Undersøg kritisk oplysningerne om din kontrakt gennem aftaleundersøgelse

beskytt dig selv

Juridisk udtalelse

En juridisk kontrakt eller aftale er mere bare et stykke dokument, som to parter underskriver, men det beskytter ens forretningsenhed med rettigheder og retsmidler. En aftale skaber ansvar, betingelser, monetære problemer, tidsbegrænsninger og mere, så enhver del af aftalen er forseglet korrekt, hvilket, hvis den mislykkes, kan føre til uforudsete tab.

lovlig vetting er nødvendig i Dubai og UAE

juridiske aftaler eller kontrakter

kontraktvetering af dokumenter

Uden behørig omhu med kontraktmæssig kontrol, kan vi muligvis underskrive kontrakter med uattraktive betingelser, der ikke er til gavn for os eller vores interesser.

Hvad er kontraktregulering

Contract Vetting eller Legal Vetting betyder handlingen om nøje og kritisk undersøgelse af de dokumenter, der skal udføres i henhold til loven. Kontraktvetering resulterer i en grundig due diligence af aftalen, som sikrer følgende:

Juridisk kontrol af forskellige virksomhedsdokumenter af advokater. Advokats råd om følsomme forhold. Juridiske overholdelser.

 • Alle sikkerhedsforanstaltninger er truffet
 • Definition af specifikke roller
 • Sikkerhed for penge
 • Juridisk afhjælpning
 • Problemer skitserer godt
 • Forståelse af aspekter og monetære vilkår osv.

forpligtelse og ansvar fra alle berørte parter

Kontrakter er hovedsageligt designet, udarbejdet og udført af virksomheder ud fra det synspunkt, der markerer forpligtelsen og ansvaret for alle berørte parter til at afbøde risici. Ejere af små virksomheder og ledere på seniorniveau udarbejder ofte kontrakter i hele deres periode.

Da der er behov for, at en aftale læses, forstås og analyseres med hensyn til formuleringer og udtryk, der bruges i en aftale. Det er nødvendigt, at kunstige ord under ingen betingelser skal medtages, eller at der udledes en yderligere betydning bortset fra, hvad der forstås bogstaveligt.

Professionel kontraktvetering og kontrol

Derfor er det nødvendigt at gå til en juridisk undersøgelse, hvis du vil redde dig selv fra uforudsete omstændigheder, der kunne have været afværget, hvis den rigtige retssag ved kontraktvetering af dokumenter blev udført i tide. 

Det er suicidalt at bruge kopi-pasta eller stereotype aftaler / kontrakt, og det er derfor vigtigt at henvende sig til en juridisk ekspert, der kan udarbejde et ordentligt juridisk dokument og til professionel kontraktundersøgelse.

Vigtigste aspekter ved kontraktregulering

 • Kontraktsregulering kræver, at personen foretager en dybdegående gennemgang af forsæt, klausuler, betragtninger og risiko for at beskytte kundens behov og lette en jævn transaktionstrøm.
 • Den vigtigste aftaleret er hentet fra den engelske aftaleret, som lægger stor vægt på, at kontraherende parter ønsker at binde sig selv i en aftale om udveksling af forretning eller service.
 • In Jones V Padavatton, prøvede domstolene klart at definere sondringen mellem familieordninger og forretningsaftaler. Familieaftalen er ikke altid bindende, og kontraktmæssige aftaler bør inddrage dem i den kommercielle hensigt. Mens kontrakter overvåges, bør hensigten til at binde hinanden lovligt i branchen derfor være klar.
 • På baggrund af ovenstående er det vigtigt at kontrollere, at parterne i aftalen er kendte, deres myndighed til at repræsentere deres forskellige virksomheder og muligheden for at indgå kontrakter og kontrollere forretningsstedet. I situationer, hvor der er op til 3 eller flere parter i en kontakt, kan intensiteten af ​​kontrol muligvis være nødt til at være mere streng for at kunne fastlægge formålet med hver enkelt person.
 • Når parter binder sig til erhverv, skal formålet med kontrakten være klart.
 • Hvis formålet vedrører salg af goder, er det fornuftigt, at “x” fremstiller og sælger AB-varer, og “z” er producenten af ​​XY-varer, hvor AB-varer er input.
 • I et simpelt salg af goder, hvor produkter er standardiserede, kan det være vigtigt, at der ikke nødvendigvis gives en specifik definition, men ved at være forsigtig er det fornuftigt at angive og definere “varer”, “parter”, “indkøbsordre, ”“ Leveringsdato ”,“ dato og betalingsmåde ”,“ Leveringssted ”,“ aflysning ”osv. Dette sikrer, at betingelserne betyder de samme ting i samme forstand for de kontraherende parter og passer perfekt til deres krav.
 • Hvor tilpassede produktkrav er komplekse, såsom kedler, specialiseret elektronik, ingeniørvarer osv., Tilrådes det dog at sikre, at alle specifikationer og definitioner afgrænses skarpt.
 • Derefter skal aftalen angive alle de vilkår og betingelser, som forretning skal udføres.

Hvordan adskiller kontraktudkastet sig fra kontraktregistrering?

Kontraktsudarbejdelse og kontraktregulering er to forskellige faser i entreprenørprocessen. Kontraktsudarbejdelse er en proces, der involverer den udkastperson, der udarbejder en kontrakt fra udgangspunkt til slutpunkt.

I kontraktveteringsprocessen er udkastpersonen korrekturlæser og vil arbejde på den eksisterende kontraktskabelon (den, der allerede er udarbejdet) for at udføre de krævede tilføjelser og sletninger i den eksisterende kontraktskabelon.

fokusere på unikke pointers i den eksisterende kontraktskabelon

Fagfolk, der arbejder i visse virksomheder, vil være i stand til at dyrke kontrakterne af to grunde:

 1. Det er enten sådanne virksomheder vil have deres egne kontraktskabeloner; og
 2. Modparten sender deres kontraktskabelon for at blive revideret.

I undersøgelsesprocessen er læringskurven begrænset for fagfolk, da de er nødt til at fokusere på unikke pointere i den eksisterende kontraktskabelon og ikke får udsigten til at udføre arbejdet med det første.

omfattende undersøgelse af forskellige klausuler

På den anden side, i kontraktudarbejdelsesprocessen, tegner forfatteren ofte hele kontrakten på egen hånd med særligt fokus på hvert minuts punkt fra udgangspunkt til slutpunkt.

Kontraktudarbejdelse giver den, der laver udkastet, mulighed for at lære kunsten at udarbejde bestemmelse efter bestemmelse, hvilket gør det muligt for omfattende forskning på forskellige klausuler at lære hver enkelt klausul til kernen.

Det anbefales, at de unge juridiske sind fokuserer på læring af kontraktudarbejdelse (at lære førstehåndsarbejde) til kernen for at blive dygtige til at udarbejde kontrakt eller vetting af kontrakten.

Enterprise Legal / Udkast til kontrakter / Vetting

Kontraktudkast og kontraktudbydere Tjenesteudbydere i Dubai. Juridisk undersøgelse af forskellige dokumenter. Afgivelse af juridisk udtalelse. Rådgivning om følsomme anliggender. Juridiske overholdelser. 

fejl: Indholdet er beskyttet !!
Rul til top