Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ: Οδηγός για το Ποινικό Δίκαιο των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν θεσπίσει έναν ολοκληρωμένο ποινικό κώδικα που χρησιμεύει ως θεμέλιο για το ποινικό τους δίκαιο. Αυτό το νομικό πλαίσιο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του νόμου και της τάξης στη χώρα, ενώ αντικατοπτρίζει τις πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις της κοινωνίας των ΗΑΕ. Η κατανόηση του ποινικού κώδικα των ΗΑΕ είναι απαραίτητη για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και να αποφευχθούν νομικές συνέπειες. Αυτό το άρθρο στοχεύει να παράσχει έναν περιεκτικό οδηγό για το ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ, διερευνώντας τις βασικές πτυχές και τις διατάξεις που περιγράφονται στον ποινικό κώδικα.

Ποιο είναι το κύριο ποινικό δίκαιο που διέπει τα ΗΑΕ;

Ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ, επίσημα γνωστός ως Ομοσπονδιακός Νόμος αριθ. νομικές πρακτικές. Εκτός από τις ισλαμικές αρχές, η ποινική διαδικασία στο Ντουμπάι αντλεί ρυθμίσεις από τον Νόμο Ποινικής Δικονομίας Νο 3 του 1987. Αυτός ο νόμος κατευθύνει την υποβολή ποινικών καταγγελιών, ποινικών ερευνών, δικαστικών διαδικασιών, δικαστικών αποφάσεων και προσφυγών.

Οι κύριοι παράγοντες που εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία των ΗΑΕ είναι το θύμα/καταγγέλλων, το κατηγορούμενο άτομο/κατηγορούμενος, η αστυνομία, ο δημόσιος εισαγγελέας και τα δικαστήρια. Οι ποινικές δίκες συνήθως ξεκινούν όταν το θύμα υποβάλλει καταγγελία εναντίον ενός κατηγορούμενου σε τοπικό αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία έχει καθήκον να ερευνά τα φερόμενα αδικήματα, ενώ ο Εισαγγελέας κατηγορεί τον κατηγορούμενο στο δικαστήριο.

Το δικαστικό σύστημα των ΗΑΕ περιλαμβάνει τρία κύρια δικαστήρια:

 • Το Πρωτοδικείο: Όταν έχουν κατατεθεί πρόσφατα, όλες οι ποινικές υποθέσεις έρχονται σε αυτό το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποτελείται από έναν μόνο δικαστή που εκδικάζει την υπόθεση και εκδίδει την κρίση. Ωστόσο, τρεις δικαστές ακούν και κρίνουν την υπόθεση σε μια δίκη για κακούργημα (η οποία επισύρει σκληρές ποινές). Σε αυτό το στάδιο δεν επιτρέπεται η δίκη των ενόρκων.
 • Το Εφετείο: Αφού το Πρωτοδικείο εκδώσει την απόφασή του, κάθε μέρος μπορεί να ασκήσει έφεση στο Εφετείο. Σημειώστε ότι αυτό το δικαστήριο δεν εξετάζει εκ νέου το θέμα. Πρέπει μόνο να καθορίσει εάν υπήρξε λάθος στην απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου.
 • Το Ακυρωτικό Δικαστήριο: Κάθε άτομο που δεν είναι ικανοποιημένο με την απόφαση του Εφετείου μπορεί να προσφύγει περαιτέρω στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Η απόφαση αυτού του δικαστηρίου είναι οριστική.

Εάν καταδικαστεί για ένα έγκλημα, η κατανόηση του Διαδικασία Ποινικών Εφέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι απαραίτητη. Ένας έμπειρος δικηγόρος σε ποινικές εφέσεις μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των λόγων για την άσκηση έφεσης κατά της ετυμηγορίας ή της ποινής.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές και διατάξεις του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ;

Ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ (Ομοσπονδιακός Νόμος αρ. 3 του 1987) βασίζεται σε έναν συνδυασμό αρχών της Σαρία (ισλαμικού δικαίου) και σύγχρονων νομικών εννοιών. Αποσκοπεί στη διατήρηση του νόμου και της τάξης διατηρώντας παράλληλα τις πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες της κοινωνίας των ΗΑΕ, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 1.

