Delicte d'assalt i bateria als Emirats Àrabs Units

Casos d’assalt

La seguretat pública és una prioritat als Emirats Àrabs Units, i el sistema legal del país adopta una postura estricta contra els delictes d'assalt i agressió. Aquests delictes, que van des d'amenaces de dany fins a l'aplicació il·legal de la força contra altres, estan coberts de manera integral pel Codi Penal dels Emirats Àrabs Units. Des d'agressions simples sense factors agreujants fins a formes més greus com ara agressió agreujada, agressió a la pudor i delictes sexuals, la llei proporciona un marc detallat que defineix aquests delictes i prescriu càstigs. Els Emirats Àrabs Units diferencien els càrrecs d'assalt i de bateria en funció d'elements específics com l'amenaça i el dany real, el grau de força utilitzat, la identitat de la víctima i altres factors contextuals. Aquesta publicació del blog aprofundeix en els matisos de com es defineixen, classifiquen i processen aquests delictes violents, alhora que destaca les proteccions legals disponibles per a les víctimes sota el sistema de justícia dels Emirats Àrabs Units.

Equipats amb aquesta guia legal, els acusats d'assalt o agressió estaran molt més preparats per prendre decisions informades i navegar pels seus casos penals. L'aposta és alta, així que consulteu amb un expert advocat defensor penal de seguida segueix sent clau.

Com es defineix l'assalt i la bateria segons la llei dels Emirats Àrabs Units?

Segons la llei dels Emirats Àrabs Units, l'agressió i l'agressió són delictes penals coberts pels articles 333-338 del Codi Penal Federal. L'agressió fa referència a qualsevol acte que fa que una altra persona tingui por d'un dany imminent o un intent d'aplicar la força il·legalment a una altra persona. La bateria és l'aplicació il·legal de la força a una altra persona.

L'agressió pot adoptar moltes formes, com ara amenaces verbals, gestos que indiquen la intenció de causar dany o qualsevol comportament que creï un temor raonable de contacte nociu a la víctima. La bateria cobreix cops, cops, tocs o aplicació de força il·legals, encara que no provoqui lesions físiques. Ambdós delictes comporten penes de presó i/o multes en funció de la gravetat del delicte.

És important tenir en compte que segons els principis de la Sharia aplicats als tribunals dels Emirats Àrabs Units, la definició d'assalt i agressió es pot interpretar de manera més àmplia que les definicions de common law. L'abast de la seva influència en les definicions d'assalt i bateria pot variar segons el cas concret.

Tipus d'assalt i casos de bateries als Emirats Àrabs Units

Després de revisar el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units i altres fonts legals oficials, hi ha diversos tipus principals de casos d'assalt i bateries reconeguts per la llei dels Emirats Àrabs Units:

 1. Assalt simple i bateria – Cobreix casos sense factors agreujants com l'ús d'armes o lesions greus. L'agressió simple implica amenaces o intents de força il·legal, mentre que la simple agresió és l'aplicació il·legal de la força (articles 333-334).
 2. Assalt agreujat i bateria – Aquests delictes impliquen agressió o agressió comesa amb arma, contra determinades persones protegides com els funcionaris públics, contra múltiples víctimes, o com a conseqüència de lesions físiques (articles 335-336). Els càstigs són més greus.
 3. Assalt i agressió contra familiars – La llei dels Emirats Àrabs Units ofereix una protecció millorada i sancions més dures per a aquests delictes quan es cometen contra el cònjuge, els familiars o els membres de la llar (article 337).
 4. Assalt indecent – Comprèn qualsevol agressió de caràcter deshonest o indecent comesa amb paraules, accions o senyals contra una víctima (article 358).
 5. Agressions sexuals i violacions – Relacions sexuals forçades, sodomia, abusos sexuals i altres delictes sexuals (articles 354-357).

És crucial tenir en compte que els Emirats Àrabs Units apliquen certs principis de la llei de la Sharia en la resolució d'aquests casos. Factors com el grau de dany, l'ús d'armes i la identitat/circumstàncies de la víctima influeixen molt en els càrrecs i les sentències.

Quins són els càstigs per l'assalt i la bateria als Emirats Àrabs Units?

