6 bedste måder at afslutte en kommerciel retssag på: En juridisk vejledning for iværksættere.

6 bedste måder at afslutte en kommerciel retssag for iværksættere på

Forretninger og partnerskaber kan til enhver tid blive sure på grund af kontraktbrud (kendt som brudte eller mislykkede løfter). Og dette kan føre til kommercielle retssager eller kontraktaftale. Lad os i denne artikel forstå de 6 måder at bilægge en kommerciel retssag på.

Der har været mange ideer om, at coworking space Dubai er kontorenes fremtid, selvom coworking stadig er i sin indledende fase. Alt afhænger af, hvor positive resultaterne vil være relateret til produktivitet og innovation.

Med de nuværende økonomiske vanskeligheder og fremtidens usikkerhed beklager mange iværksættere deres usikrede gæld. For at afvikle deres gæld skal de gennemgå retssager og føre juridiske kampe. I dette indlæg vil vi tale om måder at løse kommercielle retssager på. Vi vil fokusere på, hvad kommerciel retssag er, og hvordan det kan afgøres med advokaters hjælp. Vi vil også diskutere, hvordan man kan identificere en passende advokat, der kan hjælpe med at afgøre kommercielle retssager.

Hvad er en kommerciel retssag?

Kommerciel retssag er det juridiske middel, som et selskab tager imod et andet. Hvor en retssag afholdes, og der afsiges dom til fordel for den vindende part. Partnerskaber i virksomheder involverer generelt løfter om at levere service eller produkt i bytte for penge eller lignende overvejelser. Når en af ​​parterne ikke holder løftet, kan den anden håndhæve aftalen eller indgå aftale inden udfylde en civil retssag.

Den dag i dag er kommerciel retssag fortsat den primære metode til løsning af høje og komplekse tvister i UAE.

Top 6 måder at bilægge en kommerciel retssag på
Kommerciel retssag er fortsat den primære metode til løsning af højværdige og komplekse tvister i UAE.

Vigtige spørgsmål, der skal overvejes, før der anlægges sag om kommerciel retssag

En part, der søger søgsmål, skal overveje følgende omstændigheder: 

en. Sagsøgtes økonomiske levedygtighed

b. Sagsøgtes sandsynlighed for at undvige eller flygte.

Parten kan indgive en forsigtighedsanmodning om vedhæftet fil i retten for at sikre, at aktiver ikke spredes eller opløses af sagsøgte.

Hvad er måderne til at bilægge kommercielle retssager?
  1. Gå nøje gennem betingelserne

Før du underskriver en kontrakt, skal du altid læse den nøje. Og i tilfælde af uenighed skal du gennemgå aftalen igen, og denne gang mere omhyggeligt. Vær opmærksom på specifikke klausuler eller sektioner, der beskriver noget om -

  • Det er relateret til din tvist. Og hvis du og din entreprenør har opfyldt forpligtelserne.
  • De procedurer, du skal følge i en sådan situation, eller når du løser din tvist.
  • Opsigelsesklausul, der måske fortæller dig, hvordan du afslutter dette kontraktforhold, hvis du beslutter dig for at gøre det.

2. Forhandling

Det er altid bedre, at du forhandler vilkår med din entreprenør, inden du planlægger at anlægge sag. Du skal påpege de specifikke områder, hvor du mener, at entreprenøren har gjort forkert og give en chance for at svare. Mange af tvisterne er kun på grund af fejlkommunikation og misforståelse. Diskuter med entreprenøren om de afhjælpende handlinger, der skal træffes for at normalisere situationen, og se hvad han reagerer.

Du kan også formalisere forhandlingerne ved at introducere advokater på begge sider. Det er den grundlæggende måde at bilægge forskelle på. Det er en frem og tilbage kommunikation med det blotte mål at finde en løsning på tvisten.

Der er ingen specifik procedure eller regler for den efterfølgende forhandling. Enhver part kan beslutte og indlede en forhandling på en rolig måde. Forhandling indledes på ethvert tidspunkt: dvs. inden der indgives en retssag, mens en sag er i gang, under retssagen eller før eller efter indgivelsen af ​​appellen.

3. Kontakt statslige og lokale agenturer

Mange statslige entreprenørbureauer eller lignende handelsgrupper har afviklingsprogrammer til generelle tvister involverer entreprenører. De kan være lidt partiske over for entreprenøren, men de vil helt sikkert være interesseret i eventuelle tvister vedrørende ethvert af deres medlemmer. Efter alt, omdømme er afgørende for erhvervslivet. Desuden, hvis du finder hjælp og løser konflikten, ville det helt sikkert reducere dine omkostninger.

4. Mægling

Mægling er intet andet end en mere legaliseret og struktureret form for forhandling. Det overvåges af tredjepart eller uafhængig person kaldet en mægler. Dette er det næste trin, hvis du ikke når til enighed. En mægler hjælper med at identificere problemer fra begge parter, da den har et nyt syn på tvisten. Dette kan hjælpe med at løse sagen og nå til en tilfredsstillende aftale. Mægleren er generelt en dommer eller en senioradvokat.

Dette trin hjælper med at få begge parter til at se hinandens synspunkt. Det er en ikke-bindende proces; det kan kun bindes, når parterne er enige om hinanden og sætter vilkårene skriftligt og underskriver det.

Typer af tvister, hvor mægling kan være mest nyttige er -

  • Lejere og udlejere
  • Familietvister som forældremyndighed eller skilsmisse
  • Forretningstvister
  • Skifteproblemer
  • Medarbejdere og arbejdsgivere
  • Forhandlere og forbrugere

5. Voldgift

Den næste fase af mægling. I mægling er kontrollen i begge parters hænder, men i voldgift går magten til tredjepart som en upartisk til at træffe endelige beslutninger.

Voldgift sammen med forhandling og mægling er dele af processen med alternativ tvistbilæggelse (ADR). Dette trin er typisk involveret i sådanne situationer, hvor parternes evne til at forhandle er opbrugt.

Normalt inkluderer kontrakter voldgiftsklausuler, især i applikationer til en aktiemæglerkonto, pensionskonto eller kreditkort. I dette trin er begge parter repræsenteret af advokaten. Voldgiftsmanden lytter til begge sider, studerer deres dokumenter, vidnesbyrd, beviser og træffer afgørelse. Processen er den samme som retssag, men kun med begrænsede klagerettigheder.

Denne proces er ikke-bindende, men hvis begge sider er enige, kan det være en bindende proces. Dette betragtes som et kritisk trin som en forudsætning for retssager de fleste steder. En enkelt person kan udføre processen eller et panel på tre og holdes i mødelokaler eller høringskontorer.

6. Retssager

En af de mest almindelige sager, der afvikles med forretningssager, er kontraktbrud. I dette trin er advokaten meget vigtig. Civilret og system og domstole bruges i dette trin til at løse juridiske kontroverser. Dette trin kan tvinge den modsatte side til at deltage i løsningen.

Beslutningen træffes i henhold til loven og ved anvendelse af de fremlagte fakta. Den endelige dom slutter retssagen, og beslutningen håndhæves. Den tabende part kan dog anke til den højere ret.

Det er meget let at løse en konflikt i det indledende trin, som er så simpelt som at tale. Men når processen bliver intens, skal du få alt gjort lovligt.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

fejl: Indholdet er beskyttet !!
Rul til top