Στρατηγική Κέρδους σε Δίκη Προσωπικού Τραυματισμού στα ΗΑΕ

Ελεγχος ατυχημάτων αυτοκινήτων στο Ντουμπάι

Η διατήρηση ενός τραυματισμού λόγω αμέλειας κάποιου άλλου μπορεί να ανατρέψει τον κόσμο σας. Η αντιμετώπιση έντονου πόνου, συσσώρευσης ιατρικών λογαριασμών, απώλειας εισοδήματος και συναισθηματικού τραύματος είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ενώ κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να εξαλείψει τον πόνο σας, εξασφαλίζοντας δίκαιη αποζημίωση γιατί οι απώλειές σας είναι ζωτικής σημασίας για να σταθείτε ξανά στα πόδια σας οικονομικά. Εδώ είναι που πλοήγηση στο περίπλοκο νομικό σύστημα σωματικών βλαβών γίνεται κλειδί.

Για να κερδίσετε αυτές τις συχνά μακροχρόνιες αγωγές απαιτεί στρατηγική προετοιμασία, επιμελή συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και συνεργασία με έναν έμπειρο δικηγόρο προσωπικών τραυματισμών. Κατανόηση αποτελεσματικών στρατηγικών και πρακτικών βημάτων που συμμετέχετε θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητές σας να αποδείξετε επιτυχώς αμέλεια και να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ανάκτηση των ζημιών σας για αξιώσεις προσωπικών τραυματισμών υψηλής αξίας.

Επισκόπηση Βασικών Στοιχείων σε Αγωγές Προσωπικού Τραυματισμού

Αγωγές για σωματικές βλάβες (που μερικές φορές ονομάζονται επίσης αξιώσεις αποζημίωσης) περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων όπου κάποιος υφίσταται βλάβη λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως ενεργειών άλλου μέρους.

Κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν τραυματισμούς που προκλήθηκαν σε:

 • Συγκρούσεις μηχανοκίνητων οχημάτων λόγω αλόγιστης οδήγησης
 • Ατυχήματα ολίσθησης και πτώσης που συμβαίνουν λόγω μη ασφαλών χώρων
 • Ιατρικό λάθος που προκύπτει από λάθος του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης

Το ζημιωθέν θύμα (ο ενάγων) υποβάλλει αγωγή ζητώντας αποζημίωση από τον φερόμενο ως υπεύθυνο (τον εναγόμενο).

Για να υπερισχύσει η αγωγή, ο ενάγων πρέπει να θεμελιώσει τα ακόλουθα βασικά νομικά στοιχεία:

 • Καθήκον φροντίδας – Ο εναγόμενος όφειλε νομική υποχρέωση στον ενάγοντα να αποφύγει την πρόκληση βλάβης
 • Παράβαση καθήκοντος – Ο κατηγορούμενος παρέβη το καθήκον του με πράξεις αμέλειας
 • Αιτία – Η αμέλεια του εναγομένου προκάλεσε άμεσα και κατεξοχήν τραύματα στον ενάγοντα
 • Αποζημίωση – Ο ενάγων υπέστη μετρήσιμες απώλειες και ζημιές λόγω των τραυματισμών

Η πλήρης κατανόηση αυτών των θεμελιωδών εννοιών που αφορούν την ευθύνη και τις ζημίες είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική μιας αποτελεσματικής περίπτωσης τραυματισμού και τη γνώση πώς να ζητήσετε αποζημίωση τραυματισμού. Εάν ο τραυματισμός συνέβη σε περιβάλλον εργασίας, ένας εξειδικευμένος δικηγόρος τραυματισμού στο χώρο εργασίας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία της ισχυρότερης υπόθεσης.

"Τα στοιχεία είναι τα πάντα σε μια δίκη. Μια ουγγιά αποδείξεων αξίζει μια λίβρα επιχειρήματος.” – Judah P. Benjamin

Προσλάβετε έναν έμπειρο δικηγόρο προσωπικών τραυματισμών των ΗΑΕ

Μίσθωση α ειδικευμένος δικηγόρος σωματικών βλαβών Η εμπειρία στο νομικό σύστημα των ΗΑΕ είναι μακράν το πιο κρίσιμο βήμα μετά από τραυματισμό. Ως μέρος της δέουσας επιμέλειας, φροντίστε να πάρετε συνέντευξη από υποψήφιους δικηγόρους, να ελέγξετε τα διαπιστευτήριά τους, να κατανοήσετε τις δομές των τελών και να αναλύσετε τις κριτικές πελατών πριν λάβετε μια απόφαση πρόσληψης. Τι είναι η δέουσα επιμέλεια Στο πλαίσιο αυτό? Αναφέρεται σε ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση δικηγόρων πριν επιλέξετε έναν για να χειριστεί την αξίωση τραυματισμού σας. Ο δικηγόρος σας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της νίκης της αξίωσης τραυματισμού.

Η πλοήγηση στους νόμους γύρω από την αμέλεια, ο υπολογισμός περίπλοκων αποζημιώσεων, η διαπραγμάτευση δίκαιων διακανονισμών και η καταπολέμηση υποθέσεων στο δικαστήριο απαιτεί στοχευμένη νομική εμπειρογνωμοσύνη.

Νομικοί κώδικες όπως ο Αστικός Κώδικας ΗΑΕ και  Εργατικό Δίκαιο ΗΑΕ διέπουν κανονισμούς αποζημίωσης τραυματισμών τους οποίους οι δικηγόροι είναι ικανοί να ερμηνεύουν και να αξιοποιούν για να δημιουργήσουν ισχυρές αγωγές.

Οι ειδικευμένοι δικηγόροι προσωπικών τραυματισμών προσφέρουν επίσης εκτενή εμπειρία στην καταπολέμηση παρόμοιων υποθέσεων σε δικαστήρια των ΗΑΕ και στην εξασφάλιση βέλτιστων διακανονισμών για τους πελάτες τους. Από την ανάλυση της ευθύνης με βάση το ιστορικό της υπόθεσης μέχρι τη στρατηγική συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, οι ειδικοί δικηγόροι είναι απαραίτητοι για τα τραυματισμένα θύματα.

Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Ένας έμπειρος δικηγόρος θα σας βοηθήσει:

 • Προσδιορίστε ευθύνη και αμέλεια εκ μέρους του κατηγορουμένου με βάση τους τραυματισμούς και τις απώλειες που υπέστη
 • Ταυτοποίηση  όλους τους βιώσιμους κατηγορούμενους εμπλέκονται στο ατύχημα νομικά υποχρεωμένοι να παράσχουν αποζημίωση
 • Διερευνήστε το ατύχημα και κατασκευάστε ένα ισχυρή βάση αποδεικτικών στοιχείων
 • Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα της υπόθεσης και αναπτύξτε τα περισσότερα αποτελεσματική νομική στρατηγική
 • Υπολογίστε το ποσό αποζημίωσης που καλύπτει όλες τις υλικές και άυλες ζημιές
 • Διαπραγματευτείτε εύλογες προσφορές διακανονισμού με ασφαλιστικές εταιρείες προς αποφυγή παρατεταμένη δικαστική αντιδικία
 • Εκπροσωπήστε και πολεμήστε την υπόθεσή σας στο δικαστήριο εάν είναι απαραίτητο για να σας πάρουν μέγιστη αποζημίωση

Ως εκ τούτου, ένας έμπειρος δικηγόρος με αποδεδειγμένα διαπιστευτήρια και τεχνογνωσία στον τομέα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο να κερδίσετε την αξίωση τραυματισμού σας. Πάρτε συνεντεύξεις με δικηγόρους, ελέγξτε τα διαπιστευτήρια, κατανοήστε τις δομές τελών και αναλύστε κριτικές πελατών πριν ολοκληρώσετε την επιλογή σας.

Ο δικηγόρος σας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της νίκης της αξίωσης τραυματισμού.

Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε την αξίωση τραυματισμού σας

Το βάρος βαρύνει τον ενάγοντα να αποδείξει ότι η αμέλεια του εναγόμενου προκάλεσε άμεσα τους τραυματισμούς και τις απώλειές του. Η οικοδόμηση ενός συνόλου επιτακτικών αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά που απαιτείται για τη διαπίστωση της ευθύνης από αμέλεια έναντι του εναγόμενου.

Φυσικά, ενώ εστιάζετε στην ανάκτηση, ένας έμπειρος δικηγόρος θα διευθύνει τη στοχευμένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, η κατανόηση των τύπων τεκμηρίωσης που απαιτείται θα σας βοηθήσει να παρέχετε στοιχεία όπου είναι δυνατόν.

Λίστα ελέγχου βασικών αποδεικτικών στοιχείων:

 • Αναφορές της αστυνομίας κατατέθηκε σχετικά με το ατύχημα που προκάλεσε τραυματισμό που καταγράφει σημαντικές λεπτομέρειες όπως ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία, εμπλεκόμενα άτομα κ.λπ. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας αποδεικτικά έγγραφα.
 • Ιατρικά αρχεία που εκτείνονται σε διαγνωστικές αναφορές, διαδικασίες θεραπείας, συνταγές φαρμάκων κ.λπ. με λεπτομέρειες των τραυματισμών που υπέστησαν και των θεραπειών που πραγματοποιήθηκαν. Αυτά παίζουν βασικό ρόλο στην ποσοτικοποίηση των αξιώσεων τραυματισμών.
 • Δηλώσεις που καταγράφονται από αυτόπτες μάρτυρες εξηγώντας τι είδαν. Οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων παρέχουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση γεγονότων από τρίτους.
 • Φωτογραφίες και βίντεο αποδεικτικά στοιχεία σκηνών ατυχήματος, ζημιές σε περιουσίες, τραυματισμένοι τραυματισμοί κ.λπ. Τα οπτικά στοιχεία έχουν υψηλή αποδεικτική αξία που καθορίζουν λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα του ατυχήματος.
 • Απόδειξη προκύπτουσας ζημίας, όπως ιατρικοί λογαριασμοί, αποδείξεις επισκευής, αποκόμματα για χαμένους μισθούς κ.λπ. που είναι κρίσιμα για την αξίωση οικονομικών αποζημιώσεων.

Συγκεντρώστε όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ατύχημα, τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν, τις θεραπείες που πραγματοποιήθηκαν, τις απώλειες που προκλήθηκαν κ.λπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται χρόνια για να διευθετηθούν οι αγωγές, επομένως ξεκινήστε να συλλέγετε τα σχετικά έγγραφα αμέσως χωρίς καθυστέρηση.

"Η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας σε οποιονδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένου του νομικού τομέα." - Αλεξάντερ Γκράχαμ μπελλ

Αποφύγετε τις δεσμεύσεις πρόωρης διακανονισμού με ασφαλιστικές εταιρείες

Μετά από ένα ατύχημα, σύντομα θα έρθουν σε επαφή μαζί σας οι ρυθμιστές ασφάλισης ζητώντας πληροφορίες και μερικές φορές προσφέρουν γρήγορη διευθέτηση τραυματισμών. Στόχος τους είναι να εκταμιεύσουν τις χαμηλότερες πληρωμές προτού τα τραυματισμένα θύματα μπορέσουν να εκτιμήσουν τις συνολικές ζημιές.

Η αποδοχή αυτών των αρχικών χαμηλών προσφορών θέτει σε κίνδυνο τις πιθανότητές σας για δίκαιη αποζημίωση ευθυγραμμισμένη με τις συνολικές απώλειες μόλις υπολογιστούν πλήρως. Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι συμβουλεύουν αυστηρά τα τραυματισμένα θύματα να μην εμπλακούν απευθείας με ασφαλιστικές εταιρείες ή να αποδεχτούν οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού χωρίς την κατάλληλη νομική συμβουλή.

Να είστε προετοιμασμένοι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να δοκιμάσουν τακτικές επικοινωνίας όπως:

 • Κατασκευή συμβολικές πληρωμές με χειρονομίες καθώς κινείται η «καλή πίστη» ελπίζοντας ότι τα θύματα αποδέχονται μειωμένες τελικές διευθετήσεις
 • Προσποιούμενος ότι είναι "στην πλευρά σου" κατά την εξαγωγή πληροφοριών για τη μείωση της αξίας της αξίωσης
 • Το βιαστικό τα θύματα να κλείσουν τους οικισμούς προτού μπορέσουν να μετρήσουν τις πλήρεις απώλειες

Παραπέμψτε τους να συμμετάσχουν μόνο μέσω του διορισμένου δικηγόρου σας ο οποίος θα διαπραγματευτεί δίκαιους όρους για λογαριασμό σας. Μόνο αφού γίνει πλήρως κατανοητό όλο το κόστος ζημίας σε διάστημα μηνών, θα πρέπει να συζητηθούν εύλογες και δίκαιες διευθετήσεις αξιώσεων.

Η υπομονή μέσω αυτής της συχνά μακράς νομικής διαδικασίας μπορεί να μεγιστοποιήσει σημαντικά την ανάρρωσή σας.

Ελέγξτε τα συναισθήματα και διατηρήστε την αντικειμενικότητα

Το ξαφνικό τραύμα, ο πόνος, οι οικονομικοί περιορισμοί και οι αβεβαιότητες που προκαλούνται από ατυχήματα τραυματισμών είναι συναισθηματικά καταστροφικοί. Η διατήρηση της ήρεμης αντικειμενικότητας παρά την αναταραχή καθίσταται ζωτικής σημασίας σε αξιώσεις τραυματισμών όπου οι διαπραγματεύσεις παίζουν βασικό ρόλο.

Οποιεσδήποτε λέξεις ή ενέργειες γίνονται με θυμό ή βιασύνη μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα των αγωγών ή τις συμφωνίες διακανονισμού. Οι συναισθηματικές εκρήξεις σε κρίσιμες συζητήσεις θα αποδυναμώσουν τη θέση σας όσο δικαιολογημένη κι αν είναι η οργή.

Η δουλειά της νομικής σας ομάδας περιλαμβάνει την απορρόφηση των απογοητεύσεών σας! Η εκτόνωση του θυμού ιδιωτικά στον δικηγόρο σας του επιτρέπει να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά σας ακόμη και σε τεταμένες καταστάσεις. Διατηρήστε την εστίαση των ασθενών στην ανάκτηση της υγείας σας και βασιστείτε αποκλειστικά στη νομική τους εμπειρία.

"Η ώρα να τσακωθείς είναι όταν έχεις δίκιο. Όχι όταν είσαι θυμωμένος.” – Τσαρλς Σπέρτζον

Βασιστείτε στη νομική καθοδήγηση των ειδικών του δικηγόρου σας

Μόλις διορίσετε τον δικηγόρο σας, στηριχτείτε πλήρως στις συμβουλές και τις οδηγίες του ενώ αναρρώνετε από τραυματισμούς. Περιορίστε την άμεση συμμετοχή σε νομικές συζητήσεις και εξουσιοδοτήστε τους πλήρως να ενεργούν προς το συμφέρον σας.

Το δίκαιο περί τραυματισμών με τους πολύπλοκους τοπικούς κανονισμούς του, τα τεράστια προηγούμενα του ιστορικού υποθέσεων που διαμορφώνουν τα αποτελέσματα, τις πολυάριθμες κωδικοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές αποζημίωσης κ.λπ. είναι μια τεράστια περιοχή για έμπειρους δικηγόρους και μπερδεμένοι λαβύρινθοι για λαϊκούς. Απλά λάθη μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την τροχιά της αγωγής σας.

Αφήστε την πλοήγηση σε αυτό το περίπλοκο νομικό τοπίο στην πιο δίκαιη λύση στον αξιόπιστο νομικό σας οδηγό! Έχετε υπομονή και πίστη στις αντιξοότητες – ο δικηγόρος σας θα αγωνιστεί νομικά για να σας λάβει τη μέγιστη επιτρεπόμενη αποζημίωση.

"Αυτός που εκπροσωπεί τον εαυτό του έχει ανόητο πελάτη.” – Νομική Παροιμία

Να είστε έτοιμοι για δυνητικά μακροχρόνιο νομικό αγώνα

Το κλείσιμο σπάνια συμβαίνει γρήγορα σε αξιώσεις τραυματισμών, δεδομένης της εκτενούς συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της θέσπισης νομικής ευθύνης, των ιατρικών αξιολογήσεων που καλύπτουν χρόνια σε σοβαρούς τραυματισμούς και των διαπραγματεύσεων διευθέτησης – όλα τα στοιχεία χρειάζονται μήνες ή χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, παρά την υπομονή που απαιτεί αυτή η μακροχρόνια δικαστική μάχη, αποφύγετε να υποκύψετε στην πίεση και να συμβιβαστείτε με λιγότερα από όσα δικαιούστε. Παραμείνετε στην πορεία μέχρι να παρουσιαστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσής σας και να λάβετε τη νόμιμη αποζημίωση.

Έχοντας έναν έμπειρο δικηγόρο δίπλα σας διευκολύνει εξαιρετικά αυτή την περίοδο αναμονής. Η συνεχής δουλειά τους για την υπόθεση κλιμακώνει την πίεση στους κατηγορούμενους να διευθετήσουν δίκαια. Με την καθησυχαστική καθοδήγησή τους, μπορείτε να βρείτε τη δύναμη να επιτύχετε τελικά την τιμητική σας.

Η άρνηση δικαιοσύνης για πολύ καιρό είναι δικαιοσύνη θαμμένη. Μην το αφήσετε να συμβεί και βασιστείτε ολόψυχα στον αγώνα του δικηγόρου σας για τα δικαιώματά σας!

Ο μακρύς δρόμος οδηγεί τελικά στον προορισμό που αξίζει.

Υπολογίστε Όλα τα Νομισματικά Έξοδα – Παρόν & Μέλλον

Η τεκμηρίωση των ζημιών που σχετίζονται με τραυματισμούς είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάκτηση ζημιών μέσω νομικών διακανονισμών. Καταγράψτε το παρόν και το μελλοντικό κόστος που σχετίζεται με:

 • Ιατρικοί λογαριασμοί για διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία, φάρμακα κ.λπ.
 • Σχετικά έξοδα για ιατρικά ταξίδια, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.
 • Απώλεια εισοδήματος από έλλειψη εργασίας, που αντιπροσωπεύει μελλοντική απώλεια κερδοφορίας
 • Κόστος που προέρχεται από περιορισμούς στον τρόπο ζωής λόγω τραυματισμών όπως η νοσηλευτική φροντίδα
 • Θεραπεία αποκατάστασης που περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, συμβουλευτική κ.λπ.
 • Απώλειες περιουσίας όπως λογαριασμοί επισκευής οχημάτων, κόστος ζημιών σπιτιού/συσκευής

Η πλήρης χρηματοοικονομική τεκμηρίωση παρέχει την απόδειξη της ραχοκοκαλιάς που υποστηρίζει τις απαιτήσεις για οικονομικές αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια συμφωνιών διακανονισμού. Ως εκ τούτου, καταγράψτε κάθε μικρή και μεγάλη δαπάνη που σχετίζεται με τραυματισμούς με επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις σοβαρών μακροπρόθεσμων τραυματισμών, το μελλοντικό κόστος υποστήριξης διαβίωσης συνυπολογίζεται επίσης με βάση προβλέψεις που εκπονούνται από οικονομικούς εμπειρογνώμονες που διατηρούνται από δικηγόρους. Επομένως, η σύλληψη τόσο του άμεσου όσο και του αναμενόμενου μελλοντικού κόστους είναι κρίσιμη.

Η ολοκληρωμένη αναφορά χρηματικών ζημιών ενισχύει άμεσα την αξία διακανονισμού.

Περιορίστε προσεκτικά τις δηλώσεις δημόσιας υπόθεσης

Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί με τις λεπτομέρειες της περίπτωσης τραυματισμού που μοιράζεστε δημόσια ή τις δηλώσεις που κάνετε σχετικά με το ατύχημα, ειδικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ενοχοποιητικά στοιχεία που βλάπτουν τα αποτελέσματα του διακανονισμού με:

 • Προβάλλοντας αντιθετικές λεπτομέρειες που προκαλούν αμφιβολίες αξιοπιστίας
 • Κυκλοφορεί αποδείξιμα πραγματικές ανακρίβειες για την υπόθεση
 • Εμφάνιση οποιουδήποτε συναδέλφου/φίλου κακοφωνία υπονομεύοντας τους λόγους αγωγής

Ακόμη και οι φαινομενικά ακίνδυνες συζητήσεις με γνωστούς μπορεί να μεταδώσουν ακούσια ευαίσθητες πληροφορίες υπόθεσης στις νομικές ομάδες των κατηγορουμένων. Κρατήστε τις συζητήσεις αυστηρά εντός του γραφείου του δικηγόρου σας για να αποφύγετε νομικούς κινδύνους. Δώστε τους τα πλήρη στοιχεία και αφήστε την τεχνογνωσία τους να κατευθύνει τις επικοινωνίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η διατήρηση μιας δημόσιας κουρτίνας στην αγωγή διατηρεί το πλεονέκτημα.

Κατασκευάστε την υπόθεση αμέλειας & απωλειών σχολαστικά

Η ουσία των αγωγών για σωματικές βλάβες έγκειται στην οριστική διαπίστωση ότι οι αμελείς ενέργειες του εναγόμενου προκάλεσαν άμεσα τις απώλειες και τις ζημίες του ενάγοντα.

 • Πίσω τις αξιώσεις αμέλειας με αδιάψευστα στοιχεία παραβιάσεις κατά την υπηρεσία – επικίνδυνη οδήγηση, κενά ασφαλείας, παράβλεψη κινδύνων κ.λπ. που προκαλούν το ατύχημα
 • Συνδέστε σταθερά τα γεγονότα ατυχημάτων με απτά αποτελέσματα τραυματισμών μέσω ιατρικής ανάλυσης και οικονομικών ελέγχων ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων
 • Τα νομικά προηγούμενα, η νομολογία, οι νόμοι περί ευθύνης κ.λπ. διαμορφώνουν και ενισχύουν τα τελικά επιχειρήματα

Ένας έμπειρος δικηγόρος προσωπικών τραυματισμών θα συνδυάσει σχολαστικά όλη αυτή τη μαρτυρία, τα αρχεία, την ανάλυση γεγονότων και τη νομική βάση σε έναν επιτακτικό ισχυρισμό.

Όταν κατασκευάζονται σχολαστικά αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους, ακόμη και πολύπλοκες αγωγές έχουν μεγάλες πιθανότητες νίκης εξασφαλίζοντάς σας τη μέγιστη επιτρεπόμενη αποζημίωση.

Ένας ειδικός νομικός αγώνας κάνει τη διαφορά για τα θύματα που αναζητούν τη δέουσα δικαιοσύνη!

Συχνά προτιμάται η εναλλακτική επίλυση διαφορών

Η καταπολέμηση αγωγών για σωματικές βλάβες στο δικαστήριο ενώπιον δικαστή και ενόρκων είναι συχνά εντατική, χρονοβόρα και τα αποτελέσματα παραμένουν απρόβλεπτα. Ως εκ τούτου, η αμοιβαία διευθέτηση υποθέσεων εκτός δικαστηρίου μέσω προσεγγίσεων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι συνήθως προτιμότερη και για τα δύο μέρη.

Οι μηχανισμοί που επιλέγονται συνήθως περιλαμβάνουν:

Μεσολάβηση – Ο ενάγων, ο εναγόμενος και ο ανεξάρτητος διαμεσολαβητής κοινοποιούν τις λεπτομέρειες της αξίωσης, τα αποδεικτικά στοιχεία, τα αιτήματα μέσω μιας προσέγγισης συμφιλίωσης «δούναι και λαβείν» που στοχεύει σε μια μέση λύση.

Διαιτησία – Παρουσίαση των λεπτομερειών της υπόθεσής τους ενώπιον ανεξάρτητου διαιτητή που εξετάζει τις παρατηρήσεις και εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις. Αυτό αποφεύγει τις αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν τις δίκες των ενόρκων.

Η διευθέτηση μέσω διαμεσολάβησης ή διαιτησίας επιτάχυνε το κλείσιμο, δίνει στους ενάγοντες πρόσβαση σε αποζημίωση ταχύτερα και περιορίζει τα νομικά έξοδα από όλες τις πλευρές. Ακόμη και για σύνθετους ισχυρισμούς τραυματισμών, περίπου το 95% επιλύεται πριν από τη δοκιμή.

Ωστόσο, εάν η εξωδικαστική επίλυση διαφορών αποτύχει να εξασφαλίσει δίκαιες εισφορές που ευθυγραμμίζονται με την ουσία της υπόθεσης, οι αρμόδιοι δικηγόροι δεν θα διστάσουν να δώσουν τη μάχη στη δίκη!

Βασικά σημεία: Master Strategy for Personal Injury Victory

 • Ενεργήστε αμέσως για να προσλάβετε έναν έμπειρο δικηγόρο προσωπικών τραυματισμών για να καθοδηγήσει το νομικό σας ταξίδι
 • Συγκεντρώστε εκτενή στοιχεία που υποστηρίζουν την αμέλεια και ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις τραυματισμών
 • Επικοινωνία ασφαλιστικής εταιρείας Stonewall - αφήστε τους δικηγόρους να διαπραγματευτούν
 • Δώστε προτεραιότητα στην ψυχραιμία παρά την αναταραχή για να επιτρέψετε τα βέλτιστα αποτελέσματα
 • Βασιστείτε πλήρως στη στρατηγική οξυδέρκεια του νομικού σας συμβούλου
 • Υιοθετήστε υπομονή κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας – αλλά επιδιώξτε τις οφειλές ασταμάτητα
 • Καταγράψτε όλα τα κόστη – παρόν και αναμενόμενο μέλλον – για να μεγιστοποιήσετε την αξία
 • Περιορίστε τις δημόσιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν νομικό πλεονέκτημα
 • Εμπιστευτείτε τον δικηγόρο σας για να δημιουργήσει μια σιδερένια υπόθεση που αποδεικνύει την ευθύνη
 • Εξετάστε την εναλλακτική επίλυση διαφορών για δυνητικά ταχύτερο κλείσιμο
 • Μείνετε σίγουροι για την ικανότητα του δικηγόρου σας να εξασφαλίσει τις νόμιμες οφειλές σας

Εξοπλισμένοι με αυτήν την κατανόηση των κρίσιμων πτυχών της αγωγής για σωματικές βλάβες, μπορείτε να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με νομικούς εμπειρογνώμονες. Η δεξιοτεχνία τους στη διαπραγμάτευση και στις δικαστικές διαφορές σε συνδυασμό με τη συνεκτική συνεργασία σας θα επιτύχουν τον απώτερο στόχο - να εξαργυρώσουν δίκαια την ανατρεπόμενη ζωή σας.

Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Σχετικά με το Συγγραφέας

4 σκέψεις σχετικά με τη «Στρατηγική για να κερδίσεις μια αγωγή για προσωπικό τραυματισμό στα ΗΑΕ»

 1. Avatar για την Adele Smiddy

  Χαίρετε Κ.

  Θα μπορούσατε να μου παράσχετε συμβουλές σχετικά με ενδεχόμενη απαίτηση (αντιλαμβάνομαι ότι ίσως να την άφησα πολύ αργά)

  1.Dubai Υγειονομική περίθαλψη City Incident 2006.
  Το 2.Al Zahara Hospital- έχω την ιατρική αναφορά. Ίδιο συμβάν 2006.

  Έχω γλιστρήσει σε υγρό τσιμέντο στην εργασία στο Dubai Healthcare City στο κτίριο Al Razi στο 2007. Την εποχή εκείνη ήμουν Ειδικός Πωλήσεων, που έδειχνε γιατρούς γύρω από το νεόκτιστο κτίριο του Al Razi. Γυρίνομαι τώρα ως Βοηθός Διευθυντής Νοσηλευτικής σε Οίκον Νοσηλείας στο Δουβλίνο.
  Μου έγινε λάθος διάγνωση από το νοσοκομείο Al Zahra στο 2006.
  Στο 2010 είχα αντικατάσταση ισχίου λόγω σοβαρής αρθρίτιδας από μη διαγνωσμένο κάταγμα μαλλιών από Al Zahara στο δεξιό ισχίο μου.
  Υποφέρω ακόμα σήμερα, καθώς είχα μια επιπλοκή μετά το χειρουργείο - το βάδισμα του trendelenburg, λόγω της απώλειας μυών από την αναμονή της χειρουργικής επέμβασης για ένα χρόνο.

  Ήμουν 43yrs ηλικίας όταν είχα την αντικατάσταση ισχίου μου στο αμερικανικό νοσοκομείο.

  Θερμούς χαιρετισμούς

  Adele Smiddy

  Mobile-00353852119291

  1. Avatar για τη Σάρα

   Γεια σου, Άδελε ... ναι είναι πιθανό να διεκδικήσετε .. Πρέπει να είστε εδώ καθώς χρειαζόμαστε μια έκθεση της αστυνομίας από την αστυνομία του Ντουμπάι που εγκρίνει το ατύχημα .. ποιο είναι το απαιτηθέν ποσό που ψάχνετε;

 2. Avatar για τον sunghye Yoon

  Γεια σας

  Πήρα ένα ατύχημα στο 29 του Μαΐου.
  Κάποιος χτύπησε το αυτοκίνητό μου από πίσω.

  Η αστυνομία ήρθε στη σκηνή, αλλά δεν είδε το αυτοκίνητό μου και μου έδωσε πράσινη φόρμα.
  Είπε ότι μπορείτε να φύγετε και να πάτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.
  Έφυγα από τη σκηνή αφού πήρα την πράσινη φόρμα.
  Μετά την ημέρα που άρχισα να υποφέρω από πόνους στη μέση και τον αυχένα.
  Δεν μπορούσα να δουλέψω για 3 εβδομάδες.

  Ενώ το αυτοκίνητό μου έχει επισκευαστεί και πηγαίνει στο νοσοκομείο πρέπει να πληρώσω για τη μεταφορά.

  Θα ήθελα να ξέρω σε αυτή την περίπτωση μπορώ να απαιτήσω για αποζημίωση των ιατρικών, οικονομικών πραγμάτων;

  Σας ευχαριστώ πολύ

 3. Avatar για την Teresa Rose Co

  Αγαπητή νομική ομάδα,

  Το όνομά μου είναι Rose. Συμμετείχα σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στις 29 Ιουλίου 2019 στην οδό Ras Al Khor Road με προορισμό Βόρεια. Οδηγούσα γύρω στα 80-90 χλμ/ώρα. Το σημείο ήταν λίγα μέτρα μακριά από τη γέφυρα που σας ενώνει με το International City. Καθώς οδηγούσαμε εγώ και η μαμά, που βρισκόμασταν στο κάθισμα του συνοδηγού, είδαμε ένα άλλο λευκό αυτοκίνητο να κατεβαίνει τη ράμπα πολύ γρήγορα και να στρίβει. Πριν το καταλάβουμε, χτύπησε το αυτοκίνητό μας από την πλευρά του συνοδηγού. Αυτό το αυτοκίνητο ήρθε από την πιο δεξιά λωρίδα στη λωρίδα μας (αριστερά και 4η λωρίδα) με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε το αυτοκίνητό μας που κατευθυνόταν βόρεια. Λόγω της πρόσκρουσης ενεργοποιήθηκαν αερόσακοι. Ήμουν σε σοκ και δεν κουνήθηκα για αρκετή ώρα, ενώ η μαμά μου φώναξε να τρέξω έξω από το αυτοκίνητο πριν πάρει φωτιά, επειδή το αυτοκίνητό μας ήταν καπνός. Βγήκα από το αυτοκίνητο ακόμα σε κατάσταση σοκ και είδα τον εαυτό μου να αιμορραγεί. Όταν συνήλθα, κάλεσα αμέσως την αστυνομία και ζήτησα ασθενοφόρο. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μαζί με ένα ρυμουλκό. Η αστυνομία συνόδευσε τη μαμά και εμένα στην άλλη άκρη του δρόμου για να περιμένουμε το ασθενοφόρο. Μετά από αρκετές ανακρίσεις και τεκμηρίωση, μεταφερθήκαμε στο νοσοκομείο Rashid όπου περιμέναμε για μία ή δύο ώρες πριν λάβουμε ιατρική βοήθεια.
  Ήμουν στενοχωρημένος ενώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο γιατί η αστυνομία δεν σταμάτησε να με καλεί να ρωτήσω πού να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου, ποιος θα πάρει το αυτοκίνητό μου, που χτύπησε το αυτοκίνητό μας και ούτω καθεξής. Ο αριθμός της ασφαλιστικής εταιρείας απλώς συνέχισε να χτυπάει ή η μουσική υπόκρουση συνέχισε να λειτουργεί ενώ κανείς δεν απαντά στην άλλη γραμμή. Ήμουν τόσο μπερδεμένος και δεν κατάλαβα εντελώς τι πρέπει να κάνω ή να ζητήσω βοήθεια.
  Την επόμενη μέρα πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Rashidiya καθώς τα αναγνωριστικά μου μεταφέρθηκαν εκεί και τότε έγινε εμφανές ότι ο άντρας που χτύπησε το αυτοκίνητό μου έφυγε.
  Αυτό ήταν πολύ εκπληκτικό.
  Για να κόψω την ιστορία, πήρα αρκετούς μώλωπες στον ώμο, το στήθος, τα χέρια μου και έναν σπασμένο καρπό και τον αντίχειρα. Η μαμά μου εισήχθη στο νοσοκομείο 2 ημέρες μετά το συμβάν λόγω της υψηλής αρτηριακής πίεσης και του πόνου στο στήθος. Πιθανώς μετασεισμός. Είχα επίσης ένα σπασμένο κινητό τηλέφωνο, καθώς έπεσε σκληρά από το ταμπλό κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.
  Αύριο, 29 Αυγούστου είναι η 1η ακρόασή μας. Αναρωτιέμαι πώς θα αποφασίσει το δικαστήριο σχετικά με την αποζημίωση δεδομένου ότι εξακολουθώ να πονάω σοβαρά αλλά δεν μπορώ να ζητήσω κατάλληλη ιατρική βοήθεια λόγω έλλειψης χρημάτων; Η ασφάλιση αρνήθηκε να επωμιστεί τα τέλη, καθώς δεν ήταν δικό μου λάθος.
  Επιτρέψτε μου να ξέρω πώς πρέπει να εξετάσω αυτήν την περίπτωση;
  Η μαμά παρεμπιπτόντως φεύγει στις 7 Σεπτεμβρίου καθώς βρίσκεται σε επίσκεψη, ενώ θα την συνοδεύσω στην πτήση της για το σπίτι της.
  Ελπίζω να ακούσω νέα σου. Σας ευχαριστώ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή