Medicinsk uagtsomhed

MÆDISK UDLEVERKNINGER i UAE kan være afskrækkende for uhyre udsigter, især ærreproblemer, der ikke er tale om føderal lov på mindre ansvar.

krav om medicinsk uagtsomhed i Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, UAE

Nogle og mange udbydere skal være meget vigtige for de forskellige eksempler på alle tilgængelige forhold til de vanskelige konsekvenser. I UAE kan forskellige mLlrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs siger sig i tre forskellige måder:

  1. Kigge efter en placering med den rette form for ægthed;
  2. Når man bor i en borger, kan der være tale om; eller
  3. Presse på kriminelle anklagemyndigheder med politiet eller offentligheden omhandler. Disse sager kan forfølges andet end på det samme tidspunkt eller ægte, selvom det er tilfældet, fordi den retlige domstol vil være usikker i nogen sags skyld.

Aksen med dr. Ameen Al Amіrі, assistent underskrivenhed fra ministeriet for helhed og forudgående til offentliggørelse af sin helhedspolitik og lignende.

Den nye sving i Dubai, Abu Dhabi og Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater sigter mod at sikre retfærdige fordele for behandlere, læger og hjælpere, så en bedre balance med, at det er noget, der er lige så vigtigt. Den lave vejledning siger, at der er behov for at få mere information om, hvad der er tilfældet, skitsere lægernes omstændigheder, og det er også tilfældet, at der stadig er tale om, at det er tilfældet

I henhold til den lave rækkefølge kan patienter genoprette enhver ondskabsfuldhed eller medicinsk uagtsomhed ved at overveje at foretage eller udføre retsvæsener, der er forskellige til sundhedsmyndighederne.

MELDISKE MILJØER BEDRIFT FOR DE MANGE ANDRE Myndigheder, der kan følges af patienter, deres karakteristiske eller nogle af dem, der er anbragt på grund af det pågældende punkt (om at indhente deres samtykke er opnået). Sundhedsvæsenet er ægte, der er ansvarlig for at afregulere, hvordan man finder sted i UAE (dvs. DHA Dubaily Health Authority og Abu Dhabi HEDE myndigheder og sundhedsministeriet) vil undersøge de mest aktuelle læger og afgøre, om der ikke er de relevante medicinske standarder, der er angivet. Hvis en forbindelse er fundet for at være uagtsom, er sundhedsvæsenets myndighed nødsaget til at tage fire forskellige definitioner på følgende måder:

(а) Angrede den professionelle eller institution;

(b) Gendannelse af mulighederne for at gennemgå videreuddannelse og overveje fra en anden licenseret sundhedsydelser, der er anbragt;

(c) Ligesom eller tænk enten på lægen eller i retning af de mest lækre (nøgletal eller genindberetning om udskrivning på det medicinske område (s); eller

(d) Fin den intenst.

Poster kan også sige, at de civile domstole skal gøre krav på, at der kan stilles krav om at blive fremsat mod sundhedsudbydere, og at der stilles retlige anvisninger for skader, der er tilføjet skyldig til medicinsk mishandling. Denne løsning vil være en kompensation, hvis det finder ud af, at en helhed, der var korrekt, var meget nødvendig.

Der er ingen præcedens for de figure, der er anbragt af domstolene i medicinske mangler. De mest interessante fra sagen til at udgøre og er efter skønsmæssige skøn af dommen, der vurderer det mindste antal af artikler, der er anført af et punkt. Beslutningen vil blive truffet på baggrund af overvejelserne om overbevisningen, som usædvanligt indeholder en medicinsk ekspertrapport eller noget andet.

Klager vil blive henvist til et mindre ansvar, der kan komme til at blive brugt af den mindste side og forebyggelse eller den sikkerhedskopi af det, der er sundt.

Samhandlingen vil afgøre, hvor der er en fejlbehandling, hvor grov er det, der er velegnet til fejlbehandling, det kan og svarer. Patienter, læger og forældre kan få udpeget af Kommissionen inden for 30 dage for at tage en højere sandsynlighed sammen, indstil os ved kabinettet. Den høje tid vil tage en beslutning, som er endelig og bindende på alle involverede områder.

Advokater for medicinsk uagtsomhed

For malpractice for at blive henvist til en kriminel i det hele, det skal betragtes som 'største malpractice' af den højere ansvarlige kommission.

Dr. Al Amiri forudså, at ofre for malpractice eller mishandling af uagtsomhed kan tænke sig mod deres ærgrelser i tre forskellige forhold: - malpractice var alvorlig endog - endda forfølge en retslig sag mod dotten eller den udbyder, der var den anden side, med den officielle rubles.

Nogle af UAE-kategorier af medicinsk fejlbehandling, som vores advokatfirma dubai advokater og advokater er specialiseret i, er:

. Kirurgiske fejl
. Medicin- og apotekfejl
. Fejl efter postoperativ pleje
. Radiologiske fejl
. Manglende diagnosticering af kræft og andre tilstande
. Fejlagtig diagnose af skade eller sygdom
. Fødselsskader og traumer
. Cerebral parese
. Erbs parese
. Anæstesefejl
. Sygeplejerske malpractice
. Forkert død
. Uagtsomhed, der påvirker graviditet og fødsel
. Fejl ved ordination eller administration af medicin
. Forsinket diagnose
. Manglende behandling
. Medicinsk produktansvar
. Enhver form for fejldiagnose
. Mange flere..

”I alle tilfælde dосtоrѕ аnd mеdісаl tесhnісіаnѕ kan nоt være аrrеѕtеd, ԛuеѕtіоnеd оr dеtаіnеd unlеѕѕ en fіnаl dесіѕіоn af hіghеr medicinske lіаbіlіtу соmmіѕѕіоn іѕ foretaget Jo еffесt thаt en grov mеdісаl fejlbehandling hаѕ været at соmmіttеd,” Dr. Al Amіrі sagde. Hvis det ikke er nødvendigt at foretage alvorlige overtrædelser og forebygge skade, er der alvorlig forsøg på at bringe en fængselsstraf på tale for et par af dem.

Disse finesser betales til alle ægthederne, og de indgår i en økonomisk kompensation, der tildeles offeret ved hjælp af en anden søn. Hvis grov ukorrekt praksis dør til døden, så vil vederlaget være en bane på op til to sider, eller en del af dig til Dh500,000 eller begge dele. Og hvis årsagen til maleriet er grund til at være på grund af det, der er brugt af alt, hvad der skal gøres, så kan finen øges til Dh1-mjen.

Dr. Al Amіrі sagde Sager, der involverer den største medicinske uagtsomhed eller manglende overvejelse, dømmes i de domstole, der er vigtige for den fina beslutning og eksperter, der er nødvendige for nogle af de andre beslutninger.

"Den lave side tilbyder imidlertid en enorm lettelse for at udføre og sundhedsudbydere, alle de mindelige venlige udelukkende på ethvert tidspunkt, selv efter en endelig retsafgørelse er anvendt. Det ærlige betyder, at det sande, der er sandsynligt, er overskredet, og at det er tilfældet, hvis der er tale om noget korrekt, hvis det er tilfældet, når det er tilfældet”Sagde Al Amіrі.

Bosættelsen påvirker dog ikke retshovedet for offeret til at se, at det er nødvendigt, at det er tilfældet, fordi det er tilfældet. Og bilæggelse bør være et sted i tilfælde af gentagelse af nogle få grove mishandling eller uagtsomhed.

Mens medicinsk uagtsomhed kan forekomme på mange forskellige måder, er det overordnede tema, at en medicinsk faglig afviger fra det pleje, der kræves af hans eller hendes pligt over for patienter.

Enhver afvigelse fra den accepterede medicinske standard for pleje betragtes som medicinsk uagtsomhed, og hvis det medfører unødig skade for en patient, kan lægen, personalet og / eller hospitalet holdes ansvarlig.

Advokater og juridiske konsulenter til medicinsk fejlbehandling i Dubai, Abu Dhabi og Sharjah, UAE

Vi er topplaceret i de juridiske mapper. Vores advokater og juridiske konsulenter i Dubai, Abu Dhabi og Sharjah, UAE er anerkendt som et specialistteam i medicinsk uagtsomhed eller fejlbehandling, klinisk uagtsomhed og personskade. Ring til os for at aftale en tid til en juridisk konsultation +971506531334

Indsend og evaluer for en sag om medicinsk uagtsomhed.

fejl: Indholdet er beskyttet !!
Rul til top