 1. Αρχές που προέρχονται από το Δίκαιο της Σαρία
 • Απαγορεύσεις σε δραστηριότητες όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι παράνομες σεξουαλικές σχέσεις
 • Τα εγκλήματα Hudud, όπως η κλοπή και η μοιχεία, έχουν τιμωρίες που ορίζει η Σαρία, π.χ. ακρωτηριασμός, λιθοβολισμός
 • Εκδικητική δικαιοσύνη «οφθαλμό αντί οφθαλμού» για εγκλήματα όπως ο φόνος και η σωματική βλάβη
 1. Σύγχρονες Νομικές Αρχές
 • Κωδικοποίηση και τυποποίηση των νόμων στα εμιράτα
 • Σαφώς καθορισμένα εγκλήματα, ποινές, παραγραφές
 • Δίκαιη διαδικασία, τεκμήριο αθωότητας, δικαίωμα συνηγόρου
 1. Βασικές Διατάξεις
 • Εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας – προδοσία, τρομοκρατία κ.λπ.
 • Εγκλήματα κατά ατόμων – δολοφονία, επίθεση, συκοφαντική δυσφήμιση, εγκλήματα τιμής
 • Οικονομικά εγκλήματα – απάτη, παραβίαση εμπιστοσύνης, πλαστογραφία, ξέπλυμα χρήματος
 • Ηλεκτρονικά εγκλήματα – πειρατεία, διαδικτυακή απάτη, παράνομο περιεχόμενο
 • Δημόσια ασφάλεια, ηθικά εγκλήματα, απαγορευμένες δραστηριότητες

Ο Ποινικός Κώδικας συνδυάζει τη Σαρία και τις σύγχρονες αρχές, αν και ορισμένες διατάξεις αντιμετωπίζουν κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνιστάται η διαβούλευση με τοπικούς νομικούς εμπειρογνώμονες.

Ποινικό Δίκαιο εναντίον Ποινικής Δικονομίας στα ΗΑΕ

Το Ποινικό Δίκαιο ορίζει τους ουσιαστικούς κανόνες που καθορίζουν τι συνιστά έγκλημα και ορίζουν την ποινή ή την ποινή που πρέπει να επιβληθεί για αποδεδειγμένα αδικήματα. Καλύπτεται από τον Ποινικό Κώδικα των ΗΑΕ (Ομοσπονδιακός Νόμος Αρ. 3 του 1987).

Βασικές πτυχές:

 • Κατηγορίες και ταξινομήσεις εγκλημάτων
 • Στοιχεία που πρέπει να αποδειχθούν για να χαρακτηριστεί μια πράξη ως έγκλημα
 • Η ποινή ή η ποινή που αντιστοιχεί σε κάθε έγκλημα

Για παράδειγμα, ο Ποινικός Κώδικας ορίζει τη δολοφονία ως ποινικό αδίκημα και καθορίζει την τιμωρία για κάποιον που έχει καταδικαστεί για φόνο.

Το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, από την άλλη πλευρά, θεσπίζει τους δικονομικούς κανόνες και διαδικασίες για την επιβολή των ουσιαστικών ποινικών νόμων. Περιγράφεται στο Νόμο περί Ποινικής Δικονομίας των ΗΑΕ (Ομοσπονδιακός Νόμος Αρ. 35 του 1992).

Βασικές πτυχές:

 • Εξουσίες και περιορισμοί της επιβολής του νόμου στις έρευνες
 • Διαδικασίες σύλληψης, κράτησης και κατηγορίας κατηγορουμένου
 • Δικαιώματα και προστασίες που παρέχονται στον κατηγορούμενο
 • Διεξαγωγή δίκες και δικαστικές διαδικασίες
 • Η διαδικασία προσφυγής μετά από απόφαση

Για παράδειγμα, ορίζει κανόνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τη διαδικασία κατηγορίας σε κάποιον, τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης και τον μηχανισμό προσφυγών.

Ενώ το ποινικό δίκαιο ορίζει τι είναι έγκλημα, το ποινικό δικονομικό δίκαιο διασφαλίζει ότι αυτοί οι ουσιαστικοί νόμοι εφαρμόζονται σωστά μέσω μιας καθιερωμένης δικαστικής διαδικασίας, από την έρευνα έως τη δίωξη και τις δίκες.

Το πρώτο περιγράφει τις νομικές συνέπειες, το δεύτερο επιτρέπει την επιβολή αυτών των νόμων.

  Ταξινόμηση αδικημάτων και εγκλημάτων στο ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ

  Πριν υποβάλετε μια ποινική μήνυση, είναι απαραίτητο να μάθετε τους τύπους αδικημάτων και εγκλημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αδικημάτων και οι ποινές τους:

  • Παραβάσεις (παραβάσεις): Αυτή είναι η λιγότερο σκληρή κατηγορία ή ήσσονος σημασίας παράβαση των αδικημάτων των ΗΑΕ. Περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που επισύρει τιμωρία ή ποινή που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες φυλάκιση ή μέγιστο πρόστιμο 1,000 ντιρχάμ.
  • Πλημμελήματα: Το πλημμέλημα τιμωρείται με περιορισμό, πρόστιμο από 1,000 έως 10,000 ντιράμ το πολύ ή με απέλαση. Η παράβαση ή η ποινή μπορεί επίσης να προσελκύσει Diyyat, μια ισλαμική πληρωμή «χρήματος αίματος».
  • Εγκληματίες: Αυτά είναι τα σκληρότερα εγκλήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ και τιμωρούνται με μέγιστη ισόβια κάθειρξη, θάνατο ή Diyyat.

  Πώς επιβάλλονται οι ποινικοί νόμοι στα ΗΑΕ;

  Οι ποινικοί νόμοι στα ΗΑΕ επιβάλλονται μέσω των συνδυασμένων προσπαθειών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, της δημόσιας εισαγγελίας και του δικαστικού συστήματος, όπως περιγράφεται στο νόμο περί ποινικής δικονομίας των ΗΑΕ. Η διαδικασία συνήθως ξεκινά με μια έρευνα που διεξάγεται από τις αστυνομικές αρχές μετά τη λήψη πληροφοριών για ένα πιθανό έγκλημα. Έχουν την εξουσία να καλούν άτομα, να συλλέγουν στοιχεία, να κάνουν συλλήψεις και να παραπέμπουν υποθέσεις στη δημόσια εισαγγελία.

  Στη συνέχεια, η εισαγγελία εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζει εάν θα ασκήσει επίσημες κατηγορίες ή θα απορρίψει την υπόθεση. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες, η υπόθεση προχωρά σε εκδίκαση στο αρμόδιο δικαστήριο – Πρωτοδικείο για κακουργήματα και πλημμελήματα και Πλημμελειοδικείο για μικρότερα αδικήματα. Οι δίκες επιβλέπονται από δικαστές που αξιολογούν τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που παρουσιάζονται από την εισαγγελία και την υπεράσπιση.

  Μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, τόσο ο καταδικασθείς όσο και η εισαγγελία διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν σε ανώτερα δικαστήρια όπως το Εφετείο και στη συνέχεια το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Η εκτέλεση των τελεσίδικων αποφάσεων και ποινών πραγματοποιείται μέσω της αστυνομίας, της δημόσιας εισαγγελίας και του σωφρονιστικού συστήματος στα ΗΑΕ.

  θύμα εγκλήματος ΗΑΕ
  αστυνομική υπόθεση του Ντουμπάι
  δικαστικά συστήματα των ΗΑΕ

  Ποια είναι η διαδικασία για την αναφορά ενός εγκλήματος στα ΗΑΕ;

  Όταν συμβαίνει ένα έγκλημα στα ΗΑΕ, το πρώτο βήμα είναι να υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία στον πλησιέστερο σταθμό, κατά προτίμηση κοντά στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε προφορικά είτε γραπτά, αλλά η καταγγελία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα γεγονότα που συνιστούν το υποτιθέμενο ποινικό αδίκημα.

  Η αστυνομία θα ζητήσει από τον καταγγέλλοντα να παράσχει την κατάθεσή του, η οποία είναι ηχογραφημένη στα αραβικά και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Επιπλέον, η νομοθεσία των ΗΑΕ επιτρέπει στους καταγγέλλοντες να καλούν μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον λογαριασμό τους και να προσδώσουν αξιοπιστία στους ισχυρισμούς. Η παροχή συμπληρωματικού πλαισίου από μάρτυρες μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την επακόλουθη ποινική έρευνα.

  Μόλις υποβληθεί μια καταγγελία, οι αρμόδιες αρχές ξεκινούν έρευνα για να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς και προσπαθούν να εντοπίσουν και να εντοπίσουν πιθανούς υπόπτους. Ανάλογα με τη φύση του εγκλήματος, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει νομικούς υπαλλήλους από την αστυνομία, αξιωματούχους μετανάστευσης, λιμενικούς, επιθεωρητές του δήμου, συνοριακές περιπολίες και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

  Βασικό μέρος της έρευνας είναι η ανάκριση τυχόν ταυτοποιημένων υπόπτων και η λήψη καταθέσεων. Οι ύποπτοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παρουσιάσουν τους δικούς τους μάρτυρες για να υποστηρίξουν την εκδοχή τους για τα γεγονότα. Οι αρχές συλλέγουν και αναλύουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως έγγραφα, φωτογραφίες/βίντεο, ιατροδικαστικά και καταθέσεις μαρτύρων.

  Εάν η έρευνα βρει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για εγκληματική ενέργεια, ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα ασκήσει επίσημες κατηγορίες. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες, η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια των ΗΑΕ σύμφωνα με τον νόμο περί ποινικής δικονομίας.

  Σε αυτό το στάδιο, όσοι επιθυμούν να ασκήσουν ποινική υπόθεση εναντίον άλλου μέρους θα πρέπει να λάβουν ορισμένα μέτρα εκτός από την καταγγελία της αστυνομίας:

  • Λάβετε ιατρική έκθεση που να τεκμηριώνει τυχόν τραυματισμούς
  • Συγκεντρώστε άλλα στοιχεία όπως ασφαλιστικά αρχεία και καταθέσεις μαρτύρων
  • Συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης

  Εάν ο εισαγγελέας προχωρήσει με κατηγορίες, ο καταγγέλλων μπορεί να χρειαστεί να υποβάλει αστική αγωγή για να εκδικαστεί η ποινική υπόθεση στο δικαστήριο.

  Ποια είδη εγκλημάτων μπορούν να καταγγελθούν;

  Τα ακόλουθα εγκλήματα μπορούν να αναφερθούν στην αστυνομία στα ΗΑΕ:

  • Δολοφονία
  • Ανθρωποκτονία
  • Βιασμός
  • Σεξουαλική επίθεση
  • Διάρρηξη
  • Κλοπή
  • Υπεξαίρεση
  • Υποθέσεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία
  • Πλαστογραφία
  • παραχάραξη
  • Αδικήματα περί ναρκωτικών
  • Κάθε άλλο έγκλημα ή δραστηριότητα που παραβιάζει το νόμο

  Για περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την παρενόχληση, η αστυνομία μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μέσω της υπηρεσίας Aman στο 8002626 ή μέσω SMS στο 8002828. Επιπλέον, τα άτομα μπορούν να αναφέρουν εγκλήματα ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοσελίδα της αστυνομίας του Άμπου Ντάμπι ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) στο Ντουμπάι.

  Ποιες είναι οι διαδικασίες για ποινικές έρευνες και δίκες στα ΗΑΕ;

  Οι ποινικές έρευνες στα ΗΑΕ διέπονται από τον νόμο περί ποινικής δικονομίας και εποπτεύονται από τη δημόσια εισαγγελία. Όταν αναφέρεται ένα έγκλημα, η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου διεξάγουν μια αρχική έρευνα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Ανάκριση υπόπτων, θυμάτων και μαρτύρων
  • Συλλογή υλικών αποδεικτικών στοιχείων, εγγράφων, καταγραφών κ.λπ.
  • Διενέργεια ερευνών, κατασχέσεων και ιατροδικαστικής ανάλυσης
  • Συνεργασία με ειδικούς και συμβούλους όπως απαιτείται

  Τα πορίσματα παρουσιάζονται στη δημόσια εισαγγελία, η οποία εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζει εάν θα ασκήσει κατηγορίες ή θα απορρίψει την υπόθεση. Ο Εισαγγελέας θα καλέσει και θα συνεντεύξει χωριστά τον καταγγέλλοντα και τον ύποπτο για να εξακριβώσει τις ιστορίες τους. Σε αυτό το στάδιο, κάθε μέρος μπορεί να προσκομίσει μάρτυρες για να επαληθεύσει τον λογαριασμό του και να βοηθήσει τον Εισαγγελέα να καθορίσει εάν είναι απαραίτητη η κατηγορία. Οι δηλώσεις σε αυτό το στάδιο γίνονται ή μεταφράζονται επίσης στα αραβικά και υπογράφονται και από τα δύο μέρη. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες, η εισαγγελία προετοιμάζει την υπόθεση για εκδίκαση.

  Οι ποινικές δίκες στα ΗΑΕ πραγματοποιούνται στα δικαστήρια υπό την αρμοδιότητα των δικαστών. Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει:

  • Οι κατηγορίες διαβάζονται από την εισαγγελία
  • Ο κατηγορούμενος δηλώνει ένοχος ή αθώος
  • Η εισαγγελία και η υπεράσπιση παρουσιάζουν τα στοιχεία και τα επιχειρήματά τους
  • Εξέταση μαρτύρων και από τις δύο πλευρές
  • Τελικές δηλώσεις εισαγγελίας και υπεράσπισης

  Στη συνέχεια, ο δικαστής συζητά κατ' ιδίαν και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση - αθωώνει τον κατηγορούμενο εάν δεν έχει πειστεί για την ενοχή του πέρα ​​από εύλογη αμφιβολία ή εκδίδοντας καταδικαστική απόφαση και ποινή εάν βρουν τον κατηγορούμενο ένοχο με βάση τα στοιχεία.

  Τόσο ο καταδικασθείς όσο και ο κατηγορούμενος έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε ανώτερα δικαστήρια κατά της απόφασης ή της ποινής. Τα εφετεία εξετάζουν τα αρχεία της υπόθεσης και μπορούν να επικυρώσουν ή να ακυρώσουν την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου.

  Σε όλη τη διαδικασία, ορισμένα δικαιώματα όπως το τεκμήριο αθωότητας, η πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο και τα πρότυπα αποδεικτικών στοιχείων και αποδείξεων πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ. Τα ποινικά δικαστήρια χειρίζονται υποθέσεις που κυμαίνονται από μικροαδικήματα έως σοβαρά εγκλήματα όπως οικονομική απάτη, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και βία.

  Είναι δυνατόν να ασκηθεί ποινική υπόθεση εάν δεν μπορεί να βρεθεί ο δράστης;

  Ναι, είναι δυνατή η δίωξη ποινικής υπόθεσης σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν ο δράστης δεν μπορεί να εντοπιστεί. Ας υποθέσουμε ότι το θύμα έχει συγκεντρώσει στοιχεία που τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε και μπορεί να παράσχει σαφή τεκμηρίωση για το πότε και πού συνέβη το περιστατικό. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι δυνατή η δίωξη ποινικής υπόθεσης.

  Ποια είναι τα νομικά δικαιώματα των θυμάτων σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ;

  Τα ΗΑΕ λαμβάνουν μέτρα για την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας. Τα βασικά δικαιώματα που παρέχονται στα θύματα βάσει του νόμου περί ποινικής δικονομίας των ΗΑΕ και άλλων κανονισμών περιλαμβάνουν:

  1. Δικαίωμα υποβολής ποινικής καταγγελίας Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν εγκλήματα και να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά των δραστών
  2. Δικαιώματα κατά την έρευνα
  • Δικαίωμα άμεσης και ενδελεχούς διερεύνησης των καταγγελιών
  • Δικαίωμα παροχής στοιχείων και κατάθεσης μαρτύρων
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ορισμένα ανακριτικά μέτρα
  1. Δικαιώματα κατά τη διάρκεια της δίκης
  • Δικαίωμα πρόσβασης σε νομικό σύμβουλο και εκπροσώπηση
  • Δικαίωμα συμμετοχής στις ακροάσεις, εκτός εάν αποκλείεται για λόγους
  • Δικαίωμα επανεξέτασης/σχολιασμού των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν
  1. Δικαίωμα αναζήτησης αποζημίωσης/αποζημίωσης
  • Δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης από τους δράστες για ζημιές, τραυματισμούς, ιατρικά έξοδα και άλλες μετρήσιμες ζημίες
  • Τα θύματα μπορούν επίσης να ζητήσουν αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού και άλλα έξοδα, αλλά όχι για μισθούς/εισόδημα που χάθηκαν λόγω του χρόνου που αφιέρωσαν στη δικαστική διαδικασία
  1. Δικαιώματα που σχετίζονται με το απόρρητο, την ασφάλεια και την υποστήριξη
  • Δικαίωμα προστασίας και εμπιστευτικότητας των ταυτοτήτων εάν απαιτείται
  • Δικαίωμα σε μέτρα προστασίας για θύματα εγκλημάτων όπως εμπορία ανθρώπων, βία κ.λπ.
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, καταφύγια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ταμεία οικονομικής βοήθειας

  Τα ΗΑΕ έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς για τα θύματα να διεκδικούν αποζημίωση και αποζημίωση μέσω αστικών αγωγών κατά των δραστών. Επιπλέον, τα θύματα έχουν το δικαίωμα σε νομική συνδρομή και μπορούν να διορίσουν δικηγόρους ή να τους ανατεθεί νομική βοήθεια. Οι φορείς υποστήριξης παρέχουν επίσης δωρεάν συμβουλές και συμβουλές.

  Συνολικά, οι νόμοι των ΗΑΕ στοχεύουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ιδιωτική ζωή, στην πρόληψη της εκ νέου θυματοποίησης, στη διασφάλιση της ασφάλειας, στην ενεργοποίηση αξιώσεων αποζημίωσης και στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κατά τη διαδικασία της ποινικής δικαιοσύνης.

  Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις;

  Ο δικηγόρος υπεράσπισης είναι υπεύθυνος για την υπεράσπιση του δράστη στο δικαστήριο. Μπορούν να αμφισβητήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε ο εισαγγελέας και να υποστηρίξουν ότι ο δράστης πρέπει να αφεθεί ελεύθερος ή να του επιβληθεί μειωμένη ποινή.

  Ακολουθούν ορισμένα από τα καθήκοντα που διαδραματίζει ένας ποινικός δικηγόρος σε ποινικές υποθέσεις:

  • Ο δικηγόρος υπεράσπισης μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό του δράστη στις ακροάσεις του δικαστηρίου.
  • Εάν η υπόθεση καταλήξει σε καταδίκη, ο δικηγόρος θα συνεργαστεί με τον κατηγορούμενο για να καθορίσει την κατάλληλη ποινή και να παρουσιάσει ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής.
  • Κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με την εισαγγελία, ο συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να υποβάλει σύσταση για μείωση της ποινής.
  • Ο δικηγόρος υπεράσπισης είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου στις ακροάσεις της καταδίκης.

  Ποιος είναι ο ρόλος των ιατροδικαστικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις;

  Τα εγκληματολογικά στοιχεία χρησιμοποιούνται συχνά σε ποινικές υποθέσεις για να διαπιστωθούν τα γεγονότα ενός περιστατικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, βαλλιστικά στοιχεία και άλλους τύπους επιστημονικών στοιχείων.

  Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας σε ποινικές υποθέσεις;

  Όταν γίνει καταγγελία, η αστυνομία την παραπέμπει στα αρμόδια τμήματα (τμήμα ιατροδικαστικής, τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος κ.λπ.) για έλεγχο.

  Στη συνέχεια, η αστυνομία θα παραπέμψει την καταγγελία στη δημόσια εισαγγελία, όπου θα ανατεθεί σε εισαγγελέα να την εξετάσει σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα των ΗΑΕ.

  Η αστυνομία θα διερευνήσει επίσης την καταγγελία και θα συγκεντρώσει στοιχεία για να υποστηρίξει την υπόθεση. Μπορούν επίσης να συλλάβουν και να κρατήσουν τον δράστη.

  Ποιος είναι ο ρόλος του Εισαγγελέα σε Ποινικές Υποθέσεις;

  Όταν μια καταγγελία παραπέμπεται στην εισαγγελία, ανατίθεται εισαγγελέας να την εξετάσει. Στη συνέχεια ο εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα ασκήσει δίωξη ή όχι. Μπορούν επίσης να επιλέξουν να αποσύρουν την υπόθεση εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να την υποστηρίξουν.

  Ο εισαγγελέας θα συνεργαστεί επίσης με την αστυνομία για τη διερεύνηση της καταγγελίας και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Μπορούν επίσης να συλλάβουν και να κρατήσουν τον δράστη.

  Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου του θύματος σε ποινικές υποθέσεις;

  Ένας δράστης μπορεί να καταδικαστεί και να διαταχθεί να καταβάλει αποζημίωση στο θύμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο δικηγόρος του θύματος θα συνεργαστεί με το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ποινής ή αργότερα για να συλλέξει στοιχεία για να καθορίσει εάν ο δράστης έχει τις οικονομικές δυνατότητες να αποζημιώσει το θύμα.

  Ο δικηγόρος του θύματος μπορεί επίσης να το εκπροσωπήσει σε αστικές αγωγές κατά παραβατών.

  Εάν έχετε κατηγορηθεί για διάπραξη εγκλήματος, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε τις υπηρεσίες ενός ποινικού δικηγόρου. Θα μπορούν να σας συμβουλεύσουν για τα δικαιώματά σας και να σας εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο.

  ποινικές διαδικασίες
  ποινικό δίκαιο ΗΑΕ
  Εισαγγελίας

  Πώς χειρίζεται το ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ υποθέσεις που αφορούν αλλοδαπούς ή επισκέπτες;

  Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβάλλουν το πλήρες νομικό τους σύστημα εξίσου σε πολίτες και μη πολίτες για τυχόν ποινικά αδικήματα που διαπράττονται εντός των συνόρων τους. Οι αλλοδαποί υπήκοοι, οι ομογενείς κάτοικοι και οι επισκέπτες υπόκεινται στην ποινική νομοθεσία και τις δικαστικές διαδικασίες των ΗΑΕ χωρίς εξαίρεση.

  Εάν κατηγορηθούν για έγκλημα στα ΗΑΕ, οι αλλοδαποί θα υποβληθούν σε σύλληψη, κατηγορίες και δίωξη μέσω των τοπικών δικαστηρίων όπου συνέβη το φερόμενο αδίκημα. Τα πρακτικά είναι στα αραβικά, με μετάφραση αν χρειαστεί. Τα ίδια πρότυπα αποδεικτικών στοιχείων, οι διατάξεις νομικής εκπροσώπησης και οι οδηγίες επιβολής ποινών ισχύουν ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το καθεστώς διαμονής κάποιου.

  Είναι σημαντικό για τους αλλοδαπούς να κατανοήσουν ότι οι ενέργειες που γίνονται αποδεκτές αλλού μπορεί να συνιστούν εγκλήματα στα ΗΑΕ λόγω διαφορών στους νόμους και στους πολιτιστικούς κανόνες. Η άγνοια του νόμου δεν δικαιολογεί την εγκληματική συμπεριφορά.

  Οι πρεσβείες μπορεί να προσφέρουν προξενική βοήθεια, αλλά τα ΗΑΕ διατηρούν την πλήρη εξουσία για τη δίωξη αλλοδαπών κατηγορουμένων. Η τήρηση των τοπικών νόμων είναι απαραίτητη τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους.

  Επιπλέον, οι αλλοδαποί θα πρέπει να σημειώσουν ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κράτηση κατά τη διάρκεια των ερευνών, με προδικαστικές διαδικασίες και δικαιώματα κατανόησης. Οι δικαστικές υποθέσεις μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις που επηρεάζουν την παραμονή κάποιου. Κατά μοναδικό τρόπο, οι αρχές διπλού κινδύνου από άλλα έθνη μπορεί να μην ισχύουν - τα ΗΑΕ θα μπορούσαν να ξαναδικάσουν κάποιον για ένα αδίκημα για το οποίο αντιμετώπιζαν δίωξη αλλού στο παρελθόν.

  Τι γίνεται αν το θύμα βρίσκεται σε άλλη χώρα;

  Εάν το θύμα δεν βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μπορεί να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει μια ποινική υπόθεση. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακές καταθέσεις και άλλες μεθόδους συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

  Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει την κατάσταση μιας ποινικής υπόθεσης ή μιας αστυνομικής καταγγελίας στα ΗΑΕ;

  Η μέθοδος παρακολούθησης της προόδου μιας ποινικής υπόθεσης ή μιας αστυνομικής καταγγελίας που υποβλήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ποικίλλει ανάλογα με το εμιράτο από το οποίο ξεκίνησε η υπόθεση. Τα δύο πολυπληθέστερα εμιράτα, το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.

  Ντουμπάι

  Στο Ντουμπάι, οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε από την Αστυνομία του Ντουμπάι που επιτρέπει ελέγχους κατάστασης υπόθεσης εισάγοντας απλώς τον αριθμό αναφοράς. Ωστόσο, εάν αυτή η ψηφιακή υπηρεσία δεν είναι προσβάσιμη, εναλλακτικές επιλογές επικοινωνίας όπως:

  • Το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας
  • Email
  • Ζωντανή συνομιλία ιστότοπου/εφαρμογής

  Αμπού Ντάμπι

  Από την άλλη πλευρά, το Άμπου Ντάμπι ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή, προσφέροντας μια αποκλειστική υπηρεσία παρακολούθησης υποθέσεων μέσω του ιστότοπου του Δικαστικού Τμήματος του Άμπου Ντάμπι. Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον αριθμό ταυτότητας της Emirates και την ημερομηνία γέννησής του πριν αποκτήσετε πρόσβαση για να δείτε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης στο διαδίκτυο.

  Γενικές συμβουλές

  Ανεξάρτητα από το εμιράτο που εμπλέκεται, η διατήρηση του συγκεκριμένου αριθμού αναφοράς υπόθεσης είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε ηλεκτρονική έρευνα σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδό του.

  Εάν οι ψηφιακές επιλογές δεν είναι διαθέσιμες ή αντιμετωπίζετε τεχνικές δυσκολίες, επικοινωνώντας απευθείας είτε με το αρχικό αστυνομικό τμήμα όπου υποβλήθηκε η καταγγελία είτε με τις δικαστικές αρχές που επιβλέπουν την υπόθεση, μπορείτε να παράσχετε τις απαραίτητες ενημερώσεις.

  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ αυτές οι διαδικτυακές υπηρεσίες παρακολούθησης στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας, εξακολουθούν να εξελίσσονται συστήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν περιορισμούς περιοδικά. Οι παραδοσιακοί δίαυλοι επικοινωνίας με τις αρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστήρια παραμένουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις.

