Tillidsbrud og svig er strafbare handlinger i UAE

Svig og tillidsbrud er strafbare handlinger i UAE

Brud på tillid i UAE

Udover store forretningsincitamenter, herunder skattefri indkomst, gør De Forenede Arabiske Emirater (UAE) centrale beliggenhed og nærhed til store globale markeder det til en attraktiv destination for global handel. Landets varme vejr og ekspanderende økonomi gør det attraktivt for immigranter, især udlandsarbejdere. I det væsentlige er UAE et land med muligheder.

De Forenede Arabiske Emiraters unikke karakter som et sted med store forretningsmuligheder og fremragende levestandard har ikke kun tiltrukket hårdtarbejdende mennesker fra hele verden, men også kriminelle. Fra uærlige medarbejdere til uærlige forretningspartnere, leverandører og andre partnere er tillidsbrud blevet en almindelig kriminel handling i UAE.

Hvad er tillidsbrud?

Svig og tillidsbrudskriminalitet er strafbare handlinger i UAE under Føderal lov nr. 3 af 1987 og dens ændringer (straffeloven). Ifølge artikel 404 i De Forenede Arabiske Emiraters straffelov involverer brud på tillidslovgivningen forbrydelser af underslæb af løsøre, herunder penge.

Generelt indebærer kriminelt tillidsbrud en situation, hvor en person, der er sat i en tillids- og ansvarsposition, udnytter sin stilling til at underslæbe deres rektors ejendom. I en forretningsmæssig sammenhæng er gerningsmanden normalt en medarbejder, en samarbejdspartner eller en leverandør/sælger, mens offeret (opdragsgiveren) normalt er en virksomhedsejer, en arbejdsgiver eller en samarbejdspartner.

UAE's føderale love tillader enhver, inklusive arbejdsgivere og joint venture-partnere, der er ofre for underslæb fra deres ansatte eller forretningspartnere, at sagsøge lovovertræderne i en straffesag. Derudover giver loven dem mulighed for at få erstatning fra den skyldige part ved at anlægge sag ved en civil domstol.

Krav til en straffesag om tillidsbrud

Selvom loven tillader folk at sagsøge andre for brud på tillidsbrud, skal en tillidsbrudssag opfylde nogle krav eller betingelser, elementer af tillidsbrudsforbrydelsen: herunder:

 1. Et tillidsbrud kan kun forekomme, hvis underslæbet involverer en løsøre, herunder penge, dokumenter og finansielle instrumenter som aktier eller obligationer.
 2. Et tillidsbrud opstår, når den anklagede ikke har nogen juridisk ret over den ejendom, de er anklaget for at have underslæbet eller uretmæssigt tilegnet sig. Grundlæggende havde gerningsmanden ingen juridisk autoritet til at handle, som de gjorde.
 3. I modsætning til tyveri og bedrageri kræver et tillidsbrud, at offeret pådrager sig skadeserstatning.
 4. For at et tillidsbrud kan ske, skal den anklagede have besiddelse af ejendommen på en af ​​følgende måder: som lejekontrakt, trust, pant eller fuldmægtig.
 5. I et ejerskabsforhold kan en aktionær, der forbyder andre aktionærer at udøve deres juridiske rettigheder på deres aktier og tager disse aktier til deres fordel, blive retsforfulgt for tillidsbrud.

Straf for tillidsbrud i UAE

For at afskrække folk fra at begå tillidsbrud kriminaliserer UAEs føderale lov brud på tillidsforhold i henhold til artikel 404 i straffeloven. Følgelig er tillidsbrud en forseelse, og enhver, der findes skyldig, er underlagt:

 • En fængselsdom (indespærring), eller
 • En bøde

Retten har dog skøn til at fastsætte fængslingens længde eller bødens størrelse, men efter straffelovens bestemmelser. Mens domstolene har frihed til at udstede en hvilken som helst straf afhængigt af overtrædelsens sværhedsgrad, foreskriver artikel 71 i den føderale straffelov nr. 3 af 1987 en maksimal bøde på 30,000 AED og en maksimal fængselsstraf på ikke mere end tre år.

Breach of Trust Law UAE: Teknologiske ændringer

I lighed med andre områder har ny teknologi ændret, hvordan UAE retsforfølger nogle tillidsbrudssager. For eksempel, i situationer, hvor gerningsmanden brugte en computer eller en elektronisk enhed til at begå forbrydelsen, kan retten retsforfølge dem i henhold til UAE Cyber ​​Crime Law (føderal lov nr. 5 af 2012).

Tillidsbrud i henhold til loven om cyberkriminalitet har en strengere straf end dem, der kun retsforfølges i henhold til straffelovens bestemmelser. Forbrydelser omfattet af cyberkriminalitetsloven omfatter dem, der involverer:

 • Forfalskning af et dokument ved hjælp af elektroniske/teknologiske midler
 • Forsætlig brug af et forfalsket elektronisk dokument
 • Brug af elektroniske/teknologiske midler til at skaffe ejendom ulovligt
 • Ulovlig adgang til bankkonti via elektroniske/teknologiske midler
 • Uautoriseret adgang til et elektronisk/teknologisk system, især på arbejdspladsen

Et almindeligt scenarie for tillidsbrud gennem teknologi i UAE omfatter uautoriseret adgang til en persons eller en organisations regnskabs- eller bankoplysninger for at overføre penge svigagtigt eller stjæle fra dem.

Bottom Line

UAE er et land med muligheder for mange mennesker, herunder kriminelle. Mens landets unikke position gør tillidsbrud almindelige, har De Forenede Arabiske Emiraters straffelov og flere andre bestemmelser i de føderale love været effektive til at håndtere disse forbrydelser. Men som et offer eller endda en påstået gerningsmand i en sag om tillidsbrud har du brug for en dygtig kriminel forsvarsadvokat til at hjælpe dig med at navigere i den ofte komplekse juridiske proces.

Hyr en erfaren og professionel juridisk konsulent i Dubai

Hvis du har mistanke om, at der er sket et tillidsbrud, er det bedst at søge råd hos en kriminaladvokat i UAE.  Vi er et af de førende straffeadvokatfirmaer i UAE, der beskæftiger sig med kriminelt brud på tillidsloven.

Når du hyrer vores advokatfirma til at repræsentere dig i en tillidsbrudssag, sørger vi for, at retten behandler din sag, og at dine rettigheder er beskyttet. Vores tillidsbrudsadvokat i Dubai, UAE vil give dig al den hjælp, du har brug for. Vi forstår, hvor vigtig din sag er for dig, og vi gør vores bedste for at forsvare dine rettigheder og interesser.

Rul til top