Διαδικασία έκδοσης για ποινικές υποθέσεις στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την έκδοση σε ποινικές υποθέσεις, το οποίο διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση των διεθνικών εγκλημάτων. Η έκδοση είναι μια επίσημη διαδικασία με την οποία μια χώρα μεταφέρει έναν κατηγορούμενο ή καταδικασμένο σε άλλη χώρα για δίωξη ή έκτιση ποινής. Στα ΗΑΕ, αυτή η διαδικασία διέπεται από διμερείς και πολυμερείς συνθήκες, καθώς και από εσωτερικούς νόμους, διασφαλίζοντας ότι διεξάγεται με δίκαιο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Η διαδικασία έκδοσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιλαμβάνει διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής επίσημου αιτήματος, νομικής επανεξέτασης και δικαστικών διαδικασιών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί όλα για την τήρηση των αρχών της δίκαιης διαδικασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τι είναι η διαδικασία έκδοσης στα ΗΑΕ;

Τα ΗΑΕ έχουν καθιερωμένη διαδικασία έκδοσης για τη μεταφορά κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων σε άλλες χώρες για δίωξη ή έκτιση ποινών που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα. Αυτός ο επίσημος νομικός μηχανισμός διασφαλίζει:

 • Διαφάνεια
 • Λήξη διαδικασίας
 • Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το βασικό νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

 • Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 39 του 2006 για τη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 • Διμερείς συνθήκες έκδοσης με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ινδία και το Πακιστάν (έχουν προτεραιότητα έναντι των εσωτερικών νόμων)

Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει:

 1. Επίσημο αίτημα που υποβάλλεται δια της διπλωματικής οδού από την αιτούσα χώρα, με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και νομικά έγγραφα.
 2. Ενδελεχής επανεξέταση από τις αρχές των ΗΑΕ (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δημόσια Εισαγγελία) για να διασφαλιστεί:
  • Εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων
  • Συμμόρφωση με τους νόμους των ΗΑΕ
  • Τήρηση των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Ευθυγράμμιση με τυχόν ισχύουσες συνθήκες έκδοσης
 3. Εάν κριθεί έγκυρη, η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια των ΗΑΕ, όπου:
  • Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης
  • Μπορούν να αμφισβητήσουν το αίτημα έκδοσης
  • Τα δικαστήρια εξετάζουν αποδεικτικά στοιχεία, κατηγορίες και πιθανές συνέπειες για τη δικαιοσύνη και τη δίκαιη διαδικασία
 4. Εάν εγκριθεί μετά την εξάντληση των νομικών οδών, το άτομο παραδίδεται στις αρχές της αιτούσας χώρας.

Αξιοσημείωτα σημεία:

 • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν με επιτυχία περισσότερα από 700 άτομα, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των διεθνικών εγκλημάτων, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν το κράτος δικαίου.
 • Η έκδοση μπορεί να απορριφθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:
  • Πολιτικά αδικήματα
  • Πιθανές θανατικές ποινές χωρίς διαβεβαιώσεις
  • Στρατιωτικά εγκλήματα
  • Λήξη παραγραφής βάσει της νομοθεσίας των ΗΑΕ
 • Τα ΗΑΕ μπορούν να ζητήσουν διαβεβαιώσεις για δίκαιη μεταχείριση, ανθρώπινες συνθήκες και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και της φυλάκισης.

Ποιος είναι ο ρόλος της Interpol στη διαδικασία έκδοσης των ΗΑΕ;

Η Interpol είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1923, με 194 χώρες μέλη. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει μια πλατφόρμα για παγκόσμια αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος παγκοσμίως. Η Ιντερπόλ συνδέει και συντονίζει ένα δίκτυο αστυνομικών και εμπειρογνωμόνων του εγκλήματος σε όλα τα κράτη μέλη μέσω των Εθνικών κεντρικών γραφείων που λειτουργούν από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Βοηθά σε ποινικές έρευνες, ιατροδικαστική ανάλυση και παρακολούθηση φυγόδικων μέσω των εκτεταμένων βάσεων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για εγκληματίες. Ο οργανισμός υποστηρίζει τις χώρες μέλη στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των εξελισσόμενων εγκληματικών απειλών.

Διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης των ΗΑΕ με άλλες χώρες παγκοσμίως. Ως διακυβερνητικός οργανισμός που επιτρέπει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία, η Ιντερπόλ λειτουργεί ως κρίσιμος σύνδεσμος για την έκδοση φυγόδικων πέρα ​​από τα σύνορα.

Οι αρχές επιβολής του νόμου των ΗΑΕ χρησιμοποιούν εκτενώς τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ όταν επιδιώκουν την έκδοση. Το σύστημα ειδοποιήσεων της Interpol επιτρέπει τη διάδοση πληροφοριών για καταζητούμενα άτομα, με κόκκινες ειδοποιήσεις που εκδίδονται για προσωρινή σύλληψη με σκοπό την έκδοση. Το ασφαλές δίκτυο επικοινωνιών της Interpol επιτρέπει την αποτελεσματική μετάδοση αιτημάτων έκδοσης, αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, η Ιντερπόλ παρέχει νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με την πλοήγηση σε περιπλοκές δικαιοδοσίας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους και τις συνθήκες και την τήρηση των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Ωστόσο, ενώ η Interpol διευκολύνει τη συνεργασία, οι αποφάσεις έκδοσης λαμβάνονται τελικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές με βάση τους αντίστοιχους νόμους και συμφωνίες.

Με ποιες χώρες έχουν συνάψει τα ΗΑΕ Συνθήκες Έκδοσης;

Τα ΗΑΕ διαθέτουν ένα ισχυρό δίκτυο πολυμερών και διμερών συμφωνιών που διευκολύνουν τη διαδικασία έκδοσης για ποινικές υποθέσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι συνθήκες και συμβάσεις θεσπίζουν ένα νομικό πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία και σκιαγραφούν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας έκδοσης.

Στο πολυμερές μέτωπο, τα ΗΑΕ έχουν υπογράψει την αραβική σύμβαση του Ριάντ για τη δικαστική συνεργασία. Αυτή η συνθήκη εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αραβικών εθνών, συμπεριλαμβανομένων του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν και άλλων, διευκολύνοντας την έκδοση ατόμων που κατηγορούνται ή καταδικάζονται για ποινικά αδικήματα εντός των κρατών μελών.

Επιπλέον, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν συνάψει πολλές διμερείς συνθήκες έκδοσης με διάφορες χώρες, καθεμία προσαρμοσμένη στις μοναδικές νομικές και διαδικαστικές απαιτήσεις των αντίστοιχων εθνών. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 1. Ηνωμένο Βασίλειο: Αυτή η συμφωνία επιτρέπει την έκδοση ατόμων μεταξύ των ΗΑΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για σοβαρά εγκλήματα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική συνεργασία για την καταπολέμηση των διακρατικών αδικημάτων.
 2. Γαλλία: Παρόμοια με τη συνθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή η διμερής συμφωνία διευκολύνει την έκδοση ατόμων που κατηγορούνται ή καταδικάζονται για σοβαρά αδικήματα που διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες.
 3. Ινδία: Εστιάζοντας στη μεταφορά κρατουμένων, αυτή η συνθήκη επιτρέπει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία να συνεργαστούν για την παράδοση ατόμων που εκτίουν ποινές για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εντός των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους.
 4. Πακιστάν: Αυτή η συμφωνία περιγράφει τις διαδικασίες και τις διαδικασίες έκδοσης μεταξύ των ΗΑΕ και του Πακιστάν, διασφαλίζοντας τη συνεργασία για την παράδοση ατόμων που κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα.

Τα ΗΑΕ έχουν επίσης υπογράψει παρόμοιες διμερείς συνθήκες έκδοσης με πολλές άλλες χώρες, όπως το Ιράν, την Αυστραλία, την Κίνα, την Αίγυπτο και το Τατζικιστάν, ενισχύοντας περαιτέρω το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας τους σε ποινικές υποθέσεις.

ΠεριοχήΧώρες
Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ)Σαουδική Αραβία
Μέση Ανατολή και Βόρεια ΑφρικήΑίγυπτος, Συρία, Μαρόκο, Αλγερία, Ιορδανία, Σουδάν
Νότια ΑσίαΙνδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν
Ανατολική ΑσίαΚίνα
ΕυρώπηΗνωμένο Βασίλειο, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν, Ισπανία, Ολλανδία
ΩκεανίαAustralia

Μέσω αυτών των πολυμερών και διμερών συμφωνιών, τα ΗΑΕ ενισχύουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των διεθνικών εγκλημάτων, την προάσπιση του κράτους δικαίου και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην απονομή δικαιοσύνης.

Πώς διαφέρει η Έκδοση με/χωρίς τις Συνθήκες των ΗΑΕ;

ΆποψηΜε τη Συνθήκη Έκδοσης των ΗΑΕΧωρίς τη Συνθήκη Έκδοσης των ΗΑΕ
Νομική βάσηΣαφώς καθορισμένο νομικό πλαίσιο και υποχρεώσειςΑπουσία επίσημης νομικής βάσης
ΔιαδικασίεςΚαθιερωμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματαΔιαδικασίες ad hoc, πιθανές καθυστερήσεις
Εκδοτέα αδικήματαΕιδικά αδικήματα που καλύπτονται από τη συνθήκηΑμφισημία σχετικά με τα εκδοθέντα αδικήματα
Απαιτήσεις αποδεικτικών στοιχείωνΣαφείς οδηγίες για τα απαιτούμενα στοιχείαΑβεβαιότητα σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία
Διασφαλίσεις Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΡητές εγγυήσεις για τη δίκαιη διαδικασία και τα ανθρώπινα δικαιώματαΠιθανές ανησυχίες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΑμοιβαιότηταΑμοιβαία υποχρέωση συνεργασίας σε αιτήματα έκδοσηςΚαμία αμοιβαία υποχρέωση, διακριτικές αποφάσεις
Διπλωματικά κανάλιαΠροκαθορισμένοι διπλωματικοί δίαυλοι συνεργασίαςΑνάγκη καθιέρωσης ad hoc διπλωματικής συνεργασίας
Επίλυση ΔιαφορώνΜηχανισμοί επίλυσης διαφορών ή διαφωνιώνΈλλειψη επίσημων μηχανισμών επίλυσης διαφορών
Νομικές προκλήσειςΜειώθηκαν οι νομικές προκλήσεις και οι επιπλοκέςΔυνατότητα νομικών διαφορών και προκλήσεων
ΧρονοδιαγράμματαΚαθορισμένα χρονοδιαγράμματα για διάφορα στάδιαΧωρίς προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, πιθανές καθυστερήσεις

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την έκδοση στα ΗΑΕ;

Πρέπει να πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις για να εξεταστεί το αίτημα έκδοσης από τα δικαστήρια των ΗΑΕ:

 1. Ύπαρξη συνθήκης ή συμφωνίας έκδοσης με την αιτούσα χώρα.
 2. Το αδίκημα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα τόσο στα ΗΑΕ όσο και στην αιτούσα χώρα (διττό αξιόποινο).
 3. Το αδίκημα πρέπει να τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
 4. Το αδίκημα πρέπει να θεωρείται αρκετά σοβαρό, τυπικά αποκλείοντας τα μικροαδικήματα.
 5. Τα πολιτικά και στρατιωτικά αδικήματα γενικά αποκλείονται.
 6. Το αδίκημα δεν πρέπει να έχει υπερβεί την παραγραφή.
 7. Θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο κίνδυνος βασανιστηρίων ή απάνθρωπης μεταχείρισης στην αιτούσα χώρα.
 8. Οι υπήκοοι των ΗΑΕ συνήθως δεν εκδίδονται, αλλά μπορεί να εκδοθούν υπήκοοι μη ΗΑΕ.
 9. Ενδέχεται να απαιτούνται διαβεβαιώσεις εάν το αδίκημα επισύρει τη θανατική ποινή στη χώρα που το ζητά.
 10. Τα αιτήματα έκδοσης υπόκεινται σε νομική συμμόρφωση και αξιολογούνται μεμονωμένα.
 11. Η αιτούσα χώρα πρέπει να καλύψει τα έξοδα έκδοσης εκτός εάν αναμένονται έκτακτα έξοδα.

Για ποια εγκλήματα μπορείτε να εκδοθείτε στα ΗΑΕ;

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο έκδοσης για μια σειρά σοβαρών ποινικών αδικημάτων που παραβιάζουν τους νόμους τους καθώς και τους νόμους της αιτούσας χώρας. Η έκδοση συνήθως αναζητείται για σοβαρά εγκλήματα και όχι για μικροαδικήματα ή πλημμελήματα. Ο ακόλουθος κατάλογος περιγράφει ορισμένες από τις κύριες κατηγορίες εγκλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε διαδικασίες έκδοσης από τα ΗΑΕ:

 1. Σοβαρά Βίαια Εγκλήματα
  • Ανθρωποκτονία/Φόνος
  • Τρομοκρατία
  • Ενοπλη ληστεία
  • Απαγωγή
 2. Οικονομικά εγκλήματα
  • Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
  • Προστασία Από
  • Υπεξαίρεση
  • Διαφθορά
 3. Αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά
  • Διακίνηση ναρκωτικών
  • Κατοχή ναρκωτικών (για σημαντικές ποσότητες)
 4. Εμπορία ανθρώπων και λαθρεμπόριο
 5. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο
  • hacking
  • Διαδικτυακή απάτη
  • Cyberstalking
 6. Περιβαλλοντικά Εγκλήματα
  • Εμπορία Άγριας Ζωής
  • Παράνομο εμπόριο Προστατευόμενων Ειδών
 7. Παραβιάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • παραχάραξη
  • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (σημαντικές περιπτώσεις)

Γενικά, η έκδοση ισχύει για εγκλήματα που θεωρούνται σοβαρά ή κακουργήματα παρά για μικροαδικήματα ή πλημμελήματα. Τα πολιτικά και στρατιωτικά εγκλήματα αποτελούν τυπικά αποκλεισμένους λόγους έκδοσης από τα ΗΑΕ.

μοντέλο λειτουργίας Interpol

Image Credit: interpol.int/en

Πώς βοηθά η Κόκκινη Ανακοίνωση της Interpol την Έκδοση στα ΗΑΕ;

Η Κόκκινη Ανακοίνωση είναι μια ειδοποίηση επιφυλακής και ένα αίτημα προς τις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για τη διεξαγωγή προσωρινής σύλληψης ενός φερόμενου ως εγκληματία. Εκδίδεται από την Ιντερπόλ κατόπιν αιτήματος μιας χώρας μέλους όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, όχι απαραίτητα της χώρας καταγωγής του υπόπτου. Η έκδοση κόκκινων ειδοποιήσεων αντιμετωπίζεται με ύψιστη σημασία σε όλες τις χώρες, καθώς υπονοεί ότι ο ύποπτος αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι αρχές των ΗΑΕ μπορούν να ζητήσουν από την Ιντερπόλ να εκδώσει Κόκκινη Ανακοίνωση εναντίον ενός φυγόδικου που επιδιώκουν να εκδώσουν. Αυτό θέτει σε κίνηση τη διεθνή διαδικασία για τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψη του ατόμου που εκκρεμεί η έκδοση ή η νομική ενέργεια. Μόλις εκδοθεί, η Κόκκινη Ανακοίνωση διανέμεται στις 195 χώρες μέλη της Ιντερπόλ, ειδοποιώντας τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Αυτό διευκολύνει τη συνεργασία για τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψη του δραπέτη.

Αυτές οι Ειδοποιήσεις παρέχουν ένα ασφαλές κανάλι για τις αρχές των ΗΑΕ για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με κατηγορίες, αποδεικτικά στοιχεία και δικαστικές αποφάσεις. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τη διαδικασία έκδοσης μόλις εντοπιστεί και συλληφθεί το άτομο. Μπορεί να απλοποιήσει τις νομικές διαδικασίες για τα ΗΑΕ χρησιμεύοντας ως βάση για τις διαδικασίες προσωρινής σύλληψης και έκδοσης. Ωστόσο, δεν είναι διεθνές ένταλμα σύλληψης και κάθε χώρα αποφασίζει τη νομική αξία που αποδίδει σε μια Κόκκινη Ανακοίνωση.

Το παγκόσμιο δίκτυο της Interpol επιτρέπει τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΑΕ και των υπηρεσιών άλλων χωρών. Αυτή η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό φυγόδικων, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την εκτέλεση αιτημάτων έκδοσης. Αν και η κόκκινη ειδοποίηση δεν αποτελεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βοηθά τα ΗΑΕ να ξεκινήσουν και να διευκολύνουν τις διαδικασίες έκδοσης μέσω διεθνούς συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και προσωρινών συλλήψεων φερόμενων εγκληματιών παγκοσμίως.

είδη ειδοποίησης της Interpol

Image Credit: interpol.int/en

Τύποι ειδοποίησης Interpol

 • Πορτοκάλι: Όταν ένα άτομο ή ένα γεγονός αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, η χώρα υποδοχής εκδίδει πορτοκαλί ειδοποίηση. Παρέχουν επίσης οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν σχετικά με την εκδήλωση ή τον ύποπτο. Και είναι ευθύνη αυτής της χώρας να προειδοποιήσει την Ιντερπόλ ότι ένα τέτοιο συμβάν είναι πιθανό να συμβεί με βάση τις πληροφορίες που έχουν.
 • Μπλε: Αυτή η ειδοποίηση χρησιμοποιείται για την αναζήτηση ενός υπόπτου του οποίου η τοποθεσία είναι άγνωστη. Τα άλλα κράτη μέλη της Ιντερπόλ πραγματοποιούν έρευνες έως ότου βρεθεί το άτομο και ενημερωθεί το κράτος έκδοσης. Στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί έκδοση.
 • Κίτρινο: Παρόμοια με την μπλε ειδοποίηση, η κίτρινη ειδοποίηση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Ωστόσο, σε αντίθεση με την μπλε ειδοποίηση, αυτό δεν αφορά εγκληματίες υπόπτους αλλά για άτομα, συνήθως ανηλίκους που δεν μπορούν να βρεθούν. Είναι επίσης για άτομα που δεν μπορούν να ταυτιστούν λόγω ψυχικής ασθένειας.
 • Κόκκινο: Η κόκκινη ειδοποίηση σημαίνει ότι διαπράχθηκε σοβαρό έγκλημα και ο ύποπτος είναι επικίνδυνος εγκληματίας. Διδάσκει σε ποια χώρα βρίσκεται ο ύποπτος να παρακολουθεί αυτό το άτομο και να ακολουθήσει και να συλλάβει τον ύποπτο έως ότου πραγματοποιηθεί η έκδοση.
 • Πράσινο: Αυτή η ειδοποίηση είναι πολύ παρόμοια με την κόκκινη ειδοποίηση με παρόμοια τεκμηρίωση και επεξεργασία. Η κύρια διαφορά είναι ότι η πράσινη ειδοποίηση αφορά λιγότερο σοβαρά εγκλήματα.
 • Μαύρο: Η μαύρη ειδοποίηση αφορά άγνωστα πτώματα που δεν είναι πολίτες της χώρας. Η ειδοποίηση εκδίδεται έτσι ώστε κάθε αιτούσα χώρα να γνωρίζει ότι το πτώμα βρίσκεται στη χώρα αυτή.
 • Μωβ: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με μεθόδους επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες, οι οποίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αντικείμενα, συσκευές ή μεθόδους απόκρυψης.
 • INTERPOL-Ειδική ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: Εκδίδεται για άτομα ή οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
 • Ειδοποίηση για παιδιά: Όταν υπάρχει ένα παιδί ή παιδιά που λείπουν, η χώρα εκδίδει ειδοποίηση μέσω της Ιντερπόλ, ώστε άλλες χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν στην αναζήτηση.

Η κόκκινη ειδοποίηση είναι η πιο αυστηρή από όλες τις ειδοποιήσεις και η έκδοση μπορεί να προκαλέσει κυματισμούς μεταξύ των εθνών του κόσμου. Δείχνει ότι το άτομο αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο στόχος μιας κόκκινης προκήρυξης είναι συνήθως η σύλληψη και η έκδοση.

Πώς να αφαιρέσετε μια κόκκινη ειδοποίηση της Interpol

Η κατάργηση μιας κόκκινης ειδοποίησης της Interpol στα ΗΑΕ απαιτεί συνήθως την τήρηση μιας επίσημης διαδικασίας και την παροχή επιτακτικών λόγων για την κατάργησή της. Ακολουθούν τα γενικά βήματα που εμπλέκονται:

 1. Ζητήστε νομική βοήθεια: Συνιστάται να προσλάβετε τις υπηρεσίες ενός ειδικευμένου δικηγόρου με εξειδίκευση στον χειρισμό υποθέσεων κόκκινης ειδοποίησης της Interpol. Η γνώση των περίπλοκων κανονισμών και διαδικασιών της Interpol μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά στη διαδικασία.
 2. Συλλέξτε σχετικές πληροφορίες: Συλλέξτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε την υπόθεσή σας για την κατάργηση της Κόκκινης Ανακοίνωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αμφισβήτηση της εγκυρότητας της ειδοποίησης βάσει διαδικαστικών σφαλμάτων ή έλλειψης ουσιωδών λόγων.
 3. Άμεση επικοινωνία: Ο νομικός σας σύμβουλος μπορεί να ξεκινήσει απευθείας επικοινωνία με τις δικαστικές αρχές της χώρας που εξέδωσε την Κόκκινη Ανακοίνωση, ζητώντας τους να αποσύρουν την κατηγορία. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση της υπόθεσής σας και την παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη του αιτήματος για κατάργηση.
 4. Επικοινωνήστε με την Interpol: Εάν η απευθείας επικοινωνία με τη χώρα έκδοσης δεν είναι επιτυχής, ο δικηγόρος σας μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την Interpol για να ζητήσει την αφαίρεση της Κόκκινης Ειδοποίησης. Θα πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο αίτημα μαζί με αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήματα για την ακύρωση.
 5. Διαδικασίες με το CCF: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείτε με την Επιτροπή για τον Έλεγχο των Αρχείων της Ιντερπόλ (CCF). Το CCF είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που αξιολογεί την εγκυρότητα των επιχειρημάτων που προβάλλονται σε αιτήματα διαγραφής. Οι διαδικασίες μπορεί να είναι περίπλοκες και χρονοβόρες και να διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες της Interpol για την Επεξεργασία Δεδομένων (RPD).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία αφαίρεσης μιας κόκκινης ειδοποίησης της Interpol μπορεί να είναι περίπλοκη και απαιτεί νομική καθοδήγηση από ειδικούς. Τα συγκεκριμένα βήματα και οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις μοναδικές περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. Ένας εξειδικευμένος νομικός εκπρόσωπος μπορεί να πλοηγηθεί στις πολυπλοκότητες και να παρουσιάσει την ισχυρότερη δυνατή περίπτωση για την κατάργηση της Κόκκινης Ανακοίνωσης.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αφαιρεθεί μια κόκκινη ειδοποίηση της Interpol;

Ο χρόνος που απαιτείται για την κατάργηση μιας κόκκινης ειδοποίησης της Interpol μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης και την πολυπλοκότητα της νομικής διαδικασίας. Γενικά, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει οπουδήποτε από αρκετούς μήνες έως περισσότερο από ένα χρόνο ή περισσότερο.

Εάν το αίτημα για κατάργηση υποβληθεί απευθείας στη χώρα που εξέδωσε την Κόκκινη Ανακοίνωση και συμφωνήσει να την αποσύρει, η διαδικασία μπορεί να είναι σχετικά γρήγορη και να διαρκέσει μερικούς μήνες το πολύ. Ωστόσο, εάν η χώρα έκδοσης αρνηθεί να αποσύρει την ειδοποίηση, η διαδικασία γίνεται πιο περίπλοκη και χρονοβόρα. Η συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Αρχείων (CCF) της Interpol μπορεί να προσθέσει αρκετούς μήνες στο χρονοδιάγραμμα, καθώς η διαδικασία αναθεώρησής τους είναι ενδελεχής και περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια. Επιπλέον, εάν απαιτούνται προσφυγές ή νομικές αμφισβητήσεις, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, ενδεχομένως να χρειαστεί πάνω από ένα χρόνο ή περισσότερο για να επιλυθεί.

Μπορεί η Interpol να συλλάβει απευθείας άτομα στα ΗΑΕ για σκοπούς έκδοσης;

Όχι, η Ιντερπόλ δεν έχει την εξουσία να συλλαμβάνει άμεσα άτομα στα ΗΑΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα για σκοπούς έκδοσης. Η Interpol είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που διευκολύνει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία και λειτουργεί ως κανάλι ανταλλαγής πληροφοριών και πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η Ιντερπόλ δεν διαθέτει υπερεθνικές εξουσίες ή δικούς της πράκτορες για τη διεξαγωγή συλλήψεων ή άλλων ενεργειών επιβολής. Η εκτέλεση συλλήψεων, κρατήσεων και εκδόσεων εμπίπτει στη δικαιοδοσία και τις νομικές διαδικασίες των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου σε κάθε χώρα μέλος, όπως τα ΗΑΕ. Ο ρόλος της Interpol περιορίζεται στην έκδοση ειδοποιήσεων, όπως οι Κόκκινες Ανακοινώσεις, οι οποίες χρησιμεύουν ως διεθνείς συναγερμοί και αιτήματα για την προσωρινή σύλληψη καταζητούμενων ατόμων. Στη συνέχεια, εναπόκειται στις εθνικές αρχές των ΗΑΕ να ενεργήσουν βάσει αυτών των ειδοποιήσεων σύμφωνα με τους εσωτερικούς τους νόμους και τις διεθνείς συνθήκες.

Επικοινωνήστε με έναν Δικηγόρο Διεθνούς Ποινικής Άμυνας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι νομικές υποθέσεις που αφορούν κόκκινες ανακοινώσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέγιστη προσοχή και τεχνογνωσία. Απαιτούν δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία στο θέμα. Ένας τακτικός δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης μπορεί να μην έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία για να χειριστεί τέτοια θέματα. Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Ευτυχώς, οι διεθνείς δικηγόροι ποινικής άμυνας στο Amal Khamis Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των πελατών μας δεν παραβιάζονται για κανένα λόγο. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους πελάτες μας και να τους προστατεύσουμε. Σας παρέχουμε την καλύτερη εκπροσώπηση σε διεθνείς ποινικές υποθέσεις που ειδικεύονται σε θέματα Ερυθρής Ανακοίνωσης. 

Η εξειδίκευσή μας περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε: Η εξειδίκευσή μας περιλαμβάνει: Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Έκδοση, Αμοιβαία Νομική Βοήθεια, Δικαστική Βοήθεια και Διεθνές Δίκαιο.

Επομένως, εάν εσείς ή κάποιος αγαπημένος σας έχει εκδώσει μια κόκκινη ειδοποίηση, μπορούμε να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669

Μεταβείτε στην κορυφή