Due Diligence i investigacions d'antecedents

Realització diligència deguda i investigacions de fons és un component crucial de la presa de decisions informada en diversos contextos empresarials, legals i interpersonals. Aquesta guia completa cobreix definicions clau, objectius, tècniques, fonts, mètodes d'anàlisi, aplicacions, beneficis, bones pràctiques, eines i recursos relacionats amb el procés de diligència deguda.

Què és la Due Diligence?

 • La deguda diligència fa referència a la investigació i verificació acuradas de la informació abans de signar contractes legals, tancar acords comercials, perseguir inversions o associacions, contractar candidats i altres decisions crítiques.
 • Engloba a gamma de comprovacions d'antecedents, investigacions, auditories i avaluacions de riscos destinada a descobrir problemes potencials, passius o exposició al risc, inclosa l'avaluació bones pràctiques de cobrament de deutes en avaluar possibles socis comercials o objectius d'adquisició.
 • La diligència deguda va més enllà de les proves bàsiques incloure revisions més rigoroses dels dominis financers, legals, operatius, reputacionals, reguladors i altres, com ara possibles activitats de blanqueig de capitals que requereixen un advocat per blanqueig de capitals.
 • El procés permet a les parts interessades confirmar fets, validar la informació proporcionada i obtenir una visió més profunda d'una empresa o individu abans d'establir relacions o finalitzar transaccions.
 • La diligència deguda adequada és crucial mitigar riscos, prevenir pèrdues, garantir el compliment, i prendre decisions estratègiques basades en una intel·ligència precisa i completa.

Objectius de les investigacions de Due Diligence

 • Valida la informació proporcionades per empreses i candidats
 • Descobriu problemes no revelats com litigis, incompliments normatius, problemes financers
 • Identificar factors de risc i banderes vermelles des del principi, inclosos els possibles perills laborals que podrien comportar exemples de compensació dels treballadors com lesions a l'esquena per aixecament inadequat.
 • Avaluar capacitats, estabilitat i viabilitat de socis
 • Verificar les credencials, les qualificacions i l'historial dels individus
 • Protegir la reputació i prevenir responsabilitats legals
 • Complir els requisits normatius per a AML, KYC, etc.
 • Donar suport a la inversió, la contractació i les decisions estratègiques
1 investigacions de diligència deguda
2 diligència deguda
3 litigi problema financer

Tipus d'investigacions de Due Diligence

 • Due diligence financera i operativa
 • Comprovacions d'antecedents i referències
 • Due diligence de reputació i seguiment dels mitjans
 • Revisions de compliment i control normatiu
 • Avaluacions de risc de tercers de socis i venedors
 • Investigacions forenses per frau i mala conducta

Els professionals del sector personalitzen l'abast en funció dels tipus de transaccions i necessitats de decisió específiques. Exemples d'àmbits d'atenció inclouen:

 • Fusions i adquisicions de compra/venda
 • Ofertes de capital risc i capital risc
 • Inversions immobiliàries comercials
 • Incorporació de clients o venedors d'alt risc
 • Projecció de socis en empreses conjuntes
 • Contractacions de directius i directius
 • Funcions d'assessor de confiança

Tècniques i fonts de Due Diligence

La diligència deguda integral aprofita tant les eines d'investigació en línia com les fonts d'informació fora de línia, combinades amb l'anàlisi i l'experiència humana.

Recerques de registres públics

 • Expedients judicials, sentències i litigis
 • Presentacions de la UCC per identificar deutes i préstecs
 • Propietat d'immobles i embargaments de propietat
 • Registres corporatius: formacions, hipoteques, marques comercials
 • Procediments concursals i embargaments fiscals
 • Expedients de matrimoni/divorci

Accés a la base de dades

 • Informes de crèdit d'Experian, Equifax, Transunion
 • Condemnes penals i la condició de delinqüent sexual
 • Històries de judicis civils
 • Llicències professionals estat i expedients disciplinaris
 • Registres de vehicles de motor
 • Registres d'utilitat: historial d'adreces
 • Expedients de defunció/expedients testamentaris

Anàlisi de la informació financera

 • Estats financers històrics
 • Informes d'auditoria independent
 • Anàlisi de les claus financeres ràtios i tendències
 • Revisió dels pressupostos de funcionament
 • Hipòtesis de previsió i models
 • Taules de majúscules
 • Informes de crèdit i qualificacions de risc
 • Dades de l'historial de pagaments

Investigacions en línia

 • Seguiment de xarxes socials - sentiment, comportament, relacions
 • Registres de dominis vincular persones i empreses
 • Vigilància de la web fosca per a filtracions de dades
 • Anàlisi de pàgines de resultats del motor de cerca (SERP).
 • Revisió de llocs de comerç electrònic i aplicacions mòbils

Identificació Bandera Roja

La detecció de banderes vermelles des del principi permet a les parts interessades mitigar els riscos mitjançant processos de diligència deguda a mida.

Banderes vermelles financeres

 • Poca liquiditat, sobreapalancament, inconsistències
 • Informes financers tardans o inexistents
 • Deutes elevades, marges baixos, actius perduts
 • Avisos o opinions de l'auditor deteriorades

Problemes de lideratge i propietat

 • Directors inhabilitats o accionistes de "bandera vermella".
 • Història d'empreses fallides o fallides
 • Estructures jurídiques opaques i complexes
 • Falta de planificació successora

Factors reguladors i de compliment

 • Sancions prèvies, demandes o ordres de consentiment
 • Incompliment dels protocols de llicència i seguretat de dades
 • Deficiències del GDPR, violacions ambientals
 • Exposició en sectors molt regulats

Indicadors de risc reputacional

 • Augment de les taxes de rotació de clients
 • Negativitat a les xarxes socials i crisis de relacions públiques
 • Poca satisfacció dels empleats
 • Canvis sobtats en les puntuacions de les agències de qualificació

Aplicacions de les investigacions de Due Diligence

La diligència deguda té un paper crucial en múltiples funcions i processos:

Fusions i adquisicions

 • Exposicions al risc, preus de les ofertes, palanques de creació de valor
 • Alineació cultural, riscos de retenció, planificació d'integració
 • Mitigació dels litigis posteriors a la fusió

Avaluacions de proveïdors i proveïdors

 • Sostenibilitat financera, qualitat de producció i escalabilitat
 • Ciberseguretat, compliment i pràctiques normatives
 • Planificació de la continuïtat del negoci, cobertura d'assegurances

Detecció de clients i socis

 • Requisits contra el blanqueig de capitals (AML) per a les regles Know Your Customer (KYC).
 • Revisió de la llista de sancions: connexions SDN, PEP
 • Litigació adversa i accions d'execució

Contractació de talent

 • Comprovacions d'antecedents dels empleats, historial laboral
 • Comprovacions de referències d'antics supervisors
 • Validació de les credencials educatives

Altres aplicacions

 • Noves decisions d'entrada al mercat i anàlisi de risc país
 • Seguretat del producte i prevenció de responsabilitat
 • Preparació de crisi i comunicació
 • Protecció de la propietat intel·lectual

Bones pràctiques de Due Diligence

L'adhesió als estàndards bàsics ajuda a garantir una diligència deguda fluida i exitosa:

Garantir la transparència i el consentiment

 • Descriviu el procés, l'abast de la investigació i els mètodes per endavant
 • Mantenir la confidencialitat i la privadesa de les dades a través de canals segurs
 • Obteniu prèviament les aprovacions per escrit necessàries

Emprar equips multidisciplinaris

 • Experts financers i jurídics, comptables forenses
 • Infraestructura informàtica i personal de compliment
 • Consultors de due diligence externs
 • Socis i assessors comercials locals

Adoptar marcs d'anàlisi basats en riscos

 • Pesar mètriques quantitatives i indicadors qualitatius
 • Incorpora probabilitat, impacte empresarial, probabilitat de detecció
 • Actualitzar les avaluacions contínuament

Personalitza el nivell i l'enfocament de la revisió

 • Utilitzeu mètodes de puntuació de risc vinculats a la relació o el valor de la transacció
 • Apunteu-vos a un escrutini més elevat per a inversions més altes en dòlars o noves geografies

Utilitzeu un enfocament iteratiu

 • Comenceu amb la detecció bàsica, amplieu-vos a una completa com es garanteixi
 • Aprofundir en àrees específiques que requereixen aclariments

Beneficis de les investigacions de Due Diligence

Tot i que la diligència deguda implica inversions importants de temps i recursos, els beneficis a llarg termini superen els costos. Els avantatges clau inclouen:

Mitigació de riscos

 • Menor probabilitat que es produeixin esdeveniments adversos
 • Temps de resposta més ràpids per resoldre problemes
 • Minimització de responsabilitats legals, financeres i reputacionals

Decisions estratègiques informades

 • Estadístiques per refinar la selecció d'objectius, les valoracions i les condicions de l'acord
 • Palanques de creació de valor identificades, sinergies d'ingressos
 • Visions alineades entre els socis de fusió

** Confiança i creació de relacions**

 • Confiança en la capacitat i capacitat financera
 • Expectatives de transparència compartides
 • Fundació per a integracions reeixides

Compliment de la normativa

 • Complint amb la normativa legal i del sector
 • Evitar multes, demandes i revocacions de llicències

Prevenció de crisi

 • Abordar proactivament les amenaces
 • Elaboració de plans de resposta a la contingència
 • Mantenir la continuïtat del negoci

Recursos i solucions de Due Diligence

Diversos proveïdors de serveis ofereixen plataformes de programari, eines d'investigació, bases de dades i suport d'assessorament per als processos de diligència deguda:

Software

 • Sales de dades virtuals basades en núvol d'empreses com Datasite i SecureDocs
 • Sistemes de coordinació de projectes de due diligence – DealCloud DD, Cognevo
 • Taulers de control de riscos de MetricStream, RSA Archer

Xarxes de serveis professionals

 • Empreses d'assessorament i auditoria "Big Four": Deloitte, PwC, KPMG, EY
 • Botigues de due diligence boutique: CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
 • Socis d'investigació privada d'origen global

Bases de dades d'informació i intel·ligència

 • Alertes adverses als mitjans, expedients reguladors, accions d'execució
 • Dades de persones exposades políticament, llistats d'entitats sancionades
 • Registres d'empreses locals i internacionals

Associacions industrials

 • Xarxa Global d'Investigacions
 • Organització Internacional de Due Diligence
 • Consell Assessor de Seguretat Ultramar (OSAC)

4 Due diligence financera i operativa
5 identificació de bandera vermella
6 detectar banderes vermelles d'hora

Sortides de claus

 • La diligència deguda inclou comprovacions d'antecedents destinades a la detecció de riscos abans de prendre decisions importants
 • Els objectius inclouen la validació de la informació, la identificació de problemes, les capacitats de benchmarking
 • Les tècniques habituals inclouen cerques de registres públics, verificacions personalitzades i anàlisis financeres
 • El reconeixement precoç de les banderes vermelles permet la mitigació del risc mitjançant processos de diligència
 • La diligència deguda té un paper crític en funcions estratègiques com M&A, selecció de proveïdors i contractació
 • Els avantatges inclouen decisions informades, reducció de riscos, creació de relacions i adherència normativa
 • Seguir les millors pràctiques garanteix una execució eficient i d'alta qualitat de la diligència deguda

Amb el potencial de generar avantatges transformadors en els dominis operatius, legals i financers, els rendiments de les inversions de diligència deguda fan que els costos valguin la pena. L'ús de les últimes eines i tècniques alhora que es compleixen els estàndards bàsics permet a les organitzacions maximitzar el valor.

Preguntes freqüents de Due Diligence

Quines són algunes de les àrees clau d'enfocament per a la deguda diligència financera i operativa?

Les àrees clau inclouen l'anàlisi dels estats financers històrics, les avaluacions de la qualitat dels guanys, l'optimització del capital de treball, la revisió del model de previsió, l'anàlisi comparativa, les visites al lloc, l'anàlisi d'inventaris, l'avaluació de la infraestructura de TI i la confirmació de la suficiència de l'assegurança.

Com crea valor la deguda diligència en les fusions i adquisicions?

La diligència deguda permet als compradors validar les afirmacions del venedor, identificar palanques de creació de valor com l'expansió d'ingressos i les sinergies de costos, reforçar les posicions de negociació, perfeccionar els preus, accelerar la integració després del tancament i minimitzar sorpreses o problemes adversos.

Quines tècniques ajuden a investigar els riscos de frau mitjançant la diligència deguda?

Eines com la comptabilitat forense, la detecció d'anomalies, les auditories sorpresa, els mètodes de mostreig estadístic, les anàlisis, les línies telefòniques confidencials i l'anàlisi del comportament ajuden a avaluar la probabilitat de frau. Les comprovacions d'antecedents sobre la gestió, l'avaluació d'incentius i les entrevistes amb denunciants proporcionen senyals addicionals.

Per què és important la deguda diligència a l'hora d'incorporar socis de tercers?

La revisió de la sostenibilitat financera, els marcs de compliment, els protocols de seguretat, els plans de continuïtat del negoci i la cobertura d'assegurances permet a les organitzacions avaluar els riscos inherents a les xarxes de proveïdors i proveïdors en funció de criteris sòlids.

Quins recursos hi ha disponibles per a la comprovació d'antecedents internacionals?

Les empreses d'investigació especialitzades mantenen bases de dades globals, accés a registres al país, capacitats de recerca multilingües i socis locals sobre el terreny per obtenir comprovacions d'antecedents internacionals que abasten la revisió de litigis, la verificació de credencials, el seguiment dels mitjans i la verificació normativa.

Per trucades urgents i WhatsApp + 971506531334 + 971558018669

Tornar a dalt