Procés d'extradició per a assumptes penals als Emirats Àrabs Units

Els Emirats Àrabs Units (EAU) han establert un marc legal integral per a l'extradició en matèria penal, que facilita la cooperació internacional en la lluita contra els crims transnacionals. L'extradició és un procés formal mitjançant el qual un país trasllada una persona acusada o condemnada a un altre país perquè sigui processada o complint una condemna. Als Emirats Àrabs Units, aquest procés es regeix per tractats bilaterals i multilaterals, així com per lleis nacionals, que garanteixen que es duu a terme d'una manera justa, transparent i eficient. El procés d'extradició als Emirats Àrabs Units inclou diverses etapes, inclosa la presentació d'una sol·licitud formal, revisió legal i procediments judicials, tots ells dissenyats per mantenir els principis del degut procés i el respecte dels drets humans.

Què és el procés d'extradició als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units tenen establert un procés d'extradició per traslladar persones acusades o condemnats a altres països per ser processades o complir condemnes relacionades amb delictes penals. Aquest mecanisme legal formal garanteix:

 • Transparència
 • Procés degut
 • Protecció dels drets humans

El marc legal clau inclou:

 • Llei federal núm. 39 de 2006 de cooperació judicial internacional en matèria penal
 • Tractats d'extradició bilaterals amb països com el Regne Unit, França, l'Índia i el Pakistan (tenen prioritat sobre les lleis nacionals)

El procés normalment implica:

 1. Una sol·licitud formal presentada per via diplomàtica pel país sol·licitant, amb proves i documents legals pertinents.
 2. Revisió exhaustiva per part de les autoritats dels Emirats Àrabs Units (Ministeri de Justícia, Fiscalia) per garantir:
  • Complir els requisits legals
  • Compliment de les lleis dels Emirats Àrabs Units
  • Adhesió a les normes internacionals de drets humans
  • Alineació amb qualsevol tractat d'extradició aplicable
 3. Si es considera vàlid, el cas passa als tribunals dels Emirats Àrabs Units, on:
  • L'acusat té dret a la representació legal
  • Poden impugnar la sol·licitud d'extradició
  • Els tribunals examinen les proves, els càrrecs i les possibles conseqüències per a l'equitat i el degut procés
 4. Si s'aprova després d'esgotar les vies legals, la persona es lliura a les autoritats del país sol·licitant.

Punts destacables:

 • Els Emirats Àrabs Units han extradit amb èxit més de 700 persones, mostrant el compromís de lluitar contra els crims transnacionals alhora que es mantenen l'estat de dret.
 • L'extradició es pot denegar en determinats casos, com ara:
  • Delictes polítics
  • Penes de mort potencials sense garanties
  • Crims militars
  • Termini de prescripció caducat segons la llei dels Emirats Àrabs Units
 • Els Emirats Àrabs Units poden demanar garanties sobre un tracte just, condicions humanes i protecció dels drets humans durant els procediments i l'empresonament.

Quin és el paper de la Interpol en el procés d'extradició dels Emirats Àrabs Units?

Interpol és una organització intergovernamental fundada el 1923, amb 194 països membres. El seu objectiu principal és proporcionar una plataforma per a la cooperació policial global per combatre el crim a tot el món. Interpol connecta i coordina una xarxa d'experts policials i criminals als estats membres a través de les oficines centrals nacionals gestionades per les forces de l'ordre nacionals. Ajuda en les investigacions criminals, l'anàlisi forense i el seguiment de fugitius a través de les seves àmplies bases de dades en temps real sobre delinqüents. L'organització dóna suport als països membres en la lluita contra la ciberdelinqüència, el crim organitzat, el terrorisme i les amenaces criminals en evolució.

Té un paper vital a l'hora de facilitar el procés d'extradició dels Emirats Àrabs Units amb altres països del món. Com a organització intergovernamental que permet la cooperació policial internacional, Interpol actua com un enllaç crucial per extradir fugitius a través de les fronteres.

Les forces de l'ordre dels Emirats Àrabs Units utilitzen àmpliament els sistemes i bases de dades d'Interpol quan busquen l'extradició. El Sistema d'Avisos d'Interpol permet difondre informació sobre persones buscades, amb Avisos Vermells emesos per a la detenció provisional destinades a l'extradició. La xarxa de comunicacions segura d'Interpol permet transmetre de manera eficient les sol·licituds d'extradició, proves i informació a les autoritats pertinents.

A més, Interpol ofereix experiència jurídica i tècnica, oferint orientació per navegar per les complexitats jurisdiccionals, garantir el compliment de les lleis i tractats i mantenir els estàndards de drets humans durant els procediments. Tanmateix, mentre que la Interpol facilita la cooperació, les decisions d'extradició les prenen les autoritats nacionals competents en funció de les lleis i acords respectius.

Amb quins països tenen els Emirats Àrabs Units tractats d'extradició?

Els Emirats Àrabs Units tenen una sòlida xarxa d'acords multilaterals i bilaterals que faciliten el procés d'extradició per a qüestions penals amb països d'arreu del món. Aquests tractats i convencions estableixen un marc legal per a la cooperació internacional i estableixen procediments específics per garantir un procés d'extradició just i transparent.

En l'àmbit multilateral, els Emirats Àrabs Units són signants de la Convenció Àrab de Riad sobre Cooperació Judicial. Aquest tractat se centra a millorar la cooperació entre les nacions àrabs, com ara Oman, Qatar, l'Aràbia Saudita, Bahrain i altres, facilitant l'extradició d'individus acusats o condemnats per delictes penals als estats membres.

A més, els Emirats Àrabs Units han signat diversos tractats bilaterals d'extradició amb diversos països, cadascun adaptat per abordar els requisits legals i procedimentals únics de les nacions respectives. Alguns exemples notables inclouen:

 1. Regne Unit: aquest acord permet l'extradició de persones entre els Emirats Àrabs Units i el Regne Unit per delictes greus, garantint una cooperació efectiva en la lluita contra els delictes transnacionals.
 2. França: semblant al tractat del Regne Unit, aquest acord bilateral facilita l'extradició de persones acusades o condemnats per delictes greus comesos a qualsevol dels països.
 3. Índia: centrat en el trasllat de presoners, aquest tractat permet als Emirats Àrabs Units i l'Índia cooperar per lliurar persones que compleixen condemnes per delictes comesos dins de les seves respectives jurisdiccions.
 4. Pakistan: aquest acord descriu els processos i procediments d'extradició entre els Emirats Àrabs Units i el Pakistan, garantint la cooperació en el lliurament de persones acusades de delictes greus.

Els Emirats Àrabs Units també han signat tractats bilaterals similars d'extradició amb molts altres països, com ara l'Iran, Austràlia, la Xina, Egipte i Tadjikistan, reforçant encara més la seva xarxa global de cooperació en matèria penal.

regiópaïsos
Consell de Cooperació del Golf (GCC)Saudi Arabia
Orient Mitjà i Àfrica del NordEgipte, Síria, Marroc, Algèria, Jordània, Sudan
Àsia del SudÍndia, Pakistan, Afganistan
Àsia de l'EstXina
EuropaRegne Unit, Armènia, Azerbaidjan, Tadjikistan, Espanya, Països Baixos
OceaniaAustràlia

Mitjançant aquests acords multilaterals i bilaterals, els Emirats Àrabs Units reforcen el seu compromís de lluitar contra els crims transnacionals, defensar l'estat de dret i fomentar la cooperació internacional en l'administració de justícia.

En què difereix l'extradició amb/sense els tractats dels Emirats Àrabs Units?

AspecteAmb el Tractat d'extradició dels Emirats Àrabs UnitsSense tractat d'extradició dels Emirats Àrabs Units
Bases legalsMarc legal i obligacions clarament definitsAbsència de base jurídica formal
ProcedimentsProcediments i terminis establertsProcediments ad-hoc, possibles retards
Delictes d'extradicióDelictes específics contemplats pel tractatAmbigüitat respecte als delictes extraditables
Requisits probatorisDirectrius clares sobre les proves requeridesIncertesa sobre les proves necessàries
Garanties dels Drets HumansGaranties explícites per al degut procés i els drets humansPotencials preocupacions sobre la protecció dels drets humans
ReciprocitatObligació mútua de cooperar en les sol·licituds d'extradicióSense obligació recíproca, decisions discrecionals
Canals diplomàticsCanals diplomàtics predeterminats per a la cooperacióNecessitat d'establir una cooperació diplomàtica ad hoc
Dispute ResolutionMecanismes per resoldre disputes o desacordsManca de mecanismes formals de resolució de conflictes
Reptes legalsReducció de problemes i complicacions legalsPotencial de disputes i desafiaments legals
Línies de tempsS'han definit cronogramas per a les diferents etapesSense terminis predeterminats, possibles retards

Quines són les condicions i els requisits per a l'extradició als Emirats Àrabs Units?

S'han de complir diverses condicions perquè una sol·licitud d'extradició sigui considerada pels tribunals dels Emirats Àrabs Units:

 1. Existència d'un tractat o acord d'extradició amb el país sol·licitant.
 2. El delicte s'ha de considerar un delicte tant als Emirats Àrabs Units com al país sol·licitant (doble incriminació).
 3. El delicte ha de ser castigat com a mínim amb un any de presó.
 4. La infracció s'ha de considerar prou greu, normalment excloent les faltes lleus.
 5. Generalment s'exclouen els delictes polítics i militars.
 6. El delicte no ha d'haver superat el termini de prescripció.
 7. Consideracions de drets humans, com ara el risc de tortura o tractes inhumans al país sol·licitant.
 8. Normalment, els nacionals dels Emirats Àrabs Units no són extradits, però sí que sí.
 9. Es poden exigir garanties si el delicte comporta la pena de mort al país sol·licitant.
 10. Les sol·licituds d'extradició estan subjectes al compliment legal i s'avaluen individualment.
 11. El país sol·licitant ha de cobrir les despeses d'extradició tret que es prevegin costos excepcionals.

Per quins delictes es pot extradir als Emirats Àrabs Units?

Els Emirats Àrabs Units consideren l'extradició per una sèrie de delictes penals greus que violen les seves lleis així com les lleis del país sol·licitant. L'extradició es sol·licita per delictes greus en lloc de delictes lleus o faltes menors. La llista següent descriu algunes de les principals categories de delictes que poden donar lloc a procediments d'extradició dels Emirats Àrabs Units:

 1. Delictes violents greus
  • Homicidi/Assassinat
  • Terrorisme
  • Robatori a mà armada
  • segrest
 2. Delictes financers
  • Blanqueig de diners
  • Frau
  • Malversació
  • Corrupció
 3. Delictes relacionats amb les drogues
  • El tràfic de drogues
  • Possessió de drogues (per a quantitats importants)
 4. Tràfic i tràfic de persones
 5. la ciberdelinqüència
  • hacking
  • Frau en línia
  • Ciberassetjament
 6. Delictes mediambientals
  • Tràfic de fauna
  • Comerç il·legal d'espècies protegides
 7. Violacions de la propietat intel·lectual
  • Falsificació
  • Infracció dels drets d'autor (casos significatius)

En general, l'extradició s'aplica a delictes considerats greus o delictes més que a delictes lleus o faltes. Els delictes polítics i militars solen ser motius exclosos per a l'extradició dels Emirats Àrabs Units.

model operatiu interpol

Crèdit de la imatge: interpol.int/en

Com ajuda l'avís vermell d'Interpol a l'extradició als Emirats Àrabs Units?

Un avís vermell és un avís de vigilància i una sol·licitud a les forces de l'ordre internacionals de tot el món per dur a terme una detenció provisional d'un presumpte criminal. L'emet la Interpol a petició d'un país membre on s'ha comès el crim, no necessàriament el país d'origen del sospitós. L'emissió d'avisos vermells es gestiona amb la màxima importància en tots els països, ja que implica que el sospitós representa una amenaça per a la seguretat pública.

Les autoritats dels Emirats Àrabs Units poden demanar a Interpol que emeti un avís vermell contra un fugitiu que pretenen extradir. Això posa en marxa el procés internacional per localitzar i detenir provisionalment l'individu pendent d'extradició o accions legals. Un cop emès, l'avís vermell es distribueix als 195 països membres d'Interpol, alertant les agències d'aplicació de la llei de tot el món. Això facilita la cooperació per localitzar i detenir provisionalment el fugitiu.

Aquests Avisos proporcionen un canal segur perquè les autoritats dels Emirats Àrabs Units comparteixin informació sobre càrrecs, proves i decisions judicials. Aquesta informació ajuda al procés d'extradició una vegada que l'individu és localitzat i detingut. Pot simplificar els procediments legals per als Emirats Àrabs Units servint de base per als procediments d'arrest provisional i d'extradició. No obstant això, no és una ordre de detenció internacional, i cada país decideix el valor legal que dóna a un Avís vermell.

La xarxa global d'Interpol permet una estreta cooperació entre les forces de l'ordre dels Emirats Àrabs Units i les agències d'altres països. Aquesta cooperació és crucial per localitzar fugitius, reunir proves i executar les sol·licituds d'extradició. Tot i que un avís vermell no és una ordre de detenció internacional, és una eina poderosa que ajuda els Emirats Àrabs Units a iniciar i facilitar processos d'extradició mitjançant la cooperació internacional, l'intercanvi d'informació i les detencions provisionals de presumptes delinqüents a tot el món.

tipus d'avís d'interpol

Crèdit de la imatge: interpol.int/en

Tipus d'avís d'Interpol

 • Taronja: Quan una persona o un esdeveniment representa una amenaça per a la seguretat pública, el país amfitrió emet un avís taronja. També proporcionen tota la informació que tinguin sobre l’esdeveniment o sobre el sospitós. I és responsabilitat d’aquest país advertir a la Interpol que és probable que aquest esdeveniment es produeixi en funció de la informació que tinguin.
 • Blau: Aquest avís s’utilitza per cercar un sospitós que desconegui el parador. Els altres estats membres de la Interpol fan cerques fins que es troba la persona i se n’informa l’estat emissor. Després es pot fer una extradició.
 • groc: De manera similar a l'avís blau, l'avís groc s'utilitza per localitzar persones desaparegudes. Tanmateix, a diferència de l'avís blau, això no és per a sospitosos criminals sinó per a persones, normalment menors d'edat que no es poden trobar. També és per a persones que no poden identificar-se a causa de malalties mentals.
 • xarxa: L’avís vermell significa que s’ha comès un delicte greu i que el sospitós és un criminal perillós. Instrueix a qualsevol país on es trobi el sospitós que vigili a aquesta persona i que persegueixi i detingui el sospitós fins que es faci l'extradició.
 • Verd: Aquest avís és molt similar a l’avís vermell amb documentació i processament similars. La principal diferència és que l'avís verd correspon a delictes menys greus.
 • Negre: L’avís negre correspon als cadàvers no identificats que no són ciutadans del país. L’avís s’emet per tal que qualsevol país en busca sàpiga que el cadàver es troba en aquest país.
 • Porpra: Proporciona informació sobre els mètodes d'operacions utilitzats pels delinqüents, que també poden incloure objectes, dispositius o mètodes d'ocultació.
 • Avís especial d'INTERPOL-Consell de Seguretat de les Nacions Unides: Emès per a persones o entitats subjectes a sancions del Consell de Seguretat de l'ONU.
 • Notificació infantil: Quan hi ha un nen o nens desapareguts, el país emet un avís a través d'Interpol perquè altres països puguin unir-se a la cerca.

L'avís vermell és el més greu de tots els avisos i l'emissió pot causar efectes dominants entre les nacions del món. Mostra que la persona és una amenaça per a la seguretat pública i s'ha de tractar com a tal. L'objectiu d'un avís vermell sol ser una detenció i una extradició.

Com eliminar un avís vermell d'Interpol

L'eliminació d'un avís vermell d'Interpol als Emirats Àrabs Units normalment requereix seguir un procediment formal i proporcionar motius convincents per a la seva eliminació. Aquests són els passos generals implicats:

 1. Busqueu assistència legal: És recomanable contractar els serveis d'un advocat qualificat amb experiència en la gestió dels casos d'avís vermell d'Interpol. El seu coneixement de les complexes regulacions i procediments d'Interpol us pot guiar de manera eficaç durant el procés.
 2. Recull informació rellevant: Recolliu tota la informació i proves rellevants per donar suport al vostre cas per a l'eliminació de l'avís vermell. Això pot incloure impugnar la validesa de l'avís per errors de procediment o falta de motius substancials.
 3. Comunicació directa: El seu advocat pot iniciar una comunicació directa amb les autoritats judicials del país que va emetre l'Avís Vermell, sol·licitant-los que retirin l'acusació. Això implica presentar el vostre cas i aportar proves per donar suport a la sol·licitud d'eliminació.
 4. Contacte amb la Interpol: Si la comunicació directa amb el país emissor no té èxit, el vostre advocat pot contactar directament amb Interpol per sol·licitar l'eliminació de l'avís vermell. Hauran de presentar una sol·licitud completa juntament amb proves i arguments per a l'anul·lació.
 5. Tràmits amb el CCF: En determinats casos, pot ser necessari col·laborar amb la Comissió de Control dels Expedients d'Interpol (CCF). El CCF és un organisme independent que avalua la validesa dels arguments plantejats en les sol·licituds de supressió. Els procediments poden ser complexos i consumir temps, i es duen a terme d'acord amb les Normes sobre el tractament de dades (RPD) d'Interpol.

És fonamental tenir en compte que el procés d'eliminació d'un avís vermell d'Interpol pot ser complex i requereix una guia legal experta. Els passos i requisits específics poden variar en funció de les circumstàncies úniques de cada cas. Un representant legal qualificat pot navegar per les complexitats i presentar el cas més sòlid possible per a l'eliminació de l'avís vermell.

Quant de temps triga a eliminar un avís vermell d'Interpol?

El temps que es triga a eliminar un avís vermell d'Interpol pot variar significativament, depenent de les circumstàncies específiques del cas i de la complexitat dels procediments judicials implicats. En general, el procés pot durar des de diversos mesos fins a més d'un any o més.

Si la sol·licitud d'eliminació es fa directament al país que va emetre l'avís vermell, i accepten retirar-lo, el procés pot ser relativament ràpid, trigar uns quants mesos com a màxim. Tanmateix, si el país emissor es nega a retirar l'avís, el procés es fa més complicat i requereix temps. Col·laborar amb la Comissió de Control d'Expedients (CCF) d'Interpol pot afegir diversos mesos al calendari, ja que el seu procés de revisió és exhaustiu i inclou diverses etapes. A més, si calen apel·lacions o impugnacions legals, el procés es pot allargar encara més, i podria trigar més d'un any o més a resoldre's.

Pot la Interpol arrestar directament persones als Emirats Àrabs Units amb finalitats d'extradició?

No, la Interpol no té l'autoritat per arrestar directament persones als Emirats Àrabs Units o cap altre país amb finalitats d'extradició. Interpol és una organització intergovernamental que facilita la cooperació policial internacional i funciona com a canal per compartir informació i intel·ligència entre les agències de l'ordre de tot el món.

Tanmateix, la Interpol no posseeix cap poder supranacional ni els seus propis agents per dur a terme detencions o altres accions coercitives. L'execució de les detencions, detencions i extradicions està sota la jurisdicció i els processos legals de les autoritats nacionals d'aplicació de la llei de cada país membre, com ara els Emirats Àrabs Units. El paper d'Interpol es limita a l'emissió d'avisos, com els avisos vermells, que serveixen com a alertes internacionals i sol·licituds de detenció provisional de persones buscades. Aleshores, correspon a les autoritats nacionals dels Emirats Àrabs Units actuar sobre aquests avisos d'acord amb les seves lleis nacionals i tractats internacionals.

Poseu-vos en contacte amb un advocat de defensa penal internacional als Emirats Àrabs Units

Els casos legals que impliquen avisos vermells als Emirats Àrabs Units s'han de tractar amb la màxima cura i experiència. Requereixen advocats amb àmplia experiència en el tema. És possible que un advocat de defensa penal habitual no tingui l'habilitat i l'experiència necessàries per gestionar aquests assumptes. Truca'ns ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669

Afortunadament, els advocats internacionals de defensa penal de Amal Khamis Advocats i consultors legals tenir precisament el que cal. Ens comprometem a garantir que els drets dels nostres clients no es vulnerin per cap motiu. Estem preparats per defensar els nostres clients i protegir-los. T'oferim la millor representació en casos penals internacionals especialitzats en assumptes de Red Notice. 

La nostra especialització inclou, entre d'altres: Dret penal internacional, extradició, assistència jurídica mútua, assistència judicial i dret internacional.

Per tant, si vostè o un ésser estimat té un avís vermell contra ells, podem ajudar-lo. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix.

Truca'ns ara per a una cita urgent a + 971506531334 + 971558018669

Tornar a dalt