cyfreithiol

benthyg arian

Beth i'w Wneud Pan Fod Arian yn Ddyledus gan Ffrind yn Dubai neu'r Emiradau Arabaidd Unedig

Gall benthyca arian i ffrindiau ymddangos yn weithred garedig pan fyddant yn wynebu problem ariannol. Fodd bynnag, pan fydd y ffrind hwnnw’n diflannu heb ad-dalu’r benthyciad, gall achosi rhwyg sylweddol yn y berthynas. Yn anffodus, mae'r senario hwn yn llawer rhy gyffredin. Yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan y gwasanaeth talu Paym, mae dros 1 miliwn o bobl yn…

Beth i'w Wneud Pan Fod Arian yn Ddyledus gan Ffrind yn Dubai neu'r Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Cyfreithiwr Amddiffyn Troseddol profiadol o Iran yn Dubai

Os oes angen cyfreithiwr o Iran neu gyfreithiwr Persaidd yn Dubai arnoch, dylech gofio bod y cyfreithiau yn Iran yn wahanol i gyfreithiau llawer o wledydd eraill, felly mae'n hanfodol dod o hyd i atwrnai sy'n gyfarwydd â'r gwahaniaethau hyn. Mae gan yr Emiradau Arabaidd Unedig ddwy system gyfreithiol gyfochrog, cyfraith sifil a chyfraith Sharia. Yn ddiweddar,…

Cyfreithiwr Amddiffyn Troseddol profiadol o Iran yn Dubai Darllen Mwy »

Deall Pwer Atwrnai

Pwrpas y Pwer Atwrnai yw gwneud cynrychiolaeth y person a neilltuwyd gennych i wneud eich trafodion yn gyfreithlon ac yn ddilys. Os ydych chi am ofyn i rywun gynrychioli neu weithredu ar eich rhan mewn materion cyfreithiol preifat fel trafodion busnes neu faterion cyfreithiol eraill, bydd angen llythyr arnoch chi…

Deall Pwer Atwrnai Darllen Mwy »

Cwmnïau cyfreithiol yn Dubai

Cwmnïau'r Gyfraith yn Dubai

  Mae yna ddigon o gwmnïau cyfreithiol heb eu talu yn Dubai a all ddarparu'r math penodol o gymorth cyfreithiol sydd ei angen. Mae gan y cwmnïau hyn ystod eang o wasanaethau, tra bod eraill yn pwysleisio arfer arbenigol. Gan mai Dubai yw'r wlad sy'n tyfu gyflymaf yn y Dwyrain Canol, mae yna nifer o bryderon, sy'n gofyn am wasanaethau…

Cwmnïau'r Gyfraith yn Dubai Darllen Mwy »

Paratoi Cyn Achos Llys

Mae mynd i'r llys yn gofyn am baratoi ac ymchwil helaeth er mwyn amddiffyn eich achos yn iawn. Wrth wynebu anawsterau cyfreithiol, efallai mai achos llys fydd y dewis olaf os na ellir eu datrys yn heddychlon. Ar y llaw arall, gall prosesau llys fod yn eithaf straen. Mae angen presenoldeb yr achwynydd, y diffynnydd, a chyfreithwyr / cyfreithwyr yn ystod gwrandawiadau. …

Paratoi Cyn Achos Llys Darllen Mwy »

cerdyn credyd clir ac achos heddlu

Beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn ad-dalu tollau benthyciad neu gerdyn credyd yn Emiradau Arabaidd Unedig?

Os na allwch neu ad-dalu ad-daliad eich cerdyn credyd neu fenthyciadau eraill, yna gallai fod yn bothersome yn y tymor hir ac os ydych yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, yna byddech yn cael amser anodd iawn. Pan fydd person yn gwneud cais am gerdyn credyd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, bydd y…

Beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn ad-dalu tollau benthyciad neu gerdyn credyd yn Emiradau Arabaidd Unedig? Darllen Mwy »

System Cyfiawnder Gorau Dubai: Sut Mae'n Gweithio, a Pham Ni ddylech boeni.

Esboniad o System Cyfiawnder Gorau Dubai. Os ydych chi erioed wedi ymweld â Dubai neu wedi byw yn Dubai, efallai eich bod wedi clywed am y system gyfiawnder yma. Y da, y drwg, a phopeth yn y canol. Tra bod byw mewn unrhyw wlad newydd yn dod â dod i adnabod system gyfreithiol newydd, mae rhai alltudion yn ddealladwy yn poeni beth fydd yn digwydd os ydyn nhw…

System Cyfiawnder Gorau Dubai: Sut Mae'n Gweithio, a Pham Ni ddylech boeni. Darllen Mwy »

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!
Sgroliwch i'r brig