odricanje

USLOVI KORIŠTENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVI SPORAZUM. Ovi uslovi službe opisuju uslove pod kojima AMAL KHAMIS Pruža pravne usluge preko svog veb sajta WWW.LAWYERSUAE.COM (u daljem tekstu "AMAL KHAMIS" "LAWYERS UAE" "Mi," "Mi").

PRISTUPANJEM ILI KORIŠĆENJEM USLUGE, SLAŽETE SE DA BUDETE OBAVEZNI USLOVIMA KORIŠĆENJA KOJI SU NAVEDENI U nastavku. AKO NE ŽELITE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA USLUGE, NE MOŽETE PRISTUPITI ILI KORISTITI USLUGU. OVA WEB STRANICA JE U VLASNIŠTVU I KOJI JE UPRAVLJAN AMAL KHAMIS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT.

RAZUMIJETE DA AMAL KHAMIS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS MOGU IZMIJENITI OVAJ UGOVOR U BILO KOJE VRIJEME, I TAKVE IZMJENE ĆE STUPATI NA SNAGU ODMAH PO OBJAVLJANJU IZMIJENJENOG UGOVORA. SLAŽETE SE DA PERIODIČNO PREGLEDATE UGOVOR DA BISTE SVJESNI O TAKVIM IZMJENAMA I VAŠ NASTAVAK PRISTUP ILI UPOTREBA USLUGE ĆE SE SMATRATI VAŠIM KONKLJUČNIM PRIHVATANJEM IZMJENJENOG UGOVORA

UVOD

LawyersUAE.com je online platforma za pravne informacije i samopomoć. Informacije koje pružamo zajedno sa sadržajem na našoj web stranici koji se odnosi na pravna pitanja (“Pravne informacije”) služe za vaše lične potrebe i ne predstavljaju pravni savjet. Ne provjeravamo pravne tačnosti ili dovoljnosti bilo koje informacije koje nam dostavite, ne donosimo pravne zaključke, ne dajemo mišljenja o vašem odabiru obrazaca, niti primjenjujemo zakon na činjenice vaše situacije.

Mi nismo advokatska kancelarija i vaše korišćenje ove usluge ne predstavlja odnos advokata i klijenta. Razumijete da samo licencirani advokat može pružiti pravne savjete. Ni Amal Khamis niti bilo koje pravne informacije koje pruža LawyersUAE.com nisu zamjena za pravni savjet od kvalifikovanog advokata licenciranog za rad u odgovarajućoj jurisdikciji.

Osim ako vam na neki drugi način ne zastupa advokat, uključujući i advokat koji se nalazi na listi, vi se predstavljate u bilo kojoj pravnoj stvari koju obavezujete putem naših usluga.

LawyersUAE.com ili Lawyers UAE nije “Usluga za upućivanje advokata”. Imenik advokata koji je objavljen na našoj web stranici dostupan je javnosti besplatno i isključivo je u informativne svrhe. LawyersUAE.com ne podržava niti preporučuje nijednog advokata niti daje bilo kakvu garanciju u pogledu kvalifikacija ili kompetentnosti bilo kog advokata.

