Advokátní kancelář Dubaj

Dočasné držení buněk

Policejní stanice

Buňky pro zadržené

policisté

Policejní stanice (někdy nazývaná „staniční dům“) je budova, která slouží k ubytování policistů a dalších zaměstnanců. Tyto budovy často obsahují kanceláře a ubytování pro personál a vozidla, spolu s uzamykatelnými místnostmi, dočasnými úložnými buňkami a pohovory / výslechovými místnostmi.

Policejní stanice (Dubaj)

Přejděte na začátek