Examineu de manera crítica els detalls del vostre contracte mitjançant la modificació de contractes

salvaguardar-se

Opinió legal

Un contracte o contracte legal és més que un document que signen dues parts, però protegeix la seva entitat comercial amb els drets i els recursos. Un acord crea responsabilitats, condicions, qüestions monetàries, terminis i, de manera que totes les parts de l’acord estan segellades adequadament, cosa que, si fracassa, pot provocar pèrdues imprevistes.

el control legal és necessari a Dubai i als Emirats Àrabs Units

acords o contractes legals

contracte de verificació de documents

Sense la deguda diligència de la verificació de contractes, podríem signar contractes amb condicions poc atractives que no siguin beneficioses per a nosaltres ni per als nostres interessos.

Què és Vetting Contract

Vetge per contracte o Vetting legal significa l’acte d’examinar detingudament i críticament els documents a executar segons la llei. El control del contracte té com a resultat una diligència deguda de l'acord, que garanteix el següent:

Control legal de diversos documents de l'empresa per part dels defensors. Assessorament d'advocats en qüestions delicades. Compliments legals.

 • Es tenen en compte totes les garanties
 • Definició de rols específics
 • Seguretat dels diners
 • Reparació legal
 • Els números esbossen bé
 • Claritat d’aspectes i termes monetaris, etc.

obligació i responsabilitats de totes les parts interessades

Les empreses es dissenyen, redacten i executen principalment per part de les empreses des del punt de vista que marca l'obligació i la responsabilitat de totes les parts interessades per mitigar els riscos. Els propietaris de petites empreses i els administradors de nivell superior solen redactar contractes al llarg del seu mandat.

Atès que es necessita que un acord sigui llegit, entès i analitzat pel que fa a paraules i expressió utilitzats en el cos d’un acord. És necessari que no s’inclogui, en cap cas, paraules artificials ni que s’hagi d’inferir un significat addicional que no s’entengui literalment.

Control i verificació de contractes professionals

Per tant, cal fer una inspecció legal si es vol estalviar-se d’uns imprevistos que s’haurien pogut evitar si l’acció legal adequada de la verificació de contractes dels documents s’hagués executat a temps. 

És suïcida utilitzar acords / contractes legals copiar-enganxar o estereotipar, i per tant és vital acostar-se a un expert legal que pugui fer un document legal adequat i per a la verificació de contractes professionals.

Principals aspectes de la contractació

 • El control de contractes requereix que la persona realitzi un examen detallat de les intencions, les clàusules, els considerats i el risc de protegir la necessitat d’un client i facilitar el fluït transacció.
 • La llei contractual principal es basa en la llei de contractes anglesa, que posa un gran èmfasi en la voluntat de les parts contractants d’obligar-se en un acord per intercanviar negocis o serveis.
 • In Jones V Padavatton, els tribunals pretenien definir clarament la distinció entre acords familiars i acords comercials. L’acord familiar no sempre és vinculant i els acords contractuals haurien d’incloure clarament la intenció comercial. Per tant, mentre es revisen els contractes, la intenció de vincular-se legalment en el negoci hauria de ser clara.
 • A partir d’allò anterior, és vital comprovar que es coneixen les parts de l’acord, la seva autoritat per representar les seves diferents empreses i la capacitat de contractar i el lloc de l’empresa. En situacions en què hi ha fins a tres o més parts en un contacte, pot ser que la intensitat de l’escrutini sigui necessària per ser més rigorosa per poder establir l’objectiu de cada persona.
 • Quan les parts s’obliguen en el negoci, l’objectiu del contracte ha de ser clar.
 • Si el propòsit es refereix a les vendes de béns, és sensible que "x" fabriqui i vengui mercaderies AB i "z" sigui el fabricant de productes XY en els quals els productes AB estiguin d’entrada.
 • En una simple venda de bé, on els productes estandarditzin, pot ser fonamental que no es doni necessàriament una definició específica, però, per ser prudent, és sensible definir i definir "Productes", "parts", "Ordre de compra, "" Data de lliurament "," data i forma de pagament "," Lloc de lliurament "," cancel·lació ", etc. Això garanteix que els termes signifiquen el mateix en el mateix sentit per a les parts contractants i s'adapten amb exactitud als seus requisits.
 • Tanmateix, quan els requisits de producte personalitzats són complexos, com ara calderes, electrònica especialitzada, articles d’enginyeria, etc., convé assegurar-se que totes les especificacions i definicions siguin delimitades clarament.
 • A partir d’aleshores, l’acord ha d’indicar tots els termes i condicions en què s’hauria de realitzar el negoci.

En què es diferencia la redacció de contractes de la verificació de contractes?

La redacció i la verificació de contractes són dues etapes diferents del procés de contractació. L’elaboració de contractes és un procés que implica la persona que redacta un projecte que contracta des del punt de partida fins al final.

En el procés de verificació del contracte, la persona redactora és la persona que revisa i treballarà en la plantilla de contracte existent (la que ja s'ha redactat) per fer les addicions i esborracions necessàries en la plantilla de contracte existent.

centrar-se en indicadors únics de la plantilla de contracte existent

Els professionals que treballin en determinades empreses podran vetllar els contractes per dos motius:

 1. És que aquestes empreses tindran les seves pròpies plantilles de contractes; i
 2. La contrapartida envia la seva plantilla de contracte per ser revisada.

En el procés de revisió, la corba d’aprenentatge està limitada per als professionals, ja que han de centrar-se en indicadors únics en la plantilla de contracte existent i no tenen la possibilitat de realitzar el treball de primera mà.

investigació completa sobre diferents clàusules

Tanmateix, en canvi, en el procés de redacció del contracte, la persona que redacta sovint redacta tot el contracte pel seu compte amb una atenció especial en tots els minuts del punt de partida fins al final.

La redacció de contractes permet que la persona que realitza la redacció tingui l’oportunitat d’aprendre l’art de la redacció de subministraments per disposició, cosa que permet que es faci una investigació exhaustiva sobre diferents clàusules per aprendre cada clàusula de la base.

Es recomana que els joves mentals es centrin en l’aprenentatge de la redacció de contractes (per aprendre treballs de primera mà) per convertir-los en competències en la redacció de contractes o la verificació de contractes.

Legals empresarials / Redacció de contractes / Vetting

Proveïdors de serveis de redacció i contractació de contractes a Dubai. Control legal de diversos documents. Opinió legal. Assessorament en qüestions delicades. Compliments legals. 

d'error: Contingut està protegit !!
Tornar a dalt