INTERAKCIJE SA ATORNIMI

Kada koristite našu Platformu, imaćete priliku da pokrenete kontakt sa advokatom („Navedeni advokat“). Navedeni advokati nisu ni zaposleni ni agenti LawyersUAE.com ili Lawyers UAE. Navedeni advokati su nezavisni ugovarači koji imaju sopstvenu pravnu praksu i pristali su da pružaju onlajn odgovore, ograničene konsultacije ili druge osnovne pravne usluge korisnicima LawyersUAE.com ili Lawyers UAE. Komunikacija sa navedenim advokatom preko Amal Khamis Advocates & Legal Consultants NIJE potrebna. Međutim, ako odlučite komunicirati s navedenim advokatom preko advokata UAE, imajte na umu sljedeće (a) Kada kontaktirate navedenog advokata preko advokata UAE, on ili ona vam mogu pružiti početne konsultacije, pravni pregled vaših obrazaca ili dokumenata , ili odgovore na vaša pravna pitanja. Imajte na umu da je svaka takva interakcija namijenjena da bude početna tačka za rješavanje pravnog pitanja ili rješavanje osnovnih pravnih pitanja i da je svaki odnos advokat-klijent formiran tokom te interakcije striktno između vas i navedenog advokata (b) Kada kontaktirajte navedenog advokata preko advokata UAE, on ili ona mogu od vas zatražiti neke informacije u vezi s vama i vašim pravnim poslovima kako bi pravilno odgovorili na vaša pitanja. Korištenjem naših usluga, pristajete na dijeljenje takvih ličnih podataka u svrhu osiguranja pravnog savjeta i sa advokatom koji je zatražio i sa advokatima UAE. Advokati UAE će imati pristup svim komunikacijama dostavljenim putem naše platforme u svrhu ispunjenja i osiguranja kvaliteta (c) Kada kontaktirate imenovanog advokata preko advokata UAE, vi kontrolirate i trajanje i dubinu interakcije. Svaki odnos advokat-klijent formiran tokom te interakcije može, po vašem izboru, ili (i) da se završi kada se završi interakcija sa navedenim advokatom, ili (ii) da se nastavi ako želite da angažujete navedenog advokata za dalje pravne usluge. (d) Ako želite da uspostavite odnos advokat-klijent sa navedenim advokatom koji se proteže izvan vašeg korišćenja naših usluga, taj odnos će biti pod bilo kojim uslovima koje uspostavite sa dotičnim advokatom. Ovi uslovi NE uključuju advokate UAE i, osim pregovaranja o posebnim popustima za naše članove, mi ih ne postavljamo, ne kontrolišemo niti utičemo na njih. Na primjer, navedeni advokat može od vas zatražiti da potpišete formalni ugovor o zastupanju u vezi sa obimom posla koji će obavljati, troškovima njihovih pravnih usluga i rješavanjem svih vlastitih troškova koji mogu imati. (e) Advokati koji su navedeni na listi mogu dobiti nadoknadu od strane advokata UAE za usluge obavljene u vaše ime, međutim, Advokati UAE ne primaju nikakav udio u pravnim naknadama koje prikupljaju advokati u našoj mreži. U svim slučajevima, Advokati UAE neće uticati ili se na bilo koji način mešati u nezavisnu profesionalnu prosudbu bilo kojeg advokata. Navedeni advokati zadržavaju pravo da po svom nahođenju odbiju obavljanje pravnih usluga u vaše ime.

VLASNIŠTVO I ODRŽAVANJE VAŠIH DOKUMENATA

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ne polaže pravo na vlasništvo nad bilo kojim dokumentom koje kreirate ili otpremite i pohranite koristeći naše usluge (“Dokumenti”). Dajete dozvolu Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE da koriste vaše dokumente u vezi sa pružanjem usluga vama.

Potvrđujete i slažete se da Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE mogu sačuvati ove dokumente kao i otkriti ih ako to zahtijeva zakon ili u dobroj vjeri da je takvo očuvanje ili otkrivanje razumno potrebno za postizanje bilo čega od sljedećeg : (1) u skladu sa pravnim postupkom, važećim zakonima ili vladinim zahtjevima; (2) za sprovođenje ovih Uslova; (3) da odgovori na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih lica; ili (4) radi zaštite prava, imovine ili lične sigurnosti Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE, njegovih korisnika i javnosti. Razumijete da tehnička obrada i prijenos Usluge, uključujući vaš sadržaj, može uključivati ​​prijenose preko različitih mreža i promjene kako bi se uskladile i prilagodile tehničkim zahtjevima povezanih mreža ili uređaja. Slažete se da Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE nema nikakvu odgovornost ili odgovornost za brisanje ili neuspjeh pohranjivanja bilo kojeg sadržaja koji održavaju ili postavljaju Usluge.

CONSENT

Kreiranjem naloga slažete se da možete primati poruke e-poštom od Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE, kao što su bilteni, posebne ponude, podsjetnici i ažuriranja. Također razumijete da se možete ukloniti iz ovih komunikacija klikom na vezu „Otkaži pretplatu“ u podnožju e-pošte.

PRIHVATLJIVA UPOTREBA.

Naše usluge uključuju veliki broj onoga što se zajednički naziva „komunikacijske usluge“. Uključuju usluge kao što su niti komentara, blogovi, proizvodi s pitanjima i odgovorima, forumi za komunikaciju s korisničkim službama i druge usluge za poruke. Pristajete koristiti komunikacijske usluge samo za objavljivanje, slanje i primanje poruka ili materijala koji pripadaju određenoj komunikacijskoj usluzi i koji se odnose na nju. Kada koristite uslugu komunikacije, slažete se da nećete učiniti ništa od sljedećeg:

 • Krivljenje, zlostavljanje, uznemiravanje, stajanje, prijeti ili na drugi način kršiti zakonska prava drugih.
 • Objavljivati, postavljati, postavljati, distribuirati ili distribuirati bilo koja imena, materijale ili informacije koje se smatraju neadekvatnim, proklamovanim, klevetničkim, povređujućim, opscenim, nepristojnim ili nezakonitim.
 • Kreirajte lažni identitet, predstavite sebe kao nekog drugog, ili potpišite sporazum kao neko drugi ili u ime nekog drugog ili na drugi način falsifikujte ili izbrišite u upload fajlu bilo kakve značajne pripisa ili obaveštenja.
 • Otpremite datoteke koje sadrže softver ili drugi materijal zaštićen ili zakonom o intelektualnoj svojini ili pravima privatnosti ili javnosti, osim kada
 • imate ili kontrolišete neophodna prava, ili
 • dobili ste sve neophodne saglasnosti za to.
 • Otpremite oštećene datoteke, datoteke koje sadrže viruse ili bilo koje druge datoteke koje mogu oštetiti rad tuđeg računara.
 • Reklamirajte, ponudite da prodate ili ponudite da kupite bilo šta za poslovne svrhe, osim u ograničenoj meri da bilo koja posebna komunikacijska služba konkretno dozvoljava takvu aktivnost.
 • Ograničiti ili sprečiti bilo koji drugi korisnik da koristi i uživa komunikacijske usluge.
 • Žetvu ili na drugi način prikupljaju lične podatke o drugima, bez njihovog pristanka.
 • Povredite bilo koji kodeks ponašanja ili druge smjernice, koje mogu biti primjenjive na bilo kojoj posebnoj komunikacionoj službi.
 • Povredite sve važeće zakone ili propise.

Iako Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE nema obavezu nadgledanja komunikacijskih usluga, zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da pregledamo i uklonimo materijale objavljene na komunikacijskoj službi, u cijelosti ili djelimično. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE zadržava pravo da otkrije sve objavljene materijale, informacije ili aktivnosti po potrebi kako bi se zadovoljio bilo koji primjenjivi zakon, propis, pravni proces ili zahtjev vlade.

NE NEZAKONITI ILI ZABRANJENA UPOTREBA

Naše usluge možete koristiti samo ako nisu u suprotnosti sa ili ne krše zakone vaše jurisdikcije. Dostupnost naših usluga u vašoj jurisdikciji(ama) nije poziv ili ponuda Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE da pristupe ili koriste našu web stranicu ili Usluge. Korištenjem naših usluga, prihvatate isključivu odgovornost da vi ili bilo koji član porodice korištenjem ili pristupom našim uslugama ne krši nijedan primjenjiv zakon u vašoj jurisdikciji(ama). Kako bi primijenili ovu odredbu, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE zadržava pravo da odbije članstvo, ili suspendira ili ukine vaš račun odmah i bez prethodne najave prema vlastitom nahođenju.

