teulu

Deddfau Etifeddiaeth Eiddo

Deall Cyfreithiau Perchnogaeth Eiddo ac Etifeddiant Emiradau Arabaidd Unedig

Gall etifeddu eiddo a deall cyfreithiau etifeddiaeth cymhleth fod yn frawychus, yn enwedig yn nhirwedd gyfreithiol unigryw yr Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig). Mae'r canllaw hwn yn dadansoddi'r agweddau allweddol y dylai pob person eu gwybod. Agweddau Allweddol ar Gyfraith Etifeddiant yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Mae materion etifeddiaeth yn yr Emiradau Arabaidd Unedig yn gweithredu o dan egwyddorion cyfraith Islamaidd Sharia, gan greu fframwaith cymhleth gyda darpariaethau arbennig yn seiliedig ar eich statws crefyddol. Sail yn Sharia […]

Deall Cyfreithiau Perchnogaeth Eiddo ac Etifeddiant Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Ynglŷn ag Aflonyddu Rhywiol: Cyfreithiau Dubai Ac Emiradau Arabaidd Unedig

Beth Yw Aflonyddu Rhywiol? Diffinnir aflonyddu rhywiol fel unrhyw sylw digymell a digymell sy'n cael ei wasgu ar berson ynghylch ei ryw. Mae'n cynnwys datblygiadau rhywiol digroeso, ceisiadau am ffafrau rhywiol, a gweithredoedd geiriol neu gorfforol eraill sy'n golygu bod y dioddefwr yn teimlo'n anghyfforddus ac yn cael ei sarhau. Mathau Neu Mathau O Aflonyddu Rhywiol Mae aflonyddu rhywiol yn ambarél

Ynglŷn ag Aflonyddu Rhywiol: Cyfreithiau Dubai Ac Emiradau Arabaidd Unedig Darllen Mwy »

Sut i Ymdrin a Chamau Cyfreithiol am Drais Domestig

Trais yn y Cartref – Sut i Ymdrin ag Ef a Chymryd Camau Cyfreithiol. Os ydych chi'n dioddef trais domestig, dyma'r camau cyfreithiol y mae angen i chi eu cymryd i gadw'ch diogelwch a chael yr amddiffyniad a'r cyfiawnder rydych chi'n eu haeddu. Ym mha Ffyrdd Mae Trais Domestig yn Digwydd? Trwy ddiffiniad, mae “trais domestig” yn cyfeirio at drais

Sut i Ymdrin a Chamau Cyfreithiol am Drais Domestig Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig