Advokatske kompanije Dubai

Kako vrhunski advokati za krivična pitanja u Dubaiju dobiju slučaj

Ujedinjeni Arapski Emirati

The Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) je država zapadne Azije na jugoistočnom kraju Arapskog poluotoka u Perzijskom zaljevu. Graniči sa Omanom na istoku, Saudijskom Arabijom na jugu, a morsku granicu dijeli s Katarom i Iranom. Dubai, eksklava UAE i najveći grad, ujedno je i najveći u cijeloj regiji Bliskog istoka.

Kao i druge jurisdikcije na Bliskom istoku, Kazneni zakon UAE većinu svojih elemenata izvodi iz Islamski šerijatski zakon, pri čemu zemlja koristi šerijatski zakon u određenim okolnostima. Kao vjerski zakon i način života muslimana, šerijatski zakon ili islamski zakon je složen, posebno u svojim definicijama zločina.

U skladu s tim, advokati za krivična djela u UAE moraju imati jaku komandu i razumijevanje šerijatskog zakona kako bi uspješno branili svoje klijente na sudu. Uz poništavanje suda čak i logično zdravih argumenata gdje je advokat krivičnog suda nije upoznat sa šerijatskim pravom, potreba da se bude kompetentan u zakonu ne može se prenaglasiti.

„Želimo da UAE budu globalna referentna tačka za tolerantnu kulturu, kroz svoje politike, zakone i praksu. Niko u Emiratima nije iznad zakona i odgovornosti.”

Njegovo Visočanstvo šeik Mohammed bin Rashid Al Maktum je potpredsjednik i premijer Ujedinjenih Arapskih Emirata, vladar Emirata Dubai.

Vrste kriminala u Dubaiju

Pružamo usluge stručnog advokata i pravnog savjetnika širom UAE, uključujući Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK i Umm al Quwain. Ako ste suočeni s krivičnim prijavama u Dubaiju ili drugdje u UAE, možete se osloniti na naše vješte i iskusne advokate iz Emirata da vas brane na sudu.

Imamo veliko iskustvo u odbrani klijenata u mnogim oblastima krivičnog prava, uključujući sljedeće:

zločin Prevara/Prevara Slučajevi lijekova Kleveta
Domaće zlostavljanje
Property Crimes
Finansijski kriminal
Zločini iz mržnje
Krađa/pljačka
Krivotvorenje
Cyber ​​zločini
Zlostavljanje djece
Pranje novca
Napad/Tuče
Iznuđivanje
Silovanje i seksualni napad
Medicinska nesigurnost
podmetanje požara
baterija
Falsifikovanje valute
Uznemiravanje
ucjena
Otmica
Zločini za maloletnike
Krađa identiteta
Životna prevara
Prostitucija
Zločin povreda
Ubistvo ili nasilje
Krađa
Prevara u osiguranju
Podmićivanje
Izručenje
deportacija
interpol
Kaucija i zabrana putovanja
Kaucija i zabrana putovanja
Kršenje povjerenja
Lažni sertifikati
Pogrešne radnje
Zločini bijelih ovratnika
Piće i vozi
ubistvo
Alcohol Crimes

Kako advokati pobjeđuju u krivičnom predmetu - Najbolje strategije advokata u krivičnom postupku:

Ne želite da uđete na sud nepripremljen kada se suočite sa krivičnom optužbom. Obično većina ljudi izgubi svoje predmete jer nisu svjesni svojih zakonskih prava ili neispravnih sudskih procesa. Advokat za krivična djela djeluje kao vaša prva linija odbrane dok pomaže u odbrani vaših zakonskih prava.

Obično teret dokazivanja u bilo kom krivičnom predmetu leži na tužilaštvu. Tužilac mora dokazati „van razumne sumnje“ da je optuženi kriv. Shodno tome, vaš advokat treba da bude korak ispred tužilaštva. Najbolji advokati odbrane koriste godine iskustva da analiziraju slučaj, uključujući prednosti i nedostatke dostupnih dokaza.

Advokat za krivična djela će tada razviti strategiju odbrane koja ili vodi ka manjoj optužbi ili oslobađajućoj presudi. Dobra strategija odbrane nastoji da okrivljenog prikaže kao dobru osobu i to u najboljem mogućem svjetlu.

Ako ste suočeni s krivičnim prijavama ili ste pod istragom za zločin u Dubaiju ili širom UAE, ne brinite. Naši visokoprofilirani advokati za krivična pitanja iz UAE imaju najbolje strategije pravne odbrane kako bi pomogli u odbrani vaših prava i minimiziranju posljedica osude.

Neke od najčešćih strategija odbrane od kriminala uključuju.

Marljiv advokat/advokat za krivična pitanja će detaljno istražiti sve navodne krivične prijave protiv vas, uključujući i traženje dokaza od istražitelja u slučaju neslaganja. Općenito, tužilaštvo mora dokazati krivični predmet van razumne sumnje. Vrhunski advokat odbrane može koristiti istrage da osvetli praznine, nedoslednosti i neslaganja u argumentima tužilaštva o 'dokazu' kao strategiju odbrane.

Kao ljudska bića, policajci su skloni greškama prilikom hapšenja. U suštini, ponašanje policajca i okolnosti vašeg hapšenja mogu biti dovoljan osnov za brisanje slučaja. Kao odbrambena strategija, vaš advokat za krivična dela može podneti zahtev sudu da odbaci krivičnu prijavu protiv vas ako službenik nije poštovao odgovarajuće procedure prilikom vašeg hapšenja ili tokom istrage slučaja. Na primjer, slučajevi u kojima službenik vrši nezakonite pretrese ili zapljenu imovine, između ostalih prekršaja.

Kao strategija odbrane, advokat odbrane u krivičnom postupku može u potpunosti odbiti predmet, posebno ako nema dokaza koji dokazuju da je okrivljeni van razumne sumnje kriv. Strategija uključuje pokazivanje nedostatka očevidaca, dokaze kojima nedostaje validacija, davanje policijskog dosijea okrivljenog ako je čist i dokazivanje da optuženi ne može počiniti navodni zločin pod datim okolnostima. Obično uključuje prikazivanje optuženog kao nevinog.

Advokat za krivična dela može osporiti da li vas je očevidac ispravno identifikovao kao osobu koja je počinila zločin, kao što je postupak identifikacije fotografijom. Osim toga, advokat odbrane može tvrditi da tužilaštvo nije prikupilo dovoljno dokaza da potkrijepi optužbe protiv vas.

Tužioci moraju iznijeti dokaze kako bi dokazali krivicu optuženog. Advokat za krivična dela može osporiti dokaze koje je iznelo tužilaštvo, uključujući i dovođenje u pitanje tačnosti dokaza ili iskaza svedoka. Primjer je kada dokazi tužilaštva ne pokazuju da je okrivljeni počinio krivično djelo ili da su druge okolnosti doprinijele onome što se dogodilo. Lociranje i napad na dokaze jedna je od najčešćih strategija advokata za krivična djela. Napad na kredibilitet tužioca može biti efikasan način da se izbjegne krivično gonjenje. Ako ste bili lažno optuženi, vaš advokat ili advokat bi možda želio dokazati da tužitelj ima motiv za lažne optužbe.

Ovo uključuje pronalaženje slučajeva pogrešnog identiteta ili pojedinaca koji su možda počinili predmetni zločin. Ako postoje bilo kakve rupe u tužilaštvu, onda bi vaš advokat mogao da ih efikasno razotkrije razvojem dobre strategije napada.

Ova strategija se može koristiti ako ste bili prisiljeni da date lažno priznanje ili ako svjedoci daju povučene izjave protiv vas. Ako se teza optužbe oslanja na te izjave, oni bi mogli odustati i od tih optužbi.

Zamka se dešava kada građanin koji normalno poštuje zakon počini prekršaj zbog zastrašivanja, prinude ili nesposobnosti za provođenje zakona. Ovo često uključuje podmetanje dokaza koji navode osobu da počini zločin nakon što je navedena da vjeruje da je djelo prihvatljivo.

U nekim slučajevima, klopka se može primijeniti na nekoga ko je naveden da vjeruje da je počinjenje zločina ne samo prihvatljivo već i vrlo poželjno.

Okrivljeni može tvrditi da je djelovao u samoodbrani ili odbrani drugog lica ako:

(1) krivično djelo su počinili kako bi spriječili nanošenje štete sebi ili nekom drugom; i

(2) Količina upotrijebljene sile bila je neophodna i razumna.

Osim toga, optuženi mogu koristiti i odbranu opravdanja kao što je sprečavanje provale, odbrana imovine ili djelovanje u odbrani drugih.

U nekim slučajevima može biti u najboljem interesu optuženog da se izjasni krivim, posebno kada postoje jaki dokazi protiv njih. Općenito, uz potvrdno izjašnjavanje o krivici, vaš advokat za krivična djela može pregovarati sa sudom o blagosti, uključujući smanjenje kazne ili odustajanje od neke od optužbi.

Advokati krivične odbrane mogu koristiti jednu ili više ovih strategija u bilo kojem krivičnom predmetu. Na primjer, u većini slučajeva koji uključuju fizičku povredu druge osobe, okrivljeni se prvobitno tereti za krivično djelo kao što je prekršajni napad ili teška povreda.

Iskusni advokat za krivična dela u UAE možda će moći da smanji optužbe na niži nivo krivičnog dela putem sporazuma o priznanju krivice i/ili tvrdnjom da niste nameravali da naudite navodnoj žrtvi i da je to opravdano na osnovu samoodbrane.

U mnogim slučajevima, advokati odbrane će koristiti nekoliko različitih pravnih strategija kako bi izgradili svoje slučajeve i zaštitili svoje klijente. Ovo može uključivati ​​osporavanje aspekata zakona ili podnošenje zahtjeva za odbacivanje optužbi zbog stvari kao što je tužilačko loše ponašanje.

Ako vaš slučaj ide na suđenje, vaš advokat bi također mogao koristiti strategije kao što je pozivanje svjedoka karaktera da svjedoče u vaše ime ili pozivanje porote da sagleda situaciju iz vašeg ugla. Vaš advokat bi čak mogao razmisliti o korištenju odbrane od ludila ili druge vrste odbrane prema potrebi i prikladnosti.

Preporuka strategije odbrane

Neophodno je osmisliti dobru strategiju odbrane kada se suočavate s krivičnim prijavama kako biste se suočili sa ranim akvizicijama koje bi se kasnije mogle pokvariti. Izlaganje javnosti, policiji i medijima može nanijeti nepopravljivu štetu imidžu optuženog. Upravljanje krizom, posebno u ranim fazama zločina, izvanredna je odbrambena strategija.

Naše usluge advokata za krivične poslove, dužnosti i odgovornosti

Naši advokati za krivično pravo su potpuno licencirani i imaju veliko iskustvo u mnogim oblastima prava. U skladu s tim, pružamo čitav niz usluga krivičnog prava od trenutka vašeg hapšenja, tokom krivičnih istraga do pojavljivanja pred sudom i žalbi kada radimo sa našim klijentima optuženim za krivična djela. Neke od usluga krivičnog prava koje nudimo uključuju:

Krivično pravno zastupanje

Primarna odgovornost advokata za krivična dela je da obezbedi pravno zastupanje svojim klijentima; blisko sarađujemo sa našim klijentima, od početnih policijskih istraga do pojavljivanja pred sudom. Mi smo licencirani za zastupanje klijenata pred svim sudovima UAE, uključujući; (A) prvostepeni sud, (B) kasacioni sud, (C) Apelacioni sud, i (D) Savezni Vrhovni sud. Takođe nudimo pravne usluge, izradu pravnih dokumenata i sudskih memoranduma, uputstva i podršku klijentima u policijskim stanicama.

Pravne konsultacije

Krivični advokati su obučeni za pružanje pravnih savjeta o širokom spektru tema. Ovo uključuje sve, od proceduralnih pitanja, kao što je kako postupati u vašem predmetu ili koja pitanja trebate postaviti sudiji, do pružanja uvida u vaše mogućnosti i šta se može dogoditi na osnovu različitih mogućih ishoda. Oni vam mogu pružiti informacije o tome šta da radite ako ste uhapšeni, šta da kažete policiji i još mnogo toga.

Kaucija i molbe

Zastupamo klijente na ročištima po žalbama i jamčevinama, između ostalih pre i poslije suđenja i ustupaka. Pomažemo u podnošenju memoranduma i drugih molbi kako bismo pomogli klijentima da dobiju kauciju.

Provođenje istraga

Advokati za krivična pitanja vam također mogu pomoći u vođenju istrage o vašem slučaju. Ovo može uključivati ​​prikupljanje dokaza, kao što su izjave svjedoka ili drugi materijal koji bi mogao biti koristan tokom suđenja. Oni vam također mogu pomoći da se pripremite za bilo kakve razgovore sa službenicima za provođenje zakona.

Rukovanje komunikacijom sa Sudom UAE

Krivični advokati također vode računa o cjelokupnoj komunikaciji između svojih klijenata i suda. Ovo uključuje provjeru da su svi rokovi ispunjeni, podnošenje potrebne dokumentacije i osiguravanje da su sva pojavljivanja pred sudom zakazana. Ako postoji suđenje ili saslušanje, advokati za krivična djela mogu raspravljati na sudu u ime svojih klijenata. Oni također mogu pružiti savjete i podučavanje koji će vam pomoći da se pripremite za postupak.

Priprema podnesaka i podnesaka

Advokati za krivične poslove takođe sastavljaju memorandume, molbe i podneske za svoje klijente. To uključuje zahtjeve, pisma i druge dokumente koji se odnose na slučaj. Oni također mogu podnijeti ove dokumente sudu u ime svojih klijenata.

Sprečavanje podizanja tužbi

Ponekad od hapšenja do podizanja optužnice prođe neko vrijeme. Dobar advokat/advokat može iskoristiti ovu činjenicu i obratiti se okružnom tužiocu, dajući izjave i dokaze koji dokazuju nevinost “navodne” žrtve. U slučajevima kada se optužnica mora podnijeti, može se izjasniti da se optužbe ublaže. Za npr. Prekršaj umjesto krivičnog djela.

Client Advocacy

Advokati krivičnih dela takođe deluju kao advokati svojih klijenata. To znači da štite svoje interese i osiguravaju da se prema njima postupa pošteno. To uključuje poštovanje njihovih prava i postizanje najboljeg mogućeg ishoda u njihovom slučaju.

Služba za zajednicu

Advokati krivičnih dela takođe pružaju usluge u zajednici svojim klijentima u mnogim slučajevima. To može uključivati ​​pružanje edukacije o zakonu, rad sa žrtvama ili mentorstvo mladim ljudima.

Stalni savjeti i podrška za klijente

Pružamo fleksibilne usluge krivičnog prava našim klijentima, istovremeno osiguravajući da naši advokati za krivično pravo budu dežurni i dostupni za hitne slučajeve.

Zastupanje klijenata na suđenju ili sudskoj raspravi

Posljednja oblast u kojoj advokati za krivična djela pružaju podršku je tokom suđenja ili sudskih rasprava. Oni će djelovati kao pravni savjetnici svojim klijentima tokom suđenja i pomagati im u pripremi. Ako sud dozvoli, advokat za krivično pravo će ispitati svjedoke, dati uvodne riječi, izvesti dokaze i voditi unakrsno ispitivanje.

Bilo da je vaša krivična prijava za manji prekršaj ili veliki zločin, rizikujete strogu kaznu ako bude proglašen krivim. Potencijalne kazne uključuju smrtne kazne, doživotni zatvor, određene zatvorske kazne, sudski pritvor, sudske novčane kazne i kazne. Osim ovih potencijalno teških posljedica, krivično pravo UAE je složeno, a vješt advokat za krivično pravo može biti razlika između slobode i zatvora ili velike novčane kazne i manje značajne kazne.

Kontaktirajte advokata za krivične poslove u mojoj blizini

Suočavanje s krivičnim prijavama u Dubaiju, UAE može biti jako loše iskustvo. Ako ste optuženi za ozbiljan zločin i ne prihvatite savjet dobrog advokata za krivična djela u Dubaiju, morat ćete platiti stroge kazne ili se čak suočiti s zatvorom. Stoga je traženje pomoći specijaliziranog advokata za krivična djela dobra ideja.

Budući da većinu svojih odredbi crpi iz islamskog šerijatskog zakona, krivično pravo UAE je inherentno složeno. Možda će vam trebati vješt i iskusan advokat za krivično pravo u Dubaiju koji će vam pomoći u snalaženju u složenom krivičnom postupku. Sa svojim dubljim poznavanjem federalnog zakona UAE i islamskog šerijatskog zakona, naši advokati za krivično pravo u Dubaiju imaju reputaciju da donose povoljne sudske presude za klijente. Kao multidisciplinarni pravni tim, bavili smo se svim vrstama krivičnih predmeta i među najboljim smo pravnim konsultantima i krivičnim advokatima u Abu Dabiju i Dubaiju.

Nagrade

Naša profesionalna pravna služba je nagrađena i priznata od strane raznih institucija. Sljedeće su nagrade našoj kancelariji i njenim partnerima za njihovu izvrsnost u pravnim uslugama.

Advokati i advokati iz Emirata i UAE sa punim pravom slušanja

Imamo lokalne advokate iz Emirata i UAE u Dubaiju. Naš tim se sastoji od egipatskih, indijskih, francuskih, ruskih, perzijskih i kanadskih advokata.

Naši advokati u UAE imaju puna prava slušanja u svim sudovima i tribunalima UAE. Imamo neviđenu stručnost i iskustvo u rješavanju svih vrsta zločina, prekršaja i krivičnih djela pred krivičnim sudovima i policijskim stanicama u Dubaiju ili bilo kojoj oblasti UAE.

Ako se nalazite u Dubaiju ili šire UAE, a vi ili vaša voljena osoba ste uhapšeni ili suočeni sa krivičnim prijavama, kontaktirajte nas za efikasno pravno zastupanje. Garantujemo povjerljivost dok se borimo za vaša prava, dok nudimo smjernice i podršku u vezi sa svim vašim pravnim opcijama.

Znamo da je svaki slučaj jedinstven i važan i ne koristimo standardni pristup za svaki slučaj. Koristimo empirijsku metodu i profesionalnu interpretaciju kodova.

Prilagođavamo naše usluge prema osobi koja joj je potrebna, na osnovu specifikacija naših kupaca i onoga što očekuju.

Prvo savjetovanje pomoći će nam da razgovaramo o onome što vas brine kako bismo pregledali vaše dokumente i imali detaljno znanje o onome što vas zanima na detaljan i profesionalan način. Kontaktirajte nas da zakažete sastanak.

Za svaki problem postoji rješenje

Glavni advokati u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati
Hitni pozivi +971506531334 +971558018669

Dođite na vrh