Νομικές εταιρείες Ντουμπάι

Γράψτε μας στο case@lawyersuae.com | Επείγουσες κλήσεις + 971506531334 + 971558018669

Εξετάστε Κριτικά τις Λεπτομέρειες του Συμβολαίου σας μέσω Ελέγχου Συμβολαίου

προστατέψτε τον εαυτό σας

Νόμιμη άποψη

Μια νομική σύμβαση ή συμφωνία είναι κάτι περισσότερο από ένα έγγραφο που υπογράφουν δύο μέρη, αλλά προστατεύει την επιχειρηματική οντότητα κάποιου με τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα. Μια συμφωνία δημιουργεί ευθύνες, όρους, νομισματικά ζητήματα, προθεσμίες και πολλά άλλα ώστε κάθε μέρος της συμφωνίας να σφραγίζεται σωστά, το οποίο, εάν αποτύχει, μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες απώλειες.

Ο νόμιμος έλεγχος είναι απαραίτητος στο Ντουμπάι και στα ΗΑΕ

νομικές συμφωνίες ή συμβάσεις

έλεγχος των εγγράφων

Χωρίς τη δέουσα επιμέλεια του ελέγχου συμβάσεων, ενδέχεται να υπογράψουμε συμβόλαια με μη ελκυστικές συνθήκες που δεν είναι επωφελείς για εμάς ή τα συμφέροντά μας.

Τι είναι ο έλεγχος συμβολαίου

Έλεγχος συμβολαίου ή νομικός έλεγχος σημαίνει την πράξη της προσεκτικής και κριτικής εξέτασης των εγγράφων που πρέπει να εκτελεστούν βάσει του νόμου. Ο έλεγχος της σύμβασης οδηγεί σε ενδελεχή επιμέλεια της συμφωνίας, η οποία διασφαλίζει τα ακόλουθα:

Νομικός έλεγχος διαφόρων εταιρικών εγγράφων από δικηγόρους. Συμβουλές δικηγόρου για ευαίσθητα θέματα. Νομικές συμμορφώσεις.

 • Λαμβάνονται όλες οι εγγυήσεις
 • Ορισμός συγκεκριμένων ρόλων
 • Ασφάλεια χρημάτων
 • Νομική προσφυγή
 • Τα θέματα περιγράφονται καλά
 • Σαφήνεια πτυχών και νομισματικών όρων κ.λπ.

υποχρέωση και ευθύνες όλων των ενδιαφερομένων μερών

Τα συμβόλαια σχεδιάζονται, συντάσσονται και εκτελούνται κυρίως από εταιρείες από την άποψη που επισημαίνουν την υποχρέωση και τις ευθύνες όλων των ενδιαφερομένων μερών για τον περιορισμό των κινδύνων. Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και οι διευθυντές ανώτερου επιπέδου συντάσσουν συχνά συμβάσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για μια συμφωνία να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να αναλυθεί σχετικά με τις διατυπώσεις και την έκφραση που χρησιμοποιούνται στο σώμα μιας συμφωνίας. Είναι απαραίτητο σε καμία περίπτωση να μην περιλαμβάνονται τεχνητές λέξεις ή να συνάγεται ένα πρόσθετο νόημα εκτός από αυτό που κατανοείται κυριολεκτικά.

Επαγγελματικός έλεγχος και έλεγχος συμβολαίου

Επομένως, η μετάβαση για νομικό έλεγχο είναι απαραίτητη εάν θέλετε να σώσετε τον εαυτό σας από απρόβλεπτες περιστάσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν η κατάλληλη νομική ενέργεια της εξέτασης των εγγράφων εκτελέστηκε εγκαίρως. 

Είναι αυτοκτονικό να χρησιμοποιείτε τις νομικές συμβάσεις / συμβόλαια copy-paste ή stereotype, και ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας να απευθυνθείτε σε έναν νομικό εμπειρογνώμονα που μπορεί να συντάξει ένα κατάλληλο νομικό έγγραφο και για έλεγχο επαγγελματικών συμβάσεων.

Κύριες πτυχές του ελέγχου συμβολαίου

 • Ο έλεγχος της σύμβασης απαιτεί από το άτομο να διενεργήσει σε βάθος έλεγχο της πρόθεσης, των ρητρών, των αιτιολογικών σκέψεων και του κινδύνου να προστατεύσει την ανάγκη ενός πελάτη και να διευκολύνει την ομαλή ροή συναλλαγών.
 • Ο κύριος νόμος περί συμβάσεων προέρχεται από τον αγγλικό νόμο περί συμβάσεων, ο οποίος δίνει μεγάλη έμφαση στην επιθυμία των συμβαλλομένων μερών να δεσμευτούν σε μια συμφωνία ανταλλαγής επιχειρήσεων ή υπηρεσιών.
 • In Jones V Padavatton, τα δικαστήρια προσπάθησαν να προσδιορίσουν με σαφήνεια τη διάκριση μεταξύ οικογενειακών συμφωνιών και επιχειρηματικών συμφωνιών. Η οικογενειακή συμφωνία δεν είναι πάντα δεσμευτική και οι συμβατικές συμφωνίες θα πρέπει να εμπλέκονται σε αυτά με σαφήνεια την εμπορική πρόθεση. Ως εκ τούτου, ενώ οι συμβάσεις ελέγχονται, η πρόθεση να δεσμεύονται νομικά μεταξύ τους στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι σαφής.
 • Μετά από τα παραπάνω, είναι ζωτικής σημασίας να ελέγξετε ότι τα μέρη της συμφωνίας είναι γνωστά, την εξουσία τους να εκπροσωπούν τις διαφορετικές εταιρείες τους και την ικανότητα σύναψης συμβάσεων και τον τόπο της επιχείρησης που ελέγχεται. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν έως και 3 ή περισσότερα μέρη σε μια επαφή, η ένταση του ελέγχου μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο αυστηρή για να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον σκοπό κάθε ατόμου.
 • Όταν τα μέρη δεσμεύονται στην επιχείρηση, ο σκοπός της σύμβασης πρέπει να είναι σαφής.
 • Εάν ο σκοπός αφορά τις πωλήσεις αγαθών, είναι λογικό ότι το "x" κατασκευάζει και πωλεί αγαθά AB και το "z" είναι ο κατασκευαστής αγαθών XY στα οποία τα αγαθά AB αποτελούν είσοδο.
 • Σε μια απλή πώληση αγαθών, όπου τα προϊόντα είναι τυποποιημένα, μπορεί να είναι απαραίτητο να μην δοθεί απαραίτητα συγκεκριμένος ορισμός, αλλά με την επιφύλαξη, είναι λογικό να δηλώνετε και να ορίζετε "Προϊόντα", "Μέρη", "Εντολή αγοράς, "" Ημερομηνία παράδοσης "," ημερομηνία και τρόπος πληρωμής "," Τόπος παράδοσης "," ακύρωση "κ.λπ. Αυτό διασφαλίζει ότι οι όροι σημαίνουν το ίδιο πράγμα με την ίδια έννοια για τα συμβαλλόμενα μέρη και ταιριάζουν με ακρίβεια στις απαιτήσεις τους.
 • Ωστόσο, όταν οι προσαρμοσμένες απαιτήσεις προϊόντων είναι περίπλοκες, όπως λέβητες, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά είδη, είδη μηχανικής και ούτω καθεξής, συνιστάται να διασφαλιστεί ότι όλες οι προδιαγραφές και οι ορισμοί θα οριοθετηθούν.
 • Στη συνέχεια, η συμφωνία θα πρέπει να αναφέρει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να γίνει η επιχείρηση.

Σε τι διαφέρει η σύνταξη του Συμβολαίου από τον Έλεγχο Συμβολαίου;

Η σύνταξη της σύμβασης και ο έλεγχος των συμβάσεων είναι δύο διαφορετικά στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Η σύνταξη συμβολαίου είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει το άτομο σύνταξης που συντάσσει μια σύμβαση από το σημείο εκκίνησης έως το τελικό σημείο.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου συμβολαίου, ο συντάκτης είναι ο αναθεωρητής και θα εργαστεί για το υπάρχον πρότυπο συμβολαίου (αυτό που έχει ήδη συνταχθεί) για να κάνει τις απαιτούμενες προσθήκες και διαγραφές στο υπάρχον πρότυπο συμβολαίου.

εστίαση σε μοναδικούς δείκτες στο υπάρχον πρότυπο σύμβασης

Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε ορισμένες εταιρείες θα μπορούν να ελέγχουν τις συμβάσεις για δύο λόγους:

 1. Είναι είτε αυτές οι εταιρείες θα έχουν τα δικά τους πρότυπα συμβάσεων. και
 2. Ο αντισυμβαλλόμενος στέλνει στο πρότυπο συμβολαίου τους για έλεγχο.

Στη διαδικασία ελέγχου, η καμπύλη μάθησης είναι περιορισμένη για τους επαγγελματίες, καθώς πρέπει να επικεντρωθούν σε μοναδικούς δείκτες στο υπάρχον πρότυπο συμβολαίου και να μην έχουν την προοπτική να κάνουν τη δουλειά από πρώτο χέρι.

ολοκληρωμένη έρευνα για διαφορετικές ρήτρες

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κατά τη διαδικασία σύνταξης της σύμβασης, το άτομο σύνταξης συντάσσει συχνά ολόκληρο το συμβόλαιο από μόνο του με ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε σημείο κάθε λεπτού από το σημείο εκκίνησης έως το τελικό σημείο.

Η σύνταξη συμβολαίου επιτρέπει στο άτομο που κάνει τη σύνταξη να έχει την ευκαιρία να μάθει την τέχνη της σύνταξης της πρόβλεψης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε εκτενή έρευνα για διαφορετικές ρήτρες να μάθει κάθε ρήτρα στον πυρήνα.

Συνιστάται στα νεαρά νομικά μυαλά να επικεντρώνονται στην εκπόνηση συμβολαίων εκμάθησης (για να μάθουν από πρώτο χέρι εργασία) στον πυρήνα για να γίνουν ικανοί στη σύνταξη συμβάσεων ή τον έλεγχο συμβολαίου

Εταιρική Νομική / Σύνταξη Συμβάσεων / Έλεγχος

Πάροχοι υπηρεσιών σύνταξης και ελέγχου συμβολαίων στο Ντουμπάι. Νομική εξέταση διαφόρων εγγράφων. Έκδοση νομικής γνώμης. Συμβουλές για ευαίσθητα θέματα. Νομικές συμμορφώσεις. 

Μεταβείτε στην κορυφή