Tillidsbrud og bedrageri

Udover store forretningsincitamenter, herunder skattefri indkomst, gør De Forenede Arabiske Emiraters (UAE) centrale beliggenhed og nÌrhed til store globale markeder det til en attraktiv destination for global handel. Landets varme vejr og ekspanderende økonomi gør det attraktivt for immigranter, isÌr udlandsarbejdere. I det vÌsentlige er UAE et land med muligheder.

De Forenede Arabiske Emiraters unikke karakter som et sted med store forretningsmuligheder og fremragende levestandard har imidlertid tiltrukket ikke kun hürdtarbejdende mennesker fra hele verden, men kriminelle süvel. Fra uÌrlige medarbejdere til uÌrlige forretningspartnere, leverandører og partnere er tillidsbrud blevet en almindelig kriminel handling i UAE.

Hvad er et tillidsbrud?

Svig og tillidsbrudskriminalitet er strafbare handlinger i UAE i henhold til føderal lov nr. 3 af 1987 og dens Ìndringer (straffeloven). Ifølge artikel 404 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov involverer brud pü tillidslovgivningen forbrydelser af underslÌb af løsøre, herunder penge.

Generelt involverer et kriminelt tillidsbrud en situation, hvor en person, der er sat i en tillids- og ansvarsposition, udnytter sin stilling til at underslÌbe deres hovedforpligtedes ejendom. I en forretningsmÌssig sammenhÌng er gerningsmanden normalt en medarbejder, en forretningspartner eller en leverandør/leverandør. Samtidig er offeret (hovmesteren) normalt en virksomhedsejer, en arbejdsgiver eller en samarbejdspartner.

UAE's føderale love tillader enhver, inklusive arbejdsgivere og joint venture-partnere, der er ofre for underslÌb fra deres ansatte eller forretningspartnere, at sagsøge lovovertrÌderne i en straffesag. Derudover giver loven dem mulighed for at fü erstatning fra den skyldige part ved at anlÌgge sag ved en civil domstol.

Krav til tillidsbrud i en straffesag

Selvom loven tillader folk at sagsøge andre for brud pü tillidsbrud, skal en tillidsbrudssag opfylde nogle krav eller betingelser, elementer af tillidsbrudsforbrydelsen: herunder:

 1. Et tillidsbrud kan kun forekomme, hvis underslÌbet involverer en løsøre, herunder penge, dokumenter og finansielle instrumenter som aktier eller obligationer.
 2. Et tillidsbrud opstĂĽr, nĂĽr den anklagede ikke har nogen juridisk ret over den ejendom, de er anklaget for at have underslĂŚbet eller uretmĂŚssigt tilegnet sig. GrundlĂŚggende havde gerningsmanden ingen juridisk autoritet til at handle, som de gjorde.
 3. I modsĂŚtning til tyveri og bedrageri krĂŚver et tillidsbrud, at offeret pĂĽdrager sig skadeserstatning.
 4. For at et tillidsbrud kan ske, skal den anklagede have besiddelse af ejendommen på en af ​​følgende måder: som lejekontrakt, trust, pant eller fuldmægtig.
 5. I et ejerskabsforhold kan en aktionÌr, der forbyder andre aktionÌrer at udøve deres juridiske rettigheder pü deres aktier og tager disse aktier til deres fordel, blive retsforfulgt for tillidsbrud.

Straf for tillidsbrud i UAE

For at afskrÌkke folk fra at begü tillidsbrud kriminaliserer UAEs føderale lov brud pü tillidsforhold i henhold til artikel 404 i straffeloven. Følgelig er tillidsbrud en forseelse, og enhver, der findes skyldig, er underlagt:

 • En fĂŚngselsdom (indespĂŚrring), eller
 • En bøde

Retten har dog skøn til at fastsÌtte fÌngslingens lÌngde eller bødens størrelse, men efter straffelovens bestemmelser. Mens domstolene har frihed til at udstede en hvilken som helst straf afhÌngigt af overtrÌdelsens svÌrhedsgrad, foreskriver artikel 71 i den føderale straffelov nr. 3 af 1987 en maksimal bøde pü 30,000 AED og en maksimal fÌngselsstraf pü ikke mere end tre ür.

I nogle tilfÌlde kan enkeltpersoner vÌre Falsk anklaget i UAE af tillidsbrud eller underslÌb. At have en erfaren straffeadvokat er afgørende for at beskytte dine rettigheder, hvis du stür over for potentielt falske püstande.

Breach of Trust Law UAE: Teknologiske ĂŚndringer

I lighed med andre områder har ny teknologi ændret, hvordan UAE retsforfølger nogle tillidsbrudssager. For eksempel, i situationer, hvor gerningsmanden brugte en computer eller en elektronisk enhed til at begå forbrydelsen, kan retten retsforfølge dem i henhold til UAE Cyber ​​Crime Law (føderal lov nr. 5 af 2012).

Tillidsbrud i henhold til lov om cyberkriminalitet har en strengere straf end dem, der kun retsforfølges i henhold til straffelovens bestemmelser. Forbrydelser omfattet af loven om cyberkriminalitet omfatte dem, der involverer:

 • Smedning et dokument ved hjĂŚlp af elektroniske/teknologiske midler, herunder fĂŚlles typer forfalskning sĂĽsom digital forfalskning (manipulation af digitale filer eller optegnelser). 
 • ForsĂŚtlig brug af et forfalsket elektronisk dokument
 • Brug af elektroniske/teknologiske midler til opnĂĽ ejendom ulovligt
 • Ulovlig adgang til bankkonti via elektroniske/teknologiske midler
 • Uberettiget adgang til et elektronisk/teknologisk system, isĂŚr pĂĽ arbejdspladsen

Et almindeligt scenarie for tillidsbrud gennem teknologi i UAE omfatter uautoriseret adgang til en persons eller en organisations regnskabs- eller bankoplysninger for at overføre penge svigagtigt eller stjÌle fra dem.

Brud pĂĽ tillidsforhold til forretninger i UAE kan forekomme pĂĽ en lang rĂŚkke mĂĽder, herunder:

Misbrug af midler: Dette sker, nür en person bruger virksomhedens penge til eget brug uden de nødvendige godkendelser eller juridiske begrundelser.

Misbrug af fortrolige oplysninger: Dette kan forekomme, nür en person deler proprietÌre eller følsomme forretningsoplysninger med uautoriserede personer eller konkurrenter.

Manglende overholdelse af tillidsforpligtelser: Dette sker, nĂĽr en person undlader at handle i virksomhedens eller interessenternes bedste interesse, ofte for personlig vinding eller fordel.

Svig: En person kan begü bedrageri ved at give falske oplysninger eller forsÌtligt bedrage virksomheden, ofte for at gavne sig selv økonomisk.

Ikke-offentliggørelse af interessekonflikter: Hvis en person er i en situation, hvor deres personlige interesser er i konflikt med virksomhedens interesser, forventes de at oplyse dette. Undladelse af at gøre det er et tillidsbrud.

Ukorrekt uddelegering af ansvar: At betro nogen ansvar og opgaver, som de ikke er i stand til at styre, kan ogsü betragtes som et tillidsbrud, isÌr hvis det resulterer i økonomisk tab eller skade pü virksomheden.

Manglende opretholdelse af nøjagtige optegnelser: Hvis nogen bevidst tillader virksomheden at føre unøjagtige optegnelser, er det et tillidsbrud, da det kan føre til juridiske problemer, økonomiske tab og beskadiget omdømme.

Uagtsomhed: Dette kan forekomme, nür en person undlader at udføre deres pligter med den omhu, som en fornuftig person ville bruge under lignende omstÌndigheder. Dette kan føre til skade pü virksomhedens drift, økonomi eller omdømme.

Uautoriserede beslutninger: At trÌffe beslutninger uden den nødvendige godkendelse eller bemyndigelse kan ogsü betragtes som et tillidsbrud, isÌr hvis disse beslutninger fører til negative konsekvenser for virksomheden.

At tage forretningsmuligheder til personlig gevinst: Dette indebĂŚrer at udnytte forretningsmuligheder til personlig fordel i stedet for at videregive disse muligheder til virksomheden.

Dette er blot nogle fĂĽ eksempler, men enhver handling, der krĂŚnker den tillid, en virksomhed har til en enkeltperson, kan betragtes som et tillidsbrud.

Tillidsbrud er almindelige i UAE

UAE er et land med muligheder for mange mennesker, herunder kriminelle. Mens landets unikke position gør tillidsbrud almindelige, har De Forenede Arabiske Emiraters straffelov og flere andre bestemmelser i de føderale love vÌret effektive til at hündtere disse forbrydelser. Men som et offer eller endda en püstüet gerningsmand i en sag om tillidsbrud har du brug for en dygtig kriminel forsvarsadvokat til at hjÌlpe dig med at navigere i den ofte komplekse juridiske proces.

Hyr en erfaren og professionel juridisk konsulent i Dubai

Hvis du har mistanke om, at der har fundet et tillidsbrud sted, er det bedst at søge rüd hos en kriminel advokat i UAE. Vi er et af de førende straffeadvokatfirmaer i UAE, der beskÌftiger sig med kriminelt brud pü tillidsloven.

Nür du hyrer vores advokatfirma til at reprÌsentere dig i en tillidsbrudssag, sørger vi for, at retten behandler din sag, og at dine rettigheder er beskyttet. Vores tillidsbrudsadvokat i Dubai, UAE vil give dig al den hjÌlp, du har brug for. Vi forstür, hvor vigtig din sag er for dig, og vi gør vores bedste for at forsvare dine rettigheder og interesser.

Vi tilbyder juridisk rĂĽdgivning pĂĽ vores advokatfirma i UAE, for hasteopkald + 971506531334 + 971558018669