Isikukahju käsitleva kohtuasja võitmise strateegia AÜE-s

Dubai autoõnnetuste kontroll

Kellegi teise hooletuse tõttu vigastuse saamine võib teie maailma tagurpidi pöörata. Tugeva valu, kuhjuvate raviarvete, saamata jäänud sissetuleku ja emotsionaalsete traumadega toimetulemine on äärmiselt keeruline.

Kuigi ükski rahasumma ei saa teie kannatusi kõrvaldada, kindlustada õiglane hüvitis oma kaotuste tõttu on rahaliselt jalule tõusmiseks ülioluline. See on koht kehavigastuste keerulises õigussüsteemis navigeerimine muutub võtmeks.

Nende sageli pikkade kohtuasjade võitmiseks on vaja strateegilist ettevalmistust, hoolikat tõendite kogumist ja koostööd kogenud isikukahjude advokaadiga. Tõhusate strateegiate ja praktiliste sammude mõistmine kaasatud aitab maksimeerida teie võimalusi hooletuse edukaks tõestamiseks ja teie kahju hüvitamiseks maksimaalselt kõrge väärtusega isikukahjunõuded.

Ülevaade isikukahju puudutavate kohtuasjade põhielementidest

Isikliku vigastuse kohtuasjad (mida mõnikord nimetatakse ka hüvitisnõueteks) hõlmavad mitmesuguseid olukordi, kus keegi saab teise osapoole hooletu või tahtliku tegevuse tõttu kahju.

Levinumad näited hõlmavad vigastusi, mis on saadud:

 • Mootorsõidukite kokkupõrked hoolimatu sõidu tõttu
 • Libisemis- ja kukkumisõnnetused ebaturvaliste ruumide tõttu
 • Tervishoiuteenuse osutaja veast tulenev meditsiiniline rikkumine

Kannatanu (hageja) esitab nõude, milles nõuab väidetavalt vastutavalt isikult (kostja) kahju hüvitamist.

Hagis edu saavutamiseks peab hageja tuvastama järgmised asjaolud peamised õiguslikud elemendid:

 • Hoolduskohustus – Kostjal oli hageja ees juriidiline kohustus vältida kahju tekitamist
 • Kohustuse rikkumine – Kostja rikkus oma kohustust ettevaatamatuse tõttu
 • Põhjuslik seos – Kostja hooletus põhjustas otseselt ja valdavalt hageja vigastused
 • Kahjutasu – Hageja kandis vigastuste tõttu mõõdetavat kahju

Nende vastutust ja kahjusid puudutavate põhimõistete põhjalik mõistmine on ülioluline tõhusa isikukahjujuhtumi strateegia väljatöötamiseks ja teadmiseks. kuidas taotleda kahjuhüvitist. Kui vigastus tekkis töökoha kontekstis, siis spetsialiseerunud töövigastuste advokaat võib aidata luua tugevaima juhtumi.

"Tõendid on kohtuasjas kõik. Unts tõendeid on väärt naela argumenti.” – Judah P. Benjamin

Palkake AÜE kogenud isikukahjude jurist

Palkamine a kvalifitseeritud isikukahju advokaat Araabia Ühendemiraatide õigussüsteemis kogetu on vaieldamatult kõige olulisem samm pärast vigastuse saamist. Nõuetekohase hoolsuse osana küsitlege kindlasti tulevasi juriste, kontrollige nende volitusi, mõistke tasude struktuure ja analüüsige klientide ülevaateid enne värbamisotsuse tegemist. Mis on hoolsuskohustus selles kontekstis? See viitab juristide põhjalikule kontrollimisele ja hindamisele, enne kui valite oma kahjunõude menetlemiseks. Teie advokaat moodustab teie kahjunõude võidu nurgakivi.

Hooletuse ümber seadustes navigeerimine, keerukate hüvitiste arvutamine, õiglaste kokkulepete läbirääkimine ja kohtus kohtus võitlemine nõuab sihipärast õigusalast ekspertiisi.

Õiguskoodid nagu AÜE tsiviilkoodeks ja AÜE tööseadus reguleerivad vigastuste hüvitamise eeskirju, mida advokaadid oskavad tõlgendada ja tugevate kohtuasjade koostamiseks kasutada.

Kvalifitseeritud kehavigastuste advokaadid toovad kaasa ka laialdased kogemused sarnaste juhtumite lahendamisel AÜE kohtutes ja oma klientidele optimaalsete lahenduste tagamisel. Alates juhtumite ajalool põhineva vastutuse analüüsimisest kuni tõendite kogumise strateegia väljatöötamiseni on asjatundlikud juristid vigastatud ohvrite jaoks asendamatud.

Kiireloomulise kohtumise kokkuleppimiseks helistage meile kohe aadressil + 971506531334 + 971558018669

Kogenud jurist aitab teid:

 • Määrama vastutus ja kostja hooletus kantud vigastuste ja kahjude tõttu
 • Identifitseerima kõik elujõulised süüdistatavad õnnetuses osalenud ja seaduslikult kohustatud hüvitama
 • Uurige õnnetust ja ehitage a tugev tõendusbaas
 • Hinnake juhtumi eeliseid ja arendage seda kõige rohkem tõhus õigusstrateegia
 • Arvutage hüvitise summa, mis katab kõik materiaalsed ja mittemateriaalsed kahjud
 • Vältimiseks rääkige kindlustusfirmadega läbi mõistlikud arvelduspakkumised pikaleveninud kohtuvaidlus
 • Vajadusel esindage oma juhtumit kohtus ja arutage seda maksimaalne hüvitis

Seega võib kogenud advokaat, kellel on tõestatud volikirjad ja valdkonnateadmised, teie vigastushagi võitmisel kaasa aidata. Intervjueerige juriste, kontrollige volitusi, mõistke tasude struktuure ja analüüsige klientide ülevaateid enne oma valiku lõplikku tegemist.

Teie advokaat moodustab teie kahjunõude võidu nurgakivi.

Koguge tõendeid oma vigastusnõude toetuseks

Hagejal lasub kohustus tõendada, et kostja hooletus põhjustas otseselt nende vigastused ja kaotused. Kaalukate tõendite kogumine moodustab kostja vastu ettevaatamatuse eest vastutuse tuvastamiseks vajaliku selgroo.

Muidugi, kui keskendute taastumisele, juhib kogenud advokaat sihipärast tõendite kogumist. Nõutavate dokumentatsioonitüüpide mõistmine aitab teil aga võimaluse korral sisendeid esitada.

Oluliste tõendite kontrollnimekiri:

 • Politsei teatab Vigastust põhjustanud õnnetuse kohta esitatud andmed, mis hõlmavad olulisi üksikasju, nagu kuupäev, kellaaeg, asukoht, kaasatud inimesed jne. Need on olulised tõendid.
 • Meditsiinilised andmed hõlmates diagnostilisi aruandeid, raviprotseduure, ravimite retsepte jne, milles kirjeldatakse üksikasjalikult saadud vigastusi ja läbiviidud ravi. Need mängivad vigastusnõuete kvantifitseerimisel võtmerolli.
 • Alates pealtnägijad selgitades, mida nad nägid. Pealtnägijate ütlused annavad sündmustele sõltumatu kolmanda osapoole kinnituse.
 • Fotod ja video tõendid õnnetuspaikade, varakahjude, saadud vigastuste jms kohta. Visuaalsetel tõenditel on suur tõenduslik väärtus, mis kinnitab õnnetusjuhtumite üksikasju.
 • Tõendid sellest tulenevate kahjude kohta, nagu raviarved, remonditšekid, saamata jäänud palkade maksekäsud jne, mis on rahalise kahju nõudmisel olulised.

Koguge kokku kõik võimalikud tõendid õnnetuse, tekitatud vigastuste, ravimeetodite, kantud kahjude jms kohta. Mõnel juhul kulub kohtuasjade lahendamiseks aastaid, seega alustage asjakohaste dokumentide kogumist viivitamatult.

"Ettevalmistus on edu võti igas valdkonnas, sealhulgas õigusvaldkonnas.” – Alexander Graham Bell

Vältige varajase kokkuleppe kohustusi kindlustusfirmadega

Pärast õnnetust võtavad teiega peagi ühendust kindlustuskorraldajad, kes küsivad teavet ja pakuvad mõnikord ka kiiret vigastuste lahendamist. Nende eesmärk on maksta välja väikseimad väljamaksed, enne kui vigastatud ohvrid saavad hinnata kogukahju.

Nende esialgsete madalate pakkumiste aktsepteerimine seab ohtu teie õiglase hüvitise, mis on vastavuses kogu kahjumiga, kui see on täielikult välja arvutatud. Seetõttu soovitavad advokaadid vigastatud ohvritel rangelt mitte pöörduda otse kindlustusseltsidesse ega võtta vastu mis tahes kokkuleppepakkumist ilma korraliku juriidilise nõustamiseta.

Olge valmis, et kindlustusseltsid võivad proovida selliseid kontakti taktikaid nagu:

 • Tegemine žest väljamaksed "heas usus" lootes, et ohvrid aktsepteerivad madalamaid lõpparveldusi
 • Teeseldes, et on "sinu poolel" nõude väärtuse vähendamiseks teabe hankimisel
 • Rushing ohvritel asulad sulgeda, enne kui nad saavad hinnata täielikku kahju

Paluge neil suhelda ainult teie määratud advokaadi kaudu kes peab teie nimel läbirääkimisi õiglaste tingimuste üle. Alles siis, kui kõikidest kahjukuludest kuude jooksul on täielikult aru saadud, tuleks arutada mõistlikke ja õiglasi nõuete lahendamisi.

Selle sageli pika juriidilise protsessi kannatlik püsimine võib teie paranemist oluliselt suurendada.

Kontrollige emotsioone ja säilitage objektiivsus

Vigastusõnnetuste põhjustatud ootamatud traumad, valu, rahalised piirangud ja ebakindlus on emotsionaalselt laastavad. Rahuliku objektiivsuse säilitamine segadusest hoolimata muutub vigastusnõuete puhul ülioluliseks, kus läbirääkimistel on võtmeroll.

Kõik vihas või kiirustades tehtud sõnad või teod võivad kohtuasja tulemusi või kokkuleppeid negatiivselt mõjutada. Emotsionaalsed puhangud otsustavatel aruteludel ainult nõrgendavad teie positsiooni, hoolimata sellest, kui õigustatud on raev.

Teie juriidilise meeskonna töö hõlmab teie pettumuste leevendamist! Viha privaatselt oma advokaadile väljaelamine võimaldab neil teie õiguslikke huve optimaalselt kaitsta ka pingelistes olukordades. Hoidke patsient keskendunud oma tervise taastamisele ja tuginege täielikult nende juriidilistele teadmistele.

"Aeg võidelda on siis, kui sul on õigus. Mitte siis, kui sa oled vihane.”- Charles Spurgeon

Toetuge oma juristi asjatundlikele juriidilistele juhistele

Kui olete oma advokaadi määranud, toetuge vigastustest taastudes täielikult tema nõuannetele ja juhistele. Piirake otsest osalemist juriidilistes aruteludes ja andke neile täielik voli tegutseda teie parimates huvides.

Kahjuõigus oma keeruliste kohalike määruste, tulemusi kujundavate suurte juhtumite ajaloo pretsedentide, arvukate kodeeritud hüvitamisjuhistega jne on kogenud advokaatide jaoks tohutu territoorium ja võhikutele segased labürindid. Lihtsad eksimused võivad teie hagi trajektoori tõsiselt mõjutada.

Jätke sellel keerulisel õigusmaastikul navigeerimine kõige õiglasema lahenduseni oma usaldusväärse õigusjuhi hooleks! Varuge kannatlikkust ja usku ebaõnne korral – teie advokaat võitleb seaduslikult, et saada teile maksimaalne lubatud hüvitis.

"Kes ennast esindab, sellel on kliendi jaoks loll.” – juriidiline vanasõna

Olge valmis potentsiaalselt pikaks juriidiliseks võitluseks

Vigastusnõuete puhul lõpetatakse harva kiiresti, kuna kogutakse ulatuslikke tõendeid, kehtestatakse seaduslik vastutus, tehakse raskete vigastuste puhul aastaid kestnud arstlikud hinnangud ja kokkuleppe läbirääkimised – kõik elemendid nõuavad mõnel juhul kuid või aastaid.

Hoolimata kannatlikkusest, mida see kaua kestnud õiguslahing nõuab, hoiduge aga survele kummardumast ja õigustust vähemaga leppimast. Jätkake kursust, kuni teie juhtumi kõik aspektid on esitatud ja saate õiguspärase hüvitise.

Asjatundliku advokaadi olemasolu lihtsustab seda ooteaega tohutult. Nende pidev kohtuasjatöö suurendab kostjate survet õiglaselt lahendada. Nende rahustavate juhiste abil leiate jõudu, et lõpuks oma tähtaeg kätte saada.

Liiga kaua eiratud õiglus on õiglus maha maetud. Ärge laske sellel juhtuda ja sõltuge kogu hingest oma advokaadi võitlusest oma õiguste eest!

Pikk tee viib lõpuks väljateenitud sihtkohta.

Arvutage kõik rahalised kulud – olevik ja tulevik

Vigastustega seotud kahjude dokumenteerimine on ülimalt oluline kahju hüvitamiseks juriidiliste kokkulepete kaudu. Jäädvustage praegused ja tulevased kulud, mis on seotud:

 • Diagnostiliste testide, operatsioonide, haiglas viibimise, ravimite jms raviarved.
 • Seotud kulud, mis on seotud meditsiinireiside, erivarustuse jms.
 • Puuduva töö tõttu saamata jäänud tulu, mis arvestab tulevase teenimisvõime vähenemisega
 • Kulud, mis tulenevad vigastustest, näiteks õendusabist, tingitud elustiilipiirangutest
 • Taastusravi, mis hõlmab füsioteraapiat, nõustamist jne.
 • Varakaod, nagu sõidukite remondiarved, kodu/seadme kahjustamise kulud

Põhjalik finantsdokumentatsioon annab tõendi, mis toetab arvelduslepingute ajal majandushüvitiste nõudeid. Seetõttu registreerige hoolikalt kõik väikesed ja suured vigastustega seotud kulutused.

Raskete pikaajaliste vigastuste korral arvestatakse ka tulevased elamistoetused advokaatide poolt kinnitatud majandusekspertide prognooside põhjal. Seetõttu muutub nii koheste kui ka eeldatavate tulevaste kulude katmine kriitiliseks.

Põhjalik rahalise kahju aruandlus suurendab otseselt arveldusväärtust.

Ettevaatlikult piirake avalikke avaldusi

Olge äärmiselt ettevaatlik vigastusjuhtumi üksikasjade suhtes, mida avalikult jagate, või õnnetuse kohta tehtud avaldusi, eriti sotsiaalmeedia platvormidel. Neid saab kasutada süüdistavate tõenditena, mis kahjustavad kokkuleppe tulemusi:

 • Kontrastsete detailide esiletoomine, mis tõstavad usaldusväärsuse kahtlused
 • Ringlus tõestatav faktilised ebatäpsused juhtumi kohta
 • Näidates iga kolleegi/sõpra halva suu ajamine õõnestades kohtuasja aluseid

Isegi näiliselt kahjutud arutelud tuttavatega võivad kostjate õigusmeeskondadele tahtmatult edasi anda tundlikku juhtumiteavet. Õiguslike ohtude vältimiseks hoidke arutelusid rangelt oma advokaadibüroos. Esitage neile täielikud faktid ja laske nende asjatundlikkusel juhtumite arutamist optimaalselt juhtida.

Kohtuasja eesriide säilitamine säilitab eelise.

Koostage hooletuse ja kahjude juhtum hoolikalt

Isikukahju puudutavate hagide tuum seisneb lõplikus tuvastamises, et kostja hooletu tegevus põhjustas otseselt hageja kahju ja kahju.

 • Tagasi hooletuse väited ümberlükkamatuid tõendeid tööülesannete rikkumine – ohtlik sõit, ohutuspuudused, tähelepanuta jäetud riskid jne
 • Seostage õnnetusjuhtumid kindlalt käegakatsutavate vigastuste tulemustega meditsiinilise analüüsi ja mõjusid kvantifitseerivate finantsauditite abil
 • Õiguslikud pretsedendid, kohtupraktika, vastutuse seadused jne kujundavad ja tugevdavad viimaseid argumente

Vilunud isikukahju advokaat ühendab kõik need tunnistused, protokollid, sündmuste analüüsi ja juriidilise aluse põhjalikult kokku veenvaks väiteks.

Kui need on ehitatud hoolikalt, kasutades nende teadmisi, on isegi keerukatel kohtuasjadel suured võiduvõimalused, tagades teile maksimaalse lubatud hüvitise.

Asjatundlik õigusvõitlus muudab õiglust otsivate ohvrite jaoks kõik oluliseks!

Sageli eelistatakse alternatiivset vaidluste lahendamist

Kohtus kohtuniku ja žürii ees isikukahjude vastu võitlemine on sageli intensiivne, aeganõudev ja tulemused jäävad ettearvamatuks. Seetõttu on mõlema poole jaoks eelistatav kohtuasjade vastastikune lahendamine väljaspool kohtut alternatiivsete vaidluste lahendamise meetodite kaudu.

Tavaliselt valitud mehhanismide hulka kuuluvad:

Vahendamine – Hageja, kostja ja sõltumatu vahendaja edastavad nõude üksikasjad, tõendid ja nõuded andmise ja vastuvõtmise lepitusmeetodi kaudu, mis on suunatud kesktee lahendusele.

Vahekohus – oma juhtumi üksikasjade esitamine sõltumatule vahekohtunikule, kes vaatab esildised läbi ja teeb siduvaid otsuseid. See väldib vandekohtunike kohtuprotsessidele omast ebakindlust.

Lepingu sõlmimine vahendus- või vahekohtumenetluse teel kiirendas sulgemist, annab hagejatele kiirema juurdepääsu hüvitisele ja vähendab kohtukulusid igal pool. Isegi keeruliste vigastusnõuete puhul lahendatakse umbes 95% juhtudest enne kohtuprotsessi.

Kui aga vaidluste kohtuväline lahendamine ei suuda tagada õiglast tasu, mis on kooskõlas kohtuasja sisuga, ei kõhkle pädevad advokaadid lahingut kohtusse andmast!

Peamised näpunäited: Isikuvigastuste võidu strateegia

 • Tegutsege kiiresti, et kaasata asjatundlik kehavigastuste advokaat, kes juhendaks teie seaduslikku teekonda
 • Koguge ulatuslikke tõendeid hooletuse kohta ja vigastuste mõju kvantifitseerimiseks
 • Stonewalli kindlustusseltsi side – laske advokaatidel läbi rääkida
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks eelistage rahutust vaatamata segadustele
 • Sõltuge täielikult oma õigusnõustaja strateegilisest taiplikkusest
 • Varuge pika protsessi jooksul kannatlikkust, kuid täitke armutasusid järeleandmatult
 • Väärtuse maksimeerimiseks registreerige kõik kulud – praegused ja eeldatavad tulevikud
 • Piirake avalikke avaldusi, mis võivad ohtu seada juriidilise eelise
 • Usaldage oma advokaadile vastutust kehtestava raudse kohtuasja koostamine
 • Kaaluge vaidluste alternatiivset lahendamist võimalikuks kiiremaks lõpetamiseks
 • Olge kindel oma advokaadi suutlikkuses tagada teie õigustatud tasud

Olles varustatud isikukahjuga seotud hagi kriitiliste aspektide mõistmisega, saate tõhusalt koostööd teha õigusekspertidega. Nende meisterlikkus läbirääkimistel ja kohtusaalis vaidluste lahendamisel koos teie ühtse koostööga saavutab lõppeesmärgi – teie pöördelise elu õiglaselt lunastamise.

Kiireloomulise kohtumise kokkuleppimiseks helistage meile kohe aadressil + 971506531334 + 971558018669

Umbes Autor

4 mõtet teemal "Isikuvigastuse kohtuasja võitmise strateegia AÜE-s"

 1. Adele Smiddy avatar

  Tere,

  Kas saaksite teil pakkuda mulle nõu, kuidas võimalikku nõuet esitada (saan aru, et jätsin selle liiga hilja)

  1.Dubai tervishoiu linnajuhtum 2006.
  2.Al Zahara haigla - mul on meditsiiniline aruanne. Sama juhtum 2006.

  Ma libistasin 2007. aastal Dubai Tervishoiulinnas Al Razi hoones märja tsemendi. Tol ajal olin müügispetsialist, kes näitas arste äsja ehitatud Al Razi hoones. Ma õendan praegu tagasi õenduse abidirektorina Hooldekodu Dublinis.
  Al diagnoosi pani Al Zahra haigla mulle 2006. aastal.
  Aastal 2010 tehti mul parema puusa Al Zahara diagnoosimata juustepiiride luumurru tõttu raske artriidi tõttu puusaliigese vahetus.
  Kannatan tänaseni, kuna mul oli operatsioonijärgne komplikatsioonipunkt - trendelenburgi kõnnak, mis oli tingitud lihase raiskamisest operatsiooni ootamisest aastaks.

  Olin 43 aastat vana, kui mul tehti Ameerika haiglas puusaliigese vahetus.

  Lugupidamisega

  Adele Smiddy

  Mobiil-00353852119291

  1. Sarah' avatar

   Tere, Adele .. jah, seda on võimalik nõuda .. Peate olema kohal, kuna meil on vaja Dubai politsei politsei aruannet õnnetuse heakskiitmise kohta .. mis on väidetav summa, mida te otsite?

 2. Sunghye Yooni avatar

  Tere

  Sain õnnetuse 29. mail.
  Keegi tabas mu autot tagant.

  Politsei jõudis sündmuskohale, kuid ta ei näinud mu autot ja andis mulle rohelise vormi.
  Ta ütles, et võite lahkuda ja minna oma kindlustusseltsi.
  Lahkusin sündmuskohalt pärast rohelise vormi võtmist.
  Pärast päeva hakkasin kannatama alaseljavalu ja kaela.
  Ma ei saanud töötada 3 nädalat.

  Kuni mu autot on remonditud ja haiglasse minnes, pean transpordi eest maksma.

  Kas ma tahaksin sel juhul teada, kas ma saan taotleda meditsiiniliste või rahaliste asjade hüvitamist?

  Tänan sind nii palju

 3. Teresa Rose Co. avatar

  Lugupeetud juriidiline meeskond!

  Minu nimi on Rose. Olin sattunud 29. juulil 2019 põhja poole kulgenud Ras Al Khor Roadi autoõnnetusse. Sõitsin umbes 80-90km / h. Koht oli mõne meetri kaugusel sillast, mis ühendab teid rahvusvahelise linnaga. Juhtides nägin mind koos kõrvalistmel olnud emaga veel ühte valget autot, mis tuli tõeliselt kiiresti ja pööraselt mööda kaldteed alla. Enne kui me arugi saame, põrutas ta meie autoga reisijate poolelt vastu pead. See auto tuli suurel kiirusel paremalt kõige paremalt rajalt meie rajale (kõige vasakule ja neljandale rajale) ning põrkas meie põhja poole suundunud autoga. Kokkupõrke tõttu avanesid turvapadjad. Olin šokis ja ei liikunud mõnda aega, kui ema karjus mulle, et jookseksin autost välja, enne kui see süttib, kuna meie auto oli suitsu peal. Tulin autost välja endiselt šokis ja nägin end veritsemas. Kui mõistus pähe tuli, helistasin kohe politseisse ja palusin kiirabi. Politsei tuli kohale koos puksiirautoga. Politsei saatis ema ja mina teisele poole teed kiirabi ootama. Pärast mitut ülekuulamist ja dokumentatsiooni viidi meid Rashidi haiglasse, kus ootasime tund või kaks, enne kui neile arstiabi anti.
  Ma olin haiglas olles ahastuses, sest liikluspolitsei ei lakka mulle helistamast, et küsida, kuhu mu autot liigutada, kes võtab mu auto, kes tabas meie autot ja nii edasi. Kindlustusseltsi number lihtsalt muudkui helises või taustamuusika töötas, samal ajal kui keegi teisele reale ei vasta. Olin nii segaduses ega saanud täielikult aru, mida peaksin tegema või appi kutsuma.
  Järgmisel päeval läksime Rashidiya politseijaoskonda, kuna sinna viidi minu isikut tõendavad dokumendid ja siis selgus, et mu autot tabanud mees jooksis minema.
  See oli väga üllatav.
  Loo lühikeseks lõikamiseks sain mitu õlga, rinda, käsivart ja purustatud randme ja pöidla muljutud muljutisi. Mu ema viidi kõrge vererõhu ja rindkerevalu tõttu haiglasse 2 päeva pärast juhtumit. Ilmselt pärast lööki. Mul oli ka katkine mobiiltelefon, kuna see kukkus õnnetuse ajal armatuurlaualt kõvasti alla.
  Homme, 29. augustil on meie esimene kohtuistung. Huvitav, kuidas kohus hüvitise maksmise üle otsustab, arvestades, et mul on endiselt tugev valu, kuid rahaliste vahendite puudumise tõttu ei saa ta korralikku meditsiinilist abi otsida? Kindlustus keeldus tasusid kandmast, kuna see polnud minu süü.
  Palun andke mulle teada, kuidas ma peaksin selle juhtumi lahendama?
  Ema, muide, lahkub 7. septembril, kui ta on külas, samal ajal kui ma saadan teda tema koju koju.
  Ma loodan sinust kuulda. Aitäh

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

Leidke Top