Παραβίαση εμπιστοσύνης και απάτη

Εκτός από τα μεγάλα επιχειρηματικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου του αφορολόγητου εισοδήματος, η κεντρική τοποθεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και η εγγύτητα σε μεγάλες παγκόσμιες αγορές τα καθιστούν ελκυστικό προορισμό για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο ζεστός καιρός και η αναπτυσσόμενη οικονομία της χώρας την καθιστούν ελκυστική για τους μετανάστες, ιδιαίτερα τους ομογενείς εργαζομένους. Ουσιαστικά, τα ΗΑΕ είναι μια χώρα ευκαιριών.

Ωστόσο, η μοναδικότητα των ΗΑΕ ως τόπος με εξαιρετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και εξαιρετικό βιοτικό επίπεδο έχει προσελκύσει όχι μόνο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά εγκληματίες επισης. Από ανέντιμους υπαλλήλους έως ανέντιμους επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές και συνεργάτες, η παραβίαση της εμπιστοσύνης έχει γίνει συνηθισμένο ποινικό αδίκημα στα ΗΑΕ.

επαγγελματίες δικηγόρους στο Ντουμπάι
επιχειρηματική απάτη
δικηγόρος απάτης παράβασης

Τι είναι η Παραβίαση Εμπιστοσύνης;

Η απάτη και το έγκλημα παραβίασης της εμπιστοσύνης είναι ποινικά αδικήματα στα ΗΑΕ σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 3 του 1987 και τις τροποποιήσεις του (ο Ποινικός Κώδικας). Σύμφωνα με το άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ, η παραβίαση του νόμου περί καταπιστεύματος συνεπάγεται αδικήματα υπεξαίρεσης κινητής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων.

Γενικά, μια εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης περιλαμβάνει μια κατάσταση όπου ένα άτομο που βρίσκεται σε θέση εμπιστοσύνης και ευθύνης εκμεταλλεύεται τη θέση του για να υπεξαιρέσει την περιουσία του εντολέα του. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, ο δράστης είναι συνήθως υπάλληλος, επιχειρηματικός εταίρος ή προμηθευτής/πωλητής. Ταυτόχρονα, το θύμα (ο κύριος) είναι συνήθως ιδιοκτήτης επιχείρησης, εργοδότης ή επιχειρηματικός εταίρος.

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι των ΗΑΕ επιτρέπουν σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των εταίρων σε κοινοπραξίες που πέφτουν θύματα υπεξαίρεσης από υπαλλήλους ή επιχειρηματικούς εταίρους τους, να μηνύσουν τους παραβάτες σε ποινική υπόθεση. Επιπλέον, ο νόμος τους επιτρέπει να ανακτήσουν αποζημίωση από τον ένοχο με την άσκηση αγωγής σε αστικό δικαστήριο.

Απαιτήσεις για παραβίαση εμπιστοσύνης σε ποινική υπόθεση

Παρόλο που ο νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να μηνύσουν άλλους για αδικήματα παραβίασης εμπιστοσύνης, μια υπόθεση παραβίασης εμπιστοσύνης πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις ή προϋποθέσεις, στοιχεία του εγκλήματος της παραβίασης εμπιστοσύνης:

 1. Παραβίαση εμπιστοσύνης μπορεί να συμβεί μόνο εάν η υπεξαίρεση περιλαμβάνει κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, εγγράφων και χρηματοοικονομικών μέσων όπως μετοχές ή ομόλογα.
 2. Παραβίαση εμπιστοσύνης συμβαίνει όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει νόμιμο δικαίωμα επί της περιουσίας που κατηγορείται για υπεξαίρεση ή υπεξαίρεση. Ουσιαστικά, ο δράστης δεν είχε νομική εξουσία να ενεργήσει με τον τρόπο που έκανε.
 3. Σε αντίθεση με την κλοπή και την απάτη, η παραβίαση της εμπιστοσύνης απαιτεί από το θύμα να υποστεί ζημιά.
 4. Για να συμβεί παραβίαση εμπιστοσύνης, ο κατηγορούμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του το ακίνητο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: ως μίσθωση, καταπίστευμα, υποθήκη ή πληρεξούσιο.
 5. Σε μια μετοχική σχέση, ένας μέτοχος που απαγορεύει σε άλλους μετόχους να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους επί των μετοχών τους και παίρνει αυτές τις μετοχές προς όφελός τους, μπορεί να διωχθεί για παραβίαση εμπιστοσύνης.

Τιμωρία για παραβίαση εμπιστοσύνης στα ΗΑΕ

Για να αποτρέψει άτομα από τη διάπραξη αδικημάτων παραβίασης εμπιστοσύνης, ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΑΕ ποινικοποιεί την παραβίαση εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, η παραβίαση της εμπιστοσύνης αποτελεί πλημμέλημα και οποιοσδήποτε κριθεί ένοχος υπόκειται σε:

 • Ποινή φυλάκισης (περιορισμός) ή
 • Ενα πρόστιμο

Ωστόσο, το δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει τη διάρκεια του εγκλεισμού ή το ύψος του προστίμου αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ενώ τα δικαστήρια είναι ελεύθερα να επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, το άρθρο 71 του Ομοσπονδιακού Ποινικού Κώδικα Νο. 3 του 1987 ορίζει μέγιστο πρόστιμο 30,000 AED και μέγιστη ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα μπορεί να είναι Ψευδή κατηγορούμενος στα ΗΑΕ εγκλήματα κατάχρησης εμπιστοσύνης ή υπεξαίρεσης. Η κατοχή ενός έμπειρου δικηγόρου ποινικής υπεράσπισης είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων σας εάν αντιμετωπίζετε δυνητικά ψευδείς ισχυρισμούς.

ζημίες από παράβαση απάτης
κατάχρηση εμπιστοσύνης
δικηγορικό δικαστήριο ΗΑΕ

Παραβίαση του νόμου εμπιστοσύνης ΗΑΕ: Τεχνολογικές Αλλαγές

Παρόμοια με άλλους τομείς, η νέα τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διώκουν ορισμένες περιπτώσεις παραβίασης καταπιστευμάτων. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου ο δράστης χρησιμοποίησε έναν υπολογιστή ή μια ηλεκτρονική συσκευή για να διαπράξει το έγκλημα, το δικαστήριο μπορεί να τον διώξει σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (Ομοσπονδιακός Νόμος Αρ. 5 του 2012).

Τα αδικήματα παραβίασης της εμπιστοσύνης βάσει του νόμου περί εγκλήματος στον κυβερνοχώρο επισύρουν σκληρότερη ποινή από εκείνα που διώκονται μόνο βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Εγκλήματα που υπόκεινται στον νόμο περί εγκλήματος στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν αυτά που αφορούν:

 • Σφυρηλάτηση ένα έγγραφο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά/τεχνολογικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των κοινών είδη πλαστογραφίας όπως η ψηφιακή πλαστογράφηση (χειρισμός ψηφιακών αρχείων ή εγγραφών). 
 • Εκ προθέσεως χρήση πλαστού ηλεκτρονικού εγγράφου
 • Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά/τεχνολογικά μέσα για να αποκτήσει περιουσία παράνομα
 • Παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς με ηλεκτρονικά/τεχνολογικά μέσα
 • Ανεξουσιοδότητος πρόσβαση σε ηλεκτρονικό/τεχνολογικό σύστημα, ειδικά στην εργασία

Ένα κοινό σενάριο παραβίασης της εμπιστοσύνης μέσω τεχνολογίας στα ΗΑΕ περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα λογιστικά ή τραπεζικά στοιχεία ενός ατόμου ή ενός οργανισμού για τη δόλια μεταφορά χρημάτων ή την κλοπή από αυτά.

Η παραβίαση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις στα ΗΑΕ μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους, όπως:

Κατάχρηση κεφαλαίων: Αυτό συμβαίνει όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί τα χρήματα της επιχείρησης για προσωπική του χρήση χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις ή νομικές αιτιολογήσεις.

Κατάχρηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο μοιράζεται ιδιόκτητες ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες με μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή ανταγωνιστές.

Μη συμμόρφωση με Υποχρεώσεις Καταπιστεύματος: Αυτό συμβαίνει όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να ενεργήσει προς το συμφέρον της επιχείρησης ή των ενδιαφερομένων, συχνά για προσωπικό όφελος.

Προστασία Από: Ένα άτομο μπορεί να διαπράξει απάτη παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες ή εξαπατώντας σκόπιμα την εταιρεία, συχνά για να ωφεληθεί οικονομικά.

Μη γνωστοποίηση σύγκρουσης συμφερόντων: Εάν ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση όπου τα προσωπικά του συμφέροντα συγκρούονται με τα συμφέροντα της επιχείρησης, αναμένεται να το αποκαλύψει. Η παράλειψη να γίνει αυτό αποτελεί παραβίαση της εμπιστοσύνης.

Ακατάλληλη ανάθεση ευθυνών: Το να εμπιστεύεστε σε κάποιον ευθύνες και καθήκοντα που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί μπορεί επίσης να θεωρηθεί παραβίαση της εμπιστοσύνης, ειδικά εάν έχει ως αποτέλεσμα οικονομική απώλεια ή ζημιά στην επιχείρηση.

Αποτυχία διατήρησης ακριβών αρχείων: Εάν κάποιος εν γνώσει του επιτρέπει στην επιχείρηση να διατηρεί ανακριβή αρχεία, αυτό αποτελεί παραβίαση της εμπιστοσύνης, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικά ζητήματα, οικονομικές απώλειες και πλήγμα στη φήμη.

Αμέλεια: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να εκτελέσει τα καθήκοντά του με τη φροντίδα που θα χρησιμοποιούσε ένα λογικό άτομο υπό παρόμοιες συνθήκες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στις λειτουργίες, τα οικονομικά ή τη φήμη της επιχείρησης.

Μη εγκεκριμένες αποφάσεις: Η λήψη αποφάσεων χωρίς την απαραίτητη έγκριση ή εξουσιοδότηση μπορεί επίσης να θεωρηθεί παραβίαση της εμπιστοσύνης, ειδικά εάν αυτές οι αποφάσεις οδηγούν σε αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση.

Αξιοποιώντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για προσωπικό κέρδος: Αυτό συνεπάγεται την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών για προσωπικό όφελος αντί για τη μεταφορά αυτών των ευκαιριών στην επιχείρηση.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, αλλά οποιεσδήποτε ενέργειες παραβιάζουν την εμπιστοσύνη που έχει δοθεί σε ένα άτομο από μια επιχείρηση θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραβίαση εμπιστοσύνης.

Συχνά αδικήματα παραβίασης εμπιστοσύνης στα ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ είναι μια χώρα ευκαιριών για πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των εγκληματιών. Ενώ η μοναδική θέση της χώρας καθιστά τα αδικήματα παραβίασης εμπιστοσύνης κοινά, ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ και αρκετές άλλες διατάξεις των ομοσπονδιακών νόμων ήταν αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. Ωστόσο, ως θύμα ή ακόμα και ως φερόμενος ως δράστης σε υπόθεση παραβίασης της εμπιστοσύνης, χρειάζεστε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης για να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στη συχνά περίπλοκη νομική διαδικασία.

Προσλάβετε έναν έμπειρο και επαγγελματία νομικό σύμβουλο στο Ντουμπάι

Εάν υποψιάζεστε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση εμπιστοσύνης, είναι καλύτερο να ζητήσετε τη συμβουλή ενός ποινικού δικηγόρου στα ΗΑΕ. Είμαστε ένα από τα κορυφαία ποινικά δικηγορικά γραφεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ασχολούνται με την ποινική νομοθεσία περί παραβίασης της εμπιστοσύνης.

Όταν προσλαμβάνετε το δικηγορικό μας γραφείο για να σας εκπροσωπήσει σε μια υπόθεση παραβίασης καταπιστεύματος, θα βεβαιωθούμε ότι το δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεσή σας και ότι προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Ο δικηγόρος μας για παραβίαση εμπιστοσύνης στο Ντουμπάι των ΗΑΕ θα σας προσφέρει όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε. Κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η υπόθεσή σας για εσάς και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

Προσφέρουμε νομικές συμβουλές στο δικηγορικό μας γραφείο στα ΗΑΕ, για επείγουσες κλήσεις + 971506531334 + 971558018669

Μεταβείτε στην κορυφή