Advokátní kancelář Dubaj

Arbitráž - mírová cesta ven

Arbitráž je forma alternativního řešení sporů (ADR) a jejím cílem je pomoci stranám vyřešit tento problém, aniž by se případ obrátil na soud.

Protože abstrakce je mírový způsob, je konsensuální, to znamená, že všechny strany zapojené do procesu musí souhlasit s tím, aby to provedly před zahájením postupu.

Ustanovení o abstrakci musí být rovněž součástí smlouvy. Nelze jej poté přidat bez souhlasu všech zúčastněných stran a dalšího podpisu smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou popsány výše.

Forma abstrakce je na svatební smlouvě, kde se obě části dohodnou, které části dědictví patří sobě. U obchodních smluv je toto ustanovení často zahrnuto do smluv, které zahrnují leasing nebo hypotéku. Pokud leasingová strana nezaplatí uvedenou částku včas, může pronajímatel zpět pronajaté zboží znovu převzít a nebudou podniknuty žádné další právní kroky.

Klauzula abstrakce je jedním z nejlepších způsobů, jak smlouvu ukončit, aniž by se odvolala na soudní zásah a utrácíla za to peníze.

Laskavě nás kontaktujte Rozhodčí případy

Přejděte na začátek