Love om seksuel chikane og overgreb i UAE

Seksuel chikane og overgreb behandles som alvorlige forbrydelser i henhold til UAE-lovgivningen. UAEs straffelov kriminaliserer alle former for seksuelle overgreb, herunder voldtægt, seksuelle overgreb, seksuel udnyttelse og seksuel chikane. Artikel 354 forbyder specifikt usømmelige overgreb og definerer det bredt til at dække enhver handling, der krænker en persons beskedenhed gennem seksuelle eller uanstændige handlinger. Selvom seksuelle forhold uden for ægteskabet ikke er udtrykkeligt ulovlige i henhold til straffeloven, kan de potentielt falde ind under utroskabslovene afhængigt af de involveredes civilstand. Straffen for seksualforbrydelser spænder fra fængsel og bøder til hårde straffe som pisk, selvom dødsstraf sjældent anvendes for disse lovovertrædelser. De Forenede Arabiske Emirater har i de seneste år taget skridt til at styrke love, der beskytter ofre og øge straffene for gerningsmændene til seksualforbrydelser.

Hvad udgør seksuel chikane i henhold til lovene i UAE?

Under UAE-lovgivningen er seksuel chikane bredt defineret til at dække en bred vifte af uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd af seksuel karakter. De Forenede Arabiske Emiraters straffelov giver ikke en udtømmende liste over handlinger, der udgør seksuel chikane, men den forbyder enhver handling, der krænker en persons beskedenhed gennem seksuel adfærd eller obskøne handlinger.

Seksuel chikane kan antage mange former, herunder upassende berøring, afsendelse af uanstændige beskeder eller billeder, fremsættelse af uønskede seksuelle tilnærmelser eller anmodninger om seksuelle tjenester og involvering i anden uvelkommen adfærd af seksuel karakter, der skaber et intimiderende, fjendtligt eller stødende miljø. Nøglefaktoren er, at adfærden er uønsket og stødende for modtageren.

Både mænd og kvinder kan være ofre for seksuel chikane i henhold til UAE-loven. Loven dækker også chikane i forskellige sammenhænge, ​​herunder på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutioner, offentlige rum og online eller gennem elektronisk kommunikation. Arbejdsgivere og organisationer har en juridisk forpligtelse til at træffe rimelige foranstaltninger for at forebygge og imødegå seksuel chikane.

Hvad er lovene for forskellige former for seksuel chikane?

Seksuel chikane kan antage mange forskellige former, fra fysiske handlinger til verbal forseelse til online/elektroniske forseelser. De Forenede Arabiske Emirater har specifikke love, der adresserer og straffer forskellige former for seksuel chikaneadfærd. Her er en oversigt over de relevante love og sanktioner:

Form for seksuel chikaneRelevant lov
Fysisk seksuel chikane (upassende berøring, famlen osv.)Føderal lovdekret nr. 6 af 2021
Verbal/ikke-fysisk chikane (uhyggelige kommentarer, fremskridt, anmodninger, stalking)Føderal lovdekret nr. 6 af 2021
Online/elektronisk seksuel chikane (afsendelse af eksplicitte beskeder, billeder osv.)Artikel 21 i lov om cyberkriminalitet
Seksuelt chikane på arbejdspladsenArtikel 359, UAE's arbejdslov
Seksuel chikane på uddannelsesinstitutionerUndervisningsministeriets politikker
Offentlig seksuel chikane (obskøne gestus, eksponering osv.)Artikel 358 (skamfulde handlinger)

Som vist i tabellen har De Forenede Arabiske Emirater en omfattende juridisk ramme på plads til at kriminalisere og straffe alle former for seksuel chikane. Både enkeltpersoner og organisationer kan holdes ansvarlige for seksuel chikane i henhold til UAE-lovgivningen. Arbejdsgivere og institutioner kan også have deres egne interne politikker og disciplinære foranstaltninger

Hvad er straffene for seksuel chikane i UAE?

 1. Fysisk seksuel chikane
 • I henhold til forbundsdekret-lov nr. 6 af 2021
 • Straffe: Minimum 1 års fængsel og/eller minimum 10,000 AED i bøde
 • Dækker handlinger som upassende berøring, famlen osv.
 1. Verbal/ikke-fysisk chikane
 • I henhold til forbundsdekret-lov nr. 6 af 2021
 • Straffe: Minimum 1 års fængsel og/eller minimum 10,000 AED i bøde
 • Inkluderer utugtige kommentarer, uønskede tilnærmelser, anmodninger om seksuelle tjenester, stalking
 1. Online/elektronisk seksuel chikane
 • Dækket af artikel 21 i lov om cyberkriminalitet
 • Straffe: Fængsel og/eller bøder afhængig af sværhedsgraden
 • Gælder for afsendelse af eksplicitte beskeder, billeder, indhold via digitale midler
 1. Seksuel chikane på arbejdspladsen
 • Strafbar i henhold til artikel 359 i UAE's arbejdslov
 • Straffe: Disciplinær handling som opsigelse, bøder
 • Arbejdsgivere skal have antichikanepolitikker
 1. Uddannelsesinstitution Seksuel chikane
 • Styres af Undervisningsministeriets politikker
 • Sanktioner: Disciplinær handling, potentielle strafferetlige anklager i henhold til føderalt lovdekret nr. 6 af 2021
 1. Offentlig seksuel chikane
 • Falder ind under artikel 358 (skamfulde handlinger) i straffeloven
 • Straffe: Op til 6 måneders fængsel og/eller bøder
 • Dækker handlinger som obskøne gestus, offentlig eksponering osv.

Hvordan kan ofre for seksuel chikane indgive en anmeldelse i UAE?

 1. Søg lægehjælp (hvis nødvendigt)
 • Hvis chikanen involverede fysiske eller seksuelle overgreb, skal du straks søge lægehjælp
 • Få dokumenteret bevis for eventuelle skader
 1. Saml bevis
 • Gem elektroniske beviser såsom tekster, e-mails, billeder eller videoer
 • Noter detaljer som dato, tid, sted, vidner
 • Bevar alle fysiske beviser som tøj båret under hændelsen
 1. Indberetning til myndigheder
 • Indgiv en anmeldelse på den nærmeste politistation
 • Du kan også ringe til politiets hotline eller bruge smarte politistationskiosker
 • Giv en detaljeret erklæring om chikanen med alle beviser
 1. Kontakt Support Services
 • Ræk ud for at støtte hotlines eller bistandsorganisationer til ofre
 • De kan give juridisk vejledning, rådgivning, sikker bolig, hvis det er nødvendigt
 1. Rapportér til arbejdsgiver (hvis chikane på arbejdspladsen)
 • Følg din virksomheds klagebehandlingsproces
 • Mød HR/ledelsen og indsend en skriftlig klage med bevis
 • Arbejdsgivere har pligt til at undersøge og handle
 1. Følg op på sagsforløb
 • Angiv yderligere oplysninger/beviser, som myndighederne anmoder om
 • Sørg for, at du modtager opdateringer om undersøgelsesstatus
 • Hyr en advokat til at repræsentere dig, hvis det er nødvendigt

Ved at følge disse trin kan ofre i UAE formelt rapportere hændelser med seksuel chikane og få adgang til juridiske midler og supporttjenester.

Hvad er forskellen mellem seksuel chikane og seksuelle overgreb?

KriterierSeksuel krænkelseSeksuelt overgreb
DefinitionUønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd af seksuel karakter, der skaber et fjendtligt miljø.Enhver seksuel handling eller adfærd udført uden samtykke fra offeret, der involverer fysisk kontakt eller krænkelse.
Typer af handlingerUpassende kommentarer, fagter, anmodninger om tjenester, afsendelse af eksplicit indhold, upassende berøring.Famlende, kælen, voldtægt, voldtægtsforsøg, tvungne seksuelle handlinger.
Fysisk kontaktIkke nødvendigvis involveret, kan være verbal/ikke-fysisk chikane.Fysisk seksuel kontakt eller krænkelse er involveret.
SamtykkeAdfærd er uønsket og stødende for offeret, intet samtykke.Manglende samtykke fra offeret.
LovbestemmelseForbudt i henhold til UAE-love som straffelov, arbejdsret, lov om cyberkriminalitet.Kriminaliseret som seksuelt overgreb/voldtægt i henhold til UAEs straffelov.
sanktionerBøder, fængsel, disciplinære sanktioner afhængigt af sværhedsgraden.Strenge straffe, herunder længere fængselsstraffe.

Den vigtigste forskel er, at seksuel chikane dækker over en række uønsket adfærd, der skaber et fjendtligt miljø, mens seksuelle overgreb involverer fysiske seksuelle handlinger eller kontakt uden samtykke. Begge er ulovlige i henhold til lovene i UAE, men seksuelle overgreb betragtes som en mere alvorlig lovovertrædelse.

Hvad er lovene om seksuelle overgreb i UAE?

UAE føderale lov nr. 3 af 1987 (straffeloven) definerer og kriminaliserer klart forskellige former for seksuelle overgreb. Artikel 354 forbyder usømmelige overgreb, som dækker enhver handling, der krænker en persons blufærdighed gennem seksuelle eller obskøne handlinger, herunder uønsket fysisk kontakt af seksuel karakter. Artikel 355 omhandler voldtægt, defineret som at have seksuelt samkvem uden samtykke med en anden person gennem vold, trusler eller bedrag. Dette gælder uanset køn eller civilstand.

Artikel 356 forbyder andre tvungne seksuelle handlinger som sodomi, oralsex eller brug af genstande til seksuel krænkelse, når de begås gennem vold, trusler eller bedrag. Artikel 357 kriminaliserer forførelse eller lokkning af mindreårige med det formål at begå usømmelige handlinger. Straffen for seksuelle overgrebsforbrydelser i henhold til straffeloven indebærer primært fængsel og bøder, hvor sværhedsgraden varierer afhængigt af faktorer som den konkrete lovovertrædelse, brug af vold/trusler, og hvis ofret var mindreårigt. I nogle tilfælde kan udvisning også være en straf for udstationerede lovovertrædere.

De Forenede Arabiske Emirater indtager en streng juridisk holdning over for alle former for seksuelle forbrydelser med det formål at beskytte ofre og samtidig sikre strenge konsekvenser for gerningsmændene gennem denne juridiske ramme defineret i straffeloven.

Hvordan kategoriserer UAE-loven forskellige typer af seksuelle overgreb?

De Forenede Arabiske Emiraters straffelov kategoriserer forskellige typer af seksuelle overgreb som følger:

Type af seksuelt overgrebJuridisk definition
Usømmeligt overfaldEnhver handling, der krænker en persons beskedenhed gennem seksuelle eller obskøne handlinger, herunder uønsket fysisk kontakt af seksuel karakter.
VoldtageAt have seksuelt samkvem uden samtykke med en anden person gennem vold, trusler eller bedrag.
Tvangsmæssige seksuelle handlingerSodomi, oralsex eller brug af genstande til seksuel krænkelse begået gennem vold, trusler eller bedrag.
Seksuelle overgreb på mindreårigeForføre eller lokke mindreårige med det formål at begå usømmelige handlinger.
Grove seksuelle overgrebSeksuelle overgreb, der involverer yderligere faktorer som fysisk skade, flere gerningsmænd eller andre skærpende omstændigheder.

Kategoriseringen er baseret på den seksuelle handlings specifikke karakter, magtanvendelse/trussel/bedrag, offerets alder (mindre eller voksen) og eventuelle skærpende faktorer. Straffen varierer afhængigt af typen af ​​seksuelle overgreb, med mere alvorlige handlinger som voldtægt og overgreb på mindreårige, der tiltrækker hårdere straffe i henhold til loven.

Hvad er straffene for seksuelle overgreb i UAE?

Straffene for seksuelle overgreb i De Forenede Arabiske Emirater varierer afhængigt af typen eller formen af ​​lovovertrædelsen i henhold til kategoriseringen i straffeloven. Her er de vigtigste straffe angivet:

 1. Usømmeligt overfald (artikel 354)
  • Fængsling
  • End
 2. Voldtægt (artikel 355)
  • Fængselsstraf spænder fra midlertidig til livstidsdom
  • Hårdere straffe for skærpende faktorer som voldtægt af en mindreårig, voldtægt inden for ægteskabet, gruppevoldtægt osv.
 3. Tvungen seksuelle handlinger som sodomi, oralsex (artikel 356)
  • Fængsling
  • Potentielt hårdere straffe, hvis de begås mod en mindreårig
 4. Seksuelle overgreb på mindreårige (artikel 357)
  • Fængselsstraffe
  • Potentielt højere bøder baseret på detaljer i sagen
 5. Grove seksuelle overgreb
  • Forstærkede straffe såsom længere fængselsstraffe
  • Faktorer som brug af våben, forårsagelse af permanente handicap osv. kan skærpe straffen

Generelt omfatter straffene fængselsstraffe, der spænder fra midlertidige til livstid, samt potentielle bøder. Alvorligheden stiger for mere alvorlige lovovertrædelser, forbrydelser mod mindreårige og sager, der involverer skærpende omstændigheder, som kategoriseret under de respektive straffelovsartikler.

Hvilke rettigheder har personer anklaget for seksuel chikane i UAE?

Personer anklaget for seksuel chikane i UAE har visse juridiske rettigheder og beskyttelse i henhold til loven. Disse omfatter:

Retten til en retfærdig rettergang og retfærdig rettergang. Enhver anklaget for seksuel chikane eller overgreb har ret til en retfærdig og upartisk rettergang med mulighed for at forsvare sig selv og fremlægge beviser. De har ret til juridisk repræsentation og til at blive anset for uskyldige, indtil det modsatte er bevist uden for enhver rimelig tvivl. Retten mod selvinkriminering. Anklagede personer kan ikke tvinges til at vidne mod sig selv eller tilstå skyld. Enhver udtalelse, der er fremsat under tvang eller tvang, er uantagelig i retten.

Retten til at klage. Hvis den anklagede bliver dømt, har den ret til at anke dommen eller dommen til højere domstole, forudsat at de følger de korrekte juridiske procedurer og tidslinjer. Retten til privatliv og fortrolighed. Mens seksualforbrydelser behandles seriøst, sigter loven også mod at beskytte den anklagedes privatliv og fortrolige detaljer for at undgå unødig stigmatisering eller skade på omdømmet, især i sager uden tilstrækkelige beviser.

Derudover giver De Forenede Arabiske Emiraters retssystem generelt adgang til oversættelses-/tolketjenester for ikke-arabisktalende og sørger for tilpasninger til personer med handicap eller særlige omstændigheder under retssager i forbindelse med sager om seksuel chikane. Det er vigtigt at bemærke, at disse rettigheder skal afbalanceres mod behovet for grundigt at undersøge påstande, beskytte ofre og opretholde offentlig sikkerhed. Imidlertid sigter UAE-lovgivningen på at beskytte den anklagedes grundlæggende rettigheder ved siden af ​​at levere retfærdighed.

Hvordan kan en advokat for seksuel chikane hjælpe din sag?

En dygtig advokat for seksuel chikane kan yde uvurderlig bistand ved at:

 1. Udnyttelse af indgående kendskab til UAE-chikane- og overfaldslovgivningen til at rådgive dig om retssager og beskytte dine rettigheder.
 2. Indsamling af beviser omhyggeligt gennem interviews, ekspertudsagn og undersøgelser for at opbygge en stærk sag.
 3. Repræsenterer dig effektivt gennem fortalervirksomhed og erfaring i retssalen, når du håndterer følsomme chikanespørgsmål.
 4. Kontakt til myndigheder, arbejdsgivere eller institutioner for at sikre, at korrekte procedurer følges, og dine interesser varetages.

Med deres specialiserede ekspertise kan en kompetent advokat navigere i kompleksiteten af ​​sager om seksuel chikane og markant forbedre chancerne for et gunstigt resultat.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top