Tildelt Advokatfirma

Skriv til os på case@lawyersuae.com | Presserende opkald + 971506531334 + 971558018669

Sådan håndteres overfaldssager i Dubai

Der er adskillige love på plads til at håndtere overfaldssager, afhængigt af sagens alvor. Straffeloven er ikke konkret om straffe for forskellige typer af overgrebssager, men den giver en ramme for behandlingen af ​​dem. Overfald kan udføres af en enkeltperson eller en gruppe mennesker mod en anden person, som kan have været udsat for en enkeltstående hændelse eller gentagne gange i et gruppeoverfald.

Hvad er overfald?

Overgreb kan defineres som "ulovlig magtanvendelse over for en andens person". Denne type kriminalitet omtales ofte som en voldshandling, men involverer ikke nødvendigvis skade. I henhold til UAE-lovene betragtes fysisk kontakt eller trusler som et overfald, og alle former er under straffelovens artikel 333 til 343.

Der er tre typer overgreb, man skal være opmærksom på, når man diskuterer dette emne: forsætligt, uagtsomt og selvforsvar.

 • Forsætligt overfald opstår, når der er en hensigt om at forårsage en specifik skade på en person uden juridisk begrundelse eller undskyldning.
 • Uagtsomt overfald opstår, når en person forvolder skade på en anden person ved at forsømme den nødvendige og rimelige pleje, som en fornuftig person ville bruge.
 • Selvforsvar kan bruges som forsvar, når en person er sigtet for vold i tilfælde, hvor vedkommende har brugt mere magt, end det med rimelighed var nødvendigt for at forhindre en skade eller tab.

Former for overfald

Overfald med et dødbringende våben: Omfatter brug af et våben eller en genstand, der kan bruges til at skade en anden person alvorligt. Straffen for denne type overgreb er fængsel og det mulige krav om at betale blodpenge i henhold til muslimsk lov.

 • Overfald med den hensigt at myrde: Dette sker, når en person forsøger at dræbe en anden, men mislykkes i deres forsøg. Det gælder også, når en persons handlinger gør det sandsynligt, at nogen dør som følge af disse handlinger. Denne type overgreb medfører fængselsstraf og kan omfatte betaling af blodpenge i henhold til muslimsk lov.
 • Overfald med døden til følge: Når en person forårsager en anden persons død på grund af deres angreb, kan de blive anklaget for denne forseelse, som omfatter betaling af blodpenge.
 • Forværret batteri: Dette gælder, når en person forsætligt forårsager alvorlige skader på en anden person, eller hvis skaderne er skæmmende eller kan forårsage død.
 • Overfald med batteri: Dette gælder, hvis en person har til hensigt at forårsage fysisk skade, men ikke med samme sværhedsgrad som ved et forværret batteri.
 • Batteri: Når en person forsætligt tager kontakt med en anden person på en skadelig eller stødende måde uden samtykke, kan straffes med fængsel og kan omfatte betaling af blodpenge i henhold til muslimsk lov.
 • Seksuelt overgreb og batteri: Seksuelt overgreb, der ligner et batteri, er den forsætlige stødende eller skadelige berøring, der er af seksuel karakter.
 • Husligt overfald og batteri: Denne forbrydelse involverer verbal trussel og fysisk magt mod en anden person til at udføre seksuelle handlinger uden samtykke.

Voldelige forbrydelser i Dubai

De gældende straffe for overfald varierer meget afhængigt af forbrydelsens art. Sværhedsgraden af ​​en strafbar handling bedømmes ud fra den forvoldte skade, og om den var overlagt eller ej. Dubai har en nultolerancepolitik mod voldelige forbrydelser i et forsøg på at oplyse indbyggerne om deres effekt på UAE-samfundet. Som sådan er straffene for sådanne forbrydelser hårdere end dem, der gives til dem, der begår overfald som følge af personlige tvister.

Ud over overfald er der en række andre lovovertrædelser, der kan betragtes som voldsforbrydelser. Disse omfatter:

 • Murder
 • Terrorisme – dette inkluderer brug af vold mod staten, indgydning af frygt hos enkeltpersoner og tilskyndelse til vold mod andre.
 • Kidnapning – dette gælder også, hvis en person er falsk fængslet, samt bortførelse af en person.
 • Krænkelse af individers frihed – dette omfatter ulovlig indtræden i en persons hjem eller bil og tvinge dem til at forlade deres familie eller land.
 • Indbrud - at bryde ind i en bolig med det formål at stjæle fra dem, der bor der, betragtes som en voldelig forbrydelse med en streng fængselsstraf i henhold til gældende love.
 • Voldtægt – som kan betragtes som en voldshandling på grund af dens karakter af at tvinge en anden person til at deltage mod deres vilje. Straffen for voldtægt er fængsel og/eller bøde afhængigt af, om ofret var en fri person eller slave på det tidspunkt.
 • Narkotikasmugling - denne lovovertrædelse medfører obligatorisk fængselsstraf og kan indebære betaling af et betydeligt beløb enten i form af en bøde eller straf.

Du har brug for en advokat til din overfaldssag

Hvis du er blevet overfaldet eller har haft nogen, der forsøger at overfalde dig, er det vigtigt, at du er opmærksom på de gældende love for denne forbrydelse. De Forenede Arabiske Emirater regulerer voldelige forbrydelser nøje, og straffene kan være strenge, hvis de findes skyldige.

En dygtig advokat, som har behandlet denne type sager før, vil have ekspertisen til at hjælpe dig med at beskytte dine rettigheder, så du kan fokusere på at få behandling. En advokat er også nyttig til at give oplysninger om de specifikke love, der regulerer overfald i UAE, samt hvad du kan forvente, hvis du bliver taget i politiets varetægt.

Overfaldsforsvarsadvokater i UAE

Når det kommer til voldelige forbrydelser i UAE, er lovene strenge, og brud på dem kan medføre betydelige sanktioner. Anklager om overfald kommer ofte med fængselsstraf, selv når skænderiet var resultatet af en personlig strid mellem to personer. Selvom du ikke havde til hensigt at forårsage skade eller fornærmelse, kan forsvare dig selv betragtes som et overgreb, der medfører store bøder eller fængselsstraffe. Det er derfor, det er vigtigt at have en Dubai-advokat fra Amal Khamis Advocates and Legal Consultants ved din side gennem hele denne proces.

At have en erfaren professionel, der repræsenterer dig, gør hele forskellen i retten. De vil vide, hvordan de bedst forsvarer dig mod anklagerne og kan sikre, at dine rettigheder opretholdes under hele retssagsprocessen. Der er en række faktorer, der spiller ind i en vellykket dom, og ekspertisen fra en dygtig juridisk repræsentant kan hjælpe dig med at opnå, hvad der ellers kunne virke umuligt.

Falske påstande i overfaldsforbrydelser

Uanset om overgrebet var et resultat af en personlig tvist eller udført med vilje, kan fejlagtig rapportering af en hændelse også have alvorlige konsekvenser. Hvis det viser sig, at en person har fremsat en falsk påstand mod en anden person med det formål at forvolde skade, kan vedkommende blive anklaget og tvunget til at kompensere for denne lovovertrædelse. Der er visse juridiske procedurer på plads for at sikre, at sådanne påstande kan bevises, før der afsiges en dom, men ofre for sådanne forbrydelser bør stadig være opmærksomme på, at det kan få konsekvenser for deres handlinger.

Personer, der står over for anklager om overfald, bør tale med en Dubai-advokat fra Amal Khamis Advocates and Legal Consultants så hurtigt som muligt, så de kan begynde at formulere det bedste forsvar mod anklagerne. Disse juridiske repræsentanter har ikke kun adgang til professionel juridisk rådgivning, men de har også evnen til at give deres klienter den bedst mulige dom i retten.

Tal med os i dag for en gratis indledende konsultation.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.

Rul til top