Sledeće su izričito isključene ili zabranjene:

 • Korištenje u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem koje je neozbiljno, nematerijalno ili nezakonito po svojoj prirodi, kako to odredi Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Advokati UAE ili navedeni advokat prema vlastitom nahođenju;
 • Koristiti u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem koji se odnosi na navodni nasilni zločin;
 • Koristiti u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjima koja uključuju zakone jurisdikcija izvan Ujedinjenih Arapskih Emirata ili njegove podjele;
 • Koristite u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem za koje trenutno ili prospektivno zastupate pravni zastupnici.
 • Koristiti u vezi sa bilo kojom pravnom stvarima koja, prema odluci advokata navedenog po sopstvenom nahođenju, nema dovoljno zasluga za opravdanje traganja, ili je pokrenuto prekomerno ili nerazumno, bez promjene okolnosti;
 • Koristite u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem koje direktno ili indirektno uključuje bilo kog advokata koji je naveden, a ne kao vaš branilac;
 • Korištenje u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem koje direktno ili indirektno uključuje Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE ili bilo koje od njegovih podružnica, direktora, agenata, zaposlenika ili drugih Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Advokate UAE pružatelja usluga; ili
 • Koristite u vezi sa bilo kojim pravnim pitanjem u kojem vaš sponzor programa ima negativan interes, ili u kojem bilo koji njegov direktor, službenik, agent ili zaposlenik ima negativan interes. Za potrebe ove odredbe, “Sponzor programa” označava svaku kompaniju, organizaciju ili podružnicu koja kupuje ili nudi u ime svojih članova ili zaposlenih, pravni plan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE putem veleprodajnih kanala, maloprodajnih kanala ili na drugi način . Za dodatna ograničenja pogledajte svog sponzora programa.

Ne smijete hakovati, “strugati” ili “puzati” Rocketlawyer.com bilo direktno ili putem posrednika kao što su pauci, roboti, crawleri, strugači, uokvirivanje, iframe ili RSS feedovi, niti na drugi način pristupati ili pokušavati pristupiti bilo kojoj informaciji Amal Khamis Advocates & Pravni savjetnici ili advokati UAE vam nisu namjerno učinili dostupnim na svojoj web stranici putem kupljene pretplate. Vaše korištenje web stranice Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE ne daje vam pravo da preprodate bilo koji sadržaj Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE bez prethodnog izričitog pismenog pristanka Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE.

LICENCA

U skladu sa vašim poštovanjem ovih Uslova, ovim vam se dodeljuje neekskluzivna, ograničena, neprenosiva, opoziva licenca za korišćenje Usluga onako kako nameravamo da ih koristimo. Kao registrovani korisnik Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE, imate licencu za čuvanje, za svoje lične evidencije, elektronske ili fizičke kopije dokumenata koje ste kreirali na Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE. Ne smijete kopirati sadržaj obrazaca ili ugovora Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE za korištenje ili prodaju izvan Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE. Sva prava koja nisu izričito data ovim Uslovima zadržavaju Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Advokati UAE.

Kada prenosite korisnički sadržaj na Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE, ovim dajete Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE i njegovim filijalama neekskluzivno, besplatno, trajno, neopozivo i potpuno podlicencirano pravo na korištenje, reprodukciju, modificirati, prilagođavati, objavljivati, prevoditi, stvarati izvedena djela iz, distribuirati, izvoditi i prikazivati ​​bilo koji takav sadržaj, uključujući i širom svijeta u bilo kojem mediju. Ako pošaljete povratne informacije ili prijedloge o našim uslugama, možemo koristiti vaše povratne informacije ili prijedloge bez obaveze prema vama.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE zadržava sva prava, vlasništvo i interes za i za svoje usluge, uključujući, bez ograničenja, tekst, grafiku, ilustracije, logotipe, oznake usluga, autorska prava, fotografije, video zapise, muziku i sve povezane intelektualne imovinska prava. Osim ako je drugačije predviđeno u ovom ugovoru, ne smijete, i ne smijete dozvoliti drugima da: reproduciraju, modificiraju, prevode, poboljšavaju, dekompiliraju, rastavljaju, obrnuti inženjering prodaju, licenciraju, podlicenciraju, iznajmljuju, iznajmljuju, distribuiraju, kopiraju, javno prikazuju, objavljivati, prilagođavati, uređivati ​​ili stvarati izvedena djela bilo kojeg od naših proizvoda i usluga;

