Δίκαιο διαζυγίου ΗΑΕ: Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές Ερωτήσεις)

Το άρθρο 1 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 28 του 2005 ορίζει τους λόγους για τους οποίους ένας σύζυγος μπορεί να χωρίσει τη σύζυγό του. Προβλέπει επίσης ότι εάν τα μέρη ή τα ζευγάρια που διαμένουν στα ΗΑΕ και είναι από μια ξένη χώρα μπορούν να χωρίσουν διαζύγιο στα ΗΑΕ, μπορούν να ζητήσουν να εφαρμοστεί το δίκαιο της χώρας καταγωγής τους.

αίτηση οικογενειακού δικαστηρίου
μετανάστες σε διαζύγιο
νόμος της σαρία ΗΑΕ

Πίνακας περιεχομένων
 1. Νόμος διαζυγίου ΗΑΕ: Ποιες είναι οι επιλογές για διαζύγιο και διατροφή για μια σύζυγο
 2. Μια γενική επισκόπηση της διαδικασίας διαζυγίου στα ΗΑΕ
 3. Ποιος είναι ο απλούστερος και πιο γρήγορος τρόπος για να χωρίσουν οι ομογενείς στο Ντουμπάι των ΗΑΕ;
 4. Ο σύντροφός μου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο Ντουμπάι, και εγώ ζήτησα διαζύγιο στην Ινδία. Ισχύει το διαζύγιο μου από την Ινδία στο Ντουμπάι;
 5. Είναι δυνατόν να διεξαγάγω τη διαδικασία διαζυγίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανεξάρτητα από την επιθυμία της συζύγου μου να γίνει στη χώρα καταγωγής της;
 6. Πώς μπορώ να πάρω διαζύγιο από τον Ινδό σύζυγό μου ενώ βρίσκομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα;
 7. Εάν ο σύζυγός σας είναι εκτός των ΗΑΕ, πώς θα πάρετε ένα αμοιβαίο διαζύγιο;
 8. Εάν ο σύζυγός μου και εγώ ζούμε σε διαφορετικές χώρες, πώς μπορούμε να πάρουμε διαζύγιο μέσω της διαδικασίας εκπατρισμού των Φιλιππίνων;
 9. Είναι δυνατόν να εμποδίσω το παιδί μου να ταξιδέψει χωρίς την άδειά μου αφού χωρίσω;
 10. Πώς μπορώ να δηλώσω το διαζύγιο ενός ζευγαριού μουσουλμάνων στα ΗΑΕ;
 11. Ποια είναι τα δικαιώματα μιας μουσουλμάνας που έχει παιδιά κατά τη διάρκεια του διαζυγίου;
 12. Μετά το διαζύγιό μου, ο πατέρας του παιδιού μου παραβιάζει τους όρους διατροφής και επιμέλειας του παιδιού. Τι θέρετρο έχω;
 13. Η γυναίκα μου και εγώ περνάμε διαζύγιο. Μπορώ να επιβάλω ταξιδιωτικό περιορισμό στο παιδί μου για να το κρατήσω στα ΗΑΕ;

Νόμος διαζυγίου ΗΑΕ: Ποιες είναι οι επιλογές για διαζύγιο και διατροφή για μια σύζυγο

Για να ξεκινήσει η διαδικασία διαζυγίου στα ΗΑΕ, ο σύζυγος ή η σύζυγος μπορούν να υποβάλουν υπόθεση διαζυγίου στο δικαστήριο προσωπικής κατάστασης, συνοδευόμενη από ορισμένα έγγραφα. Μόλις κατατεθεί η υπόθεση, το δικαστήριο προσωπικής κατάστασης θα ορίσει ημερομηνία για την πρώτη συνάντηση ενώπιον του συμβιβαστή.

Ένα φιλικό διαζύγιο μπορεί να οριστικοποιηθεί εάν η προσπάθεια του συμβιβαστή να σώσει το γάμο είναι ανεπιτυχής. Τα μέρη πρέπει να συντάξουν μια συμφωνία διακανονισμού στα αγγλικά και τα αραβικά και να την υπογράψουν ενώπιον του μεσολαβητή. 

Εάν το διαζύγιο είναι αμφιλεγόμενο και περίπλοκο, ο συμβιβαστής θα εκδώσει στον ενάγοντα μια παραπεμπτική επιστολή που θα του επιτρέψει να συνεχίσει στο δικαστήριο για την επίλυση της υπόθεσης διαζυγίου του. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται η προσέλκυση δικηγόρου. Στην πρώτη ακρόαση, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα χορηγήσει διαζύγιο και, εάν ναι, με ποιους όρους. Ένα αμφισβητούμενο διαζύγιο είναι γενικά πιο ακριβό και χρονοβόρο από ένα φιλικό διαζύγιο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει αποζημίωση για διατροφή, επιμέλεια παιδιού, επίσκεψη και υποστήριξη.

Εάν το διαζύγιο είναι επίμαχο, ο σύζυγος ή η σύζυγος πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται το διαζύγιο. Οι λόγοι διαζυγίου στα ΗΑΕ είναι:

 • Μοιχεία
 • Λιποταξία
 • Ψυχική ασθένεια
 • Σωματική ασθένεια
 • Άρνηση εκτέλεσης συζυγικών καθηκόντων
 • Σύλληψη ή φυλάκιση
 • Κακομεταχείριση

Η αναφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αίτημα για επιμέλεια παιδιού, επίσκεψη, υποστήριξη και διαίρεση της περιουσίας.

Μόλις κατατεθεί η αίτηση, το δικαστήριο θα ορίσει ημερομηνία για την πρώτη ακρόαση. Στην πρώτη ακρόαση, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα χορηγήσει το διαζύγιο και, εάν ναι, με ποιους όρους. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να εκδώσει εντολές σχετικά με την επιμέλεια, την επίσκεψη και την υποστήριξη του παιδιού.

Εάν οι διάδικοι έχουν ανήλικα τέκνα, το δικαστήριο θα ορίσει ad litem κηδεμόνα που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παιδιών. Ο κηδεμόνας ad litem είναι ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος που εκπροσωπεί τα καλύτερα συμφέροντα των παιδιών.

Ο κηδεμόνας ad litem θα διερευνήσει την οικογενειακή κατάσταση και θα συστήσει την επιμέλεια του παιδιού, την επίσκεψη και την υποστήριξη στο δικαστήριο.

Τα μέρη μπορούν να δικαστούν εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε συμφωνία διαζυγίου. Στη δίκη, κάθε μέρος θα παρουσιάσει στοιχεία και μαρτυρίες για να υποστηρίξει τη θέση του. Αφού ακούσει όλα τα στοιχεία, ο δικαστής θα αποφασίσει για το διαζύγιο και θα εκδώσει διάταγμα διαζυγίου.

Μια γενική επισκόπηση της διαδικασίας διαζυγίου στα ΗΑΕ

Η διαδικασία διαζυγίου στα ΗΑΕ αποτελείται γενικά από τα ακόλουθα βήματα:

 1. Υποβολή αίτησης διαζυγίου στο δικαστήριο
 2. Επίδοση της αίτησης στο άλλο μέρος
 3. Παρουσία σε ακρόαση ενώπιον δικαστή
 4. Λήψη απόφασης διαζυγίου από το δικαστήριο
 5. Καταχώρηση του διαζυγίου στην κυβέρνηση

Πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι λόγοι διαζυγίου. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο διάδικος που ζητά το διαζύγιο.

Κάθε μέρος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης διαζυγίου εντός 28 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαζυγίου.

Ποιος είναι ο απλούστερος και πιο γρήγορος τρόπος για να χωρίσουν οι ομογενείς στο Ντουμπάι των ΗΑΕ;

Εάν έχετε βίζα διαμονής στο Ντουμπάι, ο πιο γρήγορος τρόπος για να συνάψετε διαζύγιο είναι να ζητήσετε αμοιβαία συναίνεση από τον σύζυγό σας. Αυτό σημαίνει ότι τόσο εσείς όσο και ο σύζυγός σας συμφωνείτε με το διαζύγιο και δεν έχετε αντίρρηση για κανέναν από τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της περιουσίας και της επιμέλειας τυχόν παιδιών.

Ο σύντροφός μου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο Ντουμπάι, και εγώ ζήτησα διαζύγιο στην Ινδία. Ισχύει το διαζύγιο μου από την Ινδία στο Ντουμπάι;

Το διαζύγιό σας μπορεί να εξακολουθεί να ισχύει εφόσον κανένα από τα αρχεία σας δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στην Ινδία.

Είναι δυνατόν να διεξαγάγω τη διαδικασία διαζυγίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανεξάρτητα από την επιθυμία της συζύγου μου να γίνει στη χώρα καταγωγής της;

Ναί. Οι ομογενείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου στα ΗΑΕ ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη χώρα διαμονής του συζύγου τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν ο σύζυγός σας δεν κατοικεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενδέχεται να μην απαιτείται να παραστεί σε ακροάσεις ή να υπογράψει έγγραφα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να βασιστεί στη μαρτυρία και τα αποδεικτικά στοιχεία σας για να αποφασίσει για το διαζύγιο.

Πώς μπορώ να πάρω διαζύγιο από τον Ινδό σύζυγό μου ενώ βρίσκομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα;

Ακόμα κι αν παντρευτήκατε σύμφωνα με τον νόμο περί γάμου των Ινδουιστών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διαζυγίου στα ΗΑΕ. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία ότι ο γάμος σας έχει καταχωρηθεί στην Ινδία και ότι επί του παρόντος ζείτε στα ΗΑΕ. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να ζητήσει απόδειξη για το πού βρίσκεται ο σύζυγός σας.

Με την αμοιβαία συναίνεση στο διαζύγιο, και τα δύο μέρη μπορούν να κάνουν τη διαδικασία απλούστερη και ταχύτερη. Ίσως χρειαστεί να πάτε σε δίκη εάν εσείς και ο σύζυγός σας δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σχετικά με τους όρους διαζυγίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να προσλάβετε δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει στο δικαστήριο.

Εάν ο σύζυγός σας είναι εκτός των ΗΑΕ, πώς θα πάρετε ένα αμοιβαίο διαζύγιο;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 28, οι πολίτες και οι κάτοικοι των ΗΑΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου στα ΗΑΕ ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη χώρα διαμονής του συζύγου τους (με εξαίρεση τους μουσουλμάνους). Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να βασιστεί στη μαρτυρία και τα αποδεικτικά στοιχεία σας για να αποφασίσει για το διαζύγιο.

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να πάρετε διαζύγιο όταν συμφωνούν και τα δύο μέρη είναι να συναινέσετε στο διαζύγιο αμοιβαία. Αυτό σημαίνει ότι τόσο εσείς όσο και ο σύζυγός σας συμφωνείτε με το διαζύγιο και δεν έχετε αντίρρηση για κανέναν από τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της περιουσίας και της επιμέλειας τυχόν παιδιών.

Ίσως χρειαστεί να πάτε σε δίκη εάν εσείς και ο σύζυγός σας δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σχετικά με τους όρους διαζυγίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να προσλάβετε δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει στο δικαστήριο.

αμοιβαίο διαζύγιο γρήγορα
faq νόμος διαζυγίου
γκουραδιανός ad litem παιδί

Εάν ο σύζυγός μου και εγώ ζούμε σε διαφορετικές χώρες, πώς μπορούμε να πάρουμε διαζύγιο μέσω της διαδικασίας εκπατρισμού των Φιλιππίνων;

Η νομοθεσία των Φιλιππίνων δεν επιτρέπει διαζύγιο. Ωστόσο, εάν ο σύζυγός σας είναι πολίτης των Φιλιππίνων, ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης. Θα χρειαστεί να ακολουθήσετε το νόμο της Σαρία εάν είστε παντρεμένοι με μουσουλμάνο.

Είναι δυνατόν να εμποδίσω το παιδί μου να ταξιδέψει χωρίς την άδειά μου αφού χωρίσω;

Εάν σας έχει ανατεθεί η κύρια επιμέλεια του παιδιού σας, ενδέχεται να μπορέσετε να το αποτρέψετε από το να ταξιδέψει χωρίς την άδειά σας. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο δικαστήριο αποδείξεις ότι το ταξίδι δεν θα ήταν προς το συμφέρον του παιδιού. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να ζητήσει επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου και του ταξιδιωτικού δρομολογίου.

Πώς μπορώ να δηλώσω το διαζύγιο ενός ζευγαριού μουσουλμάνων στα ΗΑΕ;

Μπορείτε να δηλώσετε το διαζύγιό σας στο Δικαστήριο της Σαρία εάν είστε ζευγάρι μουσουλμάνων που ζουν στα ΗΑΕ. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε το συμβόλαιο γάμου σας και αποδεικτικά στοιχεία ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για διαζύγιο σύμφωνα με το νόμο της Σαρία. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, όπως απόδειξη διαμονής και εισοδήματος. Για να λάβετε πιστοποιητικό διαζυγίου, θα χρειαστείτε 2 μάρτυρες.

Ποια είναι τα δικαιώματα μιας μουσουλμάνας που έχει παιδιά κατά τη διάρκεια του διαζυγίου;

Μια διαζευγμένη μουσουλμάνα μπορεί να δικαιούται διατροφή και υποστήριξη παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της DEWA και των σχολικών εξόδων από τον πρώην σύζυγό της. Μπορεί επίσης να της ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών της, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Το δικαστήριο θα εξετάσει το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όταν αποφασίσει για την επιμέλεια.

Μετά το διαζύγιό μου, ο πατέρας του παιδιού μου παραβιάζει τους όρους διατροφής και επιμέλειας του παιδιού. Τι θέρετρο έχω;

Εάν ο πρώην σύζυγός σας δεν τηρεί τους όρους της υποστήριξης ή της επιμέλειας των παιδιών, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και θα πρέπει να ανοίξετε ένα αρχείο για την εκτέλεση στο τμήμα προσωπικών υποθέσεων. 

Η γυναίκα μου και εγώ περνάμε διαζύγιο. Μπορώ να επιβάλω ταξιδιωτικό περιορισμό στο παιδί μου για να το κρατήσω στα ΗΑΕ;

Ως γονέας ή χορηγός του παιδιού, ενδέχεται να μπορείτε να επιβάλετε ταξιδιωτικό περιορισμό ή ταξιδιωτική απαγόρευση στο διαβατήριο του παιδιού σας για να το αποτρέψετε από το να φύγει από τα ΗΑΕ. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο δικαστήριο αποδείξεις ότι το ταξίδι δεν θα ήταν προς το συμφέρον του παιδιού. 

Για να βάλετε ταξιδιωτική απαγόρευση στην κόρη σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση διαζυγίου στα δικαστήρια των ΗΑΕ και τότε μόνο εσείς μπορείτε να ζητήσετε απαγόρευση ταξιδιού για την κόρη σας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση διαζυγίου στα ΗΑΕ: Ένας πλήρης οδηγός
Προσλάβετε έναν κορυφαίο δικηγόρο διαζυγίου στο Ντουμπάι
Δίκαιο διαζυγίου ΗΑΕ: Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές Ερωτήσεις)
Οικογενειακός δικηγόρος
Δικηγόρος Κληρονομιάς
Καταχωρίστε τις διαθήκες σας

Εάν σκέφτεστε ένα διαζύγιο στα ΗΑΕ, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο που μπορεί να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στη διαδικασία. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται και ότι το διαζύγιό σας αντιμετωπίζεται σωστά.

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε για νομική διαβούλευση, παρακαλούμε στείλτε μας email στο legal@lawyersuae.com ή καλέστε μας +971506531334 +971558018669 (Μπορεί να ισχύει χρέωση συμβουλευτικής)

Μεταβείτε στην κορυφή