Cwmnïau'r Gyfraith Dubai

Cyflafareddu - Ffordd Heddychlon Allan

Cyflafareddu yn fath o Ddatrys Anghydfod Amgen (ADR) a'i fwriad yw helpu'r partïon i ddatrys y mater heb fynd â'r achos i'r llys.

Gan fod Tynnu yn ffordd heddychlon, mae'n gydsyniol, hynny yw, rhaid i'r holl bartïon sy'n rhan o'r broses gytuno i'w wneud cyn cychwyn y weithdrefn.

Rhaid i'r cymal Tynnu hefyd fod yn bresennol ymlaen llaw yn y contract. Ni ellir ei ychwanegu wedi hynny heb gydsyniad yr holl bartïon dan sylw a llofnod arall o'r contract, ar yr un telerau a ddisgrifir uchod.

Mae math o Dynnu ar gontract priodas, lle mae'r ddwy ran yn cytuno pa rannau o'r briodas sy'n perthyn i'w gilydd. Ar gontractau masnachol, mae'r cymal hwn yn aml yn cael ei gynnwys mewn contractau sy'n cynnwys prydlesu neu forgais. Os na fydd y parti prydlesu yn talu’r swm a gyfeiriwyd mewn pryd, caiff y parti prydleswr ail-afael yn y nwyddau ar brydles ac ni chymerir unrhyw gamau cyfreithiol eraill.

Y cymal Tynnu yn ôl yw un o'r ffyrdd gorau o ddiffodd contract heb apelio i ymyrraeth llys a gwario arian arno.

Yn garedig, cysylltwch â ni am Achosion Cyflafareddu

Sgroliwch i'r brig