Kako se nositi sa slučajevima napada u Dubaiju

Postoje brojni zakoni koji se bave slučajevima napada, u zavisnosti od težine slučaja. Krivični zakon nije specifičan u vezi sa kaznama za različite vrste slučajeva napada, ali predstavlja okvir za njihovo postupanje. Napad može preduzeti pojedinac ili grupa ljudi protiv druge osobe, koja je mogla biti meta u jednom izolovanom incidentu ili više puta u grupnom napadu.

Šta je napad?

Napad se može definisati kao „protivpravna primena sile na osobu drugog”. Ova vrsta zločina se često naziva nasilnim činom, ali ne uključuje nužno povredu. Prema zakonima UAE, fizički kontakt ili prijetnje smatraju se napadom, a svi oblici su pod članovima krivičnog zakona od 333 do 343.

Postoje tri vrste napada kojih treba imati na umu kada raspravljate o ovoj temi: namjerni, nemarni i samoodbrana.

 • Namjerni napad nastaje kada postoji namjera da se nanese određena povreda osobi bez pravnog opravdanja ili opravdanja.
 • Napad iz nemara se dešava kada osoba nanese povredu drugoj osobi zanemarivanjem neophodne i pravične pažnje koju bi razumna osoba koristila.
 • Samoodbrana se može koristiti kao odbrana kada je osoba optužena za napad u slučajevima kada je upotrijebila više sile nego što je razumno bilo potrebno da spriječi povredu ili gubitak.

Oblici napada

Napad smrtonosnim oružjem: Uključuje upotrebu oružja ili predmeta koji se mogu upotrijebiti za teške ozljede druge osobe. Kazna za ovu vrstu napada je zatvor i moguća obaveza plaćanja krvi po muslimanskom zakonu.

 • Napad sa namjerom ubistva: Ovo se dešava kada pojedinac pokuša da ubije nekog drugog, ali ne uspe u svom pokušaju. Primjenjuje se i kada radnje pojedinca dovode do vjerovatnoće da će neko umrijeti kao rezultat tih radnji. Ova vrsta napada nosi kaznu zatvora i može uključivati ​​plaćanje krvi po muslimanskom zakonu.
 • Napad koji je rezultirao smrću: Kada pojedinac svojim napadom prouzrokuje smrt druge osobe, može biti optužen za ovaj prekršaj koji uključuje isplatu krvi.
 • Otežana baterija: Ovo se primjenjuje kada pojedinac namjerno prouzrokuje teške povrede drugoj osobi, ili ako povrede unakazuju ili mogu uzrokovati smrt.
 • Napadi sa baterijom: Ovo se primjenjuje ako pojedinac namjerava nanijeti tjelesnu ozljedu, ali ne s istim stepenom ozbiljnosti kao u otežanoj bateriji.
 • baterija: Kada pojedinac namjerno stupi u kontakt s drugom osobom na štetan ili uvredljiv način bez pristanka, kažnjivo je zatvorom i može uključivati ​​plaćanje krvi po muslimanskom zakonu.
 • Seksualni napad i napastvovanje: Seksualni napad, sličan napadu, je namjerno uvredljivo ili štetno dodirivanje koje je seksualne prirode.
 • Domaći napad i baterija: Ovo krivično djelo uključuje verbalnu prijetnju i fizičku silu prema drugoj osobi radi vršenja seksualnih radnji bez pristanka.

Nasilni zločini u Dubaiju

Kazne za napad uvelike variraju u zavisnosti od prirode zločina. O težini krivičnog djela sudi se prema pričinjenoj šteti i da li je umišljaj ili ne. Dubai ima politiku nulte tolerancije protiv nasilnih zločina u pokušaju da obrazuje stanovnike o njihovom uticaju na društvo UAE. Kao takve, kazne za takva krivična djela su strože od onih koje se izriču onima koji počine napad kao rezultat ličnih sporova.

Osim napada, postoji i niz drugih krivičnih djela koja se mogu smatrati nasilnim zločinima. To uključuje:

 • ubistvo
 • Terorizam – ovo uključuje upotrebu nasilja protiv države, ulijevanje straha pojedincima i podsticanje nasilja nad drugima.
 • Kidnapovanje – važi i ako je lice lažno zatvoreno, kao i za otmicu pojedinca.
 • Narušavanje slobode pojedinca – ovo uključuje nezakonit ulazak u nečiju kuću ili automobil i prisiljavanje da napusti svoju porodicu ili zemlju.
 • Provala – provala u stambeni prostor s namjerom krađe od onih koji tamo žive smatra se nasilnim zločinom sa strogom zatvorskom kaznom prema važećim zakonima.
 • Silovanje – koje se može smatrati činom nasilja zbog svoje prirode prisiljavanja drugog pojedinca da učestvuje protiv njegove volje. Kazna za silovanje je zatvor i/ili novčana kazna u zavisnosti od toga da li je žrtva u to vrijeme bila slobodna osoba ili rob.
 • Trgovina drogom – za ovo krivično djelo je obavezan zatvor i može uključivati ​​plaćanje značajnog iznosa u obliku novčane ili kazne.

Potreban vam je advokat za slučaj napada

Ako ste bili napadnuti ili je neko pokušao da vas napadne, bitno je da ste upoznati sa zakonima koji su na snazi ​​za ovaj zločin. UAE pomno regulišu nasilne zločine i kazne mogu biti oštre ako se proglasi krivim.

Vješt advokat koji se ranije bavio ovakvim slučajevima imat će stručnost da vam pomogne da zaštitite svoja prava kako biste se mogli usredotočiti na liječenje. Advokat je takođe koristan za pružanje informacija o specifičnim zakonima koji regulišu napade u UAE, kao io tome šta biste trebali očekivati ​​ako budete privedeni u policiju.

Advokati odbrane od napada u UAE

Kada su u pitanju nasilni zločini u UAE, zakoni su strogi, a njihovo kršenje može dovesti do značajnih kazni. Optužbe za napad često dolaze sa zatvorom čak i kada je svađa rezultat lične svađe između dvoje ljudi. Čak i ako niste imali namjeru nanijeti štetu ili uvredu, obrana se može smatrati napadom koji podrazumijeva velike novčane kazne ili zatvorsku kaznu. Zbog toga je važno da imate advokata iz Dubaija iz Amal Khamis Advocates and Legal Consultants uz sebe tokom ovog procesa.

Imati iskusnog profesionalca koji vas zastupa čini svu razliku na sudu. Oni će znati kako da vas najbolje odbrane od optužbi i mogu osigurati da se vaša prava poštuju tokom cijelog procesa suđenja. Brojni su faktori koji utiču na uspješnu presudu, a stručnost pametnog pravnog zastupnika može vam pomoći da postignete ono što bi inače izgledalo nemoguće.

Lažne optužbe za zločine napada

Bez obzira na to da li je napad bio rezultat ličnog spora ili je učinjen namjerno, lažno prijavljivanje incidenta može imati i ozbiljne posljedice. Ako se utvrdi da je pojedinac iznio lažnu tvrdnju protiv druge osobe s namjerom nanošenja štete, može biti optužen i primoran da nadoknadi ovo djelo. Postoje određene pravne procedure kako bi se osiguralo da se takve tvrdnje mogu dokazati prije nego što se donese bilo kakva presuda, ali žrtve takvih zločina i dalje trebaju biti svjesne da mogu postojati posledice za njihova djela.

Pojedinci koji se suočavaju s optužbama za napad trebali bi što prije razgovarati sa advokatom iz Dubaija iz Amal Khamis Advocates and Legal Consultants kako bi mogli početi formulirati najbolju odbranu od optužbi. Ovi pravni zastupnici ne samo da imaju pristup profesionalnim pravnim savjetima, već imaju i vještinu da svojim klijentima donesu najbolju moguću presudu na sudu.

Razgovarajte s nama danas za besplatne početne konsultacije.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

greška: Sadržaj je zaštićen !!
Dođite na vrh