uslugu komunikacije, slažete se da nećete učiniti ništa od sljedećeg:

 • Krivljenje, zlostavljanje, uznemiravanje, stajanje, prijeti ili na drugi način kršiti zakonska prava drugih.
 • Objavljivati, postavljati, postavljati, distribuirati ili distribuirati bilo koja imena, materijale ili informacije koje se smatraju neadekvatnim, proklamovanim, klevetničkim, povređujućim, opscenim, nepristojnim ili nezakonitim.
 • Kreirajte lažni identitet, predstavite sebe kao nekog drugog, ili potpišite sporazum kao neko drugi ili u ime nekog drugog ili na drugi način falsifikujte ili izbrišite u upload fajlu bilo kakve značajne pripisa ili obaveštenja.
 • Otpremite datoteke koje sadrže softver ili drugi materijal zaštićen ili zakonom o intelektualnoj svojini ili pravima privatnosti ili javnosti, osim kada
 • imate ili kontrolišete neophodna prava, ili
 • dobili ste sve neophodne saglasnosti za to.
 • Otpremite oštećene datoteke, datoteke koje sadrže viruse ili bilo koje druge datoteke koje mogu oštetiti rad tuđeg računara.
 • Reklamirajte, ponudite da prodate ili ponudite da kupite bilo šta za poslovne svrhe, osim u ograničenoj meri da bilo koja posebna komunikacijska služba konkretno dozvoljava takvu aktivnost.
 • Ograničiti ili sprečiti bilo koji drugi korisnik da koristi i uživa komunikacijske usluge.
 • Žetvu ili na drugi način prikupljaju lične podatke o drugima, bez njihovog pristanka.
 • Povredite bilo koji kodeks ponašanja ili druge smjernice, koje mogu biti primjenjive na bilo kojoj posebnoj komunikacionoj službi.
 • Povredite sve važeće zakone ili propise.

Iako Amal Khamis nema obavezu da prati komunikacijske usluge, mi zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da pregledamo i uklonimo materijale koji su objavljeni Komunikacijskoj službi, u celini ili delimično. Amal Khamis zadržava pravo da otkrije bilo koji objavljeni materijal, informacije ili aktivnosti po potrebi kako bi zadovoljio bilo koji važeći zakon, regulativu, pravni proces ili vladin zahtjev.

NE NEZAKONITI ILI ZABRANJENA UPOTREBA

Naše usluge možete koristiti samo ako nisu u suprotnosti sa zakonima vaše jurisdikcije ili ih krše. Dostupnost naših usluga u vašoj jurisdikciji nije poziv ili ponuda Amal Khamis za pristup ili korištenje naše web stranice ili usluga. Korišćenjem naših usluga prihvatate isključivu odgovornost da vi ili bilo koji član porodice korišćenjem ili pristupom našim uslugama ne kršite nijedan važeći zakon u vašoj jurisdikciji. Da bi sprovela ovu odredbu, Amal Khamis zadržava pravo da odbije članstvo ili suspenduje ili ukine vaš račun odmah i bez prethodne najave po našem isključivom nahođenju.

Sledeće su izričito isključene ili zabranjene:

 • Koristiti u vezi sa bilo kojom pravnom stvarnošću koja je neshvatljiva, nematerijalna ili nezakonita po prirodi, kako je odlučio Amal Khamis ili ovlašćeni advokat po sopstvenom nahođenju;
 • Koristiti u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem koji se odnosi na navodni nasilni zločin;
 • Koristiti u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjima koja uključuju zakone jurisdikcija izvan Ujedinjenih Arapskih Emirata ili njegove podjele;
 • Koristite u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem za koje trenutno ili prospektivno zastupate pravni zastupnici.
 • Koristiti u vezi sa bilo kojom pravnom stvarima koja, prema odluci advokata navedenog po sopstvenom nahođenju, nema dovoljno zasluga za opravdanje traganja, ili je pokrenuto prekomerno ili nerazumno, bez promjene okolnosti;
 • Koristite u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem koje direktno ili indirektno uključuje bilo kog advokata koji je naveden, a ne kao vaš branilac;
 • Koristiti u vezi sa bilo kojom pravnom stvarima koja direktno ili indirektno uključuje Amal Khamis ili bilo koje njegovu filijale, direktore, agente, zaposlene ili druge pružaoce usluga Amal Khamis; ili
 • Koristite u vezi sa bilo kojom pravnom materijom u kojoj vaš sponzor programa ima nepovoljan interes ili u kojoj bilo koji direktor, službenik, agent ili zaposlenik ima negativan interes. Za potrebe ove odredbe, „Sponzor programa“ znači bilo koju kompaniju, organizaciju ili udruženje koje kupuje ili nudi u ime svojih članova ili zaposlenih zakonski plan Amal Khamis putem veleprodajnih kanala, maloprodajnih kanala ili na neki drugi način. Dodatna ograničenja potražite kod sponzora programa.

