Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig

Avatar ar gyfer Cyfreithwyr Emiradau Arabaidd Unedig

Sut i Ymdrin a Chamau Cyfreithiol am Drais Domestig

Trais Domestig – Sut i Ymdrin ag Ef a Chymryd Camau Cyfreithiol. Os ydych chi'n dioddef trais domestig, dyma'r camau cyfreithiol y mae angen i chi eu cymryd i gadw'ch diogelwch a chael yr amddiffyniad a'r cyfiawnder rydych chi'n eu haeddu. Ym mha Ffyrdd Mae Trais Domestig yn Digwydd? Trwy ddiffiniad, mae “trais domestig” yn cyfeirio at drais […]

Sut i Ymdrin a Chamau Cyfreithiol am Drais Domestig Darllen Mwy »

Curo Troseddau yn Emiradau Arabaidd Unedig: Cyfreithiau Cynllwyn ac Atebolrwydd Troseddol ar gyfer Partïon Sy'n Cymryd Rhan

Cynorthwyo ac annog Deddfau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig

Mae'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn cadw sefyllfa gadarn o ran dal unigolion yn atebol am weithredoedd troseddol, gan gwmpasu nid yn unig y cyflawnwyr uniongyrchol ond hefyd y rhai sy'n cynorthwyo neu'n cefnogi cyflawni gweithgareddau anghyfreithlon. Mae'r cysyniad o gynorthwyo ac annog yn cynnwys hwyluso, anogaeth neu gymorth bwriadol i gynllunio neu gyflawni troseddwr.

Cynorthwyo ac annog Deddfau Troseddol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

interpol rhybudd coch dubai

Yn feistrolgar Atal Estraddodi gyda Chraffter Cyfreithiol Dwys

Mae hanesion buddugoliaethau cyfreithiol wedi'u haddurno â hanesion am strategaethau gwych a llywio'n ddeheuig o dirweddau cyfraith cymhleth. Mae stori o'r fath wedi'i phlethu o fewn amddiffyniad llwyddiannus diweddar Amal Khamis Advocates, gan gysgodi dinesydd Rwsiaidd rhag cael ei estraddodi a mynnu nerth y gyfraith mewn modd syfrdanol. Deddfau Estraddodi Rhyngwladol Buddugoliaeth

Yn feistrolgar Atal Estraddodi gyda Chraffter Cyfreithiol Dwys Darllen Mwy »

hepgoriad alltudio yn Dubai

Hyblygrwydd mewn Cyfraith Seiberdroseddu Emiradau Arabaidd Unedig: Hepgor Alltudio

Mewn tro arloesol o ddigwyddiadau, mae'r Emiradau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) wedi rhoi disgresiwn cyfreithiol i hepgor alltudio o bosibl mewn achosion o seiberdroseddu. Eglurwyd y datblygiad rhyfeddol hwn yn y dadansoddiad beirniadol o ddyfarniad gan y Llysoedd Emiradau Arabaidd Unedig, gan daflu goleuni newydd ar ddyfodol cyfreitheg seiberdroseddu yn y rhanbarth. Cyfraith Seiberdroseddu Emiradau Arabaidd Unedig

Hyblygrwydd mewn Cyfraith Seiberdroseddu Emiradau Arabaidd Unedig: Hepgor Alltudio Darllen Mwy »

twyll arian cyhoeddus 1

Cosb Ddifrifol a Draddodir yn Emiradau Arabaidd Unedig am Gamddefnyddio Arian Cyhoeddus

Mewn dyfarniad nodedig diweddar, mae llys Emiradau Arabaidd Unedig wedi dedfrydu unigolyn i gyfnod o 25 mlynedd yn y carchar ynghyd â dirwy fawr o AED 50 miliwn, mewn ymateb i gyhuddiadau difrifol o ladrata arian cyhoeddus. Erlyniad Cyhoeddus Mae offer cyfreithiol a rheoleiddiol Emiradau Arabaidd Unedig wedi ymrwymo i warchod adnoddau'r cyhoedd. Datganodd yr Erlyniad Cyhoeddus y gollfarn

Cosb Ddifrifol a Draddodir yn Emiradau Arabaidd Unedig am Gamddefnyddio Arian Cyhoeddus Darllen Mwy »

cyfreithiwr gorau Rwseg yn dubai

Sut y gall Prif Gyfreithiwr Rwsiaidd yn Dubai Eich Helpu?

Os ydych chi'n ddinesydd Rwsiaidd sy'n byw yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, mae cael cyfreithiwr o Rwseg o'r radd flaenaf i'ch helpu gyda'ch anghenion cyfreithiol yn hanfodol. Gall system gyfreithiol Emiradau Arabaidd Unedig fod yn gymhleth ac yn ddryslyd, a gall cael cyfreithiwr profiadol ac ag enw da sydd â phrofiad yn y ddwy system wneud byd o wahaniaeth. Mae gan ein cwmni cyfreithiol a

Sut y gall Prif Gyfreithiwr Rwsiaidd yn Dubai Eich Helpu? Darllen Mwy »

cyfreithiwr Ffrengig

Y Cyfreithiwr Ffrengig Gorau ar gyfer Expats Ffrengig yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig

Mae'r cyfuniad o gyfraith Ffrainc, Arabeg ac Islamaidd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn creu amgylchedd cyfreithiol cymhleth a dryslyd i alltudion o Ffrainc yn Dubai. O'r herwydd, mae angen i alltudion o Ffrainc weithio gyda chyfreithiwr sy'n deall cymhlethdodau cyfraith Emiradau Arabaidd Unedig neu gyfraith Dubai ac a all eu helpu i lywio'r system gyfreithiol. Dylai'r cyfreithiwr arbenigol

Y Cyfreithiwr Ffrengig Gorau ar gyfer Expats Ffrengig yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Prif Gyfreithiwr Indiaidd Yn Cynrychioli Alltudion Indiaidd yn Dubai

Mae miloedd o Indiaid yn dod i Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, bob blwyddyn i gael bywyd gwell. P'un a ydych chi'n dod am waith, i ddechrau busnes neu deulu, efallai y bydd angen gwasanaethau cyfreithiwr Indiaidd gorau arnoch ar ryw adeg yn ystod eich arhosiad. Mae cyfreithiau Indiaidd yn wahanol i gyfreithiau Emiradau Arabaidd Unedig, felly mae'n hanfodol dod o hyd i a

Prif Gyfreithiwr Indiaidd Yn Cynrychioli Alltudion Indiaidd yn Dubai Darllen Mwy »

Cyfreithiwr Amddiffyn Troseddol profiadol o Iran yn Dubai

Os oes angen cyfreithiwr o Iran neu gyfreithiwr Persaidd yn Dubai arnoch, dylech gofio bod y cyfreithiau yn Iran yn wahanol i gyfreithiau llawer o wledydd eraill, felly mae'n hanfodol dod o hyd i atwrnai sy'n gyfarwydd â'r gwahaniaethau hyn. Mae gan yr Emiradau Arabaidd Unedig ddwy system gyfreithiol gyfochrog, cyfraith sifil a chyfraith Sharia. Yn ddiweddar,

Cyfreithiwr Amddiffyn Troseddol profiadol o Iran yn Dubai Darllen Mwy »

Dewch o hyd i'r cyfreithiwr Tsieineaidd Gorau yn Dubai ar gyfer Eich Achos Chi

Mae dod o hyd i gyfreithiwr Tsieineaidd gwych i'ch helpu gyda'ch anghenion cyfreithiol yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig yn hanfodol i sicrhau llwyddiant eich achos. Gall llywio’r system gyfreithiol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig fod yn heriol, ac mae cael cyfreithiwr profiadol ac ag enw da wrth eich ochr yn hanfodol i gael y canlyniad rydych chi ei eisiau. Cymerwch

Dewch o hyd i'r cyfreithiwr Tsieineaidd Gorau yn Dubai ar gyfer Eich Achos Chi Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig