Γνωρίστε την Νομική μας Ομάδα

Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα της φήμης μας για την παροχή νομικών υπηρεσιών έγκαιρα και με προϋπολογισμό.

Η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants (Δικηγόροι ΗΑΕ) διατηρούν πάντα επάρκεια στον τομέα των νομικών υπηρεσιών με την υποστήριξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει εκτεταμένη γνώση και απαραίτητη εμπειρία στον νομικό τομέα. Η Amal Khamis Advocates παραμένει στην αιχμή των νομικών υπηρεσιών με την ταλαντούχα ομάδα μας, η οποία φέρνει γνώση και εμπειρία σε κάθε υπόθεση.

Εκτός από τη γνώση του νόμου και την πείρα στην παροχή συμβουλών για συναλλαγές, κατανοούμε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες μας είναι το αποτέλεσμα. Οι σύμβουλοί μας είναι επαγγελματίες νομικοί με προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε διάφορες διεθνείς δικαιοδοσίες. Η εκτεταμένη εκπαίδευση και η εμπειρία τους τους επιτρέπει να προσφέρουν υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές και τεχνογνωσία σε κάθε νομική υπόθεση.

Συνήγορος Amal Khamis

Αμάλ Χάμις

Ιδρυτής και Ανώτερος Συνήγορος

Mona Ahmad Fawzi

Η εμπειρία της Mona Ahmad Fawzi
Ρόλος Νομικής Συμβουλευτικής: Η Mona υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος στην Amal Khamis Advocates, επιδεικνύοντας την εμπειρία της σε διάφορους νομικούς τομείς.
Μορφωτικό υπόβαθρο: Έχει αποκτήσει πτυχίο LLM στην Αίγυπτο και έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό διεθνούς ποινικού δικαίου από το Asser Institute σε συνεργασία με το Ειδικό Δικαστήριο της Αιγύπτου.
Επαγγελματικές σχέσεις: Ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αιγύπτου, η Mona έχει γερές βάσεις στη νομική πρακτική και τη δεοντολογία.
Διεθνής πρακτική: Αρχικά ασκώντας την πρακτική της στην Αίγυπτο, η Mona επέκτεινε την επαγγελματική της εμβέλεια μετακομίζοντας στο Ντουμπάι, δείχνοντας την προσαρμοστικότητά της σε διαφορετικά νομικά συστήματα.
Διαφορετική νομική εμπειρογνωμοσύνη: Η εμπειρία της καλύπτει το ποινικό δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο ακινήτων και μισθώσεων, το εργατικό δίκαιο και την εκτέλεση νομικών διαδικασιών, αναδεικνύοντας τις ευέλικτες νομικές δεξιότητές της.
Αφοσίωση στα καθήκοντα: Η Mona αναγνωρίζεται για τη δέσμευσή της στις ευθύνες της, που αγκαλιάζει με ανυπομονησία τις νέες προκλήσεις και εξασφαλίζει επιμελή νομική υπηρεσία.
Εκπροσώπηση πελατών: Εκπροσωπεί ενεργά τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου στο Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Ενοικίασης του Ντουμπάι και στα αστυνομικά τμήματα, αποδεικνύοντας τις δεξιότητές της στη συνηγορία.
Εξειδίκευση σε εμπορικές συμφωνίες: Εξειδικεύεται στη σύνταξη, επανεξέταση και ερμηνεία εμπορικών συμφωνιών για τη διασφάλιση εταιρικών συμφερόντων.
Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη: Η βοήθεια κυμαίνεται από τη σύσταση εταιρείας, την εταιρική αναδιάρθρωση έως τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς διακυβέρνησης, την κάλυψη όλων των φάσεων του εταιρικού κύκλου ζωής.
Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Ικανότητα στη διαχείριση πολύπλοκων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων, εξαγορών και αποσυγχωνεύσεων, διευκολύνοντας στρατηγικές εταιρικές αλλαγές.
Νομική Τεκμηρίωση: Εξειδίκευση στην προετοιμασία βασικών εταιρικών εγγράφων όπως το ιδρυτικό έγγραφο, διασφαλίζοντας τη νομική συμμόρφωση.
Επίλυση διαφορών: Ικανότητα στην εκπροσώπηση εταιρειών σε δικαστικές υποθέσεις και διαιτησία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά συγκρούσεις και διαφορές.
Αφερεγγυότητα και εκκαθάριση: Παρέχει καθοδήγηση μέσω διαδικασιών εκκαθάρισης και πτώχευσης, διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων και αντιμετώπισης οικονομικών προκλήσεων.
Strategic Advisory: Προσφέρει στρατηγικές νομικές συμβουλές σε μεγάλες εταιρείες, εστιάζοντας σε πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την επίτευξη εμπορικών στόχων.

2 δικηγόρος alaa jaber alhoushy dubai

Alaa Al Houshy

Ιδρυτής και Ανώτερος Σύμβουλοςt

Ο Δρ Alaa Al Houshy


20 Χρόνια Νομικής Εμπειρίας: Ο Δρ Alaa έχει συσσωρεύσει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας ως νομικός σύμβουλος, εξυπηρετώντας εταιρείες επενδυτών και εργολάβων, που στηρίζεται σε μια ισχυρή νομική εκπαίδευση. Διδακτορικό στο ποινικό δίκαιο. Ειδικός ποινικός και εμπορικός δικηγόρος.

Εξειδίκευση σε διάφορους τομείς: Έχει συμβουλεύσει τοπικές και διεθνείς εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων ποινικών, εταιρικών, εμπορικών, ακίνητων και κανονιστικών θεμάτων σε πολλές δικαιοδοσίες.

Εξειδίκευση στο Δίκαιο των ΗΑΕ: Οι τομείς εξειδίκευσής του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων βάσει της νομοθεσίας των ΗΑΕ, όπως η σύσταση και διαχείριση κοινοπραξιών και κοινοπραξιών, συμφωνίες αγοράς μετοχών, συμφωνίες μετόχων, συμφωνίες εγγυήσεων, στρατηγικές συμμαχίες και ανάπτυξη συμφωνιών έργων.

Διαφορετικές νομικές δεξιότητες: Η νομική τεχνογνωσία του κ. Alaa επεκτείνεται σε συμβουλές για εταιρικές συναλλαγές, δίκαιο ανταγωνισμού, χρηματοδότηση έργων, ιδιωτικοποιήσεις, ιατρικό δίκαιο, ενεργειακό δίκαιο και κανονιστική συμμόρφωση
.
Συμβουλευτική για την κατασκευή και το έργο: Έχει επίσης παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς, το κατασκευαστικό δίκαιο, τα έργα EPC, το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και τις ξένες επενδύσεις στα ΗΑΕ.

Επικεντρωμένοι τομείς νομικής πρακτικής: Η πρακτική του επικεντρώνεται κυρίως στο ασφαλιστικό, το ακίνητο και το επιχειρηματικό και εμπορικό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλιστική κάλυψη, στις αστικές υποθέσεις και στις συναλλαγές ακινήτων και επιχειρήσεων.

Προσαρμοσμένη Νομική Συμβουλή: Ο κ. Alaa είναι γνωστός για την παροχή στρατηγικών και νομικά έγκυρων συμβουλών, προσαρμοσμένων στις μοναδικές ανάγκες και στόχους των πελατών του, με αποτέλεσμα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιχειρήσεις τους.

3 δικηγόρος Salam Al Jabri abu dhabi

Σαλέμ Αλ Τζαμπρί

Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος

Κύριος. Σαλέμ Αλ Τζαμπρί

Εκπαίδευση & Γλώσσες
Κέρδισε πτυχίο από το Αστυνομικό Κολέγιο του Ντουμπάι στα ΗΑΕ το 1982.
Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στις ΗΠΑ το 1989.
Έχει άριστα τα αραβικά και τα αγγλικά.

Επαγγελματικές Συνδρομές & Δέσμευση
Ενεργό μέλος του Financial Markets Tribunal της DFSA και της DIFCA – Legislation Committee (LegCo).
Προηγούμενη ενασχόληση με τις επιτροπές DIFC και δικαστικών χρηστών.
Υπηρετεί στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο ICC στο Παρίσι.
Συμμετέχει στον Δικηγορικό Σύλλογο Inter-Pacific (IPBA) και στον Διεθνή Δικηγορικό Σύλλογο (IBA).
Συνεισφέρει τακτικά ως ομιλητής σε συνέδρια και συζητήσεις σε πάνελ και δημοσιεύει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Νομική Εμπειρία
Περιφερειακός Διευθύνων Συνεργάτης στην Amal Khamis Advocates and Legal Counsel με περισσότερα από 21 χρόνια στην επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών στα ΗΑΕ.
Εξειδίκευση σε χρηματοπιστωτικές αγορές και τομείς στην περιοχή του Κόλπου, κατανοώντας τον αντίκτυπο των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών στις επιχειρηματικές συναλλαγές των ΗΑΕ.
Συμβουλεύει τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς πελάτες σε τραπεζικά, ισλαμικά χρηματοοικονομικά, χρεόγραφα, κατασκευές, ακίνητα και εταιρικά θέματα.
Άδεια εμφάνισης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου και των Δικαστηρίων DIFC.
Κατέχει σε βάθος γνώση των συστημάτων αστικού, σαρία και κοινού δικαίου.

14 νόμος Khamis Haider 1

Khamis Haider

Ιδρυτής και Ανώτερος Συνήγορος

Κύριος. Khamis Haider

Εκπαίδευση & Γλώσσες
Κέρδισε πτυχίο από το Αστυνομικό Κολέγιο του Ντουμπάι στα ΗΑΕ το 1992.
Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στις ΗΠΑ το 1999.
Μιλάει άπταιστα Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά

Επαγγελματική Εμπειρία & Δέσμευση
Υπεράσπιση εντάλματος Interpol: Οδήγησε προκλητικές διαδικασίες κατά των ενταλμάτων σύλληψης της Interpol, ελέγχοντας τη νομιμότητα και τη συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα.
Άμυνας Έκδοσης: Ανέπτυξε και εφάρμοσε στρατηγικές αμυντικής στρατηγικής έναντι αιτημάτων έκδοσης, αποτρέποντας την κράτηση και εξασφάλιση εγγύησης για τους πελάτες.
Εμπειρογνωμοσύνη για το Περιουσιακό Δίκαιο: Διαπραγματεύτηκε συμβάσεις Πώλησης και Αγοράς, επίλυσε περιουσιακές διαφορές και εκπροσώπησε πελάτες σε πολιτικά δικαστήρια για δικαστικές διαφορές.
Διαχείριση συμβολαίων: Αξιολόγησε και συνέταξε διάφορες συμβάσεις, παρέχοντας συμβουλές ειδικών για την προστασία των συμφερόντων των πελατών στις εμπορικές συναλλαγές.
Υποστήριξη Εμπορικού Δικαίου: Διαχείριση νομικών θεμάτων που καλύπτουν ρυθμιστικές προσεγγίσεις, εμπορικές συμβάσεις, δίκαιο ανταγωνισμού και διασυνοριακές συναλλαγές.
Καθοδήγηση πνευματικής ιδιοκτησίας: Παρείχε συμβουλές για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις εξαγορές και το franchising.
Νομική Συμβουλευτική: Προσφέρονται πρακτικές νομικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών και στους επιχειρηματικούς στόχους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους του Ντουμπάι και των ΗΑΕ.
Μείωση κινδύνου: Απέκτησε εκτενή νομική τεχνογνωσία για να βοηθήσει τους πελάτες μέσω περίπλοκων νομικών πλαισίων και να μετριάσει τους κινδύνους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Υποστήριξη δικαστηρίων: Επιλύθηκε επιτυχώς πολλές υποθέσεις για δύο δεκαετίες, χρησιμοποιώντας στρατηγική αντιπαράθεση και παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο.
Συνηγορία Πελατών: Ελαχιστοποίησε τους νομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις και προετοίμασε τους πελάτες για δίκη, παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά και ενδυμασία στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Διαχείριση προσωπικού: Πήρε συνέντευξη από δυνητικό νομικό προσωπικό και παρουσίασε επιδέξια αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο για να τοποθετήσει ευνοϊκά τις υποθέσεις των πελατών.

4 νομικός διευθυντής mona ahmad fawzi

Mona Ahmad Fawzi

Ιδρυτής και Ανώτερος Συνήγορος

Mona Ahmad Fawzi

Εμπειρία
Ρόλος Νομικής Συμβουλευτικής: Η Mona υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος στην Amal Khamis Advocates, επιδεικνύοντας την εμπειρία της σε διάφορους νομικούς τομείς.
Μορφωτικό υπόβαθρο: Έχει αποκτήσει πτυχίο LLM στην Αίγυπτο και έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό διεθνούς ποινικού δικαίου από το Asser Institute σε συνεργασία με το Ειδικό Δικαστήριο της Αιγύπτου.
Επαγγελματικές σχέσεις: Ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αιγύπτου, η Mona έχει γερές βάσεις στη νομική πρακτική και τη δεοντολογία.
Διεθνής πρακτική: Αρχικά ασκώντας την πρακτική της στην Αίγυπτο, η Mona επέκτεινε την επαγγελματική της εμβέλεια μετακομίζοντας στο Ντουμπάι, δείχνοντας την προσαρμοστικότητά της σε διαφορετικά νομικά συστήματα.
Διαφορετική νομική εμπειρογνωμοσύνη: Η εμπειρία της καλύπτει το ποινικό δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο ακινήτων και μισθώσεων, το εργατικό δίκαιο και την εκτέλεση νομικών διαδικασιών, αναδεικνύοντας τις ευέλικτες νομικές δεξιότητές της.
Αφοσίωση στα καθήκοντα: Η Mona αναγνωρίζεται για τη δέσμευσή της στις ευθύνες της, που αγκαλιάζει με ανυπομονησία τις νέες προκλήσεις και εξασφαλίζει επιμελή νομική υπηρεσία.
Εκπροσώπηση πελατών: Εκπροσωπεί ενεργά τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου στο Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Ενοικίασης του Ντουμπάι και στα αστυνομικά τμήματα, αποδεικνύοντας τις δεξιότητές της στη συνηγορία.
Εξειδίκευση σε εμπορικές συμφωνίες: Εξειδικεύεται στη σύνταξη, επανεξέταση και ερμηνεία εμπορικών συμφωνιών για τη διασφάλιση εταιρικών συμφερόντων.
Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη: Η βοήθεια κυμαίνεται από τη σύσταση εταιρείας, την εταιρική αναδιάρθρωση έως τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς διακυβέρνησης, την κάλυψη όλων των φάσεων του εταιρικού κύκλου ζωής.
Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Ικανότητα στη διαχείριση πολύπλοκων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων, εξαγορών και αποσυγχωνεύσεων, διευκολύνοντας στρατηγικές εταιρικές αλλαγές.
Νομική Τεκμηρίωση: Εξειδίκευση στην προετοιμασία βασικών εταιρικών εγγράφων όπως το ιδρυτικό έγγραφο, διασφαλίζοντας τη νομική συμμόρφωση.
Επίλυση διαφορών: Ικανότητα στην εκπροσώπηση εταιρειών σε δικαστικές υποθέσεις και διαιτησία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά συγκρούσεις και διαφορές.
Αφερεγγυότητα και εκκαθάριση: Παρέχει καθοδήγηση μέσω διαδικασιών εκκαθάρισης και πτώχευσης, διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων και αντιμετώπισης οικονομικών προκλήσεων.
Strategic Advisory: Προσφέρει στρατηγικές νομικές συμβουλές σε μεγάλες εταιρείες, εστιάζοντας σε πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την επίτευξη εμπορικών στόχων.

6 Αιγύπτιος νομικός σύμβουλος khaled elnakib

Khaled Elnakib

Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος

Khaled Elnakib

Εμπειρία στο Ναυτικό Δίκαιο
Σύνταξη Ναυτιλιακών Συμβάσεων: Εξειδίκευση στη δημιουργία ναυτιλιακών συμβάσεων, εστιάζοντας σε σαφείς, νομικά έγκυρες συμφωνίες για διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες.
Αναθεώρηση Επενδύσεων και Νομική Βοήθεια: Παροχή ενδελεχούς νομικής επανεξέτασης και βοήθειας για τις ναυτιλιακές επενδύσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τον μετριασμό των κινδύνων.
Συμβάσεις πώλησης, αγοράς και ναυπήγησης πλοίων: Εξειδίκευση στη διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων που σχετίζονται με την πώληση, την αγορά και την κατασκευή πλοίων, προσαρμόζοντας κάθε σύμβαση στις ανάγκες των πελατών.
Ναυτική Ασφάλιση: Χειρισμός όλων των πτυχών της ναυτιλιακής ασφάλισης, από τη σύνταξη συμβολαίου έως τις απαιτήσεις και την επίλυση διαφορών.
Θαλάσσια ρύπανση: Αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και του χειρισμού περιστατικών ρύπανσης.
Κατάσχεση σκάφους: Ειδικός στην πλοήγηση στις νομικές πολυπλοκότητες της κατάσχεσης σκαφών, τόσο των προληπτικών μέτρων όσο και της εφαρμογής μετά την υπόθεση, διασφαλίζοντας ταχεία και αποτελεσματική επίλυση.
Προσφυγή και απελευθέρωση κατασχεθέντων σκαφών: Εκπροσώπηση πελατών κατά την προσφυγή κατά της κατάσχεσης πλοίων και εργασία για την απελευθέρωση σκαφών, επιδεικνύοντας την ικανότητα στο ναυτικό δικονομικό δίκαιο.
Ολοκληρωμένη επίλυση θαλάσσιων διαφορών: Αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος ναυτιλιακών διαφορών, ειδικά εκείνων που προκύπτουν από παραβιάσεις συμβατικών υποχρεώσεων, επιδεικνύοντας εκτεταμένη εμπειρία σε ναυτιλιακές διαφορές.

Εξειδικευμένες Ναυτιλιακές Νομικές Υπηρεσίες
Χρηματοδότηση πλοίων: Προσφορά νομικής καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση διαφορετικών τύπων πλοίων, αντιμετώπιση τυχόν σχετικών προκλήσεων ή διαφωνιών.
Ναυτιλιακός χειρισμός υποθέσεων: Εμπειρογνώμονας στη διαχείριση ναυτικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και κατάσχεσης πλοίων, επιδεικνύοντας στρατηγική νομική δράση σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου.
Συμβόλαιο και ναυτικό δίωξη: Εκπροσώπηση πελατών σε όλα τα δικαστικά επίπεδα σε υποθέσεις συμβάσεων και ναύλων, διασφαλίζοντας ισχυρή υπεράσπιση και δίωξη σε διαφορές ναυτιλιακών συμβάσεων.
Νομικά Θέματα Υπεράκτιας Κατασκευής: Παροχή νομικών λύσεων για προκλήσεις υπεράκτιων κατασκευών, από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων έως την επίλυση διαφορών.
Ναυπηγική Ασφάλιση: Χειρισμός ασφαλιστικών θεμάτων που σχετίζονται με τη ναυπηγική, παροχή συμβουλών από ειδικούς και υπηρεσίες επίλυσης διαφορών.
Παγκόσμια ναυτιλιακές συναλλαγές: Πλοήγηση σε παγκόσμια θέματα συναλλαγών στη ναυτιλία, προσφορά διασυνοριακής νομικής εμπειρογνωμοσύνης για τη διευκόλυνση των διεθνών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

5 Ινδός δικηγόρος είπε ο Μοχάμεντ Αμπντούλ Αζίζ Ντουμπάι

Abdul Azeez KS

Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος

Abdul Azeez KS


Ο Abdul Azeez έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον νομικό κλάδο, επιδεικνύοντας εξαιρετικές δεξιότητες στην άρθρωση και την αφοσίωση.
Απέκτησε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Calicut.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ισλαμική Σαρία από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Darul Huda.
Μέλος του Δικηγορικού Συμβουλίου της Ινδίας.
Εμπειρογνώμονας στη διαχείριση αστικών και εμπορικών διαφορών και υποθέσεων ποινικού και οικογενειακού δικαίου.
Ειδικός στην αντιμετώπιση συγκρούσεων ακινήτων και ενοικίων, εργατικών και διοικητικών νόμων.
Γνώση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ικανός στη σύνταξη διαθηκών, συμβάσεων και εμπορικών συμφωνιών.
Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Δικαστηρίων και Επίλυσης Διαφορών και Ακίνητης Περιουσίας στην Amal Khamis Advocates.
Συσσωρευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και υπηρέτησε ως γραμματέας εταιρείας.
Επικεντρώθηκε κυρίως σε δικαστικές υποθέσεις και θέματα ακίνητης περιουσίας στα ΗΑΕ
Πρακτική Ακίνητης Περιουσίας: Καλύπτει ζητήματα ιδιοκτητών-ενοικιαστών εμπορικών και κατοικιών, συναλλαγές ακινήτων, κτηματικές διαφορές εκτός σχεδίου και κατασκευαστικά θέματα.
Δικαστική πρακτική: Συμβουλεύει για ποινικές, ρυθμιστικές και επαγγελματικές/ιατρικές υποθέσεις αμέλειας, μαζί με εμπορική είσπραξη χρεών και δικαστικές διαφορές.
Εκπροσωπεί πελάτες τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή διαιτησία.
Διαθέτει πλήρη δικαιώματα ακροατηρίου στα δικαστήρια DIFC (Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι).

8 νομικός συντονιστής raj jain επιτυχία πελάτη

Raj Jain

Νομικός Συντονιστήςr

Raj Jain

Σχέδιουπέγραψε και διαπραγματεύτηκε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων:
Όροι και Προϋποθέσεις Προμήθειας και Πώλησης
Συμφωνίες Πώλησης και Αγοράς
Συμβόλαια συμβούλων
Συμφωνίες εκπτώσεων
Συμφωνίες εισαγωγέα και παραπομπής
Ρυθμίσεις της Επιτροπής
Συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης
Συμφωνίες μίσθωσης, μίσθωσης και συντήρησης
Συμφωνίες μη γνωστοποίησης (NDAs)
Μνημόνια Συνεργασίας (MOUs)
Επιστολές προθέσεων (LOI)
Συμφωνίες Κατασκευής & Προμήθειας

- Εξειδικεύεται σε συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και της διαπραγμάτευσης συμφωνιών διανομής και franchise σε διάφορους τομείς.

- Παρείχε γενικές εμπορικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρέχοντας απόψεις σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς εμπορικών πρακτορείων στα ΗΑΕ.

– Αναπτύχθηκαν συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης νομικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας τον έγκαιρο συντονισμό και την ενοποίηση των νομικών πληροφοριών.
- Συνεργάστηκε στενά με τον Γραμματέα και τον Γενικό Σύμβουλο για την αποτελεσματική διαχείριση νομικών θεμάτων, τηρώντας το απόρρητο σε ευαίσθητα θέματα.

Παρακολούθησε την κατάσταση των νομικών φακέλων για να διασφαλίσει έγκαιρες ενέργειες παρακολούθησης και συμμόρφωση με τις προθεσμίες.
Ετοίμασε μια ποικιλία νομικών εγγράφων για υπογραφή, σύνταξη αλληλογραφίας και άλλα έγγραφα, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και τη συμμόρφωση.
Ενημερωνόταν για τις αλλαγές στη νομοθεσία, ενημερώνοντας τη νομική ομάδα για την εξέλιξη των σχετικών νομοσχεδίων για τη διατήρηση της συμμόρφωσης και της στρατηγικής ευθυγράμμισης.
Διατηρούσε αποδεδειγμένο ιστορικό ως διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και στέλεχος πωλήσεων, εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την ικανοποίηση των πελατών.
Αναπτύχθηκε στρατηγικές ανάπτυξης που εξισορροπούν τα οικονομικά κέρδη με την ικανοποίηση των πελατών, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιτυχία.
Δημιούργησε και διατήρησε μακροχρόνιες σχέσεις τόσο με νέους όσο και με υπάρχοντες πελάτες, ενισχύοντας ένα δίκτυο εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Ο Αμπντελαλίμ

Abdelalim Ahmed Mahmoud Mohamed

Ιδρυτής και Ανώτερος Συνήγορος

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

Ίδρυση Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων Amal Khamis: Η κ. Amal Khamis είναι η ιδρύτρια μιας δικηγορικής εταιρείας γνωστής για την εξειδίκευσή της σε διάφορους κλάδους του δικαίου.


Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: Κατέχει πτυχίο LL.B από τη Σχολή Σαρία και Νομική στο Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξέχουσα προσωπικότητα στον νομικό τομέα.
Ρόλος και εμπειρία: Ως ανώτερη συνεργάτης δικηγόρος στην εταιρεία της, η κα Khamis έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία σε ποινικές, εμπορικές, εργατικές, κατασκευές, ακίνητα, δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και εταιρικές διαφορές.
Βασικές Συνεισφορές: Η νομική της ικανότητα ήταν καθοριστική για σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει περίπλοκα νομικά ζητήματα.
Βοήθεια Πελατών και Στρατηγικές Λύσεις: Αφιερωμένη στο να βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίζουν εμπορικές προκλήσεις, παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων τους.
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη: Σε δικαστικές διαφορές, διαχειρίζεται επιδέξια υποθέσεις που αφορούν ασφάλιση, θέματα κακής πίστης, επαγγελματική ευθύνη, υλικές ζημιές και υποκατάσταση.
Γνώση του Δικαίου Ακινήτων και Επιχειρήσεων: Πέρα από δικαστικές διαφορές, έχει σημαντική εμπειρία σε ακίνητα και επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, πώλησης, χρηματοδότησης και μίσθωσης ακινήτων.
Ηγεσία και Νομική Υποστήριξη: Υπό την ηγεσία της, η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants παρέχει σχολαστική νομική υποστήριξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών σε διάφορους τομείς.
Αξιόπιστος Σύμβουλος και Συνήγορος: Η δέσμευση της κας Khamis στη νομική αριστεία και η ευρεία τεχνογνωσία της την καθιστούν αξιόπιστο οδηγό και υπερασπιστή για τους πελάτες της, πλοηγώντας τους με δεξιοτεχνία στις νομικές πολυπλοκότητες. Η Amal Khamis έχει δικαίωμα σε ακροατήριο στα δικαστήρια των ΗΑΕ για ποινικές υποθέσεις.

Ο συνήγορος Ahmed Al Gendi

Αλ Γεντί Αχμέντ

Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

Ίδρυση Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων Amal Khamis: Η κ. Amal Khamis είναι η ιδρύτρια μιας δικηγορικής εταιρείας γνωστής για την εξειδίκευσή της σε διάφορους κλάδους του δικαίου.


Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: Κατέχει πτυχίο LL.B από τη Σχολή Σαρία και Νομική στο Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξέχουσα προσωπικότητα στον νομικό τομέα.
Ρόλος και εμπειρία: Ως ανώτερη συνεργάτης δικηγόρος στην εταιρεία της, η κα Khamis έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία σε ποινικές, εμπορικές, εργατικές, κατασκευές, ακίνητα, δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και εταιρικές διαφορές.
Βασικές Συνεισφορές: Η νομική της ικανότητα ήταν καθοριστική για σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει περίπλοκα νομικά ζητήματα.
Βοήθεια Πελατών και Στρατηγικές Λύσεις: Αφιερωμένη στο να βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίζουν εμπορικές προκλήσεις, παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων τους.
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη: Σε δικαστικές διαφορές, διαχειρίζεται επιδέξια υποθέσεις που αφορούν ασφάλιση, θέματα κακής πίστης, επαγγελματική ευθύνη, υλικές ζημιές και υποκατάσταση.
Γνώση του Δικαίου Ακινήτων και Επιχειρήσεων: Πέρα από δικαστικές διαφορές, έχει σημαντική εμπειρία σε ακίνητα και επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, πώλησης, χρηματοδότησης και μίσθωσης ακινήτων.
Ηγεσία και Νομική Υποστήριξη: Υπό την ηγεσία της, η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants παρέχει σχολαστική νομική υποστήριξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών σε διάφορους τομείς.
Αξιόπιστος Σύμβουλος και Συνήγορος: Η δέσμευση της κας Khamis στη νομική αριστεία και η ευρεία τεχνογνωσία της την καθιστούν αξιόπιστο οδηγό και υπερασπιστή για τους πελάτες της, πλοηγώντας τους με δεξιοτεχνία στις νομικές πολυπλοκότητες. Η Amal Khamis έχει δικαίωμα σε ακροατήριο στα δικαστήρια των ΗΑΕ για ποινικές υποθέσεις.

15 mai safty dubai legal 1

Mai Al Safty

Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

Ίδρυση Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων Amal Khamis: Η κ. Amal Khamis είναι η ιδρύτρια μιας δικηγορικής εταιρείας γνωστής για την εξειδίκευσή της σε διάφορους κλάδους του δικαίου.


Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: Κατέχει πτυχίο LL.B από τη Σχολή Σαρία και Νομική στο Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξέχουσα προσωπικότητα στον νομικό τομέα.
Ρόλος και εμπειρία: Ως ανώτερη συνεργάτης δικηγόρος στην εταιρεία της, η κα Khamis έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία σε ποινικές, εμπορικές, εργατικές, κατασκευές, ακίνητα, δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και εταιρικές διαφορές.
Βασικές Συνεισφορές: Η νομική της ικανότητα ήταν καθοριστική για σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει περίπλοκα νομικά ζητήματα.
Βοήθεια Πελατών και Στρατηγικές Λύσεις: Αφιερωμένη στο να βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίζουν εμπορικές προκλήσεις, παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων τους.
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη: Σε δικαστικές διαφορές, διαχειρίζεται επιδέξια υποθέσεις που αφορούν ασφάλιση, θέματα κακής πίστης, επαγγελματική ευθύνη, υλικές ζημιές και υποκατάσταση.
Γνώση του Δικαίου Ακινήτων και Επιχειρήσεων: Πέρα από δικαστικές διαφορές, έχει σημαντική εμπειρία σε ακίνητα και επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, πώλησης, χρηματοδότησης και μίσθωσης ακινήτων.
Ηγεσία και Νομική Υποστήριξη: Υπό την ηγεσία της, η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants παρέχει σχολαστική νομική υποστήριξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών σε διάφορους τομείς.
Αξιόπιστος Σύμβουλος και Συνήγορος: Η δέσμευση της κας Khamis στη νομική αριστεία και η ευρεία τεχνογνωσία της την καθιστούν αξιόπιστο οδηγό και υπερασπιστή για τους πελάτες της, πλοηγώντας τους με δεξιοτεχνία στις νομικές πολυπλοκότητες. Η Amal Khamis έχει δικαίωμα σε ακροατήριο στα δικαστήρια των ΗΑΕ για ποινικές υποθέσεις.

16 Αχμέντ Χασέμπ Σολιμάν 1

Ahmed Hasseb Soliman

Νομικός Συντονιστήςr

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

Ίδρυση Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων Amal Khamis: Η κ. Amal Khamis είναι η ιδρύτρια μιας δικηγορικής εταιρείας γνωστής για την εξειδίκευσή της σε διάφορους κλάδους του δικαίου.


Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: Κατέχει πτυχίο LL.B από τη Σχολή Σαρία και Νομική στο Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξέχουσα προσωπικότητα στον νομικό τομέα.
Ρόλος και εμπειρία: Ως ανώτερη συνεργάτης δικηγόρος στην εταιρεία της, η κα Khamis έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία σε ποινικές, εμπορικές, εργατικές, κατασκευές, ακίνητα, δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και εταιρικές διαφορές.
Βασικές Συνεισφορές: Η νομική της ικανότητα ήταν καθοριστική για σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει περίπλοκα νομικά ζητήματα.
Βοήθεια Πελατών και Στρατηγικές Λύσεις: Αφιερωμένη στο να βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίζουν εμπορικές προκλήσεις, παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων τους.
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη: Σε δικαστικές διαφορές, διαχειρίζεται επιδέξια υποθέσεις που αφορούν ασφάλιση, θέματα κακής πίστης, επαγγελματική ευθύνη, υλικές ζημιές και υποκατάσταση.
Γνώση του Δικαίου Ακινήτων και Επιχειρήσεων: Πέρα από δικαστικές διαφορές, έχει σημαντική εμπειρία σε ακίνητα και επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, πώλησης, χρηματοδότησης και μίσθωσης ακινήτων.
Ηγεσία και Νομική Υποστήριξη: Υπό την ηγεσία της, η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants παρέχει σχολαστική νομική υποστήριξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών σε διάφορους τομείς.
Αξιόπιστος Σύμβουλος και Συνήγορος: Η δέσμευση της κας Khamis στη νομική αριστεία και η ευρεία τεχνογνωσία της την καθιστούν αξιόπιστο οδηγό και υπερασπιστή για τους πελάτες της, πλοηγώντας τους με δεξιοτεχνία στις νομικές πολυπλοκότητες. Η Amal Khamis έχει δικαίωμα σε ακροατήριο στα δικαστήρια των ΗΑΕ για ποινικές υποθέσεις.

10 νόμιμος διαχειριστής

Χεσάμ Χεγκάζι

Νομικός Διαχειριστής

11 νόμιμος διαχειριστής ihab al nuzahi

Ihab Al Nuzahi

Νομικός διαχειριστής

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

Ίδρυση Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων Amal Khamis: Η κ. Amal Khamis είναι η ιδρύτρια μιας δικηγορικής εταιρείας γνωστής για την εξειδίκευσή της σε διάφορους κλάδους του δικαίου.


Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: Κατέχει πτυχίο LL.B από τη Σχολή Σαρία και Νομική στο Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξέχουσα προσωπικότητα στον νομικό τομέα.
Ρόλος και εμπειρία: Ως ανώτερη συνεργάτης δικηγόρος στην εταιρεία της, η κα Khamis έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία σε ποινικές, εμπορικές, εργατικές, κατασκευές, ακίνητα, δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και εταιρικές διαφορές.
Βασικές Συνεισφορές: Η νομική της ικανότητα ήταν καθοριστική για σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει περίπλοκα νομικά ζητήματα.
Βοήθεια Πελατών και Στρατηγικές Λύσεις: Αφιερωμένη στο να βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίζουν εμπορικές προκλήσεις, παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων τους.
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη: Σε δικαστικές διαφορές, διαχειρίζεται επιδέξια υποθέσεις που αφορούν ασφάλιση, θέματα κακής πίστης, επαγγελματική ευθύνη, υλικές ζημιές και υποκατάσταση.
Γνώση του Δικαίου Ακινήτων και Επιχειρήσεων: Πέρα από δικαστικές διαφορές, έχει σημαντική εμπειρία σε ακίνητα και επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, πώλησης, χρηματοδότησης και μίσθωσης ακινήτων.
Ηγεσία και Νομική Υποστήριξη: Υπό την ηγεσία της, η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants παρέχει σχολαστική νομική υποστήριξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών σε διάφορους τομείς.
Αξιόπιστος Σύμβουλος και Συνήγορος: Η δέσμευση της κας Khamis στη νομική αριστεία και η ευρεία τεχνογνωσία της την καθιστούν αξιόπιστο οδηγό και υπερασπιστή για τους πελάτες της, πλοηγώντας τους με δεξιοτεχνία στις νομικές πολυπλοκότητες. Η Amal Khamis έχει δικαίωμα σε ακροατήριο στα δικαστήρια των ΗΑΕ για ποινικές υποθέσεις.

12 νομικός γραμματέας

Shrouq Alghobashy

Νομική Γραμματέας

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

Ίδρυση Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων Amal Khamis: Η κ. Amal Khamis είναι η ιδρύτρια μιας δικηγορικής εταιρείας γνωστής για την εξειδίκευσή της σε διάφορους κλάδους του δικαίου.


Εκπαιδευτικό υπόβαθρο: Κατέχει πτυχίο LL.B από τη Σχολή Σαρία και Νομική στο Πανεπιστήμιο των ΗΑΕ, γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξέχουσα προσωπικότητα στον νομικό τομέα.
Ρόλος και εμπειρία: Ως ανώτερη συνεργάτης δικηγόρος στην εταιρεία της, η κα Khamis έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία σε ποινικές, εμπορικές, εργατικές, κατασκευές, ακίνητα, δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και εταιρικές διαφορές.
Βασικές Συνεισφορές: Η νομική της ικανότητα ήταν καθοριστική για σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επίλυση διαφορών, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει περίπλοκα νομικά ζητήματα.
Βοήθεια Πελατών και Στρατηγικές Λύσεις: Αφιερωμένη στο να βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίζουν εμπορικές προκλήσεις, παρέχει στρατηγικές συμβουλές για την προστασία των συμφερόντων τους.
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη: Σε δικαστικές διαφορές, διαχειρίζεται επιδέξια υποθέσεις που αφορούν ασφάλιση, θέματα κακής πίστης, επαγγελματική ευθύνη, υλικές ζημιές και υποκατάσταση.
Γνώση του Δικαίου Ακινήτων και Επιχειρήσεων: Πέρα από δικαστικές διαφορές, έχει σημαντική εμπειρία σε ακίνητα και επιχειρηματικές συναλλαγές και διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, πώλησης, χρηματοδότησης και μίσθωσης ακινήτων.
Ηγεσία και Νομική Υποστήριξη: Υπό την ηγεσία της, η Amal Khamis Advocates and Legal Consultants παρέχει σχολαστική νομική υποστήριξη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πελατών σε διάφορους τομείς.
Αξιόπιστος Σύμβουλος και Συνήγορος: Η δέσμευση της κας Khamis στη νομική αριστεία και η ευρεία τεχνογνωσία της την καθιστούν αξιόπιστο οδηγό και υπερασπιστή για τους πελάτες της, πλοηγώντας τους με δεξιοτεχνία στις νομικές πολυπλοκότητες. Η Amal Khamis έχει δικαίωμα σε ακροατήριο στα δικαστήρια των ΗΑΕ για ποινικές υποθέσεις.

Μεταβείτε στην κορυφή