Lleis d'assetjament i agressions sexuals als Emirats Àrabs Units

L'assetjament i l'agressió sexuals es consideren delictes greus segons la llei dels Emirats Àrabs Units. El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units criminalitza totes les formes d'agressió sexual, com ara la violació, l'agressió sexual, l'explotació sexual i l'assetjament sexual. L'article 354 prohibeix específicament l'agressió a la pudor i el defineix àmpliament per incloure qualsevol acte que violi la modèstia d'una persona mitjançant accions sexuals o obscenes. Tot i que les relacions sexuals consentides fora del matrimoni no són explícitament il·legals segons el Codi Penal, podrien estar subjectes a les lleis d'adulteri en funció de l'estat civil de les persones implicades. Les sancions per delictes sexuals van des de presó i multes fins a càstigs durs com la flagel·lació, tot i que la pena capital rarament s'aplica per a aquests delictes. Els Emirats Àrabs Units han pres mesures en els últims anys per enfortir les lleis que protegeixen les víctimes i augmentar els càstigs per als autors de delictes sexuals.

Què constitueix l'assetjament sexual segons les lleis dels Emirats Àrabs Units?

Segons la llei dels Emirats Àrabs Units, l'assetjament sexual es defineix de manera àmplia per cobrir una àmplia gamma de conductes verbals, no verbals o físiques no desitjades de naturalesa sexual. El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units no ofereix una llista exhaustiva d'actes que constitueixen assetjament sexual, però prohibeix qualsevol acte que vulneri la modèstia d'una persona mitjançant un comportament sexual o accions obscenes.

L'assetjament sexual pot prendre moltes formes, com ara tocar inadequats, enviar missatges o imatges lascives, fer avenços sexuals no desitjats o sol·licituds de favors sexuals i participar en altres conductes no desitjades de naturalesa sexual que creen un entorn intimidatori, hostil o ofensiu. El factor clau és que la conducta és no desitjada i ofensiva per al destinatari.

Tant els homes com les dones poden ser víctimes d'assetjament sexual segons la llei dels Emirats Àrabs Units. La llei també cobreix l'assetjament en diversos contextos, com ara el lloc de treball, les institucions educatives, els espais públics i en línia o mitjançant comunicacions electròniques. Els empresaris i les organitzacions tenen l'obligació legal de prendre mesures raonables per prevenir i abordar l'assetjament sexual.

Quines són les lleis per a les diferents formes d'assetjament sexual?

L'assetjament sexual pot prendre moltes formes diferents, des d'actes físics fins a mala conducta verbal i delictes en línia o electrònics. Els Emirats Àrabs Units tenen lleis específiques que aborden i sancionen diversos tipus de comportaments d'assetjament sexual. Aquí teniu una visió general de les lleis i sancions rellevants:

Forma d'assetjament sexualLlei rellevant
Assetjament sexual físic (tocs inadequats, palpitacions, etc.)Decret llei federal núm. 6 de 2021
Assetjament verbal/no físic (comentaris lascives, avenços, peticions, assetjament)Decret llei federal núm. 6 de 2021
Assetjament sexual en línia/electrònic (enviament de missatges explícits, imatges, etc.)Article 21 de la Llei de Ciberdelinqüència
Acosament sexual a la feinaArticle 359, Llei laboral dels Emirats Àrabs Units
L'assetjament sexual a les institucions educativesPolítiques del Ministeri d'Educació
Assetjament sexual públic (gestos obscens, exposició, etc.)Article 358 (Actes vergonyosos)

Com es mostra a la taula, els Emirats Àrabs Units disposen d'un marc legal integral per criminalitzar i castigar totes les formes d'assetjament sexual. Tant les persones com les organitzacions poden ser responsables de l'assetjament sexual segons la llei dels Emirats Àrabs Units. Els empresaris i les institucions també poden tenir les seves pròpies polítiques internes i mesures disciplinàries

Quins són els càstigs per assetjament sexual als Emirats Àrabs Units?

 1. Assetjament Sexual Físic
 • Segons el decret llei federal núm. 6 de 2021
 • Sancions: un mínim d'1 any de presó i/o una multa mínima de 10,000 AED
 • Cobreix actes com tocar, palpar, etc.
 1. Assetjament verbal/no físic
 • Segons el decret llei federal núm. 6 de 2021
 • Sancions: un mínim d'1 any de presó i/o una multa mínima de 10,000 AED
 • Inclou comentaris lascives, avenços no desitjats, sol·licituds de favors sexuals, assetjament
 1. Assetjament sexual en línia/electrònic
 • Cobert per l'article 21 de la Llei de ciberdelinqüència
 • Sancions: presó i/o multes segons la gravetat
 • S'aplica a l'enviament de missatges explícits, imatges, continguts per mitjans digitals
 1. Assetjament sexual en el lloc de treball
 • Punible segons l'article 359 de la Llei del Treball dels Emirats Àrabs Units
 • Sancions: Accions disciplinàries com a cessament, multes
 • Els empresaris han de tenir polítiques contra l'assetjament
 1. Institució educativa Assetjament sexual
 • Es regeix per les polítiques del Ministeri d'Educació
 • Sancions: Acció disciplinària, possibles càrrecs penals segons el Decret-Llei Federal núm. 6 de 2021
 1. Assetjament Sexual Públic
 • S'inclou a l'article 358 (Actes vergonyosos) del Codi Penal
 • Sancions: Fins a 6 mesos de presó i/o multes
 • Cobreix actes com gestos obscens, exposició pública, etc.

Com poden les víctimes d'assetjament sexual presentar una denúncia als Emirats Àrabs Units?

 1. Busqueu atenció mèdica (si cal)
 • Si l'assetjament va implicar una agressió física o sexual, busqueu atenció mèdica immediatament
 • Obteniu proves documentades de qualsevol lesió
 1. Reuneix les proves
 • Conserveu qualsevol prova electrònica, com ara textos, correus electrònics, fotos o vídeos
 • Anoteu detalls com la data, l'hora, la ubicació, els testimonis
 • Preserveu qualsevol evidència física, com ara roba usada durant l'incident
 1. Informar a les autoritats
 • Presentar una denúncia a la comissaria més propera
 • També podeu trucar a la línia directa de la policia o utilitzar quioscos intel·ligents de la comissaria de policia
 • Proporcioneu una declaració detallada de l'assetjament amb totes les proves
 1. Contacta amb els serveis d'assistència
 • Poseu-vos en contacte amb les línies d'atenció telefònica o les organitzacions d'assistència a les víctimes
 • Poden proporcionar orientació legal, assessorament i allotjament segur si cal
 1. Denunciar a l'empresari (si es tracta d'assetjament laboral)
 • Seguiu el procés de resolució de reclamacions de la vostra empresa
 • Conèixer els recursos humans i la direcció i presentar una queixa per escrit amb proves
 • Els empresaris tenen el deure d'investigar i prendre mesures
 1. Seguiment del progrés del cas
 • Proporcioneu qualsevol informació/evidència addicional sol·licitada per les autoritats
 • Assegureu-vos de rebre actualitzacions sobre l'estat de la investigació
 • Contracteu un advocat que us representi, si cal

Seguint aquests passos, les víctimes als Emirats Àrabs Units poden denunciar formalment incidents d'assetjament sexual i tenir accés a recursos legals i serveis de suport.

Quina diferència hi ha entre l'assetjament sexual i l'agressió sexual?

CriterisL’assetjament sexualAssalt sexual
definicióConducta verbal, no verbal o física no desitjada de naturalesa sexual que crea un entorn hostil.Qualsevol acte o comportament sexual dut a terme sense el consentiment de la víctima, que impliqui contacte físic o violació.
Tipus d'actesComentaris inadequats, gestos, peticions de favors, enviament de contingut explícit, tocs inadequats.Tocar, acariciar, violar, intent de violació, actes sexuals forçats.
Contacte físicNo necessàriament implicat, pot ser assetjament verbal/no físic.Hi ha una violació o contacte sexual físic.
ConsentimentLa conducta és no desitjada i ofensiva per a la víctima, sense consentiment.Falta de consentiment de la víctima.
Disposició legalProhibit per les lleis dels Emirats Àrabs Units com el Codi Penal, la Llei Laboral i la Llei de ciberdelinqüència.Criminat com a agressió sexual/violació segons el Codi Penal dels Emirats Àrabs Units.
sancionsMultes, presó, mesures disciplinàries en funció de la gravetat.Penes estrictes que inclouen períodes de presó més llargs.

La diferència clau és que l'assetjament sexual cobreix una sèrie de comportaments no desitjats que creen un entorn hostil, mentre que l'agressió sexual implica actes sexuals físics o contacte sense consentiment. Tots dos són il·legals segons les lleis dels Emirats Àrabs Units, però l'agressió sexual es considera un delicte més greu.

Quines són les lleis sobre agressions sexuals als Emirats Àrabs Units?

La Llei federal núm. 3 dels Emirats Àrabs Units de 1987 (el Codi Penal) defineix i criminalitza clarament diverses formes d'agressió sexual. L'article 354 prohibeix l'agressió a la pudor, que cobreix qualsevol acte que vulneri la modèstia d'una persona mitjançant accions sexuals o obscenes, inclòs el contacte físic no desitjat de naturalesa sexual. L'article 355 tracta del delicte de violació, definit com tenir relacions sexuals no consentides amb una altra persona mitjançant violència, amenaça o engany. Això s'aplica independentment del gènere o estat civil.

L'article 356 prohibeix altres actes sexuals forçats com la sodomia, el sexe oral o l'ús d'objectes per a violacions sexuals quan es cometin mitjançant violència, amenaça o engany. L'article 357 tipifica com a delicte la seducció o la seducció de menors amb la finalitat de cometre actes indecents. Les sancions per delictes d'agressions sexuals d'acord amb el Codi Penal inclouen principalment presó i multes, amb la gravetat que varien en funció de factors com el delicte específic, l'ús de violència/amenaces i si la víctima era menor d'edat. En alguns casos, la deportació també pot ser un càstig per als delinqüents expatriats.

Els Emirats Àrabs Units adopten una postura legal estricta contra totes les formes de delictes sexuals, amb l'objectiu de protegir les víctimes alhora que garanteixen conseqüències estrictes per als autors a través d'aquest marc legal definit al Codi Penal.

Com classifica la llei dels Emirats Àrabs Units els diferents tipus d'agressió sexual?

El Codi Penal dels Emirats Àrabs Units classifica els diferents tipus d'agressions sexuals de la següent manera:

Tipus d'agressió sexualDefinició legal
Assalt indecentQualsevol acte que violi la modèstia d'una persona mitjançant accions sexuals o obscenes, inclòs el contacte físic no desitjat de naturalesa sexual.
RapTenir relacions sexuals no consentides amb una altra persona mitjançant violència, amenaces o enganys.
Actes sexuals forçatsSodomia, sexe oral o ús d'objectes per a violacions sexuals comesos mitjançant violència, amenaces o enganys.
Agressions sexuals a menorsSeduir o seduir menors amb la finalitat de cometre actes indecents.
Agressió sexual agreujadaAgressions sexuals que impliquen factors addicionals com lesions físiques, múltiples autors o altres circumstàncies agreujants.

La categorització es basa en la naturalesa específica de l'acte sexual, l'ús de la força/amenaça/engany, l'edat de la víctima (menor o adulta) i qualsevol factor agreujant. Les sancions varien segons el tipus d'agressió sexual, amb actes més greus com la violació i l'agressió a menors que atrauen càstigs més durs segons la llei.

Quins són els càstigs per agressions sexuals als Emirats Àrabs Units?

Els càstigs per agressions sexuals als Emirats Àrabs Units varien segons el tipus o la forma del delicte, segons la categorització del Codi Penal. Aquests són els principals càstigs enumerats:

 1. Assalt indecent (article 354)
  • Presó
  • Final
 2. Violació (article 355)
  • Penes de presó que van des de la presó temporal fins a la cadena perpètua
  • Penes més dures per factors agreujants com la violació d'un menor, la violació dins del matrimoni, la violació en grup, etc.
 3. Actes sexuals forçats com la sodomia, el sexe oral (article 356)
  • Presó
  • Penes potencialment més dures si es cometen contra un menor
 4. Agressions sexuals a menors (article 357)
  • Condicions de presó
  • Penes potencialment més altes en funció de les particularitats del cas
 5. Agressió sexual agreujada
  • Penes millorades com ara períodes de presó més llargs
  • Factors com l'ús d'armes, la causa d'incapacitats permanents, etc. poden agreujar el càstig

En general, els càstigs inclouen penes de presó que van des de temporals a perpètua, així com possibles multes. La gravetat s'incrementa per a delictes més greus, delictes contra menors i casos amb circumstàncies agreujants tal com s'especifiquen als respectius articles del Codi Penal.

Quins són els drets de les persones acusades d'assetjament sexual als Emirats Àrabs Units?

Les persones acusades d'assetjament sexual als Emirats Àrabs Units tenen certs drets i proteccions legals segons la llei. Això inclou:

Dret a un judici just i a un procés just. Qualsevol persona acusada d'assetjament o agressió sexual té dret a un judici just i imparcial, amb l'oportunitat de defensar-se i presentar proves. Tenen dret a representació legal i a ser presumptes innocents fins que no es demostri la culpabilitat fora de qualsevol dubte raonable. El dret contra l'autoincriminació. Les persones acusades no poden ser obligades a declarar contra elles mateixes ni a confessar-se culpables. Qualsevol declaració feta sota coacció o coacció és inadmissible al tribunal.

Dret d'apel·lació. Si és condemnat, l'acusat té dret a apel·lar el veredicte o la sentència davant dels tribunals superiors, sempre que segueixin els procediments legals i els terminis adequats. Dret a la intimitat i confidencialitat. Si bé els delictes sexuals es tracten seriosament, la llei també pretén protegir la privadesa i els detalls confidencials de l'acusat per evitar un estigma indegut o danys a la reputació, especialment en casos sense proves suficients.

A més, el sistema judicial dels Emirats Àrabs Units en general ofereix accés a serveis de traducció/interpretació per a persones que no parlen àrab i fa adaptacions per a persones amb discapacitat o circumstàncies especials durant els procediments legals relacionats amb casos d'assetjament sexual. És important tenir en compte que aquests drets s'han d'equilibrar amb la necessitat d'investigar a fons les denúncies, protegir les víctimes i defensar la seguretat pública. Tanmateix, el marc legal dels Emirats Àrabs Units té com a objectiu salvaguardar els drets fonamentals de l'acusat juntament amb la justícia.

Com pot ajudar un advocat d'assetjament sexual al vostre cas?

Un advocat expert en assetjament sexual pot oferir una assistència inestimable per:

 1. Aprofitant el coneixement profund de les lleis d'assetjament i agressió dels Emirats Àrabs Units per assessorar-vos sobre procediments legals i protegir els vostres drets.
 2. Recollint proves minuciosament a través d'entrevistes, testimonis d'experts i investigacions per construir un cas sòlid.
 3. Representar-vos de manera eficaç mitjançant habilitats de defensa i experiència a la sala de tribunals quan tracteu qüestions sensibles d'assetjament.
 4. Relacionar-se amb autoritats, empresaris o institucions per garantir que es segueixen els procediments adequats i es mantenen els vostres interessos.

Amb la seva experiència especialitzada, un advocat competent pot navegar per les complexitats dels casos d'assetjament sexual i millorar significativament les possibilitats d'un resultat favorable.

Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *

Tornar a dalt