Narkotikamisbrugsstraffe og lovovertrædelser i UAE

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har nogle af verdens strengeste narkotikalove og vedtager en nultolerancepolitik over for narkotikarelaterede lovovertrædelser. Både beboere og besøgende er underlagt strenge straffe såsom store bøder, fængsel og udvisning, hvis det konstateres i strid med disse love. Denne omfattende vejledning har til formål at kaste lys over UAE's narkotikaregler, forskellige typer narkotikaforbrydelser, straffe og straffe, juridiske forsvar og praktiske råd for at undgå at blive viklet ind i disse strenge love.

Ulovlige stoffer og visse receptpligtige og håndkøbsmedicinske lægemidler er kategorisk forbudt i henhold til føderal lov nr. 14 af 1995 om kontrol med Narkotiske stoffer , Psykotrope stoffer. Denne lov definerer omhyggeligt de forskellige tidsplaner for ulovlige stoffer og deres kategorisering baseret på potentiale for misbrug og afhængighed.

1 menneskehandel
2 uae narkotikastraffe
3 straffe og straffe

De Forenede Arabiske Emiraters strenge anti-narkotikabestemmelser

Nogle nøgleaspekter omfattet af denne lovgivning omfatter:

 • Føderal lov nr. 14 af 1995 (også kendt som Narkotikaloven): Den primære lovgivning, der regulerer narkotikakontrol i UAE. Denne vidtrækkende lov etablerer en juridisk ramme for bekæmpelse af spredning af farlige stoffer i UAE. Det dækker aspekter som kategorisering af kontrollerede stoffer, definition af narkotikarelaterede lovovertrædelser, fastsættelse af straffe og straffe, retningslinjer for administrative beslaglæggelser og undersøgelser, bestemmelser om rehabiliteringsfaciliteter og mekanismer for samarbejde med andre agenturer.

 • Federal Authority for Drug Control (FADC): Den centrale myndighed, der er ansvarlig for at føre tilsyn med Narkotikaloven og koordinere den nationale indsats mod narkotikasmugling sammen med andre indenlandske agenturer som Dubai Police og Abu Dhabi Police.

 • Bekæmpelse: Opmuntring, tilskyndelse til eller medvirken til enhver kriminel handling, herunder narkotikarelaterede lovovertrædelser, som medfører stejle straffe i UAE. Afgifter kan opkræves, selvom den påtænkte forbrydelse ikke blev gennemført.

Typer af narkotikaforbrydelser i UAE

De Forenede Arabiske Emiraters love klassificerer narkotikaforbrydelser i tre hovedkategorier, med strenge straffe pålagt alle:

1. Personlig brug

At være i besiddelse af selv små mængder narkotika til fritidsbrug er forbudt i henhold til artikel 39 i narkotikaloven. Dette gælder både for borgere såvel som udlændinge, der bor i eller besøger UAE. Myndigheder kan udføre tilfældige narkotikatests, ransagninger og razziaer for at identificere lovovertrædere til personlig brug.

2. Lægemiddelfremme

Aktiviteter, der aktivt tilskynder til stofmisbrug, står også over for hårde straffe i henhold til artiklerne 33 til 38. Disse omfatter salg, distribution, transport, forsendelse eller opbevaring af narkotika, selv uden hensigten om at tjene penge eller handle. Facilitering af narkotikahandel eller deling af forhandlerkontakter falder også ind under denne kategori.

3. Narkotikasmugling

De mest alvorlige krænkelser involverer transnationale menneskehandelsringe, der smugler store lagre af illegale stoffer ind i UAE til distribution og fortjeneste. Lovovertrædere risikerer livstidsdomme og endda dødsstraf under visse betingelser i henhold til artikel 34 til 47 i narkotikaloven.

Medicin besiddelse , menneskehandel er seriøse kriminelle lovovertrædelser i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), der er alvorlige sanktioner. Denne guide undersøger UAE medicin love, skitserer vigtige forskelle mellem anklager om besiddelse og menneskehandel og giver råd om forsvar mod påstande.

Definition af narkotikabesiddelse vs. handel

Narkotikabesiddelse refererer til uautoriseret besiddelse eller opbevaring af et ulovligt stof til personlig brug. I modsætning hertil involverer narkotikahandel fremstilling, transport, distribution eller salg af ulovlige stoffer. Trafficking indebærer ofte en hensigt om at distribuere eller kommercielle fordele og involverer typisk større mængder narkotika. Begge er forbrydelser på forbrydelsesniveau i UAE.

Narkotikastraffe og -straf i UAE

UAE lov indtager en "nultolerance" holdning over for stofferBesiddelse eller brug af selv små mængder er ulovlig.

Hovedlovgivningen er føderal lov nr. 14 af 1995, som forbyder handel, promovering og besidder narkotika. Det kategoriserer stoffer ind i tabeller baseret på fare- og afhængighedspotentiale.

 • Type stof: Straffen er hårdere for stærkt vanedannende stoffer, der er kategoriseret som farligere, såsom heroin og kokain.
 • Mængde beslaglagt: Større mængder af narkotika pådrager sig strengere sanktioner.
 • Hensigt: Personlig brug behandles mindre alvorligt end lovovertrædelser relateret til menneskehandel eller distribution.
 • Statsborgerskabsstatus: Udlændinge pålægges hårdere straf og obligatorisk udvisning sammenlignet med UAE-borgere.
 • Tidligere lovovertrædelser: Personer med en historie med gentagne strafbare handlinger står over for stadig strengere straffe.

Trafficking lovovertrædelser får hårdere domme, herunder dødsstraf. Flere faktorer som gentagne narkotikaforbrydelser kan øge straffen. Abetmentafgifter i UAE kan også søge om at medvirke til ulovlige narkotikaaktiviteter.

Nogle karakteristiske sanktioner omfatter:

bøder:

Monetære bøder på op til 50,000 AED pålægges baseret på lægemiddeltype og -volumen, foruden fængsling. Bøder blev for nylig indført som en alternativ straf for meget mindre overtrædelser af førstegangsbrug.

Fængsling:

Minimum 4-års fængsel for forbrydelser eller menneskehandel, der rækker op til livsvarigt fængsel. Frihedsberøvelsesperioder til 'personlig brug' er baseret på omstændighederne, men har en minimumsperiode på 2 år. Dødsstraf anvendes i ekstraordinære tilfælde af menneskehandel.

Udvisning:

Ikke-statsborgere eller expats, der er dømt for narkotikaforbrydelser, udvises obligatorisk fra De Forenede Arabiske Emirater efter at have afsonet deres straf, selv for mindre krænkelser. Der indføres også livslange indrejseforbud efter udvisningen.

Alternative strafudmålingsmuligheder:

Efter flere års kritik over barske love om fængsling af narkotika, giver revisioner, der blev indført i 2022, nogle fleksible strafudmålingsmuligheder som alternativer til fængsel:

 • Rehabiliteringsprogrammer
 • Samfundstjenestestraffe
 • Betingede domme er betinget af god opførsel
 • Fritagelser for samarbejdende mistænkte, der hjælper efterforskningen

Disse muligheder gælder primært for mindre overtrædelser af førstegangsbrug eller formildende omstændigheder, mens handel og leveringsforbrydelser stadig berettiger hårde fængselsdomme i henhold til de generelle retningslinjer for strafudmåling.

Udfordrer din Afgifter: Nøgle forsvar for Narkotikasager

Mens De Forenede Arabiske Emirater indtager en streng holdning til narkotikaforbrydelser, kan flere juridiske forsvarsstrategier bruges til at bestride påstande:

 • Indsigelse til lovligheden af ​​ransagningen og beslaglæggelsen
 • Demonstrerer manglende viden eller hensigt
 • Skændes til nedsat sigtelse eller alternativ strafudmåling
 • Bestrider den faktiske besiddelse af stofferne
 • Sætte spørgsmålstegn ved bevisernes og vidnernes pålidelighed
 • Udfordrer forfatningsstridige vedtægter og sanktioner
 • Svagheder i retsmedicinske beviser og test
 • Plantet eller forurenet medicin
 • Indespærring af politiet
 • Medicin Nødvendighed
 • Afhængighed som forsvar
 • At bestride ejerskab eller forbindelse til stofferne
 • Overskridelse af omfanget af en søgekendelse
 • Krænkelse af rettigheder mod urimelig ransagning og beslaglæggelse
 • Overvejer et afledningsprogram, hvis det er tilgængeligt

En adept advokat kan identificere og ansætte stærke forsvar baseret på detaljerne i din sag narkotikaanklager i UAE.

Konsekvenser af en domstol Conviction

Ud over fængsling, de dømt of medicin lovovertrædelser kan lide:

 • Straffeattest: Forårsager barrierer for beskæftigelse og rettigheder i UAE
 • Beslaglæggelse af aktiver: Kontanter, mobiltelefoner, køretøjer og ejendom kan blive konfiskeret
 • Jail Straffe og Bøder
 • Obligatorisk lægemiddel behandling programmer
 • Udvisning: Beordre en udlænding til at forlade landet på grund af en alvorlig strafbar handling.
 • Udelukket fra UAE: Livsvarigt forbud mod at vende tilbage til UAE, det er et permanent forbud fra UAE.

Disse alvorlige personlige og professionelle implikationer viser det kritiske behov for robust juridisk fortalervirksomhed.

Disse gælder primært for mindre overtrædelser af førstegangsbrug eller formildende omstændigheder, mens handel og leveringsforbrydelser stadig kræver hårde fængselsstraffe i henhold til de generelle retningslinjer for strafudmåling.

Advarselsskilte for rejsende

UAE's strenge narkotikalovgivning fanger mange besøgende eller nyankomne udlændinge uvidende, hvilket bringer dem i alvorlige juridiske problemer. Nogle almindelige faldgruber inkluderer:

 • Bære forbudt medicin som kodein uden godkendelse
 • At blive narret til ubevidst at bære skjulte stoffer
 • Forudsat at cannabisbrug ikke bliver opdaget eller er lovligt
 • At tro, at deres ambassade nemt kan sikre løsladelse, hvis de bliver fanget

Sådanne misforståelser lokker intetanende personer til at bruge eller transportere stoffer ulovligt, hvilket kulminerer med tilbageholdelseschok og straffeattester. Den eneste fornuftige tilgang er at være opmærksom på forbudte stoffer, undgå indtagelse af narkotika af enhver art under ens ophold i De Forenede Arabiske Emirater og undgå mistænkelige personer, der kommer med mærkelige anmodninger eller tilbud relateret til medicinsk umærkede pakker, opbevaringsassistance og lignende tvivlsomme forslag.

Seneste forbudte og begrænsede varer - Sharjah Customs - UAE

Hvad du måske ikke medbringer til UAE - Abu Dhabi International Airport

Hvad du måske ikke medbringer til UAE - Dubai International Airport

4 narkotikarelaterede forbrydelser
5 narkotikahandel
6 risikerer livstidsdomme

Ekspert juridisk bistand er kritisk

Enhver antydning af involvering i ulovlige stoffer berettiger til øjeblikkelig kontakt til specialiserede kriminelle advokater i UAE, før de reagerer på embedsmænd eller underskriver dokumenter. Dygtige juridiske fortalere forhandler sagkyndigt anklager ved at støtte sig på bestemmelser i selve føderal lov nr. 14, der tillader samarbejdsvillige tiltalte eller nybegyndere potentielt at opnå ikke-frihedsstraf.

Topadvokater udnytter deres erfaring i retssager til at minimere risikoen for fængsling og sikre udvisningsfritagelser for udenlandske statsborgere, der er fanget i mindre narkotikaovertrædelser. Deres team hjælper med at forhandle rehabiliteringsprogrammer og betingede strafudsættelser gennem nuancerede tekniske argumenter. De forbliver til rådighed 24x7 for at yde akut juridisk rådgivning til paniske fanger.

Mens narkotikalovgivningen i De Forenede Arabiske Emirater på overfladen virker strengt, indlejrer retssystemet kontroller og balancer, som kompetente juridiske eksperter kan påberåbe sig for dramatisk at forbedre resultaterne for dem, der er fanget i dette alvorlige retssystem. Forbeholdet ligger i at handle hurtigt ved anholdelse og ikke udsætte, indtil retsforfølgelsespapirerne bliver underskrevet i hast på arabisk uden at forstå implikationerne.

Det kritiske første skridt involverer kontakt kriminalforsvarsadvokater i Abu Dhabi eller Dubai til hurtig sagsevaluering og strategilægning af den bedste tilgang givet de individuelle detaljer som overtrædelsestype og omfang, oplysninger om arrestafdelingen, sagsøgtes baggrund og andre kvalitative faktorer, der former juridisk positionering. Specialiserede advokatfirmaer tilbud fortroligt førstegangs konsultation til arresterede udlændinge, der er bange for den forvirrende vej forude.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Sanktioner for stofmisbrug og overtrædelser af menneskehandel i UAE: 10 kritiske fakta

 1. Selv resterende tilstedeværelse af sporstoffer berettiger til straf
 2. Fritidsbrug er lige så ulovligt som bulksmugling
 3. Obligatorisk narkotikascreening håndhæves for mistænkte
 4. Minimum 4 års fængsel for menneskehandel foreskrevet
 5. Udlændinge risikerer udvisning efter afsoning
 6. Mulighed for alternative domsafsigelsesruter for nybegyndere
 7. Det er risikabelt at bære ikke-godkendt receptpligtig medicin
 8. Emirates love gælder også for transitpassagerer
 9. Ekspert forsvarsadvokat bistand uundværlig
 10. At handle hurtigt efter tilbageholdelse

Konklusion

UAE-regeringen fortsætter sin urokkelige forpligtelse mod ulovlig narkotika gennem strenge sanktioner, sikkerhedsinitiativer som allestedsnærværende CCTV-overvågning og avancerede grænsescreeningsteknologier, offentlig oplysningskampagner og engageret støtte til regionale og globale anti-narkotikabureauer.

Men de reviderede lovbestemmelser balancerer nu straf med rehabilitering ved at indføre strafudmålingsfleksibilitet for mindre overtrædelser. Dette signalerer et pragmatisk skift for at hjælpe med at reformere lejlighedsvise brugere, samtidig med at de hårde sanktioner for narkohandlere og -smuglere bevares.

For besøgende og expats kræver det at undgå indespærringer at være på vagt over for forbudte stoffer, medicingodkendelser, mistænkelige bekendtskaber. At gøre og handle klogt. Men glidning sker på trods af de bedste forholdsregler. Og den værste reaktion involverer hastværk, panik eller resignation. I stedet yder specialiserede kriminaladvokater den rette nødberedskab til at kæmpe med det komplekse juridiske maskineri, forhandle eksperter på deres klients vegne og opnå realistiske resultater.

De Forenede Arabiske Emirater har måske blandt de hårdeste narkotikalove på verdensplan, men de er ikke fuldstændig ufleksible, forudsat at der sikres ekspertvejledning i de kritiske første dage. Specialiserede forsvarsadvokater forbliver den bedste livline, før fængselssømmene lukker alle indløsningsdøre.

At finde det rigtige Advokat

Søger en ekspert UAE advokat effektivt er afgørende, når man stirrer ned på alvorlige resultater som årtier lange domme eller henrettelse.

Ideel rådgivning vil være:

 • Erfarne med lokale medicin tilfælde
 • Lidenskabelig om at opnå det bedste resultat
 • Strategisk i at lægge stærkt sammen forsvar
 • Højt vurderet af tidligere kunder
 • Flydende i både arabisk og engelsk

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de mest almindelige medicin lovovertrædelser i UAE?

Den hyppigste medicin lovovertrædelser er besiddelse of cannabis, MDMA, opium og receptpligtige tabletter som Tramadol. Trafficking sigtelser vedrører ofte hash- og amfetaminlignende stimulanser.

Hvordan kan jeg tjekke, om jeg har en straffeattest i UAE?

Indsend en anmodning til UAE Criminal Records Department med kopier af dit pas, Emirates ID-kort og ind-/udrejsestempler. De vil søge i føderale optegnelser og afsløre, hvis nogen overbevisninger er på fil. Vi har en tjeneste til at kontrollere straffeattester.

Kan jeg rejse til UAE, hvis jeg har en tidligere mindreårig narkodom andre steder?

Teknisk set kan optagelse nægtes dem med udenlandsk narkotikadomme under nogle omstændigheder. Men for mindre lovovertrædelser kan du sandsynligvis stadig rejse ind i UAE, hvis der er gået nogle år siden hændelsen. Ikke desto mindre er en juridisk konsultation tilrådelig på forhånd.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Rul til top