  Πώς χειρίζεται το ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ τη διαιτησία ή την εναλλακτική επίλυση διαφορών;

  Το σύστημα ποινικού δικαίου των ΗΑΕ ασχολείται κυρίως με τη δίωξη ποινικών αδικημάτων μέσω του δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, επιτρέπει τη διαιτησία και εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών σε ορισμένες περιπτώσεις προτού ασκηθούν επίσημες κατηγορίες.

  Για δευτερεύουσες ποινικές καταγγελίες, οι αστυνομικές αρχές μπορούν πρώτα να επιχειρήσουν να επιλύσουν το ζήτημα μέσω της διαμεσολάβησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, η υπόθεση μπορεί να κλείσει χωρίς να προχωρήσει σε δίκη. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για ζητήματα όπως αναποδογυρισμένες επιταγές, μικροεπιθέσεις ή άλλα παραπτώματα.

  Η δεσμευτική διαιτησία αναγνωρίζεται επίσης για ορισμένες αστικές υποθέσεις που έχουν ποινικές επιπτώσεις, όπως εργατικές διαφορές ή εμπορικές συγκρούσεις. Μια διορισμένη ομάδα διαιτησίας μπορεί να εκδώσει μια απόφαση που είναι νομικά εκτελεστή. Αλλά για πιο σοβαρές ποινικές κατηγορίες, η υπόθεση θα περάσει από τα τυπικά δίωξη στα δικαστήρια των ΗΑΕ.

  Γιατί χρειάζεστε έναν τοπικό εξειδικευμένο και έμπειρο ποινικό δικηγόρο

  Η αντιμετώπιση ποινικών διώξεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαιτεί εξειδικευμένη νομική εμπειρογνωμοσύνη που μόνο ένας τοπικός, έμπειρος ποινικός δικηγόρος μπορεί να παρέχει. Το μοναδικό νομικό σύστημα των ΗΑΕ, που συνδυάζει τους αστικούς νόμους και τους νόμους της Σαρία, απαιτεί εις βάθος γνώση που προέρχεται από χρόνια εμπειρίας που εργάζονται στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών τους. Ένας δικηγόρος με έδρα στα Εμιράτα κατανοεί τις αποχρώσεις που μπορεί να παραβλέψουν οι διεθνείς επαγγελματίες.

  Περισσότερο από την απλή κατανόηση των νόμων, ένας τοπικός ποινικός δικηγόρος χρησιμεύει ως ένας πολύτιμος οδηγός για την πλοήγηση στα δικαστήρια των ΗΑΕ. Γνωρίζουν καλά τα πρωτόκολλα, τις διαδικασίες και τη δυναμική του δικαστικού συστήματος. Η γλωσσική τους επάρκεια στα αραβικά εξασφαλίζει ακριβή μετάφραση των εγγράφων και σαφή επικοινωνία κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Τέτοιες πτυχές μπορεί να είναι κρίσιμα πλεονεκτήματα.

  Επιπλέον, οι δικηγόροι των ΗΑΕ με καθιερωμένη σταδιοδρομία διαθέτουν συχνά διασυνδέσεις, φήμη και βαθιά πολιτιστική κατανόηση – στοιχεία που μπορούν να ωφελήσουν τη στρατηγική υποθέσεων του πελάτη. Αντιλαμβάνονται πώς τα ήθη και οι αξίες της κοινωνίας αλληλεπιδρούν με τους νόμους. Αυτό το πλαίσιο πληροφορεί πώς κατασκευάζουν νομικές άμυνες και διαπραγματεύονται για ευνοϊκές αποφάσεις με τις αρχές.

  Από τη διαχείριση διαφορετικών ποινικών διώξεων μέχρι τον σωστό χειρισμό αποδεικτικών στοιχείων, ένας εξειδικευμένος τοπικός ποινικός δικηγόρος έχει ακονίσει τις τακτικές ειδικά για τα δικαστήρια των ΗΑΕ. Η στρατηγική τους εκπροσώπηση βασίζεται στην άμεση εμπειρία που είναι μοναδικά σχετική με την κατάστασή σας. Ενώ όλοι οι νομικοί σύμβουλοι είναι σημαντικοί όταν κατηγορούνται, το να έχεις έναν δικηγόρο βαθιά ενταγμένο στο ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ μπορεί να κάνει μια καθοριστική διαφορά.

  Είτε έχετε ερευνηθεί, συλληφθεί ή κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι απαραίτητο να έχετε έναν δικηγόρο που να κατανοεί τους νόμους της χώρας. Το νόμιμο σου διαβούλευση μαζί μας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την κατάσταση και τις ανησυχίες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε μια συνάντηση. Καλέστε μας τώρα για ένα Επείγον ραντεβού και συνάντηση στο +971506531334 +971558018669

  Μεταβείτε στην κορυφή