Tildelt Advokatfirma

Skriv til os på case@lawyersuae.com | Presserende opkald + 971506531334 + 971558018669

Juridiske risici ved falske politirapporter, klager, falske og forkerte anklager i UAE

Lov om falsk anklage i UAE: Juridiske risici for falske politirapporter, klager, falske og forkerte anklager

Selvom retshåndhævere værdsætter de Forenede Arabiske Emiraters (UAE) borgeres pligt til at rapportere enhver forbrydelse, de bliver opmærksom på, fraråder loven i høj grad falsk anmeldelse. Udover risikoen for at straffe en uskyldig person vil en forkert klage vildlede relevante myndigheder og spilde statsressourcer.

En falsk anklage kan defineres som en uretmæssigt forårsaget mistanke eller mistanke om en forbrydelse begået af en person, som ikke er sand. I modsætning til de fleste lande har UAE strenge love, der regulerer forkerte eller falske klager, og sanktionerne for en falsk anklage er strenge. Falske påstande i UAE-domstole kan straffes med fængsel, straf og endda bøde.

Generelt indgiver folk falske politianmeldelser af forskellige årsager, herunder nogle almindelige typer af falske anklager:

 • At vildlede og forvirre efterforskere ved at indgive en klage, der rammer en anden for deres begåede forbrydelse.
 • At skade en anden persons omdømme ved at indgive en klage af ond vilje.
 • At vildlede retten til at tilkende dem erstatning i en civil sag eller at vildlede forsikringsselskaber.

Straf for falske krav i UAE-domstolen

Indgivelse af en forkert politiklage eller falske anklager i UAE

Mens indgivelse af forkerte eller falske klager til politiet generelt falder ind under falske anklager, involverer andre former for falske beskyldninger ikke nødvendigvis indgivelse af en falsk politianmeldelse. For eksempel kan en person fremsætte falske påstande offentligt eller online for at skade en andens omdømme.

Ligesom falske klager er disse former for falske anklager ulovlige i UAE, hvor domstolene primært retsforfølger dem som ærekrænkelse i henhold til UAE's straffelov. Der er dog også nogle tilfælde, hvor det er svært for myndighederne at afgøre, om påstande er sande eller falske. Loven beskriver sådanne påstande som ubegrundede eller ubegrundede og adskiller sig fra falske påstande.

Imidlertid falder anklager eller påstande, som loven fastslår som falske, i tre kategorier, herunder:

 1. Påstande, der er fuldstændig falske, da de rapporterede hændelser ikke fandt sted.
 2. Påstande, der beskriver hændelser, der fandt sted, men hvor en anden og ikke den anklagede person begik handlingerne. I det væsentlige anklager, hvor den anklagede er uskyldig.
 3. Påstande, hvor klageren blander beskrivelser af hændelser, der har fundet sted, med andre, der ikke har fundet sted. Generelt er påstandene delvist sande og delvist falske.

Indgivelse af en falsk politiklage indebærer typisk, at en klager bevidst giver ukorrekte oplysninger for at vildlede efterforskere eller skade uskyldige mennesker.

Juridiske konsekvenser af at indgive en falsk klage i UAE

Uanset en persons grunde til at indgive en forkert eller falsk politiklage, risikerer man alvorlige juridiske konsekvenser, herunder fængsel og bøder. Lov om falsk anklage i UAE beskriver nogle straffe eller anklager for falske klager.

Straf for falske påstande og falske påstande i UAE-domstolen

 • Ifølge Artikel 266 i UAEs føderale straffelov, vil en person, der bevidst giver urigtige oplysninger om en forbrydelse, blive straffet med en forvaringsdom.
 • Ifølge Straffelovens § 275, vil enhver, der rapporterer en forbrydelse, de ved ikke eksisterer eller aldrig har fundet sted, afsone en fængselsstraf på højst seks måneder og/eller betale en bøde på højst 3,000 AED (tre tusinde dirham).
 • Ifølge artikel 276 vil en person, der fejlagtigt og i ond tro indgiver en falsk anmeldelse, blive idømt forvaring eller bøde.
 • Loven vil også holde enhver, der indgiver en falsk politianmeldelse, ansvarlig for bagvaskelse og ærekrænkelse.
 • Ifølge straffelovens artikel 63 er en retshåndhæver, der efterforsker en falsk anklage, ikke skyldig i en forbrydelse. Grundlæggende beskytter loven politibetjente, der efterforsker falske påstande, mod retsforfølgelse eller retssager.
 • De Forenede Arabiske Emiraters straffelov tillader en uretmæssigt anklaget person at indgive en separat kriminel klage mod den person, der indgav den falske klage mod dem.
 • Enhver, der fremstiller noget væsentligt bevis for falsk og bevidst at anklage en uskyldig person, vil kunne straffes med forvaring eller bøde. Hvor den falske anklage fører til en forbrydelsesstraf, er den person, der fremsætter den falske anklage, idømt en lignende straf. Typisk vil de stå over for den straf, den anklagede ville have stået over for.

Bottom Line

Mens UAE opfordrer sine borgere til at rapportere enhver forbrydelse, de er vidne til, til de relevante myndigheder; det straffer enhver, der bevidst indgiver en forkert eller falsk klage, hårdt. Generelt er UAE føderale straffelov insisterer på strafferetlig forfølgning baseret på sikkerhed og ikke på spekulation. Med potentialet til at straffe en uskyldig person, vildlede politiet og spilde statsressourcer, er det en alvorlig forbrydelse at indgive en forkert eller falsk klage i UAE. Medmindre en person kan bevise, at de ikke bevidst har fremsat den falske klage, risikerer de at blive dømt.

En falsk anklage er en alvorlig kriminalitet i UAE. Det kan føre til flere års fængsel og udvisning. Hvis du står over for en falsk anklage i Dubai eller ethvert andet emirat, skal du straks søge råd hos en advokat. Selvom en dygtig straffeadvokat kan hjælpe med at bevise din uskyld, bør du altid være forsigtig med ikke at indgive forkerte eller falske klager, mens du anmelder en forbrydelse.

Vi leverer ekspertadvokater og juridisk rådgivning i hele UAE, herunder Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK og Umm al Quwain. Hvis du står over for kriminelle anklager i Dubai eller andre steder i UAE, kan du stole på vores dygtige og erfarne Emiratiske straffeadvokater i Dubai for at forsvare dig i retten.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.

Rul til top