Els càstigs per delictes d'assalt i agressió als Emirats Àrabs Units són els següents:

Tipus d'infraccióCàstig
Assalt simple (article 333)Pena de presó fins a 1 any (potencialment menys) i/o multa de fins a 1,000 AED
Bateria simple (article 334)Pena de presó fins a 1 any i/o multa de fins a 10,000 AED
Agressió agreujada (article 335)Pena de presó d'1 mes a 1 any i/o multa de 1,000 a 10,000 AED (amb criteri del jutge dins del rang)
Bateria agreujada (article 336)Pena de presó de 3 mesos a 3 anys i/o multa de 5,000 a 30,000 AED (amb criteri del jutge dins del rang)
Agressions/Bateria contra membres de la família (article 337)Pena de presó de fins a 10 anys (o potencialment més dura segons la gravetat) i/o multa de fins a 100,000 AED
Assalt indecent (article 358)Pena de presó fins a 1 any i/o multa de fins a 10,000 AED
Agressions sexuals (articles 354-357)El càstig varia en funció de l'acte concret i dels factors agreujants (potencial de presó que va des de períodes temporals fins a cadena perpètua, o fins i tot la pena de mort en casos extrems)

Com diferencia el sistema legal dels Emirats Àrabs Units entre els delictes d'assalt i de bateria?

El sistema jurídic dels Emirats Àrabs Units estableix una distinció clara entre els delictes d'agressió i d'agressió mitjançant l'examen dels elements específics necessaris per establir cada càrrec segons el Codi Penal. Diferenciar aquests dos delictes és crucial, ja que determina els càrrecs aplicables, la gravetat del delicte i els càstigs consegüents.

Un dels principals factors diferencials és si només hi va haver una amenaça o aprehensió de contacte nociu (assalt) versus una aplicació real de força il·legal que va provocar un contacte ofensiu o danys corporals (bateria). Per a un càrrec d'assalt, els elements clau que s'han de demostrar inclouen:

 1. Un acte intencionat o amenaça de força per part de l'acusat
 2. Creació de por raonable o aprehensió d'un contacte nociu o ofensiu imminent a la ment de la víctima
 3. Capacitat actual aparent de l'acusat per dur a terme l'acte amenaçat

Fins i tot si no s'ha produït cap contacte físic, l'acte intencionat que ha portat a la detenció d'un contacte nociu a la ment de la víctima és motiu suficient per a una condemna per agressió segons la llei dels Emirats Àrabs Units.

En canvi, per provar la càrrega de la bateria, l'acusació ha d'establir que:

 1. L'acusat va cometre un fet intencionat
 2. Aquest fet va implicar una aplicació il·legal de la força a la víctima
 3. L'acte va provocar un contacte físic ofensiu o lesions corporals/lesions a la víctima

A diferència de l'assalt que depèn d'una amenaça, la bateria requereix proves de contacte ofensiu nociu real aplicat a la víctima mitjançant la força il·legal.

A més, el sistema legal dels Emirats Àrabs Units avalua factors com el grau de força utilitzat, l'abast de la lesió causada, la identitat de la víctima (funcionari públic, familiar, etc.), les circumstàncies que envolten l'incident i la presència d'elements agreujants com l'ús d'armes. . Aquestes consideracions determinen si els delictes es classifiquen com a simple agressió/bateria o formes agreujades que atrauen càstigs més durs.

Quines són les proteccions legals per a les víctimes dels delictes d'assalt i agressió als Emirats Àrabs Units?

El sistema legal dels Emirats Àrabs Units ofereix una sèrie de proteccions i mecanismes de suport per a les víctimes de delictes d'assalt i agressió. Aquestes inclouen tant mesures preventives com recursos legals i drets de les víctimes durant el procés judicial. Una mesura preventiva clau és la capacitat d'obtenir ordres d'allunyament contra possibles delinqüents. Els tribunals dels Emirats Àrabs Units poden emetre ordres que prohibeixen a l'enquestat contactar, assetjar o apropar-se a la víctima i a altres parts protegides. La violació d'aquestes ordres constitueix un delicte penal.

Per a les víctimes de violència domèstica que impliqui agressió/agressió per part de familiars, hi ha disposicions d'allotjament i seguretat disponibles en virtut de la Llei de protecció contra la violència domèstica. Això permet que les víctimes siguin col·locades en centres d'assessorament o cases segures lluny dels seus agressors. Un cop presentades les acusacions, les víctimes tenen dret a una representació legal i poden presentar declaracions d'impacte de la víctima que detallin l'impacte físic, emocional i financer dels delictes. També poden reclamar una indemnització mitjançant demandes civils contra els delinqüents per danys com despeses mèdiques, dolor/patiment, etc. La llei també ofereix proteccions especials per a les víctimes/testimonis, com ara seguretat, privadesa, suport d'assessorament i capacitat de declarar a distància per evitar la confrontació amb els delinqüents. Els nens i altres víctimes vulnerables han afegit salvaguardes com l'interrogatori mitjançant experts psicològics.

En general, tot i que el sistema penal dels Emirats Àrabs Units continua centrat a garantir la dissuasió mitjançant càstigs estrictes per a aquests delictes, també hi ha un reconeixement creixent dels drets de les víctimes i la necessitat de serveis de suport.

VI. Defenses contra l'assalt i la bateria

Quan s'enfronta a una agressió o una agressió aterridora al·legacions, tenint una experiència advocat defensor penal a la teva cantonada, executar l'estratègia de defensa òptima pot marcar la diferència.

Les defenses habituals contra els càrrecs inclouen:

A. Autodefensa

Si et defenses d'a por raonable pots patir danys corporals imminents, ús de adequat força es pot justificar sota Llei dels Emirats Àrabs Units. La reacció ha de ser proporcionada al perill amenaçat perquè aquesta defensa tingui èxit. Tampoc no hi ha oportunitat de retirar-se amb seguretat o evitar la confrontació del tot.

B. Defensa dels altres

De manera semblant a l'autodefensa, tothom té el dret Llei dels Emirats Àrabs Units utilitzar necessaris força per protegir un altre persona contra un amenaça immediata de dany si escapar no és una opció viable. Això inclou la defensa dels estranys dels atacs.

F. Incapacitat mental

Les malalties mentals greus que inhibeixen severament la comprensió o l'autocontrol poden satisfer requisits de defensa així com en casos d'agressió o agressió. Tanmateix, la incapacitat mental legal és complicada i difícil de demostrar.

Quina defensa exacta s'aplicarà depèn molt de l'específic circumstàncies de cada al·legació. Un local expert advocat defensor serà capaç d'avaluar els fets disponibles i desenvolupar l'estratègia d'assaig òptima. La representació solemne és clau.

VIII. Obtenir ajuda legal

Enfrontar-se als càrrecs d'assalt o de bateries amenaça amb una interrupció desestabilitzadora aterridora de la vida a causa dels antecedents penals duradors, les càrregues financeres per defensar el cas, la pèrdua d'ingressos per l'empresonament i les relacions personals destruïdes.

No obstant això, coneixedor diligent advocat defensor íntimament familiaritzat amb els tribunals locals, els fiscals, els jutges i els estatuts penals poden guiar acuradament les persones acusades a través de la situació d'intens estrès protegint els drets, salvaguardant la llibertat, rebutjant reclamacions infundades i assegurant els resultats més favorables d'un mal escenari.

La representació competent realment marca la diferència entre les conviccions que canvien profundament la vida i la resolució d'assumptes relativament intactes quan es veu embolicat en el poderós poder del sistema de justícia penal. Els advocats de defensa locals amb experiència de qualitat entenen tots els pros i els contras de crear casos guanyadors que beneficiïn els seus clients. Aquesta experiència tan durament guanyada i la defensa ardent els separa de les alternatives poc brillants.

No demores. Si s'enfronta a aquests càrrecs, consulteu immediatament amb un advocat de defensa d'assalt i bateries altament qualificat que serveixi a la vostra jurisdicció. Revisaran els detalls de la detenció, reuniran proves addicionals, parlaran amb totes les parts implicades, investigaran a fons els estatuts rellevants i els precedents de la jurisprudència, negociaran amb els fiscals, prepararan testimonis, elaboraran arguments legals superiors i treballaran sense descans per defensar la innocència del client a la sala a través del judici si hi ha acords. no es pot arribar.

Els principals advocats han defensat amb èxit milers de casos d'assalt i agressió durant molts anys realitzats practicant la defensa penal als tribunals locals. No hi ha càrrecs que ofereixen resultats garantits, però la representació sí que marca la diferència beneficiant les persones del sistema.

Truca'ns ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669

About The Autor

12 pensaments sobre "Ofensa d'assalt i bateria als Emirats Àrabs Units"

 1. Avatar de Bryan

  Tinc problemes a la meva targeta de crèdit ... no he pagat més d'un mes per problemes financers ... ara el banc cada cert temps em truca a mi i als meus amics de la família, fins i tot als meus companys de feina ... abans m'explicava i responia hi truco, però no sé com tracten a la persona, van cridar, van tractar que truquen bé a la policia, van assetjar, i ara abans rebo missatges d'Internet ... fins i tot la meva família i amics que diuen ... Sr. Bryan (esposa de @@@@) amablement els informa que és buscat amb un cas penal presentat a Dubai pel control rebut CID i que actualment la policia vetlla perquè aquesta persona l’enviï a l’altre amic ... i la meva dona no pot dormir correctament, està embarassada i estic molt preocupada ... bec. D’aquest missatge a fb ... tots els meus amics i familiars ja saben i amb molta timidesa parlar del que faré ... si us plau, ajudeu-me ... també puc presentar un cas
  aquí a Emirats Àrabs Units per aquest assetjament ... tnxz i Déu beneeixi ...