Linkovi na sajtove trećih strana

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers Web stranice UAE mogu sadržavati linkove ka resursima i preduzećima trećih strana na Internetu, koji se ovdje nazivaju “linkovi” ili “Povezane stranice”. Te veze su date radi vaše udobnosti kako bi vam pomogli da identifikujete i locirate druge Internet resurse koji bi vas mogli zanimati. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ne sponzorira i nije pravno povezan s bilo kojim „povezanim stranicama“ treće strane. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE nije zakonski ovlašten da koristi bilo koje trgovačko ime, registrirani zaštitni znak, logotip, službeni pečat ili materijal zaštićen autorskim pravima koji se može pojaviti u vezi.

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ne kontrolišu, ne podržavaju ili nadgledaju sadržaj bilo koje povezane stranice. To uključuje, bez ograničenja, bilo koju daljnju vezu sadržanu na povezanom mjestu, i sve promjene ili ažuriranja povezane stranice. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE nije odgovoran za webcasting ili za bilo koji drugi oblik prijenosa primljen sa bilo koje povezane stranice. Ovi Uslovi ne pokrivaju vašu interakciju sa povezanim stranicama. Trebali biste pažljivo pregledati odredbe i uvjete i politiku privatnosti bilo koje stranice trećih strana.

Ako koristite bilo koju uslugu pruženu na povezanoj stranici, (a) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE neće biti odgovorni za bilo kakvu radnju ili propust treće strane, uključujući pristup treće strane ili korištenje vaših podataka o klijentima i (b) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ne garantuje niti podržava bilo koju uslugu koju pruža treća strana.

ODUZIMANJE PREDSTAVNIKA I ODGOVORNOSTI

Na informacije primljene preko Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE ne treba se oslanjati na lične ili pravne odluke. Trebali biste se obratiti odgovarajućem stručnjaku za konkretan savjet prilagođen vašoj situaciji. Ukratko, vaše korištenje naših usluga je na vlastitu odgovornost.

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOM ZAKONOM, AMAL KHAMIS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS I ADVANCES UAE I NJEGOVI PLANOVI, DOBAVLJAČI I DISTRIBUTERI NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE NI IMPLICITNE, JAVNE. USLUGE SE PRUŽAJU NA "KAKO JESU." I OSNOVU “KAKO DOSTUPNO”. IZRIČITO SE ODRIČEMO BILO KAKVE GARANCIJE O PRODAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. NA INFORMACIJE I MIŠLJENJA PRIMLJENA PREKO WEB SAJTA NE TREBA SE POUZDATI ZA LIČNE, MEDICINSKE, PRAVNE ILI FINANSIJSKE ODLUKE I TREBA DA SE KONSULTOVATE SA ODGOVARAJUĆIM STRUČNJAKOM ZA KONKRETNE SAVJETE.

U NAJVEĆOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU AMAL KHAMIS ADVOCATES & PRAVNI KONSULTANTI I PRAVNICI UAE, NJEGOVI PLANOVI, DOBAVLJAČI ILI DISTRIBUTERI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJI INDIREKTNI, POSEBNI, POSEBNI, POSEBNI, POSEBNI DOBAVLJAČ PODACI, POSAO ILI DOBIT, BEZ OBZIRA NA PRAVNU TEORIJU, BILO ILI NE AMAL KHAMIS ADVOCATES & LIGHT CONSULTANTS I PRAVNICI UAE JE UPOZORENO NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA, ČAK I DA JE MOGUĆA DA SE ŠTETE.

AMAL KHAMIS ADVOCATES & PRAVNI KONSULTANTI I PRAVNICI UAE NEĆE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST NI ODGOVORNOSTI BILO KOJE VRSTE ZA BILO KAKVE PROFESIONALNE USLUGE KOJE JE PRUŽAO BILO KOJI Advokat KOJI NASREĆETE NA VAŠEM ILI PREKO SVOJIH PRAVNIKA

AMAL KHAMIS ADVOCATES & PRAVNI KONSULTANTI I PRAVNICI UKUPNA ODGOVORNOST LOC UAE UAE ZA SVE POTRAŽIVANJA KOJA SE ODNOSE NA USLUGE NI U KOJOM SLUČAJU NEĆE PREMAŠITI VEĆI OD 500 USD ILI IZNOS KOJI STE PLAĆALI KOHANT 12. UAE XNUMX. U PITANJU.

RAZLIKE I INDEKS

U svoje ime i u ime vaših nasljednika, izvršitelja, agenata, predstavnika i dodjeljivača, potpuno oslobodite, zauvijek otpustite i zadržite Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE, vašeg sponzora programa i njegove podružnice i njihove odgovarajuće službenike, zaposlenike, direktore i agenti bezopasni od bilo kakvih i svih gubitaka, šteta, troškova, uključujući razumne advokatske honorare, prava, potraživanja i radnje bilo koje vrste i povrede (uključujući smrt) koje proizlaze iz ili se odnose na vaše korišćenje usluge. Slažete se da je ovo izdanje dato slobodno i dobrovoljno i potvrđujete da u potpunosti razumijete na šta pristajete.

Slažete se da ćete obeštetiti i zadržati Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE, vašeg sponzora programa i njegove podružnice i njihove odgovarajuće službenike, zaposlenike, direktore i agente bezopasnim od bilo kakvih gubitaka, šteta, troškova, uključujući razumne advokatske naknade, prava , potraživanja, radnje bilo koje vrste i povrede (uključujući smrt) koje proizlaze iz bilo kakvih potraživanja treće strane u vezi s vašim korištenjem usluge, vašim kršenjem ovih Uslova ili vašim kršenjem bilo kojeg prava drugog.

UREĐUJU PRAVA

Ovi uslovi će biti regulisani zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cjelokupni sporazum

Ovi Uslovi čine cijeli ugovor između vas i Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE u vezi s predmetom ovih Uslova, i zamjenjuju i zamjenjuju sve druge prethodne ili istovremene ugovore, ili odredbe i uslove primjenjive na predmet ovih Uslova. Uslovi. Ovi Uslovi ne stvaraju prava trećih lica.

POKRIVANJE, NEVERABILNOST I PASIVA

Naš propust da sprovedemo odredbu ne predstavlja odricanje od njenog prava da to učini kasnije. Ako se utvrdi da je odredba neprovediva, preostale odredbe Uslova će ostati na snazi, a izvršivi uvjet će biti zamijenjen koji odražava našu namjeru što je bliže moguće. Ne možete ustupiti nijedno od svojih prava prema ovim Uslovima i svaki takav pokušaj će biti nevažeći. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ili Lawyers UAE može ustupiti svoja prava bilo kojoj od svojih filijala ili podružnica, ili bilo kom nasljedniku u interesu bilo kojeg poslovanja povezanog sa Uslugama.

MODIFIKACIJE

S vremena na vrijeme možemo revidirati ove uslove i uvek ćemo objavljivati ​​najnoviju verziju na našoj web stranici. Ako vam revizija značajno smanjuje vaša prava, mi ćemo vas obavestiti (na primer, objavljivanjem na našem blogu ili na ovoj stranici). Ako nastavite da koristite ili pristupate uslugama nakon stupanja na snagu revizija, slažete se da budete vezani revidiranim uslovima.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili upita u vezi s korištenjem ove platforme, slobodno nas kontaktirajte na: case@lawyersuae.com Ili nazovite + 971 50 6531334.

Dođite na vrh