Har du brug for topkriminelle advokater i Dubai for at vinde din sag?

Ring til os nu for en hasteaftale

Vores professionelle juridiske service er hædret og godkendt med priser udstedt af forskellige institutioner. Følgende tildeles vores kontor og dets partnere for deres ekspertise inden for juridiske tjenester.

Top kriminalforsvarsadvokater - Dygtige og erfarne

At stå over for kriminelle anklager i Dubai, UAE, kan være en dårlig oplevelse. Hvis du er anklaget for en alvorlig forbrydelse og ikke tager råd fra en god og erfaren kriminel forsvarsadvokat i Dubai, skal du betale strenge bøder eller måske endda risikere fængsel. Derfor er det en god idé at søge hjælp fra en specialiseret straffeadvokat. Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Vores kriminaladvokatydelser, pligter og ansvar

Vores strafferetsadvokater er fuldt autoriserede og har stor erfaring inden for mange områder af loven. Derfor leverer vi et komplet udvalg af strafferetlige tjenester fra tidspunktet for din anholdelse, gennem den strafferetlige efterforskning til retsoptræden og anker, når vi arbejder med vores klienter anklaget for forbrydelser. Nogle af de strafferetlige tjenester, vi tilbyder, omfatter:

forstå UAEs retssystem
straffeadvokat uae
Politiet har pligt til at efterforske påståede lovovertrædelser

Kriminalretlig repræsentation

En kriminaladvokats primære ansvar er at yde juridisk repræsentation til deres klienter; vi arbejder tæt sammen med vores klienter, lige fra politiets indledende undersøgelser til retsmøder. Vi har licens til at repræsentere klienter ved alle UAE-domstole, herunder; (A) Retten i Første Instans, (B) Kassationsretten, (C) Ankeretten og (D) Den føderale højesteret. Vi tilbyder også juridiske tjenester, udarbejdelse af juridiske dokumenter og retsnotater, vejledning og support til klienter på politistationer.

Juridisk konsultation

Kriminaladvokater er uddannet til yde juridisk rådgivning om en lang række emner. Dette omfatter alt fra proceduremæssige forhold, såsom hvordan du håndterer din sag, eller hvilke spørgsmål du skal stille dommeren, for at give indsigt i dine muligheder og hvad der kan ske ud fra forskellige mulige udfald. De kan give oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du bliver anholdt, hvad du skal sige til politiet og meget mere.

Kaution og processkrift

Vi repræsenterer kunder i appellerer , kautionsanmodninger og kautionshøringer, blandt andre før og efter retssagen høringer og indrømmelser. Vi hjælper med at indsende juridiske notater og andre anbringender om at hjælpe klienter med at få kaution. Vores erfarne strafferetlige ankeadvokater er dygtige til at anke og sikre, at korrekt procedure følges.

Udførelse af undersøgelser

Straffeadvokater kan også hjælpe dig med at udføre din undersøgelse ind i din sag. Dette kan bl.a indsamling af beviser, såsom vidneforklaringer eller andet materiale, der kunne være nyttigt under retssagen. De kan også hjælpe dig med at forberede dig til eventuelle interviews med retshåndhævende embedsmænd.

Håndtering af kommunikation med domstolene

Kriminaladvokater tager sig også af al kommunikation mellem deres klienter og retten. Dette inkluderer at sikre, at alle frister overholdes, at indsende alle nødvendige papirer og at sikre, at eventuelle retsmøder er planlagt. Hvis der er en retssag eller høring, kan straffeadvokater argumentere i retten på vegne af deres klienter. De kan også give råd og coaching for at hjælpe dig med at forberede dig på sagen.

Udarbejdelse af indlæg og indlæg

Også straffeadvokater udkast til notater, bønner og briefs til deres kunder. Dette omfatter forslag, breve og andre dokumenter relateret til sagen. De kan også indgive disse dokumenter til retten på vegne af deres klienter.

Forhindring af anklager i at blive indgivet

Normalt går der noget tid mellem anholdelsen og indgivelsen af ​​sigtelser. En god advokat/advokat kan drage fordel af dette faktum og henvende sig til politiet eller anklagemyndigheden (distriktsadvokat), der fremlægger erklæringer og beviser, der beviser det "påståede" offers uskyld. I sager, hvor der skal rejses tiltale, kan der fremsættes et anbringende om at lette anklagerne. For fx en forseelse i stedet for en forbrydelse.

Kundeadvokatvirksomhed

Kriminelle advokater i Dubai fungerer også som fortalere for deres kunder. Det betyder, at de beskytte deres interesser og sikre, at de bliver behandlet retfærdigt. Dette omfatter respekt for deres rettigheder og at få det bedst mulige resultat i deres sag.

Community Service

Kriminaladvokater yder også samfundstjeneste til deres klienter i mange tilfælde. Dette kan omfatte undervisning i loven, arbejde med ofre eller vejlede unge mennesker.

Løbende kunderådgivning og support

Vi tilbyder fleksible kriminallov tjenester til vores kunder, samtidig med at vi sikrer, at vores strafferetsadvokater er det på kald og tilgængelig til nødsituationer.

Repræsentation af klienter under retssagen eller et retsmøde

Det sidste område, hvor vores straffeadvokater i UAE yder support, er under retssager eller retsmøder. De vil fungere som juridiske rådgivere for deres klienter under retssagen og hjælpe dem med at forberede sig. Hvis retten tillader det, vil en strafferetsadvokat afhøre vidner, afgive åbningserklæringer, fremlægge beviser og gennemføre krydsforhør.

Da UAE henter de fleste af sine bestemmelser fra islamisk sharialov, er UAEs straffelov i sagens natur kompleks. Du har muligvis brug for en dygtig og erfaren Dubai eller UAE strafferetsadvokat til at hjælpe dig med at navigere i den komplekse strafferetlige proces. Med deres indgående kendskab til UAEs føderale lovgivning og islamisk sharialovgivning har vores advokater og advokater et ry for at opnå gunstige domstolsafgørelser for klienter. Som et tværfagligt juridisk team har vi håndteret alle typer straffesager. Vi er blandt de bedste juridiske konsulenter og topbedømte kriminelle forsvarsadvokater i Abu Dhabi og Dubai.

Uanset om dine anklager er for en lille overtrædelse eller en større forbrydelse, risikerer du streng straf, hvis du bliver fundet skyldig. Potentielle straffe omfatter specificerede fængselsstraffe, juridisk varetægtsfængsling, retsbøder, dødsstraf, livsvarigt fængsel og straffe. Udover disse potentielt barske konsekvenser er straffeloven i UAE kompleks. EN faglært straffeadvokat i Dubai kan være forskellen mellem frihed og fængsel eller en stor pengebøde og en mindre væsentlig bøde.

Statsadvokaten sigter den tiltalte ved retten
strafferetlige uae domstole
tage specifikke skridt for at beskytte dig selv

Emirati og UAE Advokater og Advokater med fuld publikumsrettigheder

Vi har Emirati og UAE lokale advokater i Dubai. Vores team består af egyptiske, indiske, franske, russiske, persiske, kinesiske og Llokale arabiske advokater med mange års strafferetlig erfaring. Vores kriminelle forsvarsadvokater i UAE har med succes forsvaret mange klienter anklaget for en lang række forbrydelser i UAE.

Vores advokater i UAE har 'fulde publikumsrettigheder' overalt i De Forenede Arabiske Emiraters domstole og tribunaler. Vi har uovertruffen ekspertise og erfaring i at håndtere alle typer forbrydelser, forseelser og forbrydelser for kriminaldomstolene og politistationerne i Dubai eller et hvilket som helst område af UAE.

Hvis du er i Dubai eller det bredere UAE, og du eller en elsket en er blevet arresteret eller står over for en strafferetlig anklage, så kontakt os for effektiv juridisk repræsentation. Vi garantere fortrolighed som vi kæmpe for dine rettigheder, mens du tilbyder vejledning og support om alle dine juridiske muligheder.

Vi ved, at hver sag er unik og vigtig, og vi bruger ikke en standardtilgang til hver sag. Vi bruger den empiriske metode og bruger den professionelle fortolkning af koderne.

We tilpasse vores tjenester efter den person, der har brug for dem, baseret på vores kunders specifikationer og hvad de forventer. Vi er et team af dedikerede advokater og juridiske konsulenter. Vi giver vores kunder førsteklasses strafferetlige tjenester og rådgivning om en række juridiske spørgsmål.

Din juridiske konsultation med os vil hjælpe os med at forstå din situation og bekymringer. Hvis du eller en pårørende står over for kriminelle anklager i UAE, kan vi hjælpe.  Kontakt os for at aftale et møde. Vi har de bedste straffeadvokater i Dubai til at hjælpe dig.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

"Vi ønsker, at De Forenede Arabiske Emirater skal være det globale referencepunkt for en tolerant kultur gennem dens politikker, love og praksis. Ingen i Emiraterne er hævet over loven og ansvarlighed."

Hans Højhed Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum er vicepræsident og premierminister i De Forenede Arabiske Emirater, hersker over Emiratet Dubai.

sheik mohammed

De Forenede Arabiske Emiraters strafferet

Forenede Arabiske Emirater (UAE) er et vestasiatisk land i den sydøstlige ende af Den Arabiske Halvø ved Den Persiske Golf. Det grænser op til Oman mod øst og Saudi-Arabien mod syd og deler sine søgrænser med Qatar og Iran. Dubai, en UAE-eksklave og største by, er også den største i hele Mellemøsten-regionen.

Ligesom andre jurisdiktioner i Mellemøsten, er UAE straffelov henter de fleste af sine elementer fra Islamisk sharialov, hvor landet bruger sharia-lovgivningen under særlige omstændigheder. Som en religiøst baseret lov og en livsstil for muslimer er sharia-lovgivningen eller islamisk lov kompleks, især i dens definitioner af forbrydelser.

Derfor skal kriminelle advokater i UAE have en stærk beherskelse og forståelse af islamisk sharia-lovgivning for at forsvare deres klienter i retten. Med retten underkender selv logisk forsvarlige argumenter, hvor de strafferetsadvokat ikke er fortrolig med sharia-lovgivningen, kan behovet for at være kompetent inden for loven ikke overbetones.

Typer af kriminalitet i Dubai, UAE

Vi tilbyder eksperter og advokater juridiske rådgivningstjenester på tværs af UAE, herunder Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK og Umm al Quwain. Hvis du står overfor kriminelle anklager i Dubai eller andre steder i UAE, kan du stole på vores dygtige og erfarne emiratiske straffeadvokater i Dubai for at forsvare dig i retten.

Vi har stor erfaring med at forsvare klienter inden for mange områder af strafferetten, herunder følgende:

KriminalitetSvig/snydNarkotikasagerBagvaskelse
Hjemlig misbrugEjendomskriminalitetØkonomiske forbrydelserHader forbrydelser
Tyveri / røveriForfalskningCyber-forbrydelserBørnemishandling
Hvidvaskning af pengeOverfald/kampeAfpresningVoldtægt og seksuelle overgreb
Medicinsk uagtsomhedbrandstiftelseBatteriForfalskning af valuta
ChikaneAfpresningBortførelseUngdomsforbrydelser
Identity TheftWire FraudProstitutionSkadekriminalitet
mord eller voldbutikstyveriForsikringsbedrageriBestikkelse
udleveringUdvisningInterpolKaution
RejseforbudTillidsbrudFalske certifikaterForseelser
White Collar CrimesDrik og kørHomicideAlkoholforbrydelser

For at rapportere en forbrydelse i Dubai eller De Forenede Arabiske Emirater, læs en vejledning om UAE strafferet.

Sådan vinder advokater en straffesag – bedste strategier for kriminalforsvarsadvokater:

Du ønsker ikke at gå uforberedt i retten, når du står over for en strafferetlig anklage. Typisk mister de fleste deres sager, fordi de er det uvidende af deres juridiske rettigheder eller forkerte domstolsprocesser. EN kriminel forsvarsadvokat fungerer som din første forsvarslinje og hjælper med at forsvare dine juridiske rettigheder.

Typisk er bevisbyrden i evt kriminalsag ligger hos retsforfølgelse. Anklageren skal bevise "ud over enhver rimelig tvivl", at sagsøgt is skyldig. Derfor er du udpeget advokat eller advokat skal være et skridt foran anklagemyndigheden. Det bedste forsvarsadvokater bruge års erfaring til at analysere en sag, herunder styrker og svagheder ved tilgængelig evidens.

Kriminalforsvareren vil derefter udvikle en forsvarsstrategi der enten fører til en mindre sigtelse eller en frifindelse. En god forsvarsstrategi søger at fremstille den tiltalte som en god person og i det bedst mulige lys.

Hvis du står over for kriminelle anklager eller er under efterforskning for en forbrydelse i Dubai eller på tværs af UAE, skal du ikke bekymre dig. Vores UAE højprofilerede kriminalforsvarsadvokater har de bedste juridiske forsvarsstrategier til at hjælpe med at forsvare dine rettigheder og minimere følgerne af en domfældelse.

Hvordan bekæmpes eller forsvares i straffesager? Nogle af de mest almindelige kriminelle forsvarsstrategier omfatter:

Efterforskning af de strafferetlige anklager mod dig

En flittig kriminel forsvarsadvokat/advokat vil grundigt undersøge alle påståede kriminelle anklager mod dig, herunder at anmode om beviser fra efterforskere i tilfælde af uoverensstemmelser. Generelt skal anklagemyndigheden bevise en straffesag ud over enhver rimelig tvivl. En topkriminel forsvarsadvokat kan bruge undersøgelserne til belyse huller, uoverensstemmelser og uoverensstemmelser i anklagemyndighedens 'bevis'-argumenter som forsvarsstrategi.

Gransker en arrestationsbetjents adfærd

Som mennesker er politibetjente tilbøjelige til at begå fejl i forbindelse med en anholdelse. Grundlæggende kan en betjents adfærd og omstændighederne ved din anholdelse være tilstrækkelig grund til at afvise en sag. Som en forsvarsstrategi kan din kriminelle forsvarsadvokat anmode retten om at afvise strafferetlige anklager mod dig, hvor en betjent ikke fulgte de korrekte procedurer, da han arresterede dig, eller mens han efterforskede sagen. For eksempel sager, hvor en betjent foretager ulovlig ransagning eller ejendomsbeslaglæggelse, blandt andre overtrædelser.

Not Guilty Taktik som forsvarsstrategi

Som forsvarsstrategi kan en kriminalforsvarsadvokat afvise en sag helt, især hvis der er ingen beviser at bevise tiltalte er skyldig ud over enhver rimelig tvivl. Strategien omfatter at vise mangel på øjenvidner, beviserne mangler validering, at give den tiltaltes politijournal, hvis den er ren, og at demonstrere, at den tiltalte ikke kan begå den påståede forbrydelse under omstændighederne. Typisk går det ud på at fremstille den tiltalte som uskyldig.

At argumentere for, at du var uretmæssigt anklaget

En kriminalforsvarsadvokat kan anfægte, om et øjenvidne korrekt identificeret dig som den person, der begik en forbrydelse, som en billedidentifikationsprocedure. Derudover kan en kriminel forsvarsadvokat hævde, at anklagemyndigheden ikke har indsamlet nok beviser til support afgifterne imod dig.

Udfordrer beviserne mod dig

Anklagere skal fremlægge beviser for at bevise en tiltaltes skyld. En straffeadvokat kan anfægte de beviser, som anklagemyndigheden har fremlagt, herunder stiller spørgsmålstegn ved bevisernes rigtighed eller vidners vidnesbyrd. Et eksempel er, når anklagemyndighedens bevismateriale ikke viser, at den tiltalte har begået forbrydelsen, eller at andre forhold har bidraget til det skete. Lokalisering og angreb af bevismateriale er en af ​​kriminelle forsvarsadvokaters mest almindelige strategier. At angribe en anklagers troværdighed kan være en effektiv måde at undgå retsforfølgelse på. Hvis du blev falsk anklaget, vil din advokat eller advokat måske gerne bevise, at anklageren har et motiv til at fremsætte falske anklager.

Beviser fejlagtig identitet

Dette inkluderer at finde forekomster af Forkert identitet eller personer, der kan have begået den pågældende forbrydelse. Hvis der er nogen huller i anklagemyndighedens tilfælde, så kan din advokat muligvis afsløre dem effektivt ved at udvikle en sund angrebsstrategi.

Tilbagekaldelse

Denne strategi kan bruges, hvis du blev tvunget til at give en falsk tilståelse eller hvis vidner giver tilbagekaldt udtalelser imod dig. Hvis anklagemyndighedens sag bygger på disse udtalelser, kan de måske også frafalde disse anklager.

fastklemning

Indfangning sker, når en normalt lovlydig borger begår en lovovertrædelse pga intimidering, tvang, eller retshåndhævelsesudygtighed. Dette involverer ofte at plante beviser, der får en person til at begå en forbrydelse efter at være blevet tilskyndet til at tro, at lovovertrædelsen er acceptabel.

I nogle tilfælde kan indespærring anvendes på en person, der er blevet forledt til at tro, at det at begå en forbrydelse ikke kun er acceptabelt, men yderst ønskværdigt.

Påberåber sig selvforsvar eller retfærdiggørelse

En sagsøgt kan hævde, at de handlede i selvforsvar eller forsvar af en anden person, hvis:

(1) De begik forbrydelsen for at forhindre skade på sig selv eller en anden; og

(2) Mængden af ​​anvendt kraft var nødvendig og rimelig.

Derudover kan tiltalte også bruge begrundelsesforsvar såsom at forhindre et indbrud, forsvare ejendom eller at handle til forsvar for andre.

Erklærer sig skyldig, men beder om mildhed

I nogle tilfælde kan det være i den tiltaltes bedste interesse at erkende sig skyldig, især hvor der er stærke beviser imod dem. Generelt med en erklærer sig skyldig, kan din kriminelle forsvarsadvokat forhandle med retten om bødefritagelse, herunder en nedsat straf eller frafald af nogle af anklagerne.

Kombinerede forsvarsstrategier

Kriminelle forsvarsadvokater kan bruge en eller flere af disse strategier i enhver straffesag. For eksempel, i de fleste tilfælde, der involverer fysisk skade på en anden person, bliver den tiltalte i første omgang anklaget for en forbrydelse, såsom et forseelse overfald eller forværret vold.

Et erfarent kriminalforsvar advokat i UAE kan være i stand til at få anklagerne reduceret til et lavere niveau af lovovertrædelse gennem anbringende forhandling og/eller ved at argumentere for, at du ikke havde til hensigt at skade det påståede offer, og det var begrundet ud fra selvforsvar.

Brug af diverse juridiske strategier

I mange tilfælde vil kriminelle forsvarsadvokater bruge flere forskellige juridiske strategier til at opbygge deres sager og beskytte deres klienter. Dette kan omfatte udfordrende aspekter af loven eller indgivelse af begæringer, der beder om, at anklagerne afvises på grund af ting som anklagemyndighedens uredelighed.

Hvis din sag går for retten, kan din advokat også bruge strategier som at kalde karaktervidner til at vidne på dine vegne eller få juryen til at se situationen fra dit synspunkt. Din advokat kan endda overveje at bruge et sindssygeforsvar eller en anden form for forsvar efter behov og passende. Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Anbefaling af en forsvarsstrategi

Det er vigtigt at udtænke en god forsvarsstrategi, når man står over for strafferetlige anklager for at imødegå eventuelle tidlige erhvervelser, der senere kan blive sure. Eksponering for offentligheden, politi, domstole og medier kan forårsage uoprettelig skade til den anklagedes billede. Krisehåndtering, især i løbet af tidlige stadier af en forbrydelse, er en bemærkelsesværdig forsvarsstrategi.

Ring til os nu for en hasteaftale kl + 971506531334 + 971558018669

Priser vi har vundet

Vores professionelle juridiske service er hædret og godkendt med priser udstedt af forskellige institutioner. Følgende tildeles vores kontor og dets partnere for deres ekspertise inden for juridiske tjenester.

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Rul til top