 2. Avatar de Dennis

  Hola,

  M'agradaria demanar assessorament legal sobre un cas que presentaré al tribunal de Sharjah. El meu cas va ocórrer a Al Nahda, sharjah sobre una agressió d'un taxista de sharjah. És només un argument normal que va portar a la baralla i em van arrossegar i el conductor em va estructurar diverses vegades a la cara fins que la meva cella es va ferir i em va sagnar durant aquest assalt, portava les ulleres i es va treure durant el cop de puny que va llançar contra ell. jo. La instància també va colpejar la meva dona mentre intenta calmar el conductor que hi ha entre nosaltres. A Sharjah es va fer un informe mèdic i policial. M'agradaria buscar els procediments per presentar aquest cas i la legalitat en fer-ho.

  Esperem la vostra resposta ràpida,

  Gràcies i Salutacions,
  Dennis

 3. Avatar de jin

  Hola,

  Voldria preguntar-me si la meva empresa pot presentar un cas absort per no sortir-ne. Vaig superar tres mesos ja que tinc un cas policial per comprovar rebuts. El meu passaport és amb la meva companyia.

 4. Avatar per a laarni

  Tinc 1 col·lega a l’empresa i no fa la seva feina correctament. en realitat tenim alguns problemes personals, però ella barreja problemes personals amb problemes laborals. Ara m’acusa de prendre personalment les obres i li estic posant problemes, cosa que no és cert. Em va dir que sap que la puc deixar fora de l’empresa, però s’assegurarà que em passarà alguna cosa dolenta i lamentaré que la posi aquí a la nostra empresa. En aquest cas, puc anar a la policia i explicar-li això. No tinc proves escrites perquè es van dir directament a la meva cara. Vull assegurar-me que estaré segur a qualsevol lloc dins o fora de l'oficina.

 5. Avatar de Tarek

  Hi
  Vull informar-me sobre la presa de demanda contra un banc.
  Em retarden els pagaments bancaris a causa d'un retard en el pagament de la bonificació de la meva empresa; he explicat que faríem el pagament pendent amb targeta al banc durant la setmana, però continuen trucant. Diversos empleats diverses vegades al dia. Vaig deixar de respondre a les trucades i un dels empleats em va enviar un missatge de text que em deia "pagueu, o bé, les vostres dades es compartiran amb Etihad Bureau per obtenir la llista negra"
  Sembla una amenaça i no m'ho porto massa bé.
  Quina és la demanda judicial relacionada amb amenaces escrites?
  Gràcies

 6. Avatar de Doha

  La meva veïna m'assetja contínuament, també va intentar ofegar-me una vegada. Té una baralla amb un amic meu en un lloc de xarxes socials. Vaig respondre a una de les publicacions d'un amic que no es tractava d'ella, ni tan sols es va esmentar el seu nom. i no va ser res greu. Però la meva veïna ve a la meva porta i està utilitzant constantment un llenguatge abusiu, els meus altres veïns també han vist com ho feia. Si us plau, guieu-me què he de fer i sota quina llei s'inclou?

 7. Avatar per a pinto

  El meu gerent em va amenaçar amb donar-me una bofetada davant d'altres 20 empleats si no presento dos expedients l'endemà. Em va dir una mala paraula per no beure alcohol en una de les festes de l’oficina. També va dir a un altre empresari que em pegués quan donés una resposta incorrecta durant la sessió de preguntes i respostes de formació. Em va dir que presentés els fitxers dijous. Tinc por d'anar a l'oficina. Ara estic en llibertat provisional. No sé què fer després d’haver gastat tant en visats i despeses de viatge. No tinc diners per donar a l’empresa si em donen de baixa.

 8. Avatar per a choi

  Estic en un pis compartit. Un company de pis convida els amics del nostre pis a beure, cantar un i són molt sorollosos. Si trucaré a la policia mentre tinguin festa, em preocupen altres companys de pis, ja que he llegit que, ja que compartir pis és il·legal, totes les persones que hi ha dins del pis seran arrestades. És cert? Ja vaig parlar amb aquesta persona, però aquesta persona em va venir després de 4 dies cridant i assenyalant el dit a la cara.

 9. Avatar per a regal de Gerty

  El meu amic havia de fer un treball de recerca sobre agressions i em preguntava sobre els fonaments de tot plegat. Agraeixo que mencioneu que l'assalt no ha de ser físic. Això és una cosa que no m’havia adonat abans i m’ha donat moltes coses a pensar.

 10. Avatar per legalbridge-admin
  legalbridge-administrador

  És probable que rebi una multa i la policia li pugui demanar que pagui les vostres factures mèdiques. El millor és visitar-nos per entendre-ho més.

Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *

Tornar a dalt