Lepingu kontrollimine ja koostamine

Lepingud moodustavad sihtasutus enamikust äripartnerlused ja tehingud. Paljud ettevõtted pööravad aga ainult neile tähelepanu olulised õiguslikud kokkulepped kui probleemid tekivad. Ennetav kontrollimine ja ettevaatlik koostamine varakult ennetab probleeme ja kaitseb teie huve pikemas perspektiivis.

Meie juhend käsitleb lepingute loomise ja kontrollimise optimeerimise olulisust, protsessi, parimaid tavasid ja tööriistu. Peame ka ebatõhususe tagajärgi kontrollimine ja koostamine, koos reaalsete näidetega kulukad vaidlused. Parimatel tavadel põhineva sujuva lähenemisviisi kasutuselevõtmine tagab, et teie lepingud on selged määratletud terminid, tasakaalustage riske õigesti ja järgige kõiki seadused ja määrused.

1 lepingu kontrollimine ja koostamine
2 lepingu kontrollimine
3 Proaktiivne kontrollimine ja hoolikas koostamine

Miks on lepingute läbivaatamine ja koostamine olulised?

Lepingu hoolikas kontrollimine ja koostamine võivad tunduda tüütud lisatoimingud enne asja juurde asumist. Lepingu elutsükli alguses tehtud investeeringud takistavad aga palju aega ja raha raisatud veelgi allapoole. Siin on nende protsesside õigeks muutmise 10 eelist:

 1. Õiguskaitse: Potentsiaali tuvastamine lünkiebaselgused, ja ebaõiglased tingimused hoolika kontrolli kaudu kaitsevad teie huve, kui a vaidlus esineb.
 2. Selgus ja täpsus: Täpse ja ühemõttelise keelekasutus väldib segadust, lahkarvamusi ja vaidlusi lepingu üle tõlgendus.
 3. Riski maandamine: Vastutuse tuvastamine ja käsitlemine, lõpetamine ja muu risk tegurid annavad teile suurema kontrolli.
 4. Läbirääkimiste võimendus: Professionaalsuse, ettevalmistuse ja tasakaalu demonstreerimine tugevdab teie positsiooni lepingukõnelustel.
 5. Normatiivide järgimine: Tagada, et lepingud järgiksid kõiki asjakohaseid seadused ja määrused vähendavad mittevastavust lõpp või sekkumised.
 6. Paindlikkus: Kontrollimine ja koostamine iga tehingu jaoks kohandatud lepingud säilitavad paindlikkuse, et kaitsta huve vastavalt asjaoludele.
 7. Kulude kokkuhoid: Eelnevalt rohkem investeerimine leevendab kallid õigusvaidlused ja probleeme, mis on tingitud järelevalve puudujääkidest või ebaõiglastest tingimustest, mis võivad maksta miljoneid, kui asjad lähevad lõunasse.
 8. Kasutegur: Selgelt määratletud kohustused, tähtajad ja protseduurid kokkuvõtlikes lepingutes võimaldavad sujuvamaid äritehinguid ja toiminguid.
 9. Suhted: Ausad ja tasakaalustatud kokkulepped kasvatavad osapoolte vahelist usaldust ja koostööd, pannes aluse edasisele tegevusele partnerluste.
 10. Meelerahu: Teades, et teil on kaitstud huvid ja teil on selged pöördumisvõimalused, saate suunata ressursid põhitegevuse kasvule ja innovatsioonile.

"Selged kokkulepped hoiavad ära arusaamatused, hõõrumised ja kohtuasjad." – Brian Tracy

Lepingute hoolikas kontrollimine ja koostamine tundub tüütu, kuid tasub ennetava kaitse kaudu tulu. Riskide tuvastamine, selguse tagamine ja ettenägematute meetmete väljatöötamine loob turvavõrgu, kui partnerlus ei toimi või kukub kokku. Mõelge sellele kui oma kindlustuspoliisile juhuks, kui ärisuhted läbivad paratamatult stressitestid.

Investeerige aega kuulikindlate lepingute sõlmimisse, et säästa raha ja mõistust pikemas perspektiivis.

Lepingu kontrollimise protsessi põhietapid

Kontrollimine Leping hõlmab kõigi tingimuste hoolikat läbivaatamist enne allkirjastamist, et tuvastada riskid ja vajalikud muudatused. Milliseid küsimusi tuleks lepingute ülevaatamisel küsida? Jagame lepingu kontrollimise seitsmeks põhietapiks:

1. Kinnitage identiteedid ja mandaadid

Enne lepingu enda hindamist kinnitage nõuetekohase hoolsusega kõik vastaspoole mandaadid ja viited. Kas neil on lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused?