Ne smijete hakirati, „strugati“ ili „puzati“ Rocketlawyer.com bilo izravno ili putem posrednika kao što su pauci, roboti, alati za indeksiranje, strugači, kadriranje, iframei ili RSS feedovi, niti na bilo koji drugi način pristupiti ili pokušati pristupiti bilo kojim informacijama koje Amal Khamis nije namjerno vam dostupan na svojoj web stranici putem kupljene pretplate. Korištenje web stranice Amal Khamis ne daje vam pravo da preprodajete bilo koji sadržaj Amal Khamis bez prethodnog izričitog pismenog pristanka Amal Khamis.

LICENCA

Ovisno o vašem poštivanju ovih Uslova, ovim vam se dodjeljuje neekskluzivna, ograničena, neprenosiva i opoziva licenca za korištenje Usluga onako kako mi namjeravamo da se one koriste. Kao registrirani korisnik Amal Khamis, imate dozvolu da za svoje lične evidencije vodite elektroničke ili fizičke kopije dokumenata koje ste kreirali na Amal Khamis. Ne možete kopirati sadržaj obrazaca ili sporazuma Amal Khamis za upotrebu ili prodaju izvan Amal Khamis. Sva prava koja nisu izričito dodijeljena u ovim Uslovima zadržava Amal Khamis.

Kada prenosite korisnički sadržaj na Amal Khamis-u, ovim ovim članom dodeljujete Amal Khamis i njegove podružnice neekskluzivno, nepokretno, trajno, neopozivo i potpuno poduglasto pravo korištenja, reprodukcije, izmjene, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja, kreiranja izvedenih radova, distribucije , izvoditi i prikazati bilo koji takav sadržaj, uključujući i cijeli svijet na bilo kom medijima. Ako podnesete povratne informacije ili sugestije o našim uslugama, mi možemo koristiti vaše povratne informacije ili sugestije bez ikakve obaveze prema vama.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Amal Khamis zadržava pravo, naziv i interesovanje za svoje usluge, uključujući, bez ograničenja, tekst, grafiku, ilustracije, logotipe, servisne znakove, autorska prava, fotografije, video zapise, muziku i sva srodna prava intelektualne svojine. Osim ako nije drugačije predviđeno ovim ugovorom, ne možete i ne dozvoliti drugima da: reprodukuju, modifikuju, prevedu, poboljšavaju, dekompiluju, rastavljaju, reverse engineer prodaju, licencu, podlicencu, iznajmljuju, zakupe, distribuiraju, kopiraju, objaviti, prilagoditi, uređivati ​​ili kreirati izvedene radove nekog od naših proizvoda i usluga;

Linkovi na sajtove trećih strana

Web stranice Amal Khamis mogu sadržavati veze do nezavisnih izvora i preduzeća na Internetu, koja se ovdje nazivaju "veze" ili "Povezane web stranice". Te veze se pružaju radi vaše udobnosti kako bi vam pomogle da identificirate i pronađete druge Internet resurse koji bi vas mogli zanimati. Amal Khamis ne sponzorira i nije pravno povezana sa bilo kojom trećom stranom "povezanim web lokacijama". Amal Khamis nije zakonski ovlaštena da koristi bilo koje trgovačko ime, registrirani zaštitni znak, logotip, službeni pečat ili materijal zaštićen autorskim pravima koji se mogu pojaviti na linku.

Amal Khamis ne kontroliše, podržava ili prati sadržaj bilo kog povezanog sajta. To uključuje, bez ograničenja, svaku dalju vezu sadržanu na povezanom sajtu, kao i sve promjene ili ažuriranja povezanog sajta. Amal Khamis nije odgovoran za webcasting ili za bilo koji drugi oblik prenosa koji je primljen sa bilo kog povezanog sajta. Ovi uslovi ne pokrivaju vašu interakciju sa povezanim sajtovima. Treba pažljivo pregledati odredbe i uslove i politiku privatnosti bilo koje treće strane.

Ako koristite bilo koju uslugu koja se pruža na povezanoj web lokaciji, (a) Amal Khamis neće biti odgovorna za bilo koji postupak ili propust treće strane, uključujući pristup treće strane ili upotrebu podataka vaših kupaca i (b) Amal Khamis ne opravdati ili podržati bilo koju uslugu treće strane.

ODUZIMANJE PREDSTAVNIKA I ODGOVORNOSTI

Na informacije dobijene putem Amala Khamisa ne treba se osloniti na lične ili pravne odluke. Trebali biste se konsultovati sa odgovarajućim stručnjakom za specifične savjete prilagođene vašoj situaciji. Ukratko, vaša upotreba naših usluga je na sopstveni rizik.

AMAL KHAMIS I NJEGOVI POVEZANI DO ZAKONA DOZVOLJENO, DOBAVLJAČI I DISTRIBUTERI NE DAJU JAMSTVA, NITI IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, O USLUGAMA. USLUGE SE PRUŽAJU “KAKVE JESU”. I “DOSTUPNO” OSNOVI. IZRIČITO SE ODRICAMO BILO KOJIH JAMSTAVA ZA PRODAJU, PRILOZNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPROKRŠIVANJE. INFORMACIJE I MIŠLJENJA PRIMLJENI KROZ VEB STRANICU NE SMIJE SE POROČITI LIČNIM, MEDICINSKIM, PRAVNIM ILI FINANSIJSKIM ODLUKAMA, A TREBA DA SE KONZULTIŠE SA PRIMERNIM PROFESIONALOM ZA SPECIFIČNI SAVET PRILAGOĐEN SVOJOJ SITUACIJI.

U NAJVIŠĆIM MJESTOM DOZVOLJENIM ZAKONOM, NI KAO NEĆE IMAŠI KHAMISA, NJENIH FONDACIJA, DOBAVLJAČA ILI DISTRIBUTERA ODGOVORNI ZA BILO KOJE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, KAZNENE, PREPORUČENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KOJU GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA, POSLOVANJA ILI DOBITKA, Bez obzira na pravnu teoriju, da li je ili nije AMAL KHAMIS bio upozoren na mogućnost takvih šteta, a čak i ako se sredstvo ne koristi za njegovu osnovnu svrhu.

AMAL KHAMIS NEĆE BITI ODGOVORNOSTI ILI ODGOVORNOSTI BILO KAKVIH VEĆA PROFESIONALNIH USLUGA OSTVARENIM ODGOVOROM NA KORIŠĆENJE KOJI SE OBEZBIJUJETE NA KROZ NAŠEM WEB SAJTU, I BILO KOJU UPOTREBU ILI ODNOSU NA TAKVE PROFESIONALNE USLUGE JE SAMO NA VAŠOM RIZIKU

AGREGATNA ODGOVORNOST AMALA KHAMISA ZA SVE POTRAŽIVANJA U VEZI SA USLUZAMA NIKADA NE PREMAČE VEĆIH 500 USD ILI IZNOSA KOJI STE VAM PLATILI AMALU KHAMISU 12 MESECA PRETHODNIH USLUGA U PITANJU.

RAZLIKE I INDEKS

U vaše ime i vaše nasljednike, izvršitelje, agente, predstavnike i dodjeljivače, u potpunosti oslobodite, zauvijek otpustite i držite Amal Khamis, vašeg sponzora programa i njegove podružnice i njihove odgovarajuće službenike, zaposlenike, direktore i agente bezazlenim od bilo kakvih gubitaka , štete, troškove, uključujući razumne advokatske honorare, prava, potraživanja i radnje bilo koje vrste i povrede (uključujući smrt) koje proizilaze iz ili se odnose na vašu upotrebu Usluge. Slažete se da je na ovo izdanje odobreno slobodno i dobrovoljno i potvrđujete da u potpunosti razumijete na što pristajete.

Pristajete obeštetiti i zadržati Amal Khamis, vašeg sponzora programa i njegove podružnice i njihove odgovarajuće službenike, zaposlenike, direktore i agente, bez ikakvih gubitaka, štete, troškova, uključujući razumne advokatske naknade, prava, zahtjeve i radnje bilo koje vrste i povreda (uključujući smrt) nastalih bilo kojim zahtjevima treće strane koji se odnose na vašu upotrebu Usluge, kršenjem ovih Uslova ili kršenjem bilo kojih prava drugog.

UREĐUJU PRAVA

Ovi uslovi će biti regulisani zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cjelokupni sporazum

Ovi uslovi čine celokupni sporazum između vas i Amala Khamisa u vezi sa predmetom ovih uslova i zamenjuju i zamenjuju bilo koji drugi prethodni ili istovremeni sporazumi ili uslovi koji se odnose na predmet ovih uslova. Ovi uslovi ne stvaraju prava trećih lica.

POKRIVANJE, NEVERABILNOST I PASIVA

Naš neuspeh u izvršenju odredbe nije odricanje od njegovog prava na to kasnije. Ako se odredba ne može izvršiti, preostale odredbe Uslova ostaju u punoj snazi ​​i izvršni rok će biti zamijenjen što odražava našu namjeru što bliže. Ne možete dodeliti nijedno od vaših prava prema ovim Uslovima, i svaki takav pokušaj će biti nevažeći. Amal Khamis može prenijeti svoja prava na bilo koju njegovu podružnicu ili podružnice, ili na bilo koji naslednik u interesu bilo kojeg posla povezanog sa uslugama.

MODIFIKACIJE

S vremena na vrijeme možemo revidirati ove uslove i uvek ćemo objavljivati ​​najnoviju verziju na našoj web stranici. Ako vam revizija značajno smanjuje vaša prava, mi ćemo vas obavestiti (na primer, objavljivanjem na našem blogu ili na ovoj stranici). Ako nastavite da koristite ili pristupate uslugama nakon stupanja na snagu revizija, slažete se da budete vezani revidiranim uslovima.

Ukoliko imate pitanja ili pitanja u vezi sa korišćenjem ove platforme, slobodno nas kontaktirajte na: case@lawyersuae.com Ili nazovite + 971 50 6531334.

Dođite na vrh