Sanktioner for stofmisbrug og overtrædelser af menneskehandel i UAE

De Forenede Arabiske Emiraters narkotikalovgivning: Straf og sanktioner for narkotikasmugling

De Forenede Arabiske Emiraters narkotikalovgivning: Sanktioner for narkotikamisbrug og overtrædelser af menneskehandel i UAE

Stofmisbrug er et af de væsentligste problemer, som nutidens samfund står over for. Det er blevet et globalt problem, hvor næsten alle lande håndterer dets negative konsekvenser. Lasten har været til skade for enkeltpersoner og samfundet, især de unge. Det er også en trussel mod familiesammensætningen, med mange familiesammenbrud, der kan tilskrives stofmisbrug.

Desværre har stofbrugsproblemet vist sig svært at udrydde for mange lande, da det er forbundet med organiseret kriminalitet, herunder narkotikahandel og hvidvaskning af penge. Grundlæggende er stofmisbrug blevet så forfærdelig en epidemi, at det er en trussel mod mange landes nationale sikkerhed og sikkerhed. Ligesom andre lande har De Forenede Arabiske Emirater også haft sin rimelige andel af problemer med stofmisbrug og handel.

Truslen om stofmisbrug og -smugling i De Forenede Arabiske Emirater er blevet forstærket af landets unikke geografiske placering og tiltrækningskraft som forretningscentrum og immigrant- og turistdestination. Som hjemsted for mennesker fra forskellige nationaliteter kan UAE generelt ikke skille sig fra det globale stofmisbrugsproblem. Derudover har kriminelle elementer draget fordel af UAE's åbne politikker for international handel til at smugle narkotika på tværs af dets grænser. Find ud af, hvilke stoffer der er ulovlige i UAE, de strenge straffe og straffe for stofbrug og besiddelse, handel, produktion og distribution.

UAE's lovgivning om stofmisbrug og -handel

De Forenede Arabiske Emirater har en nultolerancepolitik over for stofmisbrug og -handel. UAE's føderale lov nr. 14 af 1995 (Narkotiske og psykotrope lov) pålægger enhver, der findes skyldig i import, eksport, transport, indtagelse, besiddelse eller opbevaring af narkotiske stoffer og andre forbudte stoffer, strenge straffe.

Den føderale lov kategoriserer stoffer i to grupper, herunder;

  • Narkotiske stoffer, herunder cannabis eller marihuana, kokain, heroin, metadon, opium og nicomorphin
  • Psykotrope stoffer, herunder aminorex, butalbital, etinamat og barbital

Mens straffe for stofmisbrug omfatter specifikke fængselsdomme og bøder afhængigt af typen af ​​stof, har De Forenede Arabiske Emirater ændret sine love for at etablere en Afhængighedsbehandlingsenhed. Enheden er som et rehabiliteringscenter, hvor regeringen tilbyder at hjælpe anklagede stofmisbrugere på deres helbredelsesrejse og sociale reintegration. Henvisning og optagelse på Enheden er dog frivillig.

Straf for narkotikasmugling i UAE

I modsætning til stofmisbrugsforbrydere står personer, der er fundet skyldige i narkotikasmugling i De Forenede Arabiske Emirater, herunder import og eksport af narkotika, meget hårdere straffe. Nogle af sanktionerne for handel og fremme af ulovlige stoffer i UAE omfatter:

  • en fængselsstraf på mellem ti og femten år og en bøde på mindst 20,000 Dh for enhver, der er fundet skyldig i at administrere eller etablere et sted for misbrug af narkotiske eller psykotrope stoffer som defineret i skema 1, 2, 4 og 5 af den narkotiske og psykotrope lov
  • fængsel på mellem syv og ti år og en bøde på mindst 20,000 Dh for enhver, der er fundet skyldig i at administrere eller etablere et sted for misbrug af narkotiske eller psykotrope stoffer som defineret i bilag 3, 6, 7 og 8 i Narkotiske og psykotrope lov
  • en fængselsdom på mellem ti og femten år og en bøde på mindst 50,000 Dh for enhver, der er skyldig i narkotikahandel eller forfremmelse
  • en fængselsperiode på mellem syv og ti år for enhver, der er skyldig i at indføre, importere, eksportere, fremstille, udvinde eller producere nogen af ​​de narkotiske stoffer eller psykotrope stoffer, der er anført i bilag 3, 6, 7 og 8 i loven om narkotika og psykotrope midler.
  • Hvis en person findes skyldig i at begå nogen af ​​ovennævnte lovovertrædelser med det formål at handle eller forfremme, skal han idømmes fængsel på livstid og en bøde på mellem Dh50,000 og Dh200,000

Udover disse sanktioner pålægger De Forenede Arabiske Emirater også strenge sanktioner for cyber- eller onlineaktiviteter, der fremmer stofmisbrug eller -handel, herunder administration af et websted, der er beregnet til at fremme stofmisbrug eller -handel. Skyldige parter risikerer midlertidigt fængsel som fastsat i UAE's cyberlove, en bøde på mellem Dh500,000 og Dh1 million eller begge straffe.

Derudover er De Forenede Arabiske Emirater blandt en lille gruppe lande, hvor et stofmisbrug eller menneskehandel potentielt kan medføre en dødsdom. Besøgende, herunder turister og udstationerede arbejdere, står over for permanent udvisning ud over de eksisterende strenge straffe for narkotikamisbrug og ulovlig handel. UAE tillader dog besiddelse af ordineret medicin for personer, der besøger landet.

UAE pålægger strenge sanktioner

Narkotikamisbrug og -smugling er et enormt globalt problem, hvor mange lande, herunder De Forenede Arabiske Emirater, pålægger strenge straffe for narkotikamisbrug og -smugling. Med UAEs voksende udenlandske befolkning har stofmisbrug og -handel vist sig at være en stor udfordring på trods af landenes nultolerancelovgivning. Udover de til tider kontroversielle strenge sanktioner, har UAE også taget andre skridt til at bekæmpe stofmisbrugsproblemet, herunder oprettelse af den rehabiliteringslignende afhængighedsbehandlingsenhed. Der er dog stadig områder med forbedringer, herunder gennemgang af retningslinjer for, hvilken type lægemidler der bør tillades ind i landet.

Ekspert narkotikaadvokat i Dubai

Står du over for narkotikamisbrugsstraffe og overtrædelser af menneskehandel i UAE? Det er en føderal forbrydelse at importere, eksportere, besidde, producere eller håndtere ulovlige stoffer i UAE. UAE har en nultolerancepolitik over for narkotikahandel. Narkotikaforbrydelser kan resultere i fængsel, store bøder og udvisning. 

Advokater UAE yder juridisk rådgivning, bistand og repræsentation i forbindelse med straf for narkotikamisbrug og forbrydelser i UAE. Vores advokater er eksperter i UAEs narkotikalovgivning og har stor erfaring med at håndtere sager om stofmisbrug og -smugling. Kontakt os i dag for en konsultation!

Ring til os nu for en aftale og konsultation med vores specialiserede narkotika- og straffeadvokater på +971506531334 +971558018669

fejl: Indholdet er beskyttet !!
Rul til top