Posjedovanje droge, trgovina ljudima i transport

Dokazi u slučajevima droge

Uhvaćeni s drogom

Ako ste ikada uhvaćeni sa drogom koju ste imali, uvijek je dobro znati sva svoja prava. Policija će provjeriti sve oblike dokaza kako bi utvrdila je li osoba počinila prekršaj, kao i kakav bi to mogao biti.

Droga je društvena prijetnja

Posjedovanje kontroliranog lijeka

Uvreda zbog posjedovanja droge

Ovakve vrste kršenja droge često su jedini stvarni dokaz koji će imati tužilaštvo i policija.

Ne postoji određeni iznos koji bi se mogao smatrati ličnom upotrebom. Kada vas uhvate velika količina, policija će pretpostaviti da će to biti previše za vaše lične potrebe. Možete biti optuženi za djelo posjedovanja sa namjerom dobave droga, što je mnogo ozbiljnije. Ali, vaša je sopstvena situacija presudna. Kada redovito koristite veliku količinu ili dozu lijekova, postoji šansa da posjedujete još veće količine.

Posjedovanje namjere za opskrbu lijekom ili kontroliranjem droga

Količina droge koju posjedujete podrazumijeva tužilaštvo i policiju koju namjeravate dostaviti drugoj osobi. Ali, sama količina obično nije dovoljan dokaz. Službenici za provođenje zakona mogu vas optužiti za "posjedovanje droge" ako nađu bilo kakve ilegalne tvari na vašem poput Hashish, LSD, Heroin, Pethidine, Remifentanil, Sufentanil, Marihuana, Methamphetamine, Spice Or K2, ekstazi, kokain itd.

Policija će provjeriti vaš dom ili automobil

Policija će provjeriti vaš dom ili ostale stvari koje su dolazile sa drogom. Ako se otkriju i stvari često povezane s isporukom droga, to može značiti da imate planove za nabavu ili prodaju droga. Takve stavke uključuju pojedinačne torbe, vage, popise kupaca, prianjajući film, gotovinu i tekstualne poruke koje označavaju transakcije.

Policija može provjeriti nalaze li se otisci prstiju na ambalaži droga, posebno kada tvrdite da droga nije vaša. Čak i kada vas uhvate samo mala količina droge, vaše izjave mogu se smatrati dokazima. Na primjer, kada kažete policiji da držite pilulu ekstazija za svog prijatelja, ona se može koristiti za utvrđivanje namjere isporuke.

Nabavka kontrolisanog leka

Količina droge i nije toliko bitna kada ste bili uhvaćeni dok ste ih opskrbljivali. I dalje možete biti optuženi za prekršaj čak i kada samo opskrbljujete malu količinu droge drugoj osobi.

Vlasti će tražiti neku vrstu dokaza kao posjedovanje sa namjerom da se dostave. No, s obzirom na to da bi se stvarna ponuda trebala dogoditi, oni će također koristiti druge oblike dokaza. To bi mogle biti skrivene kamere ili CCTV ili bi neki tajni službenici mogli biti u područjima za koja se zna da imaju nabavu droge. Takođe mogu koristiti uređaje za slušanje ili sondu za snimanje razgovora. Dobar primer je unutar automobila osumnjičenog. Takvi snimci mogu poslužiti kao sudski dokazi. Ali, policija ne smije ometati razgovore telefonom.

Tajni službenici

Tajni službenik se također može pretvarati da neko kupuje drogu samo da bi dokazao da osoba prodaje drogu. Policajac često koristi skriveni mikrofon ili kameru koja će snimiti cjelokupni posao. Tajni službenici nikada ne mogu uvjeriti ili prisiliti osobu da počini djelo. To će se smatrati prikrivanjem, s tim da osoba počini prekršaj, jer ga je ured ohrabrio na to.

Ostali dokazi koji se koriste u slučajevima droga uključuju dokaze o mobilnim telefonima, proizvodnju kontrolirane droge i proizvodnju ili uzgoj kanabisa.

Kako se boriti protiv optužbi za posjedovanje droga

Borba protiv optužbi za posjedovanje droga može biti izazovna. Ali, moguće je boriti se protiv takvih optužbi ako imate najboljeg odvjetnika sa svoje strane.

Imajući različite zahtjeve za dokumentacijom, izjašnjavanje i neke vrste proceduralnih zahtjeva na kraju tužitelji tuže. Radije će odustati od optužbe ili smanjiti kaznu nego nastaviti baviti se zauzetim radom na sporednom slučaju.

Diverzijski programi

U mnogim jurisdikcijama takav pristup može rezultirati odbacivanjem optužbi. Jednom kada tužilac ne otkrije neke materijale tokom otkrivanja, okrivljeni može zatražiti odbacivanje optužbi. Ponekad, ako ovaj pristup ne uspije zbog razloga koji tužilac zanima slučaj, može biti uspješan.

U nekim je jurisdikcijama moguće proći kroz program preusmjeravanja. Takvi programi omogućavaju rehabilitaciju i novčane kazne ili osuđujuću presudu. Nakon uspješnog izvršavanja programa za otklanjanje, službeno se odbacuju optužbe i bilo kakvi presude. Ova opcija u osnovi treba optuženom da ostane trijezan, jer se kaznene kazne vraćaju nakon što optuženi propusti svoje programe liječenja.

Osporavanje dokaza

U drugim ćete slučajevima možda trebati da se borite protiv slučajeva. To se može učiniti izazivanjem načina na koji su izvedeni dokazi. Možete započeti sa pokušajem da pokažete da časnicima nedostaje vjerovatni razlog za pretragu ili za zaustavljanje. To je generalno najslabiji dio slučaja tužioca. Časnici zapravo traže pretragu, ali upotrebljavaju frazu ili ton, čineći se kao da nema izbora. To je savršen način da kažete ne "pretresu" sve dok to možete učiniti bez da vas se uhapsi zbog opstrukcije ili odupiranja hapšenju. Ako službenici pretražuju bez verovatnog razloga, naloga ili dozvole, dokazi neće biti prihvatljivi na sudu.

Još jedna slabost je uspostavljanje konstruktivnog posjedovanja. To znači da bi se moglo činiti da iz okolnosti izgleda da su predmeti u vašem vlasništvu, ali zaista nisu vaši. Na primjer, možda ste posudili automobil svog prijatelja za vožnju do prodavnica. Nakon što su ga povukli zbog prometnih prekršaja, službenici pronalaze vjerovatni razlog za pretres vozila. Droga pronađena tokom ove pretrage mogla je ili ne može biti vaša. Budući da je automobil samo pozajmljen, teško je dokazati posjedovanje droge izvan razumne sumnje.

Dokažite da je tvar droga

Ako prošla odbrana nije opcija, sljedeća odbrana čini da tužitelji dokažu da je ta supstanca droga. Osporavanje laboratorijskih izvještaja, kao i prigovor na identifikaciju tvari, tužitelji moraju dokazati da je to droga van razumne sumnje. Ova glavobolja za tužioca povećava novac i vrijeme utrošeno na slučaj. Osim toga, krivični slučajevi se često odgađaju. To čini birokratsku noćnu moru za tužitelje jer trebaju zakazati laboratorijsku tehnologiju za pojavljivanje na sudovima i preurediti slobodni dan tehničara.

Zašto se obratiti iskusnom advokatu za pomoć u borbi protiv optužbi za drogu?

Rukovanje sistemom krivičnog pravosuđa u UAE može biti neizmjerno poražavajuće. Bez obzira jeste li meta istrage, optuženi ste za prekršaj ili krivično djelo ili se brinete da biste mogli biti optuženi, morate biti sigurni da ste i proaktivni i odlučni u svojim naporima da zaštitite svoja zakonska prava.

Ako se suočite sa optužbama za posjedovanje droge ili se borite protiv njih, uvijek je pametno dopustiti odvjetniku da posao obavlja umjesto vas. Samo odaberite onoga koji ima dugogodišnje iskustvo i stručnost u slučajevima koji se odnose na takve troškove. Na ovaj način možete biti sigurni da ćete se moći uspješno boriti protiv takvih optužbi.

 

Posjedovanje lijekova i osobna konzumacija

Ovlašteni advokat za krivične slučajeve može vam pomoći.

greška: Sadržaj je zaštićen !!
Dođite na vrh