Hawliadau Sifil

Gwiriad Damweiniau Car Dubai

Strategaeth o Ennill Cyfreitha Anaf Personol yn Emiradau Arabaidd Unedig

Gall cynnal anaf oherwydd esgeulustod rhywun arall droi eich byd wyneb i waered. Mae delio â phoen difrifol, biliau meddygol yn pentyrru, colli incwm, a thrawma emosiynol yn hynod o anodd. Er na all unrhyw swm o arian ddileu eich dioddefaint, mae sicrhau iawndal teg am eich colledion yn hanfodol i ddod yn ôl ar eich traed yn ariannol. Dyma lle mordwyo […]

Strategaeth o Ennill Cyfreitha Anaf Personol yn Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Sut I Hawlio Arian Gwaed Yn Dubai?

Ydych chi wedi'ch Anafu Mewn Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig?

“Y ffordd rydych chi'n delio â methiant sy'n pennu sut rydych chi'n llwyddo." – David Feherty Deall Eich Hawliau a'ch Rhwymedigaethau Ar ôl Damwain yn Emiradau Arabaidd Unedig Mae'n hanfodol bod gyrwyr yn ymwybodol o'u hawliau a'u rhwymedigaethau cyfreithiol os bydd damwain car yn yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae hyn yn cynnwys deall materion sy'n ymwneud â

Ydych chi wedi'ch Anafu Mewn Damwain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig? Darllen Mwy »

Dаmаgеѕ Rеlаtеd i'r Anaf

Pryd Mae Camddiagnosis yn Gymwys fel Camymddwyn Meddygol?

Mae camddiagnosis meddygol yn digwydd yn amlach nag y mae pobl yn sylweddoli. Mae astudiaethau'n dangos bod 25 miliwn ledled y byd yn cael camddiagnosis bob blwyddyn. Er nad yw pob diagnosis anghywir yn gyfystyr â chamymddwyn, gall camddiagnosis sy'n deillio o esgeulustod ac achosi niwed ddod yn achosion camymddwyn. Elfennau sy'n Angenrheidiol ar gyfer Hawliad Camddiagnosis Er mwyn dod â chyngaws camymddwyn meddygol dichonadwy ar gyfer camddiagnosis, rhaid profi pedair elfen gyfreithiol allweddol: 1. Perthynas Meddyg-Cleifion Rhaid bod

Pryd Mae Camddiagnosis yn Gymwys fel Camymddwyn Meddygol? Darllen Mwy »

Camymddwyn Meddygol Yn Dubai

Manylion Gwneud yn Bwysig! Camymddwyn Meddygol Yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig

Rhaid i bob brechlyn yn Dubai neu Emiradau Arabaidd Unedig a chyffur presgripsiwn ar y farchnad fynd trwy broses gymeradwyo drylwyr gan y llywodraeth cyn y gellir ei werthu i'r cyhoedd. “Mae meddyginiaeth yn wyddor ansicrwydd ac yn gelfyddyd tebygolrwydd.” – William Osler Fel y gwyddoch, mae camymddwyn meddygol yn awgrymu camgymeriad meddygol sy'n digwydd fel a

Manylion Gwneud yn Bwysig! Camymddwyn Meddygol Yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig