Otkriveno pranje novca: Kako advokati mogu zaštititi vaše bogatstvo?

novac pranje je proces izrade veliki sume od novac—generisan kroz kriminalac aktivnosti kao što je trgovina drogom ili finansiranje terorizma—izgleda da potiču legitimno izvora ili aktivnosti. To je ogroman globalni problem Advokati može igrati vitalnu ulogu u borbi.

Pregled pranja novca

 • Pranje novca obično se dešava u tri faze: plasman, slojevitost, I integracija.
 • tokom plasman, kriminalci prvo unose „prljava“ sredstva stečena nezakonitim aktivnostima u legitimni finansijski sistem. Ovo često uključuje raskid veliki iznosi u manje iznose za koje je manje vjerovatno da će izazvati crvene zastavice.
 • U slojevitost U fazi, kriminalac se upušta u složene finansijske transakcije kako bi udaljio novac od njegovog ilegalnog izvor. Ovo koristi metode poput prekomorskih bankovnih transfera ili usmjeravanja novca kroz shell kompanije.
 • Konačno, tokom integracija, sredstva ponovo ulaze u legitimnu ekonomiju prerušena u legitimno poslovna sredstva. U ovoj fazi, kriminalac uspješno oprao novac.
 • Uobičajene tehnike koje se koriste za pranje novca uključuju šeme bazirane na trgovini, korištenje kockarnica i transakcija nekretninama, stvaranje lažnih i lažnih kompanija, šmrfovanje i zloupotrebu novih metoda plaćanja kao što su kriptovalute.
 • Skala od pranje novca globalno je ogroman. Prema nekim procjenama, oko 800 do 2 triliona dolara se opere na međunarodnom nivou svake godine, što čini 2 do 5 posto globalnog BDP-a.
 • banke, mjenjačnice novca, kockarnice, agencije za nekretnine, mjenjačnice kriptovaluta, pa čak i odvjetnici mogu slučajno omogućiti pranje novca propustom da provedu odgovarajuću analizu sumnjivih transakcija i klijenata, kao i nesvjesnim raznih vrste prevara u računovodstvu koji olakšavaju proces.

Posljedice pranja novca

Pranje novca olakšava ozbiljan organizirani kriminal i ima izuzetno negativne društvene posljedice:

 • Obezbeđuje neophodna sredstva za opasne kriminalac aktivnosti poput lijek trgovina ljudima, terorista napade, trgovine oružjem, korupciju, pa čak i ubistva.
 • Ogromna utaja poreza od ključne je važnosti javna sredstva potrebne za infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvene programe i druge javne usluge.
 • To ozbiljno narušava međunarodnu trgovinu i ekonomske podatke prikrivajući porijeklo i odredište fondovi preselio preko granica.
 • Ubrizgavanje milijardi opranih dolara na tržišta luksuznih nekretnina povećava troškove stanovanja, pogoršavajući nejednakost i beskućništvo.
 • Prikrivanjem identiteta ljudi i prikrivanjem vlasništva, olakšava korupciju u javnom sektoru, nagriza odgovornost i ugrožava nacionalnu sigurnost.

“Pranje novca je motor organizovanog kriminala. Bez toga bi se kriminalna carstva širom svijeta raspala.” – Džon Kasara, stručnjak za pranje novca i bivši američki obaveštajac

Za pojedince i kompanije uhvaćene u omogućavanju pranja novca, svjesno ili nesvjesno, posljedice su također izuzetno ozbiljne:

 • Stroge finansijske kazne često u milionima dolara za sistematske propuste u kontroli borbe protiv pranja novca.
 • ozbiljan oštećenje ugleda kako za pojedince tako i za upletene finansijske institucije.
 • Potencijalno zamrzavanje ili čak oduzimanje bilo koje imovine koja se vodi do prihoda od pranja novca.
 • Duge zatvorske kazne o osudi za pranje novca ili povezane finansijske optužbe.

Propisi protiv pranja novca (AML).

Za borbu protiv ovog ogromnog i opasnog problema, većina zemalja ima opsežne propise i agencije usmjerene na otkrivanje i sprječavanje pranja novca:

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju snažan pravni okvir za borbu protiv pranja novca, usklađen sa međunarodnim standardima, posebno sa preporukama Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).

Zakon o BPPN (Savezni dekret-Zakon br. 20 iz 2018.): Ovo je primarni zakon za AML u UAE. On definiše krivična dela pranja novca i postavlja pravni okvir za sprečavanje i kažnjavanje aktivnosti pranja novca. Zakon pokriva širok spektar predikatnih krivičnih djela (osnovna krivična djela koja stvaraju nedozvoljena sredstva) i primjenjuje se na širok spektar subjekata, uključujući finansijske institucije, određena nefinansijska preduzeća i profesije i neprofitne organizacije.

Smjernice Centralne banke: Centralna banka UAE izdaje detaljne smjernice i cirkulare finansijskim institucijama, pružajući okvir za dužnu analizu klijenata, praćenje transakcija i prijavljivanje sumnjivih transakcija. Od finansijskih institucija se traži da uspostave interne procedure i sisteme kontrole za otkrivanje i prijavu sumnjivih aktivnosti.

Prijavljivanje sumnjivih transakcija: Subjekti su dužni da odmah prijave svaku sumnju na aktivnosti pranja novca Finansijsko-obavještajnoj jedinici UAE (FIU). FIU djeluje u okviru Centralne banke i odgovorna je za primanje, analizu i širenje informacija u vezi sa potencijalnim pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

Međunarodna saradnja: UAE aktivno učestvuju u međunarodnim naporima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ratificirao je nekoliko međunarodnih konvencija i član je Komisije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća za saradnju u Zaljevu.

Kazne i izvršenje: Zakon o BPPN propisuje stroge kazne za krivična dela pranja novca, uključujući novčane i zatvorske. Pravosuđe UAE i agencije za provođenje zakona ovlaštene su da istražuju i krivično gone slučajeve pranja novca.

Stalno praćenje i usklađenost: Finansijske institucije i drugi obveznici moraju kontinuirano pratiti svoje poslovne odnose i vršiti pojačani due diligence tamo gdje su identifikovani veći rizici.

Procjena i upravljanje rizikom: Od entiteta se traži da sprovode redovne procjene rizika kako bi razumjeli i upravljali svojom izloženošću rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma.

Obuka i svijest: Redovni programi obuke su obavezni za zaposlene u finansijskim i nefinansijskim institucijama kako bi se osiguralo da su upoznati sa propisima o sprečavanju pranja novca i da mogu efikasno identifikovati i prijaviti sumnjive aktivnosti.

Stvarni primjeri provedbenih radnji u UAE pokazuju posvećenost ove zemlje borbi protiv pranja novca. Na primjer, UAE su vidjeli slučajeve visokog profila u kojima su finansijske institucije kažnjene zbog nepoštivanja propisa protiv pranja novca.

Propisi UAE o AML su sveobuhvatni i dizajnirani da spreče, otkriju i krivično gone aktivnosti pranja novca. Oni odražavaju posvećenost zemlje održavanju integriteta svog finansijskog sistema i njenog položaja u međunarodnoj zajednici.

Međutim, s rastućom složenošću šema pranja novca, još uvijek postoje ogromne regulatorne praznine koje advokati mogu pomoći da popune odgovarajućom svijesti i proaktivnim upravljanjem rizikom, podržavajući protiv pranja novca UAE inicijative.

Advokat za pranje novca pruža ključne pravne usluge vezane za složene finansijske zločine

Pranje novca uključuje prikrivanje nezakonitih sredstava ili njihovo stvaranje legitimnim putem složenih transakcija. Omogućuje kriminalcima da sakriju i iskoriste prihode stečene nezakonitim aktivnostima poput prijevara, utaje poreza ili finansiranja terorizma. Kao globalno sprečavanje pranja novca (AML) propisi se intenziviraju, preduzeća kao i pojedinci suočavaju se sa oštrim kaznama za nepoštovanje ili direktno učešće u šemama pranja novca. U ovom okruženju, usluge specijalizovanih pravnih stručnjaka su od apsolutnog značaja.

Advokati za pranje novca posjeduju stručno znanje o složenim zakonima i propisima koji regulišu kompleks finansijski kriminal u UAE. Bilo da predstavljaju klijente koji se suočavaju sa optužbama ili daju proaktivne savjete o usklađenosti, oni implementiraju niz osnovnih usluga. Ovo uključuje vođenje klijenata kroz istrage, izgradnju čvrste pravne odbrane i usklađivanje procedura za sprečavanje pranja novca sa strogim regulatornim očekivanjima.

Primjenjuju se oštre zakonske kazne

Pojedinci osuđeni za optužbe za pranje novca suočavaju se s teškim kriminalnim posljedicama širom svijeta. Kazne se razlikuju u različitim jurisdikcijama, ali obično uključuju:

 • Značajne finansijske kazne do dvostrukog iznosa opranih sredstava.
 • Kompletna imovina forfeiture uključujući imovinu, automobile, preduzeća i prihode od bankovnih računa.
 • Godine zatvora u zavisnosti od faktora poput opranog iznosa i kriminalne istorije.

Posljedice za preduzeća uključuju velike novčane kazne, oduzete dozvole za rad, raspuštene korporacije i individualnu odgovornost direktora koji poštuju pravila. Svjesno omogućavanje pranja novca također vodi do dubokog oštećenje ugleda. Uz napredne mogućnosti finansijskog praćenja, tužioci smatraju pokretanje predmeta sve izvodljivijim.

“Njihova šutnja je njihovo oružje, povjerljivost klijenata štit je od pravde.” – Sudija koji predsjedava suđenjem za pranje novca

Zašto je pravno zastupanje važno

Kretanje istragama o pranju novca i optužbama bez stručne pravne odbrane izuzetno je nesigurno. Prema rečima advokata u UAE, advokat [[Hasan Elhais]], "najrazumniji prvi korak je angažovanje specijalizovanog pravnog stručnjaka". Njihovo dubinsko razumijevanje finansijskih propisa o usklađenosti pokazuje se neprocjenjivim. Takođe pružaju:

Trenutni odgovor na istragu

 • Jednom kada vlasti pokrenu istrage, brzo angažovanje advokata pomaže u stvaranju narativa koji dovode u pitanje legitimnost optužbi u početnim fazama.

Inspekcija dokaza

 • Temeljnim uvidom u dokaze tužilaštva otkrivaju se nedosljednosti kako bi se optužbe poništile. Bez brze pravne analize nakon zapljene, imovina koja održava poslovanje i sredstva za život često ostaje zamrznuta.

Uvjeravanje tužilaca

 • Vješti advokati pregovaraju s tužiocima, ističući nedostatke u dokazima i usmjeravaju ih ka odustajanju od predmeta ili smanjenju kazni.

Odbrana u sudnici

 • Oni rigorozno brane klijente na sudu forenzičkim napadom na optužnice ako optužbe potraju. Ovo uključuje sveobuhvatno osporavanje valjanosti sumnjivih dokaza.

Proaktivne smjernice o obavezama protiv pranja novca

Pored snažne odbrane od krivičnih djela, advokati za pranje novca pružaju proaktivne smjernice o pravnim obavezama oko složenih propisa. Oni daju prilagođene savjete i najbolje prakse usklađenosti kako bi otkrili i spriječili nezakonitu upotrebu legitimnih kanala. Uobičajeni elementi uključuju:

 • Prilagođavanje AML procedura izvještavanja, internih revizija i procesa dubinske analize usklađenih s najnovijim FATF smjernice.
 • Obuka osoblja za identifikaciju i brzo izvještavanje sumnjive transakcije putem SAR-ova i drugih kanala obaveznog otkrivanja.
 • Periodično potvrđivanje KYC procesa osigurava procedure skrininga klijenata računa za promjene u identifikovanim rizik od pranja novca i tipologije.

Dodatne specijalističke oblasti

Sa zamršenim tehničkim i pravnim znanjem, advokati za pranje novca takođe pomažu u dodatnim oblastima:

 • Pomoć u povratu imovine nakon zamrzavanja ili zapljene putem parnice.
 • Dopadljivo kazne regulatora i administrativne sankcije isticanjem proceduralnih nedostataka i sastavljanjem sporazuma o poravnanju.
 • Odbrana zahtjeva za ekstradicijom i savjetovanje procedure međunarodne saradnje u prekograničnim istragama koje obuhvataju više zemalja.
 • Forenzička procjena računa, ugovora i razmjena za određivanje mogućnosti povrata ili izlaza prilikom otkrivanja nezakonitih sredstava investitora.

Odabir pravog pravnog savjetnika

Uz specijalizovanu finansijsku i pravnu ekspertizu za tako velikom potražnjom, pažljiva dužna pažnja u vezi sa odabirom advokata je razborita u pogledu parametara kao što su nivoi iskustva u rukovanju AML slučajevima za određene sektore, strukture naknada, kao i ukupni rezultati koji osiguravaju povoljne ishode.

Advokati koji se bave pranjem novca pružaju visoko specijalizovanu pomoć, koristeći stručnost stečenu kroz opsežno otkrivanje slučajeva i obuku. Savjetujući klijente i analizirajući složene transakcije, oni ispunjavaju izuzetno vrijednu funkciju – razjašnjavanje obaveza i ograničenja za preduzeća, uz očuvanje individualnih prava zaštićenih. Njihove vještine odbrane ili krivičnog gonjenja optužbi za finansijski kriminal također u velikoj mjeri utiču na ishode za optužene.

Sve u svemu, u okruženjima sa stalno promjenjivim regulatornim standardima i sve većim kaznenim obavezama, zadržavanje pravnih savjetnika od povjerenja u finansijskoj usklađenosti i povezanim pitanjima pranja novca ostaje apsolutno od vitalnog značaja.

Dođite na vrh