 • Kontrollige ettevõtete registreerimisi ja sertifikaate
 • Vaadake üle juhtimistaust
 • Küsige klientidelt viiteid
 • Otsige mainekatest ettevõtete andmebaasidest

2. Täpsustage Eesmärk

Igal lepingul on eesmärk ja soovitud tulemused.

 • Milliseid konkreetseid kaupu, teenuseid või väärtust vahetatakse?
 • Kuidas on selle lepingu täitmine kooskõlas ettevõtte laiemate eesmärkide ja eesmärkidega? Strateegilise joondamise puudumine annab märku tarbetust riskist.
 • Kas soovitud tulemusi saaks paremini saavutada muude vahenditega?

3. Analüüsige põhitermineid ja ulatust

Lepingutingimused dikteerivad tööprotseduurid, piirangud ja ettenägematud asjaolud. Analüüsige neid üksikasju hoolikalt:

 • Maksesummad, graafikud ja mehhanismid
 • Iga osapoole pakutavad materjalid, ressursid või tööjõud
 • Toimimis-, aruandlus- ja suhtlusootused
 • Intellektuaalomandi, andmete kasutamise ja konfidentsiaalsusega seotud piirangud
 • Vastutusklauslid tulevaste riskide piiramine
 • Vaidluste lahendamine protseduure, kui tekivad konfliktid

4. Hinnake vastavusnõudeid

Veenduge, et leping vastaks teie jurisdiktsioonist ja tööstusest lähtuvatele asjakohastele regulatiivsetele ja vastavusstandarditele. Finantspartnerlused peavad järgima näiteks aruandlusstandardeid ja auditeid käsitlevaid keskpanga ja väärtpaberikomisjoni eeskirju.

5. Arvutage finantsriskid

Enne suuremaid partnerlussuhteid, varade soetamist või projektiinvesteeringuid hõlmavate lepingute allkirjastamist viige läbi üksikasjalik finantsmodelleerimine ja riskianalüüs. Siin tehakse tihedat koostööd juristide ja raamatupidajatega.

 • Millised asjaolud võivad põhjustada rahalist kahju või muid kahjusid?
 • Kui hästi kaitseb leping meie huve halvima stsenaariumi korral?
 • Kas leping lukustab teid pikaajaliselt ebasoodsatesse tingimustesse?

6. Ülevaatus jaotises Koostöö

Sõlmib eri funktsioonide ja osakondade vahel lepinguid, mis hõlbustab koostöö läbivaatamist. Need võimaldavad terviklikku kontrolli vastavuse, rahanduse, toimingute ja juriidiliste aspektide seisukohast.

7. Pidage läbirääkimisi vajalike muudatuste üle

Isegi näiliselt lihtsad lepingud nõuavad muudatusi, et tagada optimaalne kaitse ja tasakaal osapoolte vahel. Teadke oma kohustuslikke asju ja alternatiivseid võimalusi ühepoolsete või ebamääraste klauslite tagasilükkamiseks. Kvalifitseeritud juriidiline nõustaja läbirääkimiste laua taga on olulised miks äri vajab õigusnõustajat asjatundlikkus huvide kaitsmiseks.

Põhjaliku lepingukontrolli läbiviimine toetab teie riskide maandamise, läbirääkimispositsiooni ja pikaajalisi huve. Saate seda protsessi kohandada ja sujuvamaks muuta, kasutades lepingute elutsükli haldusplatvormid.

Nüüd uurime parimaid tavasid selgelt sõnastatud ja juriidiliselt usaldusväärsete lepingute koostamiseks hoolikalt koostades.

Lepingute koostamise parimad tavad

Suuliste kokkulepete muutmine täitmisele pööratavateks juriidilisteks lepinguteks tundub petlikult lihtne. Siiski osutub keeruliseks vastastikku vastuvõetavate kirjalike tingimuste saavutamine, mis on kooskõlas kõigi huvidega. Täpne koostamine optimeerib seda protsessi.

Lepingute koostamisel:

Kaasake professionaalid varakult

Õigusressurssidest varajase juhendamise otsimine aitab koostada uusimaid määrusi ja kohtupraktikat kajastavaid lepinguid. Samuti pakuvad nad lugematute tehingute jaoks kontrollitud malle, mille alusel töötamiseks nullist alustada.

Eelistage selgust ja täpsust

Likvideerige kõik ebaselgused, kasutades selget ja täpset keelt ja määratlusi kohustuste, ettenägematute asjaolude ja ajakavade kohta. Lohakas sõnastus ähvardab hiljem arusaamatusi ja vaidlusi.

Kohandage vastavalt oludele

Hoidke vastu kiusatusele lepinguid taaskasutada ilma terminoloogiat ja klausleid konkreetse olukorraga kohandamata. Tagada, et tingimused, riskikontrollid ja situatsiooniplaanid oleksid kooskõlas asjaomaste osapoolte ja keerukusega.

Loogiline struktuur

Grupiga seotud tingimused ja klauslid. See hõlbustab loetavust keset lepingulist keerukust. Seeditavate vorminduselementide kasutamine, näiteks:

 • Nummerdatud jaotised ja alajaotised
 • Tabelid kohustuste võrdlemiseks
 • Diagrammid, mis võtavad kokku ajagraafikud
 • Võtmeterminoloogia määratluskastid
 • Lugejaid juhendavad sisukorrad

Määrake objektiivsed mõõdikud ja võrdlusalused

Ebamääraste ootuste asemel määratlege toimivusstandardid objektiivselt, näiteks tarneajad või minimaalsed kvaliteeditulemuskaardid. Need annavad vastutuse selguse ja tagavad, et kõrvalekalded avastatakse kiiresti, mitte aastaid hiljem, kui lepingu rikkumise kohta nõutakse.

Limit Legalese

Leidke tasakaal loetavuse ja õigusliku jõustatavuse vahel. Liigne kõnepruuk ja aegunud terminoloogia võivad tekitada segadust, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik pretsedentide ja õigusliku kehtivuse demonstreerimiseks võimalike vaidluste korral. Kui see on vältimatu, esitage kokkuvõtlik petuleht.

Ennustage "Mis siis, kui" stsenaariume

Kaaluge situatsiooniklauslite või stsenaariumide lisamist, mis lähevad kaugemale sellest, mida kumbki pool on nõus vahetama. See tulevik kaitseb lepinguid ettenägematute sündmuste vastu.

 • Mis on vastuvõetavad viivitused või tarnegraafikute erandid?
 • Millistel tingimustel saab lepinguid uuendada, muuta või lõpetada?
 • Millised kokkulepped või piirangud jäävad kehtima ka pärast lõpetamist?

Nende kummide ehitamine lepinguteks annab halvima kindlustuse. Advokaadid aitavad eriti hüpoteetilisi töösse panna, tuginedes pretsedentidele, millest võite kahe silma vahele jääda.

Koostöö õigusekspertide ja peamiste sidusrühmadega eelnõude koostamise ajal optimeerib tasakaalu, jõustatavust ja kaitset. Käimasolevad ülevaatused muutuvad lihtsamaks, kui suhete halvenemise korral on valmis tugimaterjalid, nagu rikkumiste mõju hinnangud ja lõpetamise kontrollnimekirjad. Ärge lihtsalt määrake ja unustage seda!

4 vastutuse tuvastamine ja käsitlemine
5 finantsriski
6 demonstreerides professionaalsust

Kehtetute lepingute tagajärjed

Mis tegelikult juhtub, kui lepingu kontrollimine ja koostamine muudetakse? Allpool vaatleme kolme reaalset näidet, mis toovad esile “legaalse seaduslikkuse” taga olevad hambad.

1. juhtum: ebamäärased jõudlusnäitajad

Ülemaailmne jaemüüja sõlmis Egiptuse puuvilla hulgimüüjaga tarnijalepingu, et pakkuda aastas 20,000 XNUMX tonni kvaliteetset toodet. Kahjuks puudusid lepingus selgelt määratletud kvaliteedispetsifikatsioonid. Kui standardile mittevastavat madalama hinnaga puuvilla tarniti ühel hooajal, lükkas jaemüüja saadetise tagasi kui nõuetele mittevastav.

Hulgimüüja väitis, et kvantifitseeritud mõõdikute puudumine võimaldas neil tooteklasside üle otsustada. Järgnes keerukas kohtuvaidlus, mis käsitles "lisatasu puuvilla" tõlgendamist tööstusstandardite ümber käivate argumentidega. Pärast 18 kuu jooksul kestnud erinevaid apellatsioonkaebusi, mis maksid ligi 3 miljonit dollarit õigustasu, otsustasid kohtud lõpuks jaemüüja kasuks, kuid tekkisid märkimisväärsed kulud ja kaubamärgikahjustused.

Võtmevõtt: Mitmetähenduslikud jõudlusnäitajad võivad põhjustada kulukaid vaidlusi ja viivitusi. Määratlege eelnevalt kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kvaliteedispetsifikatsioonid ja korraldage kontrolli kontrolle.

Juhtum 2: ebapiisav riskide maandamine

Kui kodutarvete tootja sõlmis Indoneesia keraamikatootjaga lepingu, et tarnida kohandatud disainernõusid, rõhutati lepingus kiiret prototüüpimist, uuenduslikkust ja disaini paindlikkust. Kuid sellel puudusid intellektuaalomandi omandiga seotud piirangud.

Kui keraamikamüüja hakkas 5-aastase partnerluse alguses väga sarnaseid kujundusi poole odavamalt müüma, puhkesid vaidlused. Müüja väitis, et leping jättis intellektuaalomandi õigused lahtiseks ja kohtud nõustusid. Pikale veninud õigusvaidlus ja toodete kloonimine hävitasid kaubamärgi eksklusiivsuse ja kasumi, mis tõi kaasa esmaklassilise disaineri kodutarvete valiku.

Võtmevõtt: Eelistage intellektuaalomandi, disainilahenduste ja tundlike andmete omandiõiguste ja kasutuspiirangute määratlemist konkurentsikeelu, konfidentsiaalsus- ja ainuklauslite kaudu.

3. juhtum: kehv vaidluste lahendamise protsess

Maavalitsus sõlmis 50 miljoni dollari suuruse 5-aastase lepingu ehitusfirmaga uue kohtumaja ja maakonna halduskompleksi ehitamiseks. 300-leheküljeline leping sisaldas üksikasjalikke arhitektuuriplaane, täitmistagatisi, tsoneerimise kinnitusi ja lõpetamise tähtaegu, kuid ei sisaldanud juhiseid vaidluste lahendamise mehhanismide kohta peale otse riigi ärikohtusse pöördumise.

Kui materjalide nappuse ja lubade väljastamise tõttu tekkisid ehitusega seotud viivitused, said konstruktiivse probleemilahenduse asemel kiiresti sõrmed. Peagi esitati kohtuvaidlus, milles taotleti lepingu lõpetamist, enne kui isegi üritati vahendada. Miljonid maksumaksja dollarid läksid niigi mahajäänud kohtusüsteemis vaidlemisele raisku.

Võtmevõtt: Enne ametlikku kohtuvaidlust looge vahevaidluste lahendamise mehhanismid, nagu vahekohtumenetlus, vahendus ja eksperthinnang. Nende struktureeritud suhtlusprotsesside eesmärk on lahendada probleemid kiiremini ja odavamalt.

Kuigi need näited on äärmuslikud, näitavad need miljonite suuruste kahjude suurust lepingurikkumiste tõttu. Põhjalik kontrollimine ja koostamine ei ole lihtsalt bürokraatia, see on teie kindlustuspoliis, kui asjad kalduvad kõrvale.

Võtmed ja järgmised sammud

Selles ulatuslikus juhendis uuriti lepingute kontrollimise ja koostamise küsimustesse tehtavate eelinvesteeringute põhjuseid, järgitavaid samme, puuduste tagajärgi ja tööriistu järelevalve optimeerimiseks. Uurisime paljusid tahke, kuid kokkuvõtteks:

Lepingute hoolikas kontrollimine tuvastab riskid. Lahendusmehhanismid määratletakse eesmärkide saavutamise ümber tehes uuendusi.

Täpne koostamine väldib segadust allavoolu. Määratletud terminid võimaldavad sujuvamat toimimist ja tasakaalustatud huvisid.

Tehnoloogiaplatvormid tsentraliseerivad lepingute töövood. Automatiseeritud marsruutimine, jälgimine ja analüüs võimaldavad ulatuslikku järelevalvet.

Kuigi iga tehing on erinev, järgige oma lepinguprotsessides selguse, koostöö ja situatsiooniplaneerimise parimaid tavasid. Sihtotstarbeline lepingutarkvara aitab ka ettevõtetel standardida protseduure alates väikestest müüjatest kuni suurte partneriteni.

Nüüd on aeg vaadata üle oma olemasolevad lepingulised töövood. Mõelge, kus on kontrollimise ranguse, koostamistäpsuse või üldise nähtavuse nõrkusi. Kasutage juriidilisi ressursse teie vajadustele kohandatud tõhusate mallide, mänguraamatute ja kinnitusstandardite väljatöötamiseks. Ja uurige lepingu elutsükli haldamise tööriistu, et saavutada protsesside järjepidevus väiksemate halduskuludega.

Väiksed esialgsed investeeringud, mis optimeerivad lepingulisi aluseid, hoiavad ära tohutult kulukaid remonditöid. Olge ennetav ja kontrollige oma tehingusaatust tugevate partnerlussuhete kaudu, mille aluseks on hoolikas kontrollimine, täpne koostamine ja sihipärane pidev koostöö.

Kiireloomuliste kõnede ja WhatsAppi jaoks + 971506531334 + 971558018669